Jump to content

W dniu dzisiejszym została dodana do menu forum wyszukiwarka google 

Link google

Pozdrawiam Admin

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

 • Start new topics and reply to others
 • Subscribe to topics and forums to get email updates
 • Get your own profile page and make new friends
 • Send personal messages to other members.

Tarr

Forumowicz
 • Content Count

  190
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

16 Neutral

About Tarr

 • Rank
  Średnio obeznany
 • Birthday 06/26/1983

Informacja o profilu

 • Płeć
  Mężczyzna
 • Skąd
  Rybnik

Dodatkowe pola

 • Województwo
  śląskie
 • Auto
  VC GTS Turbo + LPG

Kontakt

Recent Profile Visitors

1939 profile views
 1. witam - szukasz może układu wydechowego z Kwasówki?

 2. Opel Vectra C GTS 2.0T
 3. Wrzucaj F16 z Nexii. U mnie taka śmiga już od 1,5 roku, najechane prawie 50 tys. i wszystko gra. Tematów o podmianie F18 na F16 znajdziesz mnóstwo na forum. Co do 6-ciobiegówki - szczerze wątpię, ale expertem nie jestem.
 4. 39 downloads

  Wymiana nagrzewnicy w modelu z klimatyzacjÄ BÄdziemy potrzebowali kilku narzÄdzi: ĹrubokrÄt, dwa maĹe pĹaskie ĹrubokrÄciki, latarka, klucz torx rozmiar...maĹy...,miska na pĹyn No to jedziemy: 1. Spuszczamy pĹyn wÄĹźem dochodzÄcym do chĹodnicy. 2. Wypinamy wÄĹźe od nagrzewnicy, znajdujÄ siÄ one za blokiem silnika, jeden ma ĹźóĹtÄ a drugi czarnÄ opaskÄ. JeĹli nie moĹźemy ich zlokalizowad, poniĹźej znajdziemy zdjÄcia które zaprowadzÄ nas do koocówek nagrzewnicy. SÄ to dwie wystajÄce "nóĹźki" ze Ĺciany grodziowej. 3. WypiÄcie wÄĹźy - tak, nie tylko Ty masz problem z ich wypiÄciem. Te wÄĹźe dziaĹajÄ na zasadzie wÄĹźy ogrodowych, na pierwszym zdjÄciu poniĹźej znajdziesz wÄĹźa z wysuniÄtÄ koocówkÄ. My musimy tÄ koocówkÄ pociÄgnÄd w naszÄ stronÄ, tak jak jest to pokazane na kolejnym zdjÄciu. Dobrze byĹoby teĹź delikatnie podwaĹźyd te trzy zaczepy, ale dosĹownie tylko na gruboĹd paznokcia, poniewaĹź mocniejsze podwaĹźanie moĹźe doprowadzid do ich urwania, tak jak to zostaĹo przedstawione na kolejnej fotce. Na tych wÄĹźach powinieneĹ teĹź znaleĹşd takie trzy bolce na niezamkniÄtym pierĹcieniu które moĹźna ĹciÄgnÄd, najprawdopodobniej sĹuĹźÄ one do zabezpieczenia wÄĹźa przed przypadkowym odczepieniem. Ja je ĹciÄgnÄĹem podczas wyczepiania wÄĹźy. 4. Kolejnym krokiem jest wypiÄcie zapalniczki. NawiÄzujÄc do tego prÄcika z poczÄtku, oryginalnie znajdowaĹ siÄ on w szczelinie pomiÄdzy górnÄ czÄĹciÄ zapalniczki a dolnÄ czÄĹciÄ panelu od nawiewu. JeĹli wiesz jak go tam umieĹcid - napisz. Panel z zapalniczkÄ jest przymocowany na dwie Ĺruby zaznaczone czerwonymi kóĹkami, ale zanim siÄ do nich dostaniemy, musimy ĹciÄgnÄd dwa plastiki, kaĹźdy z nich posiada dwa zatrzaski i trzeba uwaĹźad, Ĺźeby ich nie poĹamad (ja niestety jeden uĹamaĹem). StrzaĹki pokazujÄ miejsce ich zaczepu. CaĹy panel siedzi w kilkumilimetrowym rowku, podczas jego wyciÄgania równieĹź trzeba uwaĹźad, Ĺźeby nie poĹamad plastiku (patrz zdjÄcie poniĹźej). A tutaj zapalniczka od tyĹu i dwie koocówki (juĹź wypiÄte): 5. Teraz czas na kolumnÄ, wykrÄcamy 6 Ĺrub które jÄ mocujÄ, na zdjÄciu poniĹźej zaznaczone sÄ Ĺruby z jednej strony, analogicznie robimy po drugiej stronie: 6. Teraz podnosimy meszek okalajÄcy gaĹkÄ zmiany biegów, delikatnie naciskamy i do góry z nim: 7. WyciÄgamy klapkÄ wkĹadajÄc dwa palce pod meszek rÄcznego i ciÄgnÄc jÄ do góry: 8. Podnosimy meszek od rÄcznego, analogicznie ĹciskajÄc go delikatnie i podnoszÄc: 9. OdkrÄcamy dwie Ĺruby mocujÄce panel z przyciskami do obsĹugi szyb: 10. OdkrÄcamy ĹrubÄ z miejsca zaznaczonego czerwonym kóĹkiem oraz wypinamy dwie kostki, zaczepy znajdujÄ siÄ po obu stronach kostek, wiÄc najlepiej jest uĹźyd do tego celu dwóch maĹych, pĹaskich ĹrubokrÄcików. 11. Po ĹciÄgniÄciu tego panelu, delikatnie cofamy kolumnÄ i podnosimy jÄ do góry, przy czym naleĹźy szczególnie uwaĹźad na plastiki z kolumny znajdujÄce siÄ przy rÄcznym. 12. Kolejnym etapem jest Ĺruba mocujÄca nawiew na tyĹ, wykrÄcamy jÄ: 13. NastÄpnie proponujÄ przed wyjÄciem kanaĹu nawiewu odkrÄcid wspornik konsoli. Ja najpierw wytargaĹem ten kanaĹ, a póĹşniej okazaĹo siÄ, Ĺźe i tak trzeba go odkrÄcid... Jest zamocowany na dwóch nakrÄtkach 10 i na dwóch wkrÄtach krzyĹźakowych (zaznaczone strzaĹkami). MoĹźna teĹź wczeĹniej odklipowad od niego widocznÄ na zdjÄciu wiÄzkÄ (tu juĹź odklipowana). 14. Teraz wyciÄgamy kanaĹ powietrzny bez problemu. Tak jak pisze kolega - do siebie i w dóĹ. Na pewno wyskoczy. 15. Naszym oczom ukazuje siÄ osĹona nagrzewnicy. By jÄ usunÄd odkrÄcamy 4 wkrÄty krzyĹźakowe: Warto sobie zakryd jakÄĹ szmatkÄ ziejÄce w podĹodze dziury wlotów kanaĹów wentylacyjnych - aĹź siÄ proszÄ Ĺźeby w nie wpadĹ jakiĹ wkrÄcik... 16. Teraz widzimy nagrzewnicÄ i przyczynÄ dla której trzeba odkrÄcid wspornik - inaczej jej nie wyjmiemy... W wersji z klimÄ jak widad nagrzewnicÄ jest usadowiona bokiem, ale wyciÄga siÄ jÄ identycznie jak w wersji bez klimy, ale o tym za chwilÄ. 17. Teraz musimy odkrÄcid maĹy kawaĹek osĹony kokpitu od strony pasaĹźera - jeden wkrÄt torx: 18. Widzimy w caĹej okazaĹoĹci "front" nagrzewnicy. Teraz wystarczy odkrÄcid dwa wkrÄty mocujÄce (po przekÄtnej): oraz jednÄ ĹrubÄ torx mocujÄcÄ przewody do nagrzewnicy (strzaĹka od spodu). Zanim go wykrÄcimy przyda siÄ podĹoĹźyd pod przewody jakÄĹ miskÄ i szmaty, bo poleci pĹyn. 19. Kiedy juĹź mamy podĹoĹźonÄ miskÄ moĹźna wyciÄgnÄd przewody z nagrzewnicy wypychajÄc je po prostu w dóĹ. Ja nie upuszczaĹem w ogóle pĹynu ani nie odĹÄczaĹem nic pod maskÄ, a wypĹynÄĹo w sumie moĹźe z 200-300 ml pĹynu. 20. Po odkrÄceniu wszystkich mocowao i wyjÄciu przewodów wyciÄgamy nagrzewnicÄ ciÄgnÄc do siebie. 21. Po wyjÄciu starej nagrzewnicy wkĹadamy nowÄ. Zanim zĹoĹźymy wszystko do kupy wypadaĹoby sprawdzid czy dziaĹa i nie cieknie. PodĹÄczamy przewody, zabezpieczamy, przykrÄcamy osĹonÄ z punktu 15 i odpalamy auto. Patrzymy czy z nagrzewnicy nic nie cieknie, czy przewody siÄ szybko nagrzewajÄ i czy mamy ciepeĹko w aucie. MoĹźna siÄ ĹmignÄd trochÄ Ĺźeby odpowietrzyd ukĹad. JeĹźeli nic nie cieknie i Ĺadnie grzeje - skĹadamy wszystko w kolejnoĹci odwrotnej. PS. W nagrzewnicy którÄ kupiĹem (Thermotec) nie ma pomiÄdzy wlotami otworu na ĹrubÄ mocujÄcÄ przewody. MusiaĹem go wywiercid wiertĹem 5 mm. Ĺruba mocujÄca jest przykrÄcana do kwadratowej nakrÄtki, która do nowej nagrzewnicy nie pasowaĹa, bo byĹo na niÄ za maĹo miejsca. MusiaĹem wyharatad doĹd sporo plastiku Ĺźeby siÄ tam zmieĹciĹa. UWAGA do 12 pkt wĹÄcznie jest identycznie jak w wersji bez klimatyzacji , zdjÄcia i teks do 12 pkt naleĹźÄ do kolegi jurlich OpracowaĹ Tarr
 5. % + VB = ZONK http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,wypadek-w-swierklanach-kierowca-pil-alkohol,wia5-3266-16508.html
 6. Polać koledze, dobrze gada Nagrzewnica do wymiany, lub drastycznego czyszczenia.
 7. Tak, ale teraz Opel celuje w wyższą półkę. A w temacie - crossfour wygląda całkiem całkiem. Szkoda, że rzeczywiście auto rośnie na zewnątrz ale puchnie i wewnątrz. Jest mnóstwo miejsca zmarnowanego przez niepotrzebne plastiki. W Astrze to widać jeszcze bardzie, bo Astra Sports Tourer to już nie kombi...
 8. Witam, Przedstawiam fotoporadę dotyczącą wymiany nagrzewnicy w VB w wersji z klimą. Proponuję najpierw kierować się tematem kolegi jurlicha: http://forum.vectrak...delu-bez-klimy/ Do punktu 12 jedziemy zgodnie z jego poradami. 13. Następnie proponuję przed wyjęciem kanału nawiewu odkręcić wspornik konsoli. Ja najpierw wytargałem ten kanał, a później okazało się, że i tak trzeba go odkręcić... Jest zamocowany na dwóch nakrętkach 10 i na dwóch wkrętach krzyżakowych (zaznaczone strzałkami). Można też wcześniej odklipować od niego widoczną na zdjęciu wiązkę (tu już odklipowana). 14. Teraz wyciągamy kanał powietrzny bez problemu. Tak jak pisze kolega - do siebie i w dół. Na pewno wyskoczy. 15. Naszym oczom ukazuje się osłona nagrzewnicy. By ją usunąć odkręcamy 4 wkręty krzyżakowe: Warto sobie zakryć jakąś szmatką ziejące w podłodze dziury wlotów kanałów wentylacyjnych - aż się proszą żeby w nie wpadł jakiś wkręcik... 16. Teraz widzimy nagrzewnicę i przyczynę dla której trzeba odkręcić wspornik - inaczej jej nie wyjmiemy... W wersji z klimą jak widać nagrzewnicą jest usadowiona bokiem, ale wyciąga się ją identycznie jak w wersji bez klimy, ale o tym za chwilę. 17. Teraz musimy odkręcić mały kawałek osłony kokpitu od strony pasażera - jeden wkręt torx: 18. Widzimy w całej okazałości "front" nagrzewnicy. Teraz wystarczy odkręcić dwa wkręty mocujące (po przekątnej): oraz jedną śrubę torx mocującą przewody do nagrzewnicy (strzałka od spodu). Zanim go wykręcimy przyda się podłożyć pod przewody jakąś miską i szmaty, bo poleci płyn. 19. Kiedy już mamy podłożoną miskę można wyciągnąć przewody z nagrzewnicy wypychając je po prostu w dół. Ja nie upuszczałem w ogóle płynu ani nie odłączałem nic pod maską, a wypłynęło w sumie może z 200-300 ml płynu. 20. Po odkręceniu wszystkich mocowań i wyjęciu przewodów wyciągamy nagrzewnicę ciągnąc do siebie. 21. Po wyjęciu starej nagrzewnicy wkładamy nową. Zanim złożymy wszystko do kupy wypadałoby sprawdzić czy działa i nie cieknie. Podłączamy przewody, zabezpieczamy, przykręcamy osłonę z punktu 15 i odpalamy auto. Patrzymy czy z nagrzewnicy nic nie cieknie, czy przewody się szybko nagrzewają i czy mamy ciepełko w aucie. Można się śmignąć trochę żeby odpowietrzyć układ. Jeżeli nic nie cieknie i ładnie grzeje - składamy wszystko w kolejności odwrotnej. 22. Wyciągamy browara i cieszymy się z zaoszczędzonej kasy i z ciepełka w aucie PS. W nagrzewnicy którą kupiłem (Thermotec) nie ma pomiędzy wlotami otworu na śrubę mocującą przewody. Musiałem go wywiercić wiertłem 5 mm. Śruba mocująca jest przykręcana do kwadratowej nakrętki, która do nowej nagrzewnicy nie pasowała, bo było na nią za mało miejsca. Musiałem wyharatać dość sporo plastiku żeby się tam zmieściła.
 9. Droga która wracam z pracy... Kierowca nie przeżył... Patrząc po stanie auta cudem byłoby gdyby było inaczej... http://miastoknurow....,galeria.html#0
 10. Opel. Wir leben autos.

 11. Amen. Jeżeli matrixy to tylko z FL02. Są bardzo dobre, super szybkie ale mocno czułe na syfiaty gaz.
 12. Oleju może nie ubywać, bo płyn chłodniczy do niego leci przez dziurawą uszczelkę. Nie jeździj tak tylko od razu do warsztatu jak sobie nie chcesz przy okazji kompletu szklanek wymieniać. Dostaną emulsji zamiast oleju i będzie kapa.
 13. Po felach to VB, ale poza tym to ciężko stwierdzić... KLIK
 14. Osobiście polecam 1.8, a nawet 2.0, bo 1.6 to parę koni za mało na taką budę jak ma Vectra - taka opinia często pojawia się na forum. Dołóż parę tysięcy, kup polifta z gazem i będziesz zadowolony Ja na swoim gazie zrobiłem już 80 tys. a poprzedni właściciel drugie tyle. Na początku miałem obawy co do instalacji, ale teraz mogę powiedzieć, że wydatki z nią związane są niewspółmiernie małe w porównaniu z oszczędnościami na paliwie, zwłaszcza przy dużych przebiegach.
 15. Kubki z kawą na ze stacji czy z maka dobrze pasują, małe puszki z coli też, w sumie głównie dlatego wolałem sobie zostawić kubki, a półkę władować na podsufitkę
×
×
 • Create New...