Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Wymiana dr�şków kierowniczych


About This File

Witam.

Jako Ĺźe nie znalazĹem na forum takiej kompletnej porady, a wskazówki forumowiczów dotyczÄce wymiany drÄĹźków okazaĹy siÄ nie do koĹca prawdziwe (dotyczÄce potrzebnych narzÄdzi), poniĹźej przedstawiam poradÄ krok po kroku wymiany drÄĹźków kierowniczych.

Co jest Nam potrzebne:

1. GaraĹź z kanaĹem.

2. Klucz pĹaski 34 lub specjalny klucz rurowy o tym samy rozmiarze.

3. Klucz pĹaski 21

4. Nowe drÄĹźki kierownicze 2szt. (lewy i prawy jest identyczny) dobrej firmy – ja zastosowaĹem drÄĹźki firmy SWAG

5. Nowe koĹcówki drÄĹźków kierowniczych 2szt. (lewy i prawy jest identyczny) – ja zastosowaĹem koĹcówki firmy MAPCO

5. Ewentualnie nowe osĹony na przegub kulowy drÄĹźka kierowniczego 2szt. (pasujÄ od FSO, Daewoo) plus opaski zaciskowe o rozmiarach 12-20 (mocowanie na drÄĹźku) i 40-60 (mocowanie na przekĹadni)

Sposób wymiany:

1. Ustawiamy samochód na kanale lewym koĹem bliĹźej krawÄdzi kanaĹu, jeĹli zaczynamy od wymiany drÄĹźka po stronie kierowcy.

2. ZaciÄgamy rÄczny hamulec i podkĹadamy kliny pod tylne koĹa.

3. Luzujemy Ĺruby lewego przedniego koĹa.

4. SkrÄcamy koĹami maksymalnie w prawo.

5. PodkĹadamy podnoĹnik hydrauliczny na poczÄtku lewej podĹuĹźnicy, tuĹź za koĹem.

6. Unosimy auto i odkrÄcamy koĹo.

7. OdkrÄcamy nakrÄtkÄ koĹcówki drÄĹźka kierowniczego i przy uĹźyciu ĹciÄgacza uwalniamy drÄĹźek od koĹa.

8. OdkrÄcamy lub odginamy opaski zaciskowe osĹony przegubu drÄĹźka i zsuwamy jÄ w stronÄ koĹcówki drÄĹźka, aby mieÄ dostÄp do miejsca przykrÄcenia drÄĹźka do przekĹadni kierowniczej.

9. OdkrÄcamy drÄĹźek kierowniczy od listwy przekĹadni kierowniczej, listwÄ blokujemy kluczem 21, do odkrÄcenia drÄĹźka uĹźywamy klucza pĹaskiego 34 (rozmiar nietypowy, ja pierwotnie zrobiĹem sobie taki klucz poprzez przeszlifowanie klucza 32 na 34, obciÄĹem przy okazji drugÄ stronÄ tego klucza, aby móc zaĹoĹźyÄ na niego przedĹuĹźkÄ z rurki) lub teĹź specjalnego klucza rurowego 34 (dorobiĹem specjalny klucz z twardej rury stalowej o dĹugoĹci 45 cm, koniec rury na gorÄco zaklepany na Ĺrubie oĹmiokÄtnej 34 – nie doĹÄ, Ĺźe rozmiar przegubu kulowego drÄĹźka jest 34, to na dodatek oĹmiokÄt!! – z drugiej strony wywiercony otwór na prÄt do pokrÄcania). Po odkrÄceniu koĹcówki drÄĹźka moĹźna przeĹoĹźyÄ klucz rurowy przez drÄĹźek na przegub drÄĹźka przy przekĹadni i odkrÄcaÄ. W moim aucie drÄĹźki stawiĹy bardzo mocny opór pomimo spryskania miejsca poĹÄczenia dobrym penetrantem (ROST OFF firmy Wurth) i podczas caĹej operacji wymiany odkrÄcenie drÄĹźków od przekĹadni kierowniczej jest najtrudniejszym zadaniem do wykonania.

ZdjÄcia przegubu drÄĹźka i zdjÄcie specjalnego klucza rurowego poniĹźej.

pre_1355768316__1.jpg

pre_1355768334__2.jpg

pre_1355768342__3.jpg

pre_1355768356__4.jpg

10. PrzykrÄcamy nowy drÄĹźek, zakĹadamy na drÄĹźek osĹonÄ-harmonijkÄ z opaskami zaciskowymi i skrÄcamy je, przykrÄcamy nowÄ koĹcówkÄ drÄĹźka na wstÄpnie ustalonÄ dĹugoĹÄ, kontrujemy nakrÄtkÄ.

11. PrzykrÄcamy koĹcówkÄ drÄĹźka do piasty koĹa, zakĹadamy koĹo, wstÄpnie przykrÄcamy.

12. Opuszczamy samochód, przykrÄcamy finalnie koĹo.

13. Po stronie pasaĹźera postÄpujemy analogicznie, z tÄ róĹźnicÄ, Ĺźe auto przestawiamy prawym koĹem bliĹźej krawÄdzi kanaĹu, po poluzowaniu Ĺrub koĹa skrÄcamy maksymalnie w lewo.

14. Po wymianie drÄĹźków kierowniczych konieczne jest ustawienie zbieĹźnoĹci.

 Share


×
×
  • Create New...
UP