Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

[PORADA] zdalnie otwierana klapa bagaĹźnika w sedanie


About This File

witam

tematem tej porady bÄdzie jak zrobiÄ sobie automatycznie otwieranÄ klapÄ bagaĹźnika, najefektowniej wyglÄda to w sedanie poniewaĹź klapa sama siÄ unosi (jeĹli sprÄĹźyny nie sÄ za bardzo juĹź rozciÄgniÄte) ale w HB teĹź moĹźna to zastosowaÄ otrzymamy wtedy po prostu otwarci kalpy bagaĹźnika bez otwierania caĹego samochodu.

Co potrzebujemy?

-siĹownik do centralnego zamka najlepiej 5kg z akcesoriami montaĹźowymi (prÄcik, blaszka do przykrÄcenia, parÄ Ĺrubek, poĹÄczenie miÄdzy prÄcikami)

-przekaĹşnik ewentualnie dwa

-trochÄ przewodów

-lutownice, cynÄ

-taĹma izolacyjne

-ĹrubokrÄt torx do odkrÄcenia rÄczki do zamykania klapy

-i najwaĹźniejsze alarm lub sterownik centralnego zamka z dodatkowym kanaĹem

OczywiĹcie wszystkie poĹÄczenia lutujemy i dobrze zabezpieczamy taĹmÄ izolacyjnÄ.

Wybór alarmu czy sterownika pozostawiam wam musicie tylko wiedzieÄ czy moĹźecie podĹÄczyÄ pod niego bezpoĹrednio siĹownik czy musicie wykorzystaÄ do tego przekaĹşnik (w wiÄkszoĹci przypadków potrzeba przekaĹşnika) tak samo dalsze postÄpowanie zaleĹźy od tego jak dziaĹa dodatkowy kanaĹ w waszym sterowniku (czy kanaĹ 3 jest dostÄpny zawsze czy tylko wtedy gdy centralny zamek jest otwarty)

1) Zaczynamy od montaĹźu siĹownika w klapie bagaĹźnika.

Torxem musimy odkrÄciÄ rÄczkÄ a nastÄpnie osĹonÄ powyczepiaÄ z zatrzasków.

SiĹownik montujemy w taki sposób (wszystko bez Ĺźadnego wiercenia nie ma takiej potrzeby) uwaĹźajÄcy by nie zablokowaÄ Ĺźadnych mechanizmów jeĹźeli dobrze to zrobicie siĹownik bÄdzie przechodziĹo okoĹo 1cm koĹo czegoĹ co wyglÄda jak maĹy haczyk i chyba ma sĹuĹźyÄ do ryglowania (u mnie ta czÄĹÄ nie byĹa do niczego podĹÄczona podejrzewam Ĺźe jest to zostawione nie podĹÄczone ze wzglÄdów bezpieczeĹstwa w razie zatrzaĹniÄcia kluczyków moĹźna wejĹÄ bagaĹźnikiem)

pre_1328127618__1.jpg

pre_1328129258__2.jpg

pre_1328129636__3.jpg

prÄcik wyginamy w ksztaĹt litery "U" z koĹcem krótszym od poczÄtku tak jak tu (pamiÄtajcie Ĺźeby podczas montaĹźu prÄcika siĹownik byĹ wyciÄgniÄty)

pre_1328128139__4.jpg

pre_1328128177__5.jpg

teraz podĹÄczamy kabel i ciÄgniemy go do naszej centralni uprzednio zabezpieczajÄc wszystkie kable taĹmÄ Ĺźeby nic nam nie pukaĹo i stukaĹo w bagaĹźniku

pre_1328128768__6.jpg

pre_1328129678__7.jpg

dziÄki takiemu podĹÄczeniu siĹownik po otwarciu klapy powraca automatycznie na swojÄ pozycjÄ wyjĹciowÄ a klapÄ moĹźna równieĹź otwieraÄ w sposób tradycyjny (oczywiĹcie tylko gdy centralny zamek jest otwarty)

2) Teraz podĹÄczenie siĹownika pod centralkÄ jak pisaĹem wszystko zaleĹźy od tego w jaki sposób dziaĹa wasza centralka.

pre_1328128816__8.jpg

A) JeĹli moĹźemy podĹÄczyÄ siĹownik bezpoĹrednio pod sterownik to nie ma problemu

B ) JeĹli z centralki wychodzi (+) i (-) a nie moĹźna podĹÄczyÄ bezpoĹrednio siĹownika:

na nóĹźki 85 i 56 (sterowanie) podĹÄczamy je

(-) z siĹownika podĹÄczamy do masy

(+) z akku i siĹownika podĹÄczamy prze nóĹźki przekaĹşnika 87 i 30

C) JeĹźeli ze sterownika wychodzi tylko (+) lub (-) i nie moĹźna podĹÄczyÄ siĹownika

na nóĹźkÄ 85 lub 86 podĹÄczamy to co mamy a na drugÄ nóĹźkÄ znak przeciwny z akku

(-) z siĹownika podĹÄczamy do masy

(+) z akku i siĹownika podĹÄczamy prze nóĹźki przekaĹşnika 87 i 30

OczywiĹcie trzeba sprawdziÄ na który kabel od siĹownika podaÄ (+) Ĺźaby siÄ schowaĹ a nie wyciÄgnÄ (u mnie byĹ to zielony i chyba we wszystkich tak samo bÄdzie)

Po takim podĹÄczeniu nasza kalpa bÄdzie siÄ zawszÄ otwieraĹa po naciĹniÄciu guzika w pilocie, niezaleĹźnie od tego czy centralny zamek jest otwarty czy zamkniÄty (no chyba Ĺźe nasz sterownika dziaĹa na zasadzie Ĺźe 3 kanaĹ jest dostÄpny tylko przy otwartym centralnym zamku).

Takie rozwiÄzanie jest fajne do HB poniewaĹź nawet w razie nieumyĹlnego wciĹniÄcia guzika pilota bagaĹźnik tylko odskoczy ale siÄ nie uniesie jak w sedanie a na przykĹad pakujÄc zakupy do bagaĹźnika nie musimy otwieraÄ caĹego samochodu. OczywiĹcie trzeba pamiÄtaÄ Ĺźe jak zamkniecie kluczyki w bagaĹźniku to d*pa.

Ja u siebie dziÄki pomocy kolegi Oggway-a zastosowaĹem jeszcze jeden przekaĹşnik który daje mi moĹźliwoĹÄ otwarcia bagaĹźnika tylko przy otwartym centralnym zamku:

plusy:

- nie otworzy nam siÄ bagaĹźnik na szerz w razie przypadkowego wciĹniÄcia przycisku do otwierania bagaĹźnika poniewaĹź najpierw trzeba otworzyÄ centralny zamek a dopiero póĹşniej bagaĹźnik

- gdy zatrzaĹniemy kluczyki w bagaĹźniku moĹźemy go otworzyÄ tradycyjnie przyciskiem na klapie

minusy:

nie zrobimy tak jak w HB czyli otwarcie samego bagaĹźnika (oczywiĹcie moĹźna nie wstawiaÄ przekaĹşnika ale wtedy ryzyko wzrasta)

PrzekaĹşnik podĹÄczyÄ naleĹźy w nastÄpujÄcy sposób:

nóĹźka 85 (+) z aku (ja uĹźyĹem czerwonego grubego kable który jest przy centralce)

nóĹźka 86 (-) z fabrycznej centralki centralnego zamka pin 6 zĹÄcze x62 kolor brÄzowo biaĹy (nacinamy tylko osĹonkÄ lutujemy kabel i izolujemy)

nóĹźki 87 i 30 rozcinamy kabel na którym idzie (-) do siĹownika klapy i wpinamy miÄdzy

To wszystko mam nadziejÄ Ĺźe siÄ komuĹ przyda

Jeszcze raz dziÄki dla Oggway-a za okazanÄ pomoc

 Share


×
×
  • Create New...
UP