Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

MonaĹź Autoalarmu - Porada


Guest
 Share

About This File

INSTRUKCJA MONTAĹťU ALARMU W VECTRZE B

I. Co nam bÄdzie potrzebne:

-próbówka lub jakiĹ miernik

-nóĹź lub ostry scyzoryk

-lutownica i cyna ( obowiÄzkowo lutujemy a nie skrÄcamy przewody !!, szybkie zĹÄczki teĹź odpadajÄ)

-taĹma izolacyjna i/lub koszulki termokurczliwe

-dwa ĹrubokrÄty: pĹaski i krzyĹźak

-kawaĹek drutu który posĹuĹźy do przeciÄgania przewodów

-kombinerki

-trochÄ przewodów aby przedĹuĹźyÄ inne

-jakiĹ dobry alarm samochodowy

-dobre piwo

II ZaĹoĹźenia:

- alarm ma sterowaÄ kierunkami

- alarm ma sterowaÄ centralnym zamkiem z wĹasnego pilota

- alarm ma domykaÄ szyby ( Uwaga : tylko dla alarmów z wyjĹciem komfort !! ) Patrzcie co kupujecie.

- alarm ma odcinaÄ zapĹon ( Uwaga: tylko dla alarmów posiadajÄcych funkcjÄ odciÄcia zapĹonu

- alarm ma dobrze chroniÄ nasz samochód przed zĹodziejami

III Od czego zaczÄÄ ???

1. NiezaleĹźnie od tego jaki posiadamy rodzaj alarmu dla kaĹźdego typu musimy znaleĹÄ:

- +12 v staĹe

- +12 v po zapĹonie

- masa

- koĹcówkÄ drzwiowÄ t.z impuls od otwarcia drzwi

- impuls otwarcia bagaĹźnika

- przewodów od kierunkowskazów( osobno lewa i prawa strona )

Niektóre alarmy (ale powoli to juĹź standard ) potrzebujÄ

- przewód do sterowania zamykaniem szyb

- impuls otwarcia przedniej klapy

IV Gdzie umieĹciÄ centralkÄ ??

1. OczywiĹcie jest kilka "dobrych" miejsc. OsobiĹcie polecam zamontowaÄ centralkÄ w boczku po lewej stronie koĹo nóg kierowcy.

V Do dzieĹa !!

1. Zdejmujemy boczek od strony kierowcy po lewej stronie. WyĹźej jest Ĺrubka a niĹźej zaczep plastikowy:

pre_1351017577__1.jpg

2. Oto co siÄ ukaĹźe ( nie przestraszcie siÄ tych przewodów ) KaĹźdy moĹźe mieÄ troszeczkÄ inny widok :

pre_1351017674__2.jpg

3. Teraz szukamy przewodów w które mamy siÄ wpiÄÄ. Wszystkie sÄ w jednej wiÄzce.

W miejscu zaznaczonym czerwonym X polecam zamontowaÄ centralkÄ bo jest tam miejsce.

Przewody :

* +12 v Gruby czerwony

* Domykanie szyb( jeĹźeli alarm posiada wyjĹcie komfort) BrÄzowy z czarnym paskiem

pre_1351017747__3.jpg

Teraz musimy podĹÄczyÄ naszÄ centralkÄ do masy samochodu:

pre_1351017765__4.png

NastÄpnie podĹÄczamy kierunkowskazy. Najlepiej znaleĹşÄ przewody w wiÄzce przewodów wychodzÄcej z progu po lewej stronie. Gdy nie moĹźemy znaleĹşÄ przewodów lub nie mamy pewnoĹci wĹÄczamy awaryjne i miernikiem szukamy pulsujÄcego +12 v

Przewody:

* czarny z biaĹym paskiem

* czarny z zielonym paskiem

pre_1351017784__5.jpg

!!! Kabelki nadcinamy noĹźem, doczepiamy kabelek od alarmu i koniecznie lutujemy !!!!

W zaleĹźnoĹci od alarmu moĹźemy mieÄ 2 lub 1 wyjĹcie na kierunki . W przypadku jednego wyjĹcia musimy odseparowaÄ obwodu kierunku lewego i prawego aby podczas jazdy i uĹźywania kierunkowskazów nie robiÄ dyskoteki. T.z wĹÄczenie lewego lub prawego kierunku zapaliĹo by wtedy obydwa.

PodĹÄczamy w zaleĹźnoĹci od centralki:

pre_1351017808__6.jpg

4. Teraz szukamy +12 v po zapĹonie

Jest to czarny przewód dochodzÄcy do bezpiecznika F2 i F40 . Niema róĹźnicy w który siÄ wepniemy

Aby siÄ w nie wpiÄÄ musimy odkrÄciÄ skrzynkÄ z bezpiecznikami i z tyĹu wpiÄÄ siÄ w czarny przewód od bezpiecznika f2 lub f40

OdkrÄcamy 3 Ĺrubki, odciÄgamy zaczep X i w dóĹ wyciÄgamy skrzynkÄ

pre_1351017834__7.jpg

Teraz widzimy Ĺadnie przewody dochodzÄce do bezpieczników i siÄ wpinamy.

Tutaj na zdjÄciu jest pokazane jest wpiÄcie w kabelek +12 v po zapĹonie( czarny) Ten biaĹy to kabelek od alarmu.

pre_1351017859__8.jpg

5. Teraz szukamy sygnaĹu otwarcia drzwi. Niema sensu wpinaÄ siÄ w kaĹźde drzwi. Wystarczy podpiÄÄ siÄ pod jeden przewód gdzie pojawia siÄ napiÄcie po otwarciu jakichkolwiek drzwi. PodĹÄczamy tu odpowiedni kabelek od naszego alarmu zgodnie z jego instrukcjÄ.

Impuls otwarcia drzwi pojawia siÄ na szarym kabelku który wychodzi z multimetru.

Tu jest multimeter( z boku skrzynki bezpiecznikowej) zaznaczony strzaĹkÄ:

pre_1351017879__9.jpg

Czyli aby siÄ podpiÄÄ w ten kabelek musimy odkrÄciÄ skrzynkÄ z bezpiecznikami tak samo jak wczeĹniej

Tutaj jest przykĹad wpiÄcia. Ten niebieski kabelek jest od alarmu:

pre_1351017895__10.jpg

6. Opcjonalne odciÄcie zapĹonu

Gdy nasz alarm posiada funkcjÄ odcinania zapĹonu a nie wiemy jaki przewód rozciÄÄ to polecam rozĹÄczyÄ pompkÄ paliwowÄ.

Rozcinamy we wtyczce X1 PIN nr 1, kolor czerwono-niebieski

Tak wyglÄda wtyczka X1. Jest oczywiĹcie w lewym boczku kierowcy:

pre_1351017915__11.jpg

OczywiĹcie moĹźemy rozciÄÄ inny dowolny przewód. OciÄcie pompki paliwa to tylko moja sugestia.

7. Sterowanie centralnym zamkiem

JeĹźeli nasz alarm umoĹźliwia nam takÄ funkcjÄ to musimy jÄ teraz podĹÄczyÄ.

Zamek centralny w Vectrze B jest sterowany minusem czyli na na odpowiednich przewodach w momencie zamykania i otwierania zamka pojawia siÄ impuls minusowy

Przenosimy siÄ teraz na drugÄ stronÄ samochodu i odkrÄcamy boczek po stronie pasaĹźera.

Nasz alarm powinien posiadaÄ wychodzÄce z centralki 2 przewody. Jeden od zamkniÄcia a drugi od otwarcia.

Przypominam Ĺźe zamek jest sterowany impulsem minusowym!!! Alarmy w wiÄkszoĹci sÄ uniwersalne i trzeb ustawiÄ czy ma sterowaÄ minusem czy plusem.

Teraz widzimy sterownik centralnego zamka. Od naszej centralki ciÄgniemy dwa kabelki i podĹÄczamy:

pre_1351017939__12.jpg

W sterowniku od centralnego zamka sÄ dwie wtyczki X61 ( 28 PIN) i X62 (12 PIN).

We wtyczce X62 PIN 6 podĹÄczamy siÄ pod kabelek brÄzowo biaĹy , a w X62 PIN 2 pod kabelek brazowo-czerwony.

MoĹźna równieĹź zostawiÄ boczek koĹo pasaĹźera w spokoju i poszukaÄ kabelków od sterowania centralnym zamkiem w boczku przy kierowcy w wiÄzce tutaj: Niebieska strzaĹka z pytajnikiem. Mamy tam równieĹź kabelek od szyb (komfort) W Ja przedstawiĹem swój sposób montaĹźu ale przeczytaĹem pózniej na forum sÄ tu wszystkie potrzebne przewody

pre_1351017959__13.jpg

SÄ to te same kolory. I nie musimy ciÄgnÄÄ kabli na drugÄ stronÄ samochodu.

8. Czujnik otwarcia tylnej klapy.

Prawie kaĹźdy alarm posiada wyjĹcie na dodatkowe czujniki np otwarcia maski czy tylnej klapy. Do przedniej maski zawsze musimy zaĹoĹźyÄ dodatkowy czujnik np taki:

pre_1351017978__14.jpg

Powinien on byÄ w zestawie z alarmem.

Natomiast jeĹźeli chodzi o bagaĹźnik to mamy wyjĹcie uĹatwione bo bagaĹźnik ma czujnik zapalajÄcy lampkÄ w niego siÄ wĹaĹnie wepniemy

Jest on w wtyczce X1

pre_1351017995__15.jpg

w pinie numer 80

Tak wyglÄda rozkĹad pinów we wtyczce x1:

pre_1351018016__16.png

VI Gdzie umieĹciÄ syrenkÄ ???

OtóĹź wybór naleĹźy do nas. Wg mnie najlepiej posiadaÄ dwie syrenki i to z wĹasnym zasilaniem. Koszt zakupu nie jest drogi , ok 30 zĹ

NaleĹźy pamiÄtaÄ Ĺźe miejsce montaĹźu musi byÄ takie aby zbytnio nie tĹumiĹo syrenki i Ĺźeby nie dostawaĹa siÄ tam woda.

MoĹźemy tam teĹź umieĹciÄ naszÄ.

OtóĹź odkrÄcamy koĹo. OdkrÄcamy plastikowe nadkole i mamy juz Ĺadny dostÄp. Teraz tylko poprowadziÄ przewody i juĹź gotowe.

Dobrym rozwiÄzaniem jest zaĹoĹźenie syreny pod podszybiem w miejscu zaznaczonym czerwonÄ strzaĹkÄ

Aby byĹo nam Ĺatwiej w montaĹźu najlepiej jest ĹciÄgnÄÄ caĹe podszybie a nie tylko jak na obrazku plastik osĹaniajÄcy filtr przeciwpyĹkowy. DemontaĹź jest prosty . Zdejmujemy wycieraczki i dalej juĹź pójdzie Ĺatwo.

Kable od syrenki przeciÄgamy w miejscu zaznaczonym zielonÄ strzaĹkÄ. Jest tam taka doĹÄ grubÄ czarna linka od otwierania klapy . Zdejmujemy z niej uszczelkÄ i moĹźemy przeciÄgnÄÄ kable . Musimy równieĹź odkrÄciÄ skrzynkÄ z bezpiecznikami wewnÄtrz samochodu . Wtedy zobaczymy "przelot"

pre_1351018064__17.jpg

Na koniec:

ZakĹadamy obydwa boczki

SprzÄtamy po sobie smile.gif

Sprawdzamy czy alarm dziaĹa

Pozdrawiam i ĹźyczÄ powodzenia w montaĹźu.

WykonaĹem na podstawie wĹasnych doĹwiadczeĹ z montaĹźu alarmu oraz nieocenionej pomocy kolegów z forum

 Share


×
×
  • Create New...
UP