Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

 • Start new topics and reply to others
 • Subscribe to topics and forums to get email updates
 • Get your own profile page and make new friends
 • Send personal messages to other members.

Poochini

Forumowicz
 • Content Count

  693
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

12 Neutral

About Poochini

 • Rank
  Obeznany Vectrowicz
 • Birthday 04/19/1981

Informacja o profilu

 • Płeć
  Mężczyzna
 • Skąd
  POLAND
 • Zainteresowania
  golf, hokej, muzyka, GSM, elektronika, film

Dodatkowe pola

 • Województwo
  śląskie
 • Auto
  Passat B5 FL Variant 1.9 TDI 130KM

Kontakt

Recent Profile Visitors

1104 profile views
 1. Version

  30 downloads

  Opel Vectra B GL/CD 1,8i 16V (1995-2000) Typ X18XE (Ecotec) SILNIK / o zapĹonie iskrowym, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzÄdowy, chĹodzony cieczÄ, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z dwoma waĹkami rozrzÄdu w gĹowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napÄdzajÄcy koĹa przednie Typ X18XE (Ecotec) Ĺrednica cylindra 81,6 mm Skok tĹoka 86 mm PojemnoĹÄ skokowa 1799 cm3 StopieĹ sprÄĹźania 10,8 CiĹnienie sprÄĹźania - nominalne 1,3...1,5 MPa - dopuszczalna róĹźnica miÄdzy cylindrami 0,1 MPa Moc maksymalna 85 kW (115 KM) PrÄdkoĹÄ obrotowa mocy maksymalnej 5400 obr/min Moment maksymalny 170 N×m PrÄdkoĹÄ obrotowa momentu maksymalnego 3600 obr/min UkĹad rozrzÄdu / dwa waĹki rozrzÄdu w gĹowicy, podparte na piÄciu ĹoĹźyskach kaĹźdy, napÄdzane paskiem zÄbatym, napinacz paska mechaniczny, szesnaĹcie zaworów w gĹowicy (8 ssÄcych i 8 wydechowych) Luz roboczy zaworów / zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne Pasek zÄbaty / napÄdu waĹków rozrzÄdu i pompy cieczy chĹodzÄcej - typ / Gates Powergrip - liczba zÄbów 169 - szerokoĹÄ 20 mm - naciÄg / regulowany póĹautomatycznie ustawieniem wstÄpnym napinacza - wymiana / co 60 000 km lub co 4 lata UkĹad chĹodzenia / zamkniÄty, o obiegu wymuszonym przez pompÄ odĹrodkowÄ, termostat, chĹodnica, zbiornik wyrównawczy, wentylator elektryczny sterowany termowyĹÄcznikiem umieszczonym na chĹodnicy Termostat / o oznaczeniu 92 - temperatura poczÄtku otwarcia 92°C - temperatura peĹnego otwarcia 107°C Wentylator / elektryczny - temperatura wĹÄczenia 100°C - temperatura wyĹÄczenia 95°C Zawór nadciĹnienia / umieszczony w korku zbiornika wyrównawczego - nadciĹnienie otwarcia zaworu 120...150 kPa UkĹad smarowania / pod ciĹnieniem Pompa oleju / zÄbata, o zazÄbieniu wewnÄtrznym, umieszczona na zewnÄtrz kadĹuba od strony napÄdu rozrzÄdu, napÄdzana bezpoĹrednio od waĹu korbowego CiĹnienie oleju (w temperaturze oleju 80°C) / na biegu jaĹowym wynosi co najmniej 0,15 MPa Filtr oleju / wymienny UkĹad zasilania / wtryskowy, wielopunktowy wtrysk benzyny sterowany elektronicznie Siemens Simtec 56.5, z pochĹanianiem par paliwa, wtĹaczaniem dodatkowego powietrza do kolektora wydechowego i recyrkulacjÄ spalin, z kolektorem dolotowym o zmiennej dĹugoĹci, z katalizatorem regulowanym potrójnego dziaĹania i sondÄ lambda w ukĹadzie wydechowym, zawierajÄcy: - zbiornik paliwa, - pompÄ paliwa, - filtr paliwa, - regulator ciĹnienia paliwa, - cztery wtryskiwacze paliwa, - czujnik poĹoĹźenia przepustnicy, - regulator prÄdkoĹci obrotowej biegu jaĹowego, - przepĹywomierz powietrza, - czujnik temperatury cieczy chĹodzÄcej silnik, - czujnik temperatury zasysanego powietrza, - czujnik poĹoĹźenia waĹka rozrzÄdu zaworów wydechowych, - czujnik spalania stukowego, - sondÄ lambda w ukĹadzie wydechowym, - elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce wtryskiem, zapĹonem i funkcjami pomocniczymi, - filtr powietrza, - pochĹaniacz par paliwa z elektrozaworem sterowania, - zawór recyrkulacji spalin z elektrozaworem sterowania, - przekaĹşnik sterowania pompy paliwa, - elektrozawór pompy wtĹaczania powietrza dodatkowego, - pompÄ wtĹaczania powietrza dodatkowego, - elektrozawór sterowania zaworów zmiany dĹugoĹci przewodów kolektora ssÄcego, - cztery zawory zmiany dĹugoĹci przewodów kolektora ssÄcego oraz zintegrowany z ukĹadem zapĹonowym. Pompa paliwa / elektryczna, umieszczona w zbiorniku paliwa, sterowana przez elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce wtryskiem benzyny poprzez przekaĹşnik - ciĹnienie tĹoczenia 300 kPa Filtr paliwa / GM, umieszczony obok zbiornika paliwa pod podĹogÄ pojazdu, wymiana co 30 000 km PochĹaniacz par paliwa / z wÄglem aktywnym, umieszczony w przedziale silnika na prawym nadkolu Elektrozawór pochĹaniacza par paliwa / zamocowany z tyĹu gĹowicy - rezystancja (przy 20°C) 31,8...38,5 W - napiÄcie 8...14 V Wtryskiwacze / elektromagnetyczne, sterowane przez elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce, umieszczone w kolektorze ssÄcym (po jednym na kaĹźdy cylinder) - rezystancja uzwojenia 12,5 W PrzepĹywomierz powietrza / masowy z tzw. gorÄcym drutem, umieszczony w przedziale silnika na przewodzie ssÄcym za filtrem powietrza - napiÄcie zasilania 12 V - napiÄcie sygnaĹu (mierzone miÄdzy stykami „14” i „33” zĹÄcza urzÄdzenia sterujÄcego) 0,3...0,7 V Regulator ciĹnienia paliwa / mechaniczny, przeponowy, umieszczony przy kolektorze wtryskiwaczy, zapewniajÄcy staĹÄ róĹźnicÄ ciĹnieĹ miÄdzy ciĹnieniem paliwa a ciĹnieniem w kolektorze ssÄcym - ciĹnienie regulowane na biegu jaĹowym 220...250 kPa Czujnik poĹoĹźenia przepustnicy / potencjometryczny, umieszczony na osi przepustnicy - napiÄcie zasilania 5 V - napiÄcie sygnaĹu - przepustnica zamkniÄta 0,1...0,9 V - przepustnica otwarta caĹkowicie 3,9...4,9 V Czujnik temperatury cieczy chĹodzÄcej / o ujemnym wspóĹczynniku temperaturowym rezystancji, zamocowany do gĹowicy pod moduĹem wzmocnienia zapĹonu - napiÄcie zasilania 5 V - napiÄcie sygnaĹu (w temp. 80...110°C) 0,8...1,5 V - rezystancja kontrolna (silnik zimny) ok. 1500 W Czujnik temperatury zasysanego powietrza / o ujemnym wspóĹczynniku temperaturowym rezystancji, umieszczony na przewodzie przy filtrze powietrza - napiÄcie zasilania 5 V - napiÄcie sygnaĹu (w temp. 10...80°C) 0,5...3 V - rezystancja kontrolna (przy 22...30°C) 2015 W - napiÄcie kontrolne sygnaĹu (przy 22...30°C) 1,5 V Regulator prÄdkoĹci obrotowej biegu jaĹowego / elektrozawór utrzymujÄcy wymaganÄ prÄdkoĹÄ obrotowÄ biegu jaĹowego przez zmianÄ przepĹywu powietrza dodatkowego w kanale obejĹciowym przepustnicy, sterowany przez elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce - rezystancja zaworu 10,3 W Czujnik spalania stukowego / piezoelektryczny, zamocowany do kadĹuba pod kolektorem ssÄcym miÄdzy 2. i 3. cylindrem - czÄstotliwoĹÄ rezonansowa czujnika 8 kHz Czujnik poĹoĹźenia waĹka rozrzÄdu zaworów wydechowych / hallotronowy, umieszczony przy kole zÄbatym waĹka rozrzÄdu zaworów wydechowych - rezystancja - miÄdzy stykami „A” i „C” 13,4 W - miÄdzy stykami „A” i „B” 0,6 W - miÄdzy stykami „B” i „C” 12,9 W Elektrozawór recyrkulacji spalin / umieszczony przy module wzmocnienia zapĹonu - napiÄcie zasilania 12 V - rezystancja 30 W Elektrozawór pompy wtĹaczania powietrza dodatkowego / umieszczony przy kolektorze ssÄcym, zapewniajÄcy otwarcie zaworu wtĹaczania powietrza dodatkowego przez elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce - rezystancja zaworu 38,6 W Pompa wtĹaczania powietrza dodatkowego / elektryczna, umieszczona w przedziale silnika na lewym nadkolu - rezystancja 0,3 W Elektrozawór sterowania zaworów zmiany dĹugoĹci przewodów kolektora ssÄcego / umieszczony na przewodzie ssÄcym, sterowany przez elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce Filtr powietrza / suchy, z wymiennym wkĹadem papierowym, umieszczony z prawej strony przedziaĹu silnika, wymiana co 30 000 km Sonda lambda / umieszczona w ukĹadzie wydechowym przed katalizatorem, podgrzewana elektrycznie Elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce / mikroprocesorowe, zawierajÄce ukĹad autodiagnostyki, Siemens, o zĹÄczu 55-stykowym, zamocowane do przegrody czoĹowej za schowkiem tablicy rozdzielczej, diagnozowane za pomocÄ testera diagnostycznego Opel Tech 1.5 Parametry kontrolne PrÄdkoĹÄ obrotowa biegu jaĹowego 670...1030 obr/min ZawartoĹÄ CO - na biegu jaĹowym do 0,5% - przy 2800...3200 obr/min do 0,3% UkĹad zapĹonowy / akumulatorowy, elektroniczny bezrozdzielaczowy, tzw. bezpoĹredni DIS, mikroprocesorowy, zintegrowany z ukĹadem wtrysku benzyny, zawierajÄcy: - czujnik poĹoĹźenia i prÄdkoĹci obrotowej waĹu korbowego, - specjalnÄ podwójnÄ cewkÄ zapĹonowÄ (o czterech wyjĹciach wysokiego napiÄcia) z moduĹem wzmocnienia zapĹonu, - przewody wysokiego napiÄcia, - Ĺwiece zapĹonowe oraz poĹÄczony z elektronicznym urzÄdzeniem sterujÄcym wtryskiem benzyny i zapĹonem Czujnik poĹoĹźenia i prÄdkoĹci obrotowej waĹu korbowego / hallotronowy, wspóĹpracujÄcy z tarczÄ o 58 zÄbach na wale korbowym przy kole pasowym - odstÄp czoĹa czujnika od tarczy (nieregulowany) 1 ± 0,7 mm - napiÄcie sygnaĹu (na biegu jaĹowym) 7,3 V - rezystancja - miÄdzy stykami „1” i „2” ¥ W - miÄdzy stykami „1” i „3” 3,4 MW - miÄdzy stykami „2” i „3” 2,25 MW Cewka zapĹonowa / specjalna, podwójna, poĹÄczona z moduĹem wzmocnienia zapĹonu, zamocowana do gĹowicy nad skrzynkÄ przekĹadniowÄ - rezystancja - uzwojenia pierwotnego / niemierzalna - uzwojenia wtórnego 7000 ± 50 W KolejnoĹÄ zapĹonu / zapĹon równoczesny w cylindrach 1 i 4 oraz 2 i 3 (jedna iskra wykorzystywana, druga tracona - cylinder nr 1 od strony napÄdu rozrzÄdu) Ĺwiece zapĹonowe - modele 1996 / Bosch FR 8 LDC 4 - od modeli 1997 / Bosch FR 8 LDCU OdstÄp elektrod 0,7...0,8 mm PODWOZIE SprzÄgĹo / cierne, jednotarczowe, suche, ze sprÄĹźynÄ centralnÄ, z samoczynnÄ regulacjÄ skoku jaĹowego, sterowane hydraulicznie Ĺrednica tarczy - zewnÄtrzna 216 mm - wewnÄtrzna 144 mm GruboĹÄ okĹadziny 3,5 mm Pompa sprzÄgĹa / umieszczona na przedĹuĹźeniu pedaĹu sprzÄgĹa WyprzÄgnik hydrauliczny sprzÄgĹa / umieszczony w obudowie ĹoĹźyska wyciskowego sprzÄgĹa Obwód hydrauliczny wyĹÄczania sprzÄgĹa / poĹÄczony z ukĹadem hamulcowym Skrzynka przekĹadniowa / mechaniczna, piÄciobiegowa plus bieg wsteczny, biegi do przodu synchronizowane Typ F18WR lub F18CR PrzeĹoĹźenia Skrzynka F18WR - I bieg 3,58 - II bieg 1,87 - III bieg 1,23 - IV bieg 0,92 - V bieg 0,74 - bieg wsteczny 3,33 - przekĹadnia gĹówna 3,94 Skrzynka F18CR - I bieg 3,58 - II bieg 2,14 - III bieg 1,48 - IV bieg 1,12 - V bieg 0,89 - bieg wsteczny 3,33 - przekĹadnia gĹówna 3,74 Przeniesienie napÄdu / póĹosie poĹÄczone z obu stron za pomocÄ przegubów równobieĹźnych trójramiennych od strony skrzynki przekĹadniowej i kulowych od strony kóĹ, z masÄ wyrównowaĹźajÄcÄ na prawej póĹosi UkĹad kierowniczy / mechaniczny ze wspomaganiem hydraulicznym PrzekĹadnia kierownicza / zÄbatkowa, z zaworem rozdzielczym i siĹownikiem integralnym, Saginaw lub ZF PrzeĹoĹźenie 16,5 PromieĹ skrÄtu 5,335 m Pompa wspomagania / hydrauliczna, Ĺopatkowa, napÄdzana paskiem klinowym od waĹu korbowego razem z alternatorem i sprÄĹźarkÄ klimatyzacji (w wersjach z klimatyzacjÄ) CiĹnienie zasilania - koĹa skrÄcone maksymalnie 11 ± 0,5 MPa - koĹa ustawione do jazdy prosto 0,2...0,5 MPa Pasek napÄdu pompy wspomagania / wieloklinowy - naciÄg / regulowany samoczynnie przez napinacz rolkowy Zawieszenie przednie / niezaleĹźne, typu Mac Pherson, z dolnymi wahaczami poprzecznymi trójkÄtnymi, ze stabilizatorem poprzecznym prÄtowym o Ĺrednicy 20 mm Amortyzatory / gazowe teleskopowe dwustronnego dziaĹania SprÄĹźyny zawieszenia / Ĺrubowe - wersje bez klimatyzacji - oznaczenie / ZQ - wysokoĹÄ swobodna 342 mm - sztywnoĹÄ (mierzona na kole) 21 N/mm - wersje z klimatyzacjÄ - oznaczenie / ZJ - wysokoĹÄ swobodna 325 mm - sztywnoĹÄ (mierzona na kole) 24 N/mm Ustawienie kóĹ przednich (samochód obciÄĹźony masÄ 70 kg na kaĹźdym siedzeniu przednim, zbiornik paliwa napeĹniony do poĹowy) - zbieĹźnoĹÄ (regulowana) 1 ± 1 mm (0°10¢ ± 10¢) - pochylenie koĹa (nieregulowane) -1°05¢ ± 0°45¢ (dopuszczalna róĹźnica miÄdzy koĹami wynosi 1°) - wyprzedzenie sworznia zwrotnicy (nieregulowane) 3°50¢ ± 1° (dopuszczalna róĹźnica miÄdzy koĹami wynosi 1°) Piasta koĹa przedniego / na ĹoĹźysku dwurzÄdowym kulkowym skoĹnym zakrytym Zawieszenie tylne / niezaleĹźne, wielowahaczowe (pojedyncze wahacze wleczone odgiÄte i podwójne wahacze poprzeczne), na sprÄĹźynach Ĺrubowych wspóĹosiowych z amortyzatorami gazowymi teleskopowymi (kolumny resorujÄce) opartymi o wahacz wleczony, ze stabilizatorem poprzecznym prÄtowym o Ĺrednicy 16 mm SprÄĹźyny zawieszenia / o oznaczeniu GD Ustawienie kóĹ tylnych (samochód obciÄĹźony masÄ 70 kg na kaĹźdym siedzeniu przednim, zbiornik paliwa napeĹniony do poĹowy) - zbieĹźnoĹÄ (regulowana) - do I 1996 1,6 ± 1 mm (0°16¢±0°10¢) - od I 1996 do II 1997 2,6 ± 1 mm (0°25¢±0°10¢) - od II 1997 2,8 ± 1 mm (0°27¢±0°10¢) - pochylenie koĹa (nieregulowane) - do II 1997 -1°20¢ ± 35¢ - od II 1997 -1°27¢ ± 35¢ (dopuszczalna róĹźnica miÄdzy koĹami wynosi 35¢) Piasta koĹa tylnego / na ĹoĹźysku dwurzÄdowym kulkowym skoĹnym zakrytym UkĹad hamulcowy Hamulec roboczy / hydrauliczny, dwuobwodowy (podziaĹ po przekÄtnej), ze wspomaganiem podciĹnieniowym, z ukĹadem przeciwblokujÄcym ABS typu 415 Hamulce kóĹ przednich / tarczowe, z zaciskiem pĹywajÄcym jednotĹokowym i tarczÄ wentylowanÄ, Teves Ĺrednica zewnÄtrzna tarczy 256 mm GruboĹÄ tarczy - nominalna 24 mm - minimalna po naprawie 22 mm - minimalna dopuszczalna 21 mm GruboĹÄ nakĹadek ciernych - nominalna (z pĹytkÄ) 17,5 mm - minimalna dopuszczalna (z pĹytkÄ) 7,5 mm Ĺrednica cylindra zacisku 52 mm Hamulce kóĹ tylnych / tarczowe, z zaciskiem staĹym dwutĹokowym i tarczÄ peĹnÄ, z bÄbnowymi mechanizmami hamulca awaryjnego wbudowanymi w tarcze hamulców tylnych Ĺrednica zewnÄtrzna tarczy 270 mm GruboĹÄ tarczy - nominalna 10 mm - minimalna po naprawie 9 mm - minimalna dopuszczalna 8 mm GruboĹÄ nakĹadek ciernych - nominalna (z pĹytkÄ) 15,7 mm - minimalna dopuszczalna (z pĹytkÄ) 6,7 mm Ĺrednica cylindra zacisku 35 mm Pompa hamulcowa / w ukĹadzie tandem, GM Ĺrednica tĹoków 22,22 mm Skok tĹoków 36 mm UrzÄdzenie wspomagajÄce / podciĹnieniowe Ĺrednica tĹoka 225 mm WysokoĹÄ kontrolna wystawania trzpienia urzÄdzenia wspomagajÄcego 149,5 ± 0,5 mm Hamulec awaryjny / dziaĹajÄcy mechanicznie na bÄbnowe mechanizmy hamulcowe umieszczone wewnÄtrz tarcz hamulców tylnych GruboĹÄ minimalna dopuszczalna okĹadzin (bez szczÄki) 1 mm UkĹad przeciwblokujÄcy / ABS typu 415, sterowany elektronicznie zawierajÄcy: - hydrauliczny zespóĹ sterowania o oĹmiu elektrozaworach zintegrowany z elektronicznym urzÄdzeniem sterujÄcym o zĹÄczu 26-stykowym i pompÄ hydraulicznÄ napÄdzanÄ elektrycznie, - cztery czujniki prÄdkoĹci kóĹ, - wĹÄcznik ĹwiateĹ hamowania, - lampkÄ kontrolnÄ Czujniki prÄdkoĹci kóĹ / indukcyjne - rezystancja 900...1760 W KoĹa i ogumienie ObrÄcze - wersja GL / 5,5 J 14 (stalowe) - wersja CD / 6 J 15 (ze stopu lekkiego) Ogumienie - wersja GL / 185/70 R 14 88T lub H - wersja CD / 195/65 R 15 91T lub H CiĹnienie w ogumieniu - obciÄĹźenie czÄĹciowe - przód 0,22 MPa - tyĹ 0,22 MPa - obciÄĹźenie caĹkowite - przód 0,23 MPa - tyĹ 0,29 MPa WYPOSAĹťENIE ELEKTRYCZNE Akumulator / 12 V 70 A×h/350 A, minus na masie Alternator - wersje bez klimatyzacji / Bosch 70 A lub Delco Remy 70 A - wersje z klimatyzacjÄ / Bosch 120 A lub Delco Remy 100 A Alternator Bosch 70 A NapiÄcie znamionowe 14 V PrÄd maksymalny (pod napiÄciem 14 V) 70 A PrÄd - przy 1500 obr/min 29 A - przy 6000 obr/min 70 A NapiÄcie regulowane 14,3...14,7 V Ĺrednica pierĹcieni Ĺlizgowych 14,4 mm Wystawanie szczotek - wartoĹÄ nominalna 11...13 mm - wartoĹÄ minimalna 2 mm Alternator Delco Remy 70 A NapiÄcie znamionowe 14 V PrÄd maksymalny (pod napiÄciem 14 V) 70 A PrÄd - przy 1500 obr/min 33 A - przy 6000 obr/min 70 A NapiÄcie regulowane 14,2...15,2 V Ĺrednica pierĹcieni Ĺlizgowych 14 mm Wystawanie szczotek (wartoĹÄ nominalna) 20 mm Alternator Bosch 120 A NapiÄcie znamionowe 14 V PrÄd maksymalny (pod napiÄciem 14 V) 120 A PrÄd - przy 1500 obr/min 38 A - przy 6000 obr/min 120 A NapiÄcie regulowane 14,3...14,7 V Ĺrednica pierĹcieni Ĺlizgowych 14,4 mm Wystawanie szczotek - wartoĹÄ nominalna 11...13 mm - wartoĹÄ minimalna 2 mm Alternator Delco Remy 100 A NapiÄcie znamionowe 14 V PrÄd maksymalny (pod napiÄciem 14 V) 100 A PrÄd - przy 1500 obr/min 42 A - przy 6000 obr/min 100 A NapiÄcie regulowane 14,2...15,2 V Ĺrednica pierĹcieni Ĺlizgowych 14 mm Wystawanie szczotek (wartoĹÄ nominalna) 20 mm Pasek napÄdu alternatora / wieloklinowy, napÄdzajÄcy takĹźe pompÄ wspomagania ukĹadu kierowniczego i sprÄĹźarkÄ klimatyzacji (w wersjach z klimatyzacjÄ) - naciÄg / regulowany samoczynnie przez napinacz rolkowy - dĹugoĹÄ - wersje bez klimatyzacji 1725 mm - wersje z klimatyzacjÄ 1900 mm Rozrusznik / Bosch DW 1,1 KW WartoĹci kontrolne na biegu jaĹowym - prÄd mniej niĹź 70 A - prÄdkoĹÄ wiÄcej niĹź 2800 obr/min - napiÄcie 12 V WartoĹci kontrolne przy zablokowanym wirniku - prÄd mniej niĹź 470 A - napiÄcie 12 V DĹugoĹÄ minimalna szczotek 4 mm Bezpieczniki - wewnÄtrz nadwozia / 16 ´ (12 V, 10 A), 6 ´ (12 V, 20 A), 6 ´ (12 V, 30 A), 1 ´ ´ (12 V, 40 A) - w przedziale silnika / 2 ´ (12 V, 30 A), 6 ´ (12 V, 60 A) o oznaczeniu kolorami: - czerwonym 10 A - ĹźóĹtym 20 A - zielonym 30 A - pomaraĹczowym 40 A Ĺťarówki - reflektorów - ĹwiatĹa mijania H1 55 W - ĹwiatĹa drogowe H7 55 W - ĹwiateĹ przednich przeciwmgĹowych H3 55 W - ĹwiateĹ pozycyjnych przednich 5 W - kierunkowskazów przednich i tylnych 21 W - ĹwiateĹ hamowania 21 W - ĹwiateĹ pozycyjnych tylnych 5 W - ĹwiateĹ tylnych przeciwmgĹowych 21 W - ĹwiateĹ cofania 21 W - oĹwietlenia tablicy rejestracyjnej 5 W Momenty dokrÄcania - Ĺrub gĹowicy (kaĹźdorazowo Ĺruby nowe) - 1. etap 25 N×m - 2. etap dokrÄciÄ o 90° - 3. etap dokrÄciÄ o 90° - 4. etap dokrÄciÄ o 90° - 5. etap dokrÄciÄ o 15° - pokrywy gĹowicy 8 N×m - Ĺrub kolektorów ssÄcego i wydechowego do gĹowicy (kaĹźdorazowo Ĺruby nowe) 22 N×m - górnej czÄĹci kolektora ssÄcego 8 N×m - kóĹ zÄbatych waĹków rozrzÄdu (kaĹźdorazowo Ĺruby nowe) - 1. etap 50 N×m - 2. etap dokrÄciÄ o 60° - 3. etap dokrÄciÄ o 15° - obudowy pokryw ĹoĹźysk gĹównych 20 N×m - czujnika spalania stukowego 20 N×m - czujnika temperatury cieczy chĹodzÄcej 14 N×m - Ĺwiec zapĹonowych 25 N×m - pokryw ĹoĹźysk waĹków rozrzÄdu 8 N×m - Ĺrub koĹa zamachowego - 1. etap 65 N×m - 2. etap dokrÄciÄ o 30° - 3. etap dokrÄciÄ o 15° - pompy cieczy chĹodzÄcej 25 N×m - tĹumika drgaĹ skrÄtnych koĹa pasowego waĹu korbowego 20 N×m - koĹa zÄbatego waĹu korbowego - 1. etap 130 N×m - 2. etap dokrÄciÄ o 40...50° - napinacza paska zÄbatego napÄdu rozrzÄdu 20 N×m - rolek prowadzenia paska zÄbatego napÄdu rozrzÄdu 25 N×m - wspornika rolki prowadzenia paska zÄbatego napÄdu rozrzÄdu 25 N×m - napinacza paska wieloklinowego napÄdu osprzÄtu 25 N×m - górnej czÄĹci miski oleju do kadĹuba 20 N×m - dolnej czÄĹci miski oleju do czÄĹci górnej (kaĹźdorazowo Ĺruby nowe) - 1. etap 8 N×m - 2. etap dokrÄciÄ o 30° - pompy oleju do kadĹuba 8 N×m - pokrywy pompy oleju 6 N×m - przedniej rury wydechowej do kolektora 25 N×m - korka spustu oleju silnika 10 N×m - zaworu przelewowego do obudowy pompy oleju 30 N×m - czujnika ciĹnienia oleju 40 N×m - obudowy termostatu do gĹowicy 20 N×m - pokrywy termostatu 8 N×m - sondy lambda 30 N×m - Ĺrub kóĹ 110 N×m Masy - wĹasna (z kierowcÄ) - wersja 4-drzwiowa GL bez klimatyzacji 1320 kg GL z klimatyzacjÄ 1350 kg CD z klimatyzacjÄ 1369 kg - wersja 5-drzwiowa GL bez klimatyzacji 1335 kg GL z klimatyzacjÄ 1365 kg CD z klimatyzacjÄ 1384 kg - caĹkowita - wersja 4-drzwiowa GL bez klimatyzacji 1775 kg GL i CD z klimatyzacjÄ 1805 kg - wersja 5-drzwiowa GL bez klimatyzacji 1790 kg GL i CD z klimatyzacjÄ 1820 kg - maksymalna przyczepy niehamowanej 660 kg - maksymalna przyczepy hamowanej 1400 kg PojemnoĹci - zbiornik paliwa 60 dm3 - ukĹad smarowania 5,0 dm3 (z filtrem) - ukĹad chĹodzenia 7,3 dm3 - skrzynka przekĹadniowa 1,9 dm3 - ukĹad hamulcowy i sterowania sprzÄgĹa 0,4 dm3 - ukĹad kierowniczy ze wspomaganiem ok. 1,4 dm3 MateriaĹy eksploatacyjne Paliwo / benzyna bezoĹowiowa o LO 95 Olej silnikowy / wg API SG/CD lub API SH/CD, CCMC G4 lub CCMC G5, SAE 20W 40 do SAE 10W 50, wymiana co 15 000 km lub co 1 rok (z filtrem) Olej przekĹadniowy / API GL4, SAE 75W80 lub SAE 80W90, nie wymaga siÄ okresowej wymiany PĹyn chĹodzÄcy / mieszanina wody i specjalnej cieczy niezamarzajÄcej Opel, stanowiÄca zabezpieczenie do -30°C, sprawdzanie poziomu co 15 000 km lub co 1 rok, nie wymaga siÄ okresowej wymiany PĹyn hamulcowy / wg SAE J 1703 DOT4 lub DOT5, wymiana co 2 lata Olej w ukĹadzie kierowniczym ze wspomaganiem / olej do przekĹadni automatycznych typu Dexron II D, sprawdzanie poziomu co 15 000 km lub co 1 rok, nie wymaga siÄ okresowej wymiany ZuĹźycie paliwa WedĹug normy ECE 80/1268 - przy 90 km/h 5,4 dm3/100 km - przy 120 km/h 6,7 dm3/100 km - w cyklu miejskim 9,2 dm3/100 km WedĹug normy ECE 93/116 - jazda miejska 11,7 dm3/100 km - jazda pozamiejska 6,3 dm3/100 km - zuĹźycie Ĺrednie 8,3 dm3/100 km PrÄdkoĹÄ maksymalna 203 km/h KolejnoĹÄ dokrÄcania Ĺrub gĹowicy
 2. Version

  30 downloads

  Opel Vectra B 1,6i 16V (1995-2000) Typ X16XEL (Ecotec) SILNIK o zapĹonie iskrowym, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzÄdowy, chĹodzony cieczÄ, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z dwoma waĹkami rozrzÄdu w gĹowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napÄdzajÄcy koĹa przednie Typ X16XEL (Ecotec) Ĺrednica cylindra 79,0 mm Skok tĹoka 81,5 mm PojemnoĹÄ skokowa 1598 cm3 StopieĹ sprÄĹźania 10,5 CiĹnienie sprÄĹźania - nominalne 1,2...1,5 MPa - dopuszczalna róĹźnica miÄdzy cylindrami 0,1 MPa Moc maksymalna 74 kW (101 KM) PrÄdkoĹÄ obrotowa mocy maksymalnej 6200 obr/min Moment maksymalny 150 N×m PrÄdkoĹÄ obrotowa momentu maksymalnego 3200 obr/min UkĹad rozrzÄdu / dwa waĹki rozrzÄdu w gĹowicy, podparte na piÄciu ĹoĹźyskach kaĹźdy, napÄdzane paskiem zÄbatym, napinacz paska mechaniczny, szesnaĹcie zaworów w gĹowicy (8 ssÄcych i 8 wydechowych) Fazy rozrzÄdu - otwarcie zaworu ssÄcego 9°30Ë przed ZZ - zamkniÄcie zaworu ssÄcego 45°30Ë po ZW - otwarcie zaworu wydechowego 32°30Ë przed ZW - zamkniÄcie zaworu wydechowego 12°30Ë po ZZ Luz roboczy zaworów / zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne Pasek zÄbaty / napÄdu waĹków rozrzÄdu i pompy cieczy chĹodzÄcej - typ / Gates Powergrip - liczba zÄbów 169 - szerokoĹÄ 20 mm - naciÄg / regulowany póĹautomatycznie ustawieniem wstÄpnym napinacza - wymiana / co 60 000 km lub co 4 lata UkĹad chĹodzenia / zamkniÄty, o obiegu wymuszonym przez pompÄ odĹrodkowÄ, termostat, chĹodnica, zbiornik wyrównawczy, wentylator elektryczny sterowany termowyĹÄcznikiem umieszczonym na chĹodnicy Termostat / o oznaczeniu 92 - temperatura poczÄtku otwarcia 92°C - temperatura peĹnego otwarcia 107°C Wentylator / elektryczny - temperatura wĹÄczenia 100°C - temperatura wyĹÄczenia 95°C Zawór nadciĹnienia / umieszczony w korku zbiornika wyrównawczego - nadciĹnienie otwarcia zaworu 120...150 kPa UkĹad smarowania / pod ciĹnieniem Pompa oleju / zÄbata, o zazÄbieniu wewnÄtrznym, umieszczona na zewnÄtrz kadĹuba od strony napÄdu rozrzÄdu, napÄdzana bezpoĹrednio od waĹu korbowego CiĹnienie oleju (w temperaturze oleju 80°C) / na biegu jaĹowym wynosi co najmniej 0,15 MPa Filtr oleju / wymienny, Purflux LS 530 UkĹad zasilania / wtryskowy, wielopunktowy wtrysk benzyny sterowany elektronicznie GM Multec S, z pochĹanianiem par paliwa, wtĹaczaniem dodatkowego powietrza do kolektora wydechowego i recyrkulacjÄ spalin, z katalizatorem regulowanym potrójnego dziaĹania i sondÄ lambda w ukĹadzie wydechowym, zawierajÄcy: - zbiornik paliwa, - pompÄ paliwa, - filtr paliwa, - regulator ciĹnienia paliwa, - cztery wtryskiwacze paliwa, - czujnik poĹoĹźenia przepustnicy, - regulator prÄdkoĹci obrotowej biegu jaĹowego, - czujnik ciĹnienia zasysanego powietrza, - czujnik temperatury cieczy chĹodzÄcej silnik, - czujnik temperatury zasysanego powietrza, - czujnik poĹoĹźenia waĹka rozrzÄdu zaworów wydechowych, - czujnik spalania stukowego, - sondÄ lambda w ukĹadzie wydechowym, - elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce wtryskiem, zapĹonem i funkcjami pomocniczymi, - filtr powietrza, - pochĹaniacz par paliwa z elektrozaworem sterowania, - zawór recyrkulacji spalin z elektrozaworem sterowania i czujnikiem jego poĹoĹźenia, - przekaĹşnik sterowania pompy paliwa, - elektrozawór pompy wtĹaczania powietrza dodatkowego, - pompÄ wtĹaczania powietrza dodatkowego oraz zintegrowany z ukĹadem zapĹonowym. Pompa paliwa / elektryczna, umieszczona w zbiorniku paliwa, sterowana przez elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce wtryskiem benzyny poprzez przekaĹşnik - ciĹnienie tĹoczenia 300 kPa Filtr paliwa / GM, umieszczony obok zbiornika paliwa pod podĹogÄ pojazdu, wymiana co 30 000 km PochĹaniacz par paliwa / z wÄglem aktywnym, umieszczony w przedziale silnika na prawym nadkolu Elektrozawór pochĹaniacza par paliwa / zamocowany z tyĹu gĹowicy - rezystancja (przy 20°C) 31,8...38,5 W - napiÄcie 8...14 V Wtryskiwacze / elektromagnetyczne, sterowane przez elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce, umieszczone w kolektorze ssÄcym (po jednym na kaĹźdy cylinder) - rezystancja uzwojenia 12,5 W Czujnik ciĹnienia zasysanego powietrza / piezoelektryczny, umieszczony w przedziale silnika na przegrodzie czoĹowej obok pompy hamulcowej i poĹÄczony z kolektorem ssÄcym - typ / 466 - napiÄcie zasilania (styk „C”) 5 V - napiÄcie sygnaĹu (styk „B”) 0,94...5 V - masa / na styku „A” - rezystancja (przy nie pracujÄcym silniku) - miÄdzy stykami „C” i „A” 1370 W - miÄdzy stykami „C” i „B” 370 MW - miÄdzy stykami „B” i „A” 370 MW Regulator ciĹnienia paliwa / mechaniczny, przeponowy, umieszczony przy kolektorze wtryskiwaczy, zapewniajÄcy staĹÄ róĹźnicÄ ciĹnieĹ miÄdzy ciĹnieniem paliwa a ciĹnieniem w kolektorze ssÄcym - ciĹnienie regulowane na biegu jaĹowym 220...250 kPa Czujnik poĹoĹźenia przepustnicy / potencjometryczny, umieszczony na osi przepustnicy - napiÄcie zasilania (styk „A”) 5 V - napiÄcie sygnaĹu (styk „C”) - przepustnica zamkniÄta 0,3...1 V - przepustnica otwarta caĹkowicie 4,2...4,8 V - masa / na styku „B” - rezystancja - miÄdzy stykami „C” i „A” 3500 W - miÄdzy stykami „C” i „B” 1835 W - miÄdzy stykami „A” i „B” / niemierzalna Czujnik temperatury cieczy chĹodzÄcej / o ujemnym wspóĹczynniku temperaturowym rezystancji, zamocowany do obudowy termostatu - napiÄcie zasilania 5 V - napiÄcie sygnaĹu (w temp. 85...110°C) 1,43...2,21 V - rezystancja kontrolna (silnik zimny) ok. 1500 W Czujnik temperatury zasysanego powietrza / o ujemnym wspóĹczynniku temperaturowym rezystancji, umieszczony na przewodzie przy filtrze powietrza - napiÄcie zasilania 5 V - napiÄcie sygnaĹu (w temp. 10...80°C) 2,44...2,95 V - rezystancja - przy -20°C 28 670 W - przy 0°C 9420 W - przy 10°C 5670 W - przy 20°C 3515 W - przy 30°C 2237 W - przy 40°C 1200 W Regulator prÄdkoĹci obrotowej biegu jaĹowego / silnik krokowy utrzymujÄcy wymaganÄ prÄdkoĹÄ obrotowÄ biegu jaĹowego, sterowany przez elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce - napiÄcie zasilania 12 V - rezystancja silnika (miÄdzy stykami „C” i „D”) 52,2 W Czujnik spalania stukowego / piezoelektryczny, zamocowany do kadĹuba pod kolektorem ssÄcym miÄdzy 2. i 3. cylindrem - czÄstotliwoĹÄ rezonansowa czujnika 8 kHz Czujnik poĹoĹźenia waĹka rozrzÄdu zaworów wydechowych / hallotronowy, umieszczony przy kole zÄbatym waĹka rozrzÄdu zaworów wydechowych - napiÄcie zasilania (styk „A”) 12 V - rezystancja - miÄdzy stykami „A” i „C” 6,8 W - miÄdzy stykami „A” i „B” Ä˝ W - miÄdzy stykami „B” i „C” Ä˝ W Elektrozawór recyrkulacji spalin / umieszczony pod kolektorem dolotowym - napiÄcie zasilania 12 V - rezystancja 9 W Czujnik poĹoĹźenia zaworu recyrkulacji spalin / zintegrowany z elektrozaworem recyrkulacji spalin - napiÄcie zasilania (styk „D”) 5 V - rezystancja - miÄdzy stykami „D” i „C” 2600 W - miÄdzy stykami „D” i „B” 2245 W - miÄdzy stykami „B” i „C” 980 W Elektrozawór pompy wtĹaczania powietrza dodatkowego / umieszczony przy kolektorze ssÄcym, zapewniajÄcy otwarcie zaworu wtĹaczania powietrza dodatkowego przez elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce - rezystancja zaworu 38,6 W Pompa wtĹaczania powietrza dodatkowego / elektryczna, umieszczona w przedziale silnika na lewym nadkolu - rezystancja 0,3 W Filtr powietrza / suchy, z wymiennym wkĹadem papierowym, umieszczony z prawej strony przedziaĹu silnika, wymiana co 30 000 km Sonda lambda / umieszczona w ukĹadzie wydechowym przed katalizatorem, podgrzewana elektrycznie NapiÄcie sygnaĹu sondy - silnik wyĹÄczony 350...550 mV - silnik pracujÄcy - mieszanka uboga 50...450 mV - mieszanka bogata 800...950 mV Elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce / mikroprocesorowe, zawierajÄce ukĹad autodiagnostyki, Delco Electronics 16202319, o dwóch zĹÄczach 32-stykowych, zamocowane do przegrody czoĹowej za schowkiem tablicy rozdzielczej, diagnozowane za pomocÄ testera diagnostycznego Opel Tech 1.5 Parametry kontrolne PrÄdkoĹÄ obrotowa biegu jaĹowego 770...930 obr/min ZawartoĹÄ CO - na biegu jaĹowym do 0,5% - przy 2800...3200 obr/min do 0,3% UkĹad zapĹonowy / akumulatorowy, elektroniczny bezrozdzielaczowy, tzw. bezpoĹredni DIS, mikroprocesorowy, zintegrowany z ukĹadem wtrysku benzyny, zawierajÄcy: - czujnik poĹoĹźenia i prÄdkoĹci obrotowej waĹu korbowego, - specjalnÄ podwójnÄ cewkÄ zapĹonowÄ (o czterech wyjĹciach wysokiego napiÄcia) z moduĹem wzmocnienia zapĹonu, - przewody wysokiego napiÄcia, - Ĺwiece zapĹonowe oraz poĹÄczony z elektronicznym urzÄdzeniem sterujÄcym wtryskiem benzyny i zapĹonem Czujnik poĹoĹźenia i prÄdkoĹci obrotowej waĹu korbowego / indukcyjny, wspóĹpracujÄcy z tarczÄ o 58 zÄbach na wale korbowym przy kole pasowym - odstÄp czoĹa czujnika od tarczy (nieregulowany) 1 Ä 0,7 mm - napiÄcie sygnaĹu 0,2...3 V Cewka zapĹonowa / specjalna, podwójna, poĹÄczona z moduĹem wzmocnienia zapĹonu, zamocowana do gĹowicy nad skrzynkÄ przekĹadniowÄ - rezystancja - uzwojenia pierwotnego / niemierzalna - uzwojenia wtórnego 8000 Ä 50 W KolejnoĹÄ zapĹonu / zapĹon równoczesny w cylindrach 1 i 4 oraz 2 i 3 (jedna iskra wykorzystywana, druga tracona - cylinder nr 1 od strony napÄdu rozrzÄdu) Ĺwiece zapĹonowe - modele 1996 / Bosch FR 8 LDC 4 - od modeli 1997 / Bosch FR 8 LDCU OdstÄp elektrod 0,7...0,8 mm PODWOZIE SprzÄgĹo / cierne, jednotarczowe, suche, ze sprÄĹźynÄ centralnÄ, z samoczynnÄ regulacjÄ skoku jaĹowego, sterowane hydraulicznie Ĺrednica tarczy - zewnÄtrzna 200 mm - wewnÄtrzna 134 mm GruboĹÄ okĹadziny 3,5 mm Pompa sprzÄgĹa / umieszczona na przedĹuĹźeniu pedaĹu sprzÄgĹa WyprzÄgnik hydrauliczny sprzÄgĹa / umieszczony w obudowie ĹoĹźyska wyciskowego sprzÄgĹa Obwód hydrauliczny wyĹÄczania sprzÄgĹa / poĹÄczony z ukĹadem hamulcowym Skrzynka przekĹadniowa / mechaniczna, piÄciobiegowa plus bieg wsteczny, biegi do przodu synchronizowane Typ F15WR lub F17WR PrzeĹoĹźenia - I bieg 3,73 - II bieg 1,96 - III bieg 1,32 - IV bieg 0,94 - V bieg 0,75 - bieg wsteczny 3,31 - przekĹadnia gĹówna 4,19 Przeniesienie napÄdu / póĹosie poĹÄczone z obu stron za pomocÄ przegubów równobieĹźnych trójramiennych od strony skrzynki przekĹadniowej i kulowych od strony kóĹ, z masÄ wyrównowaĹźajÄcÄ na prawej póĹosi UkĹad kierowniczy / mechaniczny ze wspomaganiem hydraulicznym PrzekĹadnia kierownicza / zÄbatkowa, z zaworem rozdzielczym i siĹownikiem integralnym, Saginaw lub ZF PrzeĹoĹźenie 16,5 PromieĹ skrÄtu 5,335 m Pompa wspomagania / hydrauliczna, Ĺopatkowa, napÄdzana paskiem klinowym od waĹu korbowego razem z alternatorem i sprÄĹźarkÄ klimatyzacji (w wersjach z klimatyzacjÄ) CiĹnienie zasilania - koĹa skrÄcone maksymalnie 10,5 Ä 0,5 MPa - koĹa ustawione do jazdy prosto 0,2...0,5 MPa Pasek napÄdu pompy wspomagania / wieloklinowy - naciÄg / regulowany samoczynnie przez napinacz rolkowy Zawieszenie przednie / niezaleĹźne, typu Mac Pherson, z dolnymi wahaczami poprzecznymi trójkÄtnymi, ze stabilizatorem poprzecznym prÄtowym o Ĺrednicy 20 mm Amortyzatory / gazowe teleskopowe dwustronnego dziaĹania SprÄĹźyny zawieszenia / Ĺrubowe - wersje bez klimatyzacji - oznaczenie / ZP - wysokoĹÄ swobodna 325 mm - sztywnoĹÄ (mierzona na kole) 21 N/mm - wersje z klimatyzacjÄ - oznaczenie / ZQ - wysokoĹÄ swobodna 342 mm - sztywnoĹÄ (mierzona na kole) 21 N/mm Ustawienie kóĹ przednich (samochód obciÄĹźony masÄ 70 kg na kaĹźdym siedzeniu przednim, zbiornik paliwa napeĹniony do poĹowy) - zbieĹźnoĹÄ (regulowana) 1 Ä 1 mm (0°10Ë Ä 10Ë) - pochylenie koĹa (nieregulowane) -1°05Ë Ä 0°45Ë (dopuszczalna róĹźnica miÄdzy koĹami wynosi 1°) - wyprzedzenie sworznia zwrotnicy (nieregulowane) 3°50Ë Ä 1° (dopuszczalna róĹźnica miÄdzy koĹami wynosi 1°) Piasta koĹa przedniego / na ĹoĹźysku dwurzÄdowym kulkowym skoĹnym zakrytym Zawieszenie tylne / niezaleĹźne, wielowahaczowe (pojedyncze wahacze wleczone odgiÄte i podwójne wahacze poprzeczne), na sprÄĹźynach Ĺrubowych wspóĹosiowych z amortyzatorami gazowymi teleskopowymi (kolumny resorujÄce) opartymi o wahacz wleczony, ze stabilizatorem poprzecznym prÄtowym o Ĺrednicy 15 mm SprÄĹźyny zawieszenia / o oznaczeniu GD Ustawienie kóĹ tylnych (samochód obciÄĹźony masÄ 70 kg na kaĹźdym siedzeniu przednim, zbiornik paliwa napeĹniony do poĹowy) - zbieĹźnoĹÄ (regulowana) - do I 1996 1,6 Ä 1 mm (0°16ËÄ0°10Ë) - od I 1996 do II 1997 2,6 Ä 1 mm (0°25ËÄ0°10Ë) - od II 1997 2,8 Ä 1 mm (0°27ËÄ0°10Ë) - pochylenie koĹa (nieregulowane) - do II 1997 -1°20Ë Ä 35Ë - od II 1997 -1°27Ë Ä 35Ë (dopuszczalna róĹźnica miÄdzy koĹami wynosi 35Ë) Piasta koĹa tylnego / na ĹoĹźysku dwurzÄdowym kulkowym skoĹnym zakrytym UkĹad hamulcowy Hamulec roboczy / hydrauliczny, dwuobwodowy (podziaĹ po przekÄtnej), ze wspomaganiem podciĹnieniowym, z ukĹadem przeciwblokujÄcym ABS typu 415 Hamulce kóĹ przednich / tarczowe, z zaciskiem pĹywajÄcym jednotĹokowym i tarczÄ wentylowanÄ, Teves Ĺrednica zewnÄtrzna tarczy 256 mm GruboĹÄ tarczy - nominalna 24 mm - minimalna po naprawie 22 mm - minimalna dopuszczalna 21 mm GruboĹÄ nakĹadek ciernych - nominalna (z pĹytkÄ) 17,5 mm - minimalna dopuszczalna (z pĹytkÄ) 7,5 mm Ĺrednica cylindra zacisku 52 mm Hamulce kóĹ tylnych / tarczowe, z zaciskiem staĹym dwutĹokowym i tarczÄ peĹnÄ, z bÄbnowymi mechanizmami hamulca awaryjnego wbudowanymi w tarcze hamulców tylnych Ĺrednica zewnÄtrzna tarczy 270 mm GruboĹÄ tarczy - nominalna 10 mm - minimalna po naprawie 9 mm - minimalna dopuszczalna 8 mm GruboĹÄ nakĹadek ciernych - nominalna (z pĹytkÄ) 15,7 mm - minimalna dopuszczalna (z pĹytkÄ) 6,7 mm Ĺrednica cylindra zacisku 35 mm Pompa hamulcowa / w ukĹadzie tandem, GM Ĺrednica tĹoków 22,22 mm Skok tĹoków 36 mm UrzÄdzenie wspomagajÄce / podciĹnieniowe Ĺrednica tĹoka 225 mm WysokoĹÄ kontrolna wystawania trzpienia urzÄdzenia wspomagajÄcego 149,5 Ä 0,5 mm Hamulec awaryjny / dziaĹajÄcy mechanicznie na bÄbnowe mechanizmy hamulcowe umieszczone wewnÄtrz tarcz hamulców tylnych GruboĹÄ minimalna dopuszczalna okĹadzin (bez szczÄki) 1 mm UkĹad przeciwblokujÄcy / ABS typu 415, sterowany elektronicznie zawierajÄcy: - hydrauliczny zespóĹ sterowania o oĹmiu elektrozaworach zintegrowany z elektronicznym urzÄdzeniem sterujÄcym o zĹÄczu 26-stykowym i pompÄ hydraulicznÄ napÄdzanÄ elektrycznie, - cztery czujniki prÄdkoĹci kóĹ, - wĹÄcznik ĹwiateĹ hamowania, - lampkÄ kontrolnÄ Czujniki prÄdkoĹci kóĹ / indukcyjne - rezystancja 900...1760 W KoĹa i ogumienie ObrÄcze - wersja GL / 5,5 J 14 (stalowe) - wersja CD / 6 J 15 (ze stopu lekkiego) Ogumienie - wersja GL / 185/70 R 14 88T lub H - wersja CD / 195/65 R 15 91T lub H CiĹnienie w ogumieniu - obciÄĹźenie czÄĹciowe - przód 0,20 MPa - tyĹ 0,20 MPa - obciÄĹźenie caĹkowite - przód 0,21 MPa - tyĹ 0,27 MPa WYPOSAĹťENIE ELEKTRYCZNE Akumulator / 12 V 70 A×h/350 A, minus na masie Alternator - wersje bez klimatyzacji / Bosch 70 A lub Delco Remy 70 A - wersje z klimatyzacjÄ / Bosch 120 A lub Delco Remy 100 A Alternator Bosch 70 A NapiÄcie znamionowe 14 V PrÄd maksymalny (pod napiÄciem 14 V) 70 A PrÄd - przy 1500 obr/min 29 A - przy 6000 obr/min 70 A NapiÄcie regulowane 14,3...14,7 V Ĺrednica pierĹcieni Ĺlizgowych 14,4 mm Wystawanie szczotek - wartoĹÄ nominalna 11...13 mm - wartoĹÄ minimalna 2 mm Alternator Delco Remy 70 A NapiÄcie znamionowe 14 V PrÄd maksymalny (pod napiÄciem 14 V) 70 A PrÄd - przy 1500 obr/min 33 A - przy 6000 obr/min 70 A NapiÄcie regulowane 14,2...15,2 V Ĺrednica pierĹcieni Ĺlizgowych 14 mm Wystawanie szczotek (wartoĹÄ nominalna) 20 mm Alternator Bosch 120 A NapiÄcie znamionowe 14 V PrÄd maksymalny (pod napiÄciem 14 V) 120 A PrÄd - przy 1500 obr/min 38 A - przy 6000 obr/min 120 A NapiÄcie regulowane 14,3...14,7 V Ĺrednica pierĹcieni Ĺlizgowych 14,4 mm Wystawanie szczotek - wartoĹÄ nominalna 11...13 mm - wartoĹÄ minimalna 2 mm Alternator Delco Remy 100 A NapiÄcie znamionowe 14 V PrÄd maksymalny (pod napiÄciem 14 V) 100 A PrÄd - przy 1500 obr/min 42 A - przy 6000 obr/min 100 A NapiÄcie regulowane 14,2...15,2 V Ĺrednica pierĹcieni Ĺlizgowych 14 mm Wystawanie szczotek (wartoĹÄ nominalna) 20 mm Pasek napÄdu alternatora / wieloklinowy, napÄdzajÄcy takĹźe pompÄ wspomagania ukĹadu kierowniczego i sprÄĹźarkÄ klimatyzacji (w wersjach z klimatyzacjÄ) - naciÄg / regulowany samoczynnie przez napinacz rolkowy - dĹugoĹÄ - wersje bez klimatyzacji 1530 mm - wersje z klimatyzacjÄ 1795 mm Rozrusznik / Valeo D6 RA 62 WartoĹci kontrolne na biegu jaĹowym - prÄd mniej niĹź 70 A - prÄdkoĹÄ 2500 obr/min - napiÄcie 11,5 V WartoĹci kontrolne przy zablokowanym wirniku - prÄd 450...650 A - napiÄcie 5,6 V DĹugoĹÄ minimalna szczotek 13 mm Bezpieczniki - wewnÄtrz nadwozia / 16 ´ (12 V, 10 A), 6 ´ (12 V, 20 A), 6 ´ (12 V, 30 A), 1 ´ ´ (12 V, 40 A) - w przedziale silnika / 2 ´ (12 V, 30 A), 6 ´ (12 V, 60 A) o oznaczeniu kolorami: - czerwonym 10 A - ĹźóĹtym 20 A - zielonym 30 A - pomaraĹczowym 40 A Ĺťarówki - reflektorów - ĹwiatĹa mijania H7 55 W - ĹwiatĹa drogowe H1 55 W - ĹwiateĹ przednich przeciwmgĹowych H3 55 W - ĹwiateĹ pozycyjnych przednich 5 W - kierunkowskazów przednich i tylnych 21 W - ĹwiateĹ hamowania 21 W - ĹwiateĹ pozycyjnych tylnych 5 W - ĹwiateĹ tylnych przeciwmgĹowych 21 W - ĹwiateĹ cofania 21 W - oĹwietlenia tablicy rejestracyjnej 5 W Momenty dokrÄcania - Ĺrub gĹowicy (kaĹźdorazowo Ĺruby nowe) - 1. etap 25 N×m - 2. etap dokrÄciÄ o 90° - 3. etap dokrÄciÄ o 90° - 4. etap dokrÄciÄ o 90° - 5. etap dokrÄciÄ o 45° - pokrywy gĹowicy 8 N×m - sondy lambda 30 N×m - Ĺrub kolektorów ssÄcego i wydechowego do gĹowicy (kaĹźdorazowo Ĺruby nowe) 22 N×m - górnej czÄĹci kolektora ssÄcego 8 N×m - czujnika spalania stukowego 20 N×m - czujnika temperatury cieczy chĹodzÄcej 14 N×m - Ĺwiec zapĹonowych 25 N×m - pokryw ĹoĹźysk waĹków rozrzÄdu 8 N×m - kóĹ zÄbatych waĹków rozrzÄdu (kaĹźdorazowo Ĺruby nowe) - 1. etap 50 N×m - 2. etap dokrÄciÄ o 60° - 3. etap dokrÄciÄ o 15° - pokryw ĹoĹźysk gĹównych (kaĹźdorazowo Ĺruby nowe) - 1. etap 50 N×m - 2. etap dokrÄciÄ o 45° - 3. etap dokrÄciÄ o 15° - pokryw ĹoĹźysk korbowych - 1. etap 25 N×m - 2. etap dokrÄciÄ o 30° - Ĺrub koĹa zamachowego - 1. etap 35 N×m - 2. etap dokrÄciÄ o 30° - 3. etap dokrÄciÄ o 15° - pompy cieczy chĹodzÄcej 8 N×m - Ĺruby koĹa pasowego waĹu korbowego - 1. etap 95 N×m - 2. etap dokrÄciÄ o 30° - 3. etap dokrÄciÄ o 15° - tĹumika drgaĹ skrÄtnych koĹa pasowego waĹu korbowego 20 N×m - napinacza paska zÄbatego napÄdu rozrzÄdu 20 N×m - rolek prowadzenia paska zÄbatego napÄdu rozrzÄdu 25 N×m - napinacza paska wieloklinowego napÄdu osprzÄtu 25 N×m - Ĺrub miski oleju 10 N×m - pompy oleju do kadĹuba 8 N×m - pokrywy pompy oleju 6 N×m - przedniej rury wydechowej do kolektora 25 N×m - korka spustu oleju silnika 10 N×m - zaworu przelewowego do obudowy pompy oleju 30 N×m - czujnika ciĹnienia oleju 30 N×m - obudowy termostatu do gĹowicy 20 N×m - pokrywy termostatu 8 N×m - Ĺrub kóĹ 110 N×m PojemnoĹci - zbiornik paliwa 60 dm3 - ukĹad smarowania 3,5 dm3 (z filtrem) - ukĹad chĹodzenia - wersje bez klimatyzacji 6,7 dm3 - wersje z klimatyzacjÄ 7,0 dm3 - skrzynka przekĹadniowa 1,6 dm3 - ukĹad hamulcowy i sterowania sprzÄgĹa 0,4 dm3 - ukĹad kierowniczy ze wspomaganiem ok. 1,4 dm3 MateriaĹy eksploatacyjne Paliwo / benzyna bezoĹowiowa o LO 95 Olej silnikowy / wg API SG/CD lub API SH/CD, CCMC G4 lub CCMC G5, SAE 20W 40 do SAE 10W 50, wymiana co 15 000 km lub co 1 rok (z filtrem) Olej przekĹadniowy / API GL4, SAE 75W80 lub SAE 80W90, Opel 1940 750, nie wymaga siÄ okresowej wymiany PĹyn chĹodzÄcy / mieszanina wody i specjalnej cieczy niezamarzajÄcej Opel, stanowiÄca zabezpieczenie do -30°C, sprawdzanie poziomu co 15 000 km lub co 1 rok, nie wymaga siÄ okresowej wymiany PĹyn hamulcowy / wg SAE J 1703 DOT4 lub DOT5, wymiana co 2 lata Olej w ukĹadzie kierowniczym ze wspomaganiem / olej do przekĹadni automatycznych typu Dexron II D, sprawdzanie poziomu co 15 000 km lub co 1 rok, nie wymaga siÄ okresowej wymiany ZuĹźycie paliwa WedĹug normy ECE 80/1268 - przy 90 km/h 5,1 dm3/100 km - przy 120 km/h 6,3 dm3/100 km - w cyklu miejskim 8,8 dm3/100 km WedĹug normy ECE 93/116 - jazda miejska 11,4 dm3/100 km - jazda pozamiejska 6,2 dm3/100 km - zuĹźycie Ĺrednie 8,1 dm3/100 km PrÄdkoĹÄ maksymalna 188 km/h KolejnoĹÄ dokrÄcania Ĺrub gĹowicy KolejnoĹÄ dokrÄcania Ĺrub pokryw ĹoĹźysk gĹównych Na dniach zamieszczÄ info o silnikach: X20DTL, X20XEV, X18XE, X17DT i VA 16 SV oraz 14 NV Edit: poprawki
 3. CześćOzonowanie pomoże usunąć zapach to pewne, ale trzeba najpierw znaleźć przyczynę. Poszukaj jakiś starych kanapek, zobacz czy nie śmierdzi z nawiewów (czyli czas na dezynfekcje klimy = ozonowanie). Ew kup zapach cytrynowy
 4. CześćMy chcemy jechać z żoną lub z żoną i znajomymi, do Chorwacji za tydzień (od 16.VII) ale w ciemno. Jak myślicie - da sie coś jeszcze trafić fajnego, czy nie ma sensu ryzykować. Ew jakby ktos miał namiary...dzieki!
 5. Narazie fordem KA żonki A poszukuje Mazdy 6, Skody Octavi II lub Focusa II. Zdecyduje się raczej na diesla, chociaż o oleju z biedronki mozna zapomnieć
 6. Oczywiście że poinformowany. Tamtem na swój koszt zrobił kompresje i wyszła ok, po 10 równo. Ale rozmyślił się bo znalazł tańszą.
 7. Auto zostało sprzedane, już nie miałem do niego siły. Co ciekawe, przestało dymić
 8. No to d*pa :/ Dzieki witek_p, Kiedy wpadasz?
 9. Niestety się świecą
 10. Sprawdzałem i nie działa oświetlenie schowka
 11. Mam jeszcze pytanie teoretyczne. Gość, który chce kupić auto (wie o wszystkim, bo jakoś nie mogłem nie powiedzeć) chce sprawdzic kompresje. Mam pytania: 1) jakie powinno byc ciśnienie (wiadomo, będzie niższe niż fabryka )? 2) czy to co sie dzieje z silnikiem (dymienie) wpłynie na pomiar ciśnienia? Dymienie ostatnio ustało więc nie wiem co mu dolega. EGR zaślepiony i od tego momentu tak się dzieje. pozdrowienia!
 12. Z tego co pamiętam to na pin 5 multimetra (niebieski kabel) odchodzi +12V. Rozkręce całą kontrukcje i odepne aku na chwile.
 13. Nie, nie. Robiłem w/g tego http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/119426-halogeny-podczas-skretu/page__p__1386967entry1386967 Odpinałem całość i niestety awaryjnych dalej nie ma :/
×
×
 • Create New...