Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Przerywana praca wycieraczek na przekaĹşniku Omegi B


Guest
 Share

About This File

Przerywana praca wycieraczek na przekazniku z Omegi B

Opis:

Witam,

Jak wiadomo w F-ce wystarczy wĹoĹźyÄ przekaĹşnik i manetkÄ, przeciÄÄ jeden kabelek i gotowe.

JeĹli ktoĹ nie posiada manetki z regulacjÄ, moĹźna uĹźyÄ potencjometru - oto jego charakterystyka:

Najszybciej

1 0,7 kohm

2 1,2 kohm

3 1,8 kohm

4 2,6 kohm

5 3,4 kohm

6 4,1 kohm

7 4,8 kohm

8 5,05 kohm

Najwolniej

W AII sprawa siÄ trochÄ komplikuje bo za wszystko co zwiÄzane z czasem odpowiada magiczny "multimetr".

PostanowiĹem zgĹÄbiÄ temat i obszedĹem multimetr.

Wszystkie ĹÄczenia i potrzebne kable sÄ w manetce, wystarczy jedno ciÄcie i parÄ poĹaczeĹ i gotowe.

Przerywana praca wycieraczek na przekaĹşniku APE23

wycieraczki_vb_na_ape23.jpg

Opis:

PrzejdĹşmy do konkretów - do wykonania modyfikacji bÄdziemy potrzebowali:

- przekaĹşnik APE 23 / Hybryd H-178 / Skoda - typ podawany juĹź na forum;

- podstawa przekaĹşnika, typowa (niekoniecznie);

- uszkodzony przekaĹşnik o takim samym rozkĹadzie styków - nie uwzglÄdniajÄc styku "J" (niekoniecznie);

- konektory ĹźeĹskie (5 szt.) i mÄskie (5 szt.),typowe jak do Fiat/ Polonez;

- konektory ĹźeĹskie gĹoĹnikowe: plus i minus - róĹźniÄ siÄ wymiarami - 2 szt.;

- peszel fi 10 - ok. 1,5 mb (niekoniecznie);

- przewody - ok. 7 mb;

- lutownica, cyna, taĹma izolacyjna, itp narzÄdzia.

Zaczynamy (przynajmniej ja tak zrobiĹem) od odpiÄcia akumulatora, potem demontaĹź obudowy kolumny kierowniczej, nastÄpnie wypinamy z zatrzasków i wysuwamy przeĹÄcznik wycieraczek. PrzeĹÄcznik trzyma siÄ w gnieĹşdzie przy pomocy dwóch zatrzasków - po ich odchyleniu wyciÄgamy go z gniazda.

NastÄpnie demontujemy schowek koĹo kierowcy, tak by mieÄ dostÄp do skrzynki bezpieczników.

Etap I

Dobieramy siÄ do gniazda przeĹÄcznika: lokalizujemy ĹźóĹto-czarny kabel, który wchodzi na pin "J" przeĹÄcznika - wysuwamy ĹźóĹtÄ zawleczkÄ, przy pomocy cienkiego gwoĹşdzika odginamy zÄbek wsuwki i jÄ wyciÄgamy, izolujemy dokĹadnie taĹmÄ i mocujemy do wiÄzki przewodów, tak by siÄ nie szwendaĹ.

Ustalamy przybliĹźonÄ dĹugoĹÄ nowej wiÄzki: od przeĹÄcznika za skrzynkÄ bezpiecznikowÄ.

W to miejsce wsuwamy nowy kabel z zarobionym konektorem ĹźeĹskim (gĹoĹnikowym - szerszym). NastÄpnie lokalizujemy kabel czarno-czerwony, który wchodzi na pin "W" przeĹÄcznika, wyciÄgamy go w ten sam sposób i dolutowujemy do wsuwki kolejny nowy kabel i izolujemy taĹmÄ, po czym wkĹadamy go na to samo miejsce - wkĹadamy z powrotem ĹźóĹtÄ zawleczkÄ.

Teraz wyciÄgamy zawleczkÄ od doĹu gniazda, znajdujemy brÄzowy kabel, który wchodzi na pin "31" przeĹÄcznika, dolutowujemy kolejny nowy kabel, izolujemy i wkĹadamy go na to samo miejsce - wkĹadamy z powrotem ĹźóĹtÄ zawleczkÄ.

Na tym etapie mamy 3 nowe kabelki z przeĹÄcznika wycieraczek. JeĹli mamy róĹźnokolorowe kable zapisujemy, z którego styku dany kolor wychodzi, jeĹli jeden kolor to naleĹźy je oznakowaÄ i to zapisaÄ. Tu maĹa uwaga - kabel brÄzowy to masa, którÄ moĹźna podaÄ z dowolnego miejsca, np bliĹźej miejsca usytuowania naszego przekaĹşnika.

PrzeciÄgamy naszÄ wiÄzkÄ tÄ samÄ drogÄ, którÄ wychodzÄ z kolumny oryginalne kable - ja pomagaĹem sobie "pilotem" - drut miedziany 1,5 mm2.

W tym momencie moĹźna juĹź zmontowaÄ osĹonÄ kolumny.

Etap II

JeĹli dysponujemy uszkodzonym przekaĹşnikiem (posĹuĹźy nam jako wtyczka), demontujemy go, wywalamy cewkÄ i do styków: 15, 31B, 53E dolutowujemy przewody, gdy nie mamy nic takiego, zarabiamy na kablach zwykĹe konektory mÄskie - kable naleĹźy oznakowaÄ dla siebie.

UWAGA: Styków opisanych na oryginalnym schemacie jako 85 i 86 nie wykorzystujemy ! PozostajÄ nie podĹÄczone !

Drugie koĹce przewodów (nasza wiÄzka od wyĹÄcznika i wiÄzka wykonana w tym etapie - 6 szt.) zarabiamy zwykĹymi konektorami ĹźeĹskimi oprócz przewodu idÄcego od styku "J" - na nim zarabiamy konektor ĹźeĹski (gĹoĹnikowy - wÄĹźszy). JeĹli dysponujemy podstawÄ przekaĹşnika, to rozwiercamy / wycinamy fragment, gdzie wypada styk "J".

Do podstawy przekaĹşnika wkĹadamy zarobione kable, zwracajÄc oczywiĹcie uwagÄ, Ĺźeby wsuwki siÄ zatrzasnÄĹy. Gdy nie ma podstawy - to wsuwki nakĹadamy bezpoĹrednio na odpowiednie styki przekaĹşnika.

CaĹoĹÄ dobrze izolujemy i umieszczamy przekaĹşnik np za plastikowÄ osĹonÄ z tyĹu skrzynki bezpieczników - na lewym nadkolu.

Ze skrzynki bezpieczników wyjmujemy oryginalny przekaĹşnik, a na jego miejsce wkĹadamy wykonanÄ wtyczkÄ bÄdĹş pojedyncze kable.

Opis styków przekaĹşnika:

przekazniki.jpg

Montujemy z powrotem schowek.

PodĹÄczamy akumulator, programujemy szyby, centralny, radio, MID-a/TID-a - czyli wszystko to, co zgĹupiaĹo bez prÄdu.

I teraz chwila prawdy - jeĹli podĹÄczenia sÄ prawidĹowe - to cieszymy siÄ funkcjÄ programowania czasu przerwy wycieraczek,

dotychczas niedostÄpnÄ w Astrze G.

UWAGA: PrzekaĹşniki dostÄpne sÄ w: APE 23 - KLIK , Hybryd H-178 - KLIK . PrzekaĹşnik H-178 podajÄ za autorem tej strony KLIK - dziaĹa w Skodzie, czyli powinien dziaĹaÄ równieĹź w Oplu.

 Share


×
×
  • Create New...
UP