Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Instrukcja obsługi fabrycznego alarmu [Vectra A]


About This File

Instrukcja obsługi fabrycznego alarmu [Vectra A]

Urządzenie alarmowe  Nadzoruje :

- drzwi. pokrywę bagażnika, maskę silnika,

- wnętrze samochodu,

- radioodbiornik.

- układ zapłonowy i rozrusznik.

- obwody samego urządzenia alarmowego

i uniemożliwia uruchomienie samochodu.

Włączanie i wyłączanie

urządzenia następuje jednocześnie z mechanicznym zabezpieczeniem przed kradzieżą:

A = włączone

B = wyłączone

Prosimy przeczytać rozdział pt. „Mechaniczne

zabezpieczenie przed kradzieżą", str. 36.

Wbudowany układ autodiagnozy

Po włączeniu urządzenia wciągu 10s wykonuje test własny. Ewentualne usterki są wskazywane przez miganie diody elektroluminescencyjnej (LED) w czujniku ultradźwiękowym po stronie pasażera obok.

kierowcy (powyżej bocznego okienka, strzałka na rysunku). Zgłosić się do autoryzowanej stacji obsługi samochodów Opel. Wbudowany układ autodiagnozy pozwala na szybkie udzielenie pomocy.

Dioda elektroluminescencyjna (LED)

W ciągu pierwszych 10 sekund:

- świeci się = test, opóźnienie załączania

- miga = otwarte drzwi lub bagażnik bądź usterka w samym urządzeniu

Po ok. 10 sekundach:

- miga = włączone urządzenie alarmowe

- nie miga = urządzenie włączone bez kontroli wnętrza pojazdu

- zapala się na okres ok 1 s = urządzenie wyłączone

Włączanie z kontrolą wnętrza samochodu

- Zamknąć okna, dach uchylny *. drzwi,bagażnik i maskę silnika,

- włączyć urządzenie alarmowe, na ok.10 s zapala się dioda elektroluminescencyjna-

Urządzenie alarmowe jest gotowe do zadziałania. Dioda miga aż do jego wyłączenia.

Włączanie bez kontroli wnętrza samochodu

- Zamknąć pokrywę bagażnika i maskę silnika,

- wcisnąć przycisk w czujniku ultradźwiękowym po stronie kierowcy (powyżej bocznego okienka, strzałka na rysunku), dioda elektroluminescencyjna miga najwyżej przez 10 s,

- zamknąć drzwi,

- włączyć urządzenie alarmowe, dioda elektroluminescencyjna zapala się na ok. 10 s, po czym następuje uaktywnienie instalacji bez nadzoru wnętrza pojazdu (np. jeżeli w samochodzie mają pozostać zwierzęta)."

 Share


×
×
  • Create New...
UP