Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Montaş elektrycznych szyb z ty�u


About This File

CzeĹÄ smile.gif

Po dĹuĹźszym okresie kompletowania,mam kompletny zestaw do montaĹźu elektrycznych szyb drzwi tylnych w moim autku.

W komplecie mamy dwa siĹowniki elektryczne

pre_1351020911__1.jpg

dwa zestawy wiÄzek elektrycznych,zestaw przeĹÄczników pod dĹşwignie zmiany biegów.

MiaĹem szczÄĹcie wiÄzki od kostek przycisków byĹy pociÄgniÄte aĹź do drzwi tak wiec miaĹem Ĺatwiej. MusiaĹem zmieniÄ tylko wiÄzki w samych drzwiach. JeĹźeli nie masz wiÄzek wyprowadzonych pod drzwi bÄdziesz musiaĹ pociÄgnÄÄ je sam czego nie polecam,ale na pewno jak ktoĹ siÄ uprze to pociÄgnie.

Potrzebne narzÄdzia to ĹrubokrÄt plaski i krzyĹźakowy tzw philips,wiertarka,wiertĹo o Ĺrednicy 8 mm,lutownica,nitownica i nity aluminiowe sztuk 10 o Ĺrednicy 5 mm i wysokoĹci 3 mm

Na pierwszy ogieĹ poszĹa wymiana sterowania.

UnieĹÄ od tylu schowek(miseczkÄ) na monety,siedzi na zatrzaskach. MoĹźna pomoc sobie ĹrubokrÄtem pĹaskim.

pre_1351020942__2.jpg

Przesun do tylu i wyciagnij w gore.

pre_1351020966__3.jpg

ĹrubokrÄtem krzyĹźakowym odkrÄÄ dwie Ĺruby mocujÄce osĹonÄ drÄĹźka zmiany biegów. UsuĹ mieszek drÄĹźka zmiany biegów unoszÄc go do góry nie bÄdzie przeszkadzaĹ w dalszych czynnoĹciach.

pre_1351021001__4.jpg

RozĹÄcz kostki i unieĹ osĹonÄ w gore przez drÄĹźek zmiany biegów

pre_1351021065__5.jpg pre_1351021090__6.jpg

WciĹnij metalowe zaczepy umieszczone na przeĹÄczniku z dwóch stron i wysuĹ przeĹÄcznik w gore,teraz moĹźesz wĹoĹźyÄ nowy przeĹÄcznik umoĹźliwiajÄcy sterowanie szyba tylna i przednia.

pre_1351021133__7.jpg pre_1351021165__8.jpg

Nowy zestaw zamontuj w odwrotnej kolejnoĹci zwróÄ uwagÄ aby przewody znalazĹy siÄ w rowkach.SprawdĹş czy wszystkie diody ĹwiecÄ siÄ i czy sterowanie szybami przednimi pozostaĹo bez zmian.

pre_1351021199__9.jpg pre_1351021217__10.jpg

PodĹÄczenie do drzwi

Zdejmij tapicerkÄ drzwi folie oraz gĹoĹnik.

ĹciÄgnij uszczelkÄ i wyciÄgnij plastikowy pierĹcieĹ ĹrubokrÄtem pĹaskim, teraz wtyczka wyjdzie na zewnÄtrz bez problemu.Na bokach gniazdka znajdujÄ siÄ dwa zaczepy,naleĹźny je unieĹÄ do góry i ruszajÄc w prawo lewo wyciÄgnÄÄ wtyczkÄ z gniazdka.

pre_1351021244__11.jpg pre_1351021260__12.jpg

Wypchnij uszczelkÄ na zewnÄtrz.

pre_1351021293__13.jpg

UĹóĹź wtyczkÄ w poĹoĹźeniu pionowym umieĹÄ pod mocowanie zawiasu dolnego drzwi powoli otwórz tylne drzwi aby wtyczka znalazĹa siÄ po drugiej stronie

pre_1351021335__14.jpg

teraz moĹźesz wciÄgnÄÄ wtyczkÄ do Ĺrodka drzwi i rozpoczÄÄ jej demontaĹź lub sztukowanie.

pre_1351021378__15.jpg

jeĹźeli masz centralny zamek lepiej jest wykorzystaÄ istniejÄca instalacje niĹź wyciÄgaÄ zamek i zamieniaÄ wtyczki to samo w przypadku przewodów gĹoĹnika czy lampki.Obetnij stara wtyczkÄ i doĹóĹź przewody do nowej instalacji.Po kolorach przewodów dojdziesz które z którymi ĹÄczysz w przypadku sztukowania(czarnozolty,czarnozielony,czarnoczerwony)to centralny zamek do gĹoĹnika idÄ tylko dwa wiec trudno sie zgubiÄ.

pre_1351021422__16.jpg

Po wykonaniu sztukowania lub zamiany wszystkich wiÄzek podĹÄcz wszystko i sprawdĹş dziaĹanie centralnego zamka,gĹoĹnika no i mechanizmu opuszczajÄcego szybÄ. JeĹźeli wszystko dziaĹa wĹóĹź wiÄzkÄ w drzwi i podĹÄcz wszystko w kolejnoĹci odwrotnej.

Upewnij sie ze szyba jest w górnej pozycji.Aby usunÄÄ stary mechanizm naleĹźny zaopatrzyÄ siÄ w wiertarkÄ i wiertlo

pre_1351021457__17.jpg

Caly mechanizm mocowany jest na 6 ciu nitach aluminiowych,uĹźywajÄc wiertla rozwierÄ nity

pre_1351021481__18.jpg,

Do momentu kiedy na wiertle pozostanie Ĺeb nita.Nie boj siÄ szyba nie spadnie na dol po usuniÄciu nitów opadnie razem z mechanizmem nieco w dol.PrzesuĹ gore mechanizmu w prawo i zsuĹ z szyny zamocowanej do szyby,wyciÄgnij na zewnÄtrz,WĹóĹź do Ĺrodka mechanizm elektryczny(podĹÄcz wtyczkÄ z silnikiem aby moĹźna byĹo opuĹciÄ szybÄ w gore lub w dol w celu wyosiowania otworów w mechanizmie z otworami w drzwiach,moĹźe to siÄ okazaÄ konieczne jeĹźeli nie bÄdziesz mógĹ unieĹÄ szyby wyĹźej a mechanizm wciÄĹź bÄdzie za nisko w stosunku do otworów w drzwiach) ustaw ĹapkÄ wchodzÄca w szynÄ po Ĺrodku szyny prowadzÄcej opuĹÄ rÄkÄ szybÄ w dol wprowadĹş ĹapkÄ

pre_1351021587__19.jpg

w szynÄ w szybie(widzÄc szynÄ i caĹy mechanizm nie bÄdziesz miaĹ problemu ze znalezieniem wĹaĹciwej drogi do poĹÄczenia mechanizmu z szyna) unieĹ caĹy zestaw do góry i spasuj otwory w mechanizmie z otworami w montaĹźowymi.JeĹźeli otwory pokrywajÄ siÄ zamocuj mechanizm przy pomocy nitów aluminiowych o Ĺrednicy 5 mm i wysokoĹci 3 mm.mocowanie elektrycznego mechanizmu jest tylko na 5 nitów.

pre_1351021623__20.jpg

Wykonaj poĹÄczenia nitowane

pre_1351021653__21.jpg

SprawdĹş dziaĹanie ukĹadu,raz jeszcze sprawdĹş dziaĹanie centralnego zamka oraz gĹoĹnika po podĹÄczeniu,jeĹźeli wszystko jest w porzÄdku,zaĹóĹź tapicerkÄ i ciesz siÄ elektrycznie sterowanymi oknami drzwi tylnych.Celowo pominiÄta zostaĹa czeĹÄ montaĹźu sterowania z drzwi jako ze jej nie zakĹadaĹem ze wzglÄdu na dzieci i pasaĹźerów którzy lubiÄ siÄ bawiÄ a ja nie lubiÄ chronicznego zapalenia uszu.Jednym sĹowem peĹna kontrola w rekach kierowcy.

Pozdrawiam

Svetla

 Share


×
×
  • Create New...
UP