Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Oznaczenie felg/opon oraz ci�nienie w ko�ach


About This File

MyĹlÄ ze niektórym przyda siÄ taki temat, info dzieki forum samochodowe.pl

FELGI - oznaczenia, parametry montaĹźowe

Felga którÄ montujemy w samochodzie charakteryzuje siÄ odpowiednimi parametrami.

SÄ to rozstaw Ĺrub, rozmiar oraz ET i Ĺrednica otworu centralnego Ĺ.

Rozmiar felgi: 6,5x15

6,5 - szerokoĹÄ felgi podawana w calach

15 - zewnÄtrzna Ĺrednica felgi podawana w calach

Rozstaw Ĺrub: 5x110

5 - oznacza iloĹÄ Ĺrub mocujÄcych felgÄ

110 - oznacza ĹrednicÄ okrÄgu na której to znajduje siÄ 5 otworów montaĹźowych

ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi:

Odsadzenie informuje o odlegĹoĹci pĹaszczyzny symetrii felgi od pĹaszczyzny montaĹźowej - podawana w mm ET jest charakterystyczny dla kaĹźdego modelu felgi a nie modelu samochodu.

Przy zakupie felg naleĹźy zwróciÄ uwagÄ, jaki jest dopuszczalny offset felg, które chcemy zamontowaÄ w swoim pojeĹşdzie. Offset moĹźe mieÄ wartoĹci zarówno dodatnie jak i ujemne i informuje o poĹoĹźeniu koĹa we wnÄce nadkola.

Ĺ - Ĺrednica wewnÄtrzna otworu centralnego felgi - podawana w mm:

umoĹźliwia dokĹadne centrowanie felgi na piaĹcie, w przypadku rozbieĹźnoĹci pomiÄdzy rozmiarem otworu centralnego w feldze, a ĹrednicÄ piasty, stosuje siÄ pierĹcienie centrujÄce umoĹźliwiajÄce redukcjÄ tej róĹźnicy. PierĹcienie centrujÄce sÄ na ogóĹ stosowane przez producentów felg aluminiowych i umoĹźliwiajÄ dostosowanie konkretnego modelu felgi do konkretnego modelu pojazdu.

OPONY - oznaczenia

Rozmiar opony: 185/65R14

185 - szerokoĹÄ opony w mm (mierzona miÄdzy jej bocznymi Ĺcianami)

65 - wskaĹşnik profilu opony (wskaĹşnik okreĹlajÄcy procentowy stosunek wysokoĹci opony do jej szerokoĹci. 65 oznacza, Ĺźe wysokoĹÄ opony to 65% jej szerokoĹci)

R - oznaczenie konstrukcji opony - radialna (symbol informujÄcy o konstrukcyjnym ukĹadzie wĹókien osnowy opony. W przypadku opony radialnej korpus opony zbudowany jest z warstw wĹókien biegnÄcych promieniowo w poprzek opony, od jednego do drugiego obrzeĹźa.

14 - Ĺrednica osadzenia na feldze podawana w calach (inaczej: Ĺrednica felgi, na jakÄ moĹźe byÄ zamontowana opona)

Indeksy: 91V

91 - indeks noĹnoĹci - dopuszczalne maksymalne obciÄĹźenie w kilogramach na koĹo

V - indeks prÄdkoĹci - dopuszczalna maksymalna prÄdkoĹÄ podawana w km/h

(V 240KM/h, L 120KM/h, W 270KM/h, M 130KM/h, Y 300KM/h, N 140KM/h, O 110KM/h, P 150KM/h, Q 160KM/h, R 170KM/h, S 180KM/h, T 190KM/h, U 200KM/h, H 210KM/h)

Kierowcy, którzy preferujÄ styl sportowy, bÄdĹş teĹź ceniÄ komfort i ekonomikÄ powinni przy wyborze opon pamiÄtaÄ o tym, Ĺźe optymalny dobór oznacza dodatkowÄ dynamikÄ, bezpieczeĹstwo oraz przyjemnoĹÄ jazdy. KaĹźdy rodzaj opon posiada swój indywidualny charakter, swoje zalety i ograniczenia, które naleĹźy braÄ pod uwagÄ dokonujÄc zakupu.

SzerokoĹÄ OPONY a szerokoĹÄ FELGI

Zalecane szerokoĹci opon do szerokoĹci felgi.

Na tÄ samÄ szerokoĹÄ obrÄczy moĹźna zazwyczaj zaĹoĹźyÄ kilka opon o róĹźnych szerokoĹciach. PoniĹźsza tabela prezentuje, jakie istniejÄ relacje pomiÄdzy szerokoĹciÄ opony i felgi.

Rozmiar opony - SzerokoĹÄ felgi (zalecana | minimalna | maksymalna)

135/80 R 13 - 3,5 | 3,5 | 4,5

---

145/70 R 13 - 4,5 | 3,5 | 5,0

---

145/80 R 13 - 4,0 | 3,5 | 5,0

---

155/65 R 13 - 4,5 | 4,5 | 5,5

155/70 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0

155/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0

---

165/65 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0

165/65 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0

165/70 R 13 - 5,0 | 4,0 | 5,5

165/70 R 14 - 5,0 | 4,0 | 5,5

165/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,5

---

175/65 R 14 - 5,0 | 5,0 | 6,0

175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0

175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0

175/70 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0

175/80 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0

---

185/55 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5

185/60 R 13 - 5,5 | 5,0 | 6,5

185/60 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5

185/65 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5

185/65 R 15 - 5,5 | 5,0 | 6,5

185/70 R 13 - 5,5 | 4,5 | 6,0

185/70 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0

185/80 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0

---

195/50 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0

195/55 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0

195/60 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0

195/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0

195/65 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0

195/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0

195/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 6,5

195/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5

---

205/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,0

205/45 R 16 - 7,0 | 6,5 | 7,5

205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5

205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5

205/50 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5

205/55 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5

205/55 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5

205/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5

205/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5

205/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 7,0

205/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 7,0

Rozmiar opony - SzerokoĹÄ felgi

215/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5

215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0

215/70 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,0

215/75 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0

---

225/45 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5

225/45 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5

225/50 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0

225/55 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0

225/60 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0

225/60 R 16 - 6,5 | 6,0 | 8,0

225/65 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0

225/70 R 15 - 6,5 | 6,0 | 7,5

---

235/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5

235/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0

235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5

235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5

235/70 R 15 - 7,0 | 6,0 | 8,0

235/70 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0

---

245/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5

245/40 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5

245/45 R 16 - 8,0 | 7,5 | 9,0

245/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0

245/50 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5

245/70 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,0

---

255/40 R 17 - 9,0 | 8,5 | 10,0

255/45 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5

255/45 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5

255/50 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0

255/55 R 17 - 8,0 | 7,0 | 9,0

255/55 R 18 - 8,0 | 7,0 | 9,0

255/60 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0

255/65 R 15 - 7,5 | 7,0 | 9,0

255/65 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0

---

265/70 R 15 - 8,0 | 7,0 | 9,0

265/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0

---

275/40 R 17 - 9,5 | 9,0 | 11,0

275/60 R 15 - 8,0 | 7,5 | 9,5

275/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0

WAĹťNE: JeĹźeli posiadasz opony , które nie mieszczÄ sie w zakresie szerokoĹci felgi podanym wyĹźej w tabeli (jeden rozmiar w dóĹ lub górÄ) to nie powinno byÄ problemu z zaĹoĹźeniem, lecz musisz siÄ liczyÄ ze skróconym przebiegiem opony, oraz z tym Ĺźe opona nie bÄdzie miaĹa takich parametrów jak na zalecanej feldze.

(Odradzamy taki montaĹź.)

Vectra-B (prod. 1999-02)

Felgi Opony Przód bar(psi) TyĹ bar(psi)

6x15 195/65 R15 91H/T 1,9(27) 1,9(27)

6x15 195/65 R15 91H/T 2,1(30) 2,1(30)

6x15 195/65 R15 91V 2,1(30) 2,1(30)

6x15 195/65 R15 91V 2,3(33) 2,1(30)

6x15 205/60 R15 91V 2,1(30) 2,1(30)

6x15 205/60 R15 91V 2,1(30) 2,3(33)

6x16 205/55 R16 91V 1,9(27) 1,9(27)

6x16 205/55 R16 91V 2,1(30) 2,1(30)

6x16 205/55 R16 91V 2,3(33) 2,1(30)

Omega-B (prod. 2000-03)

Felgi Opony Przód bar(psi) TyĹ bar(psi)

6,5x15 195/65 R15 91H/Q/V 2,1(30) 2,1(30)

6,5x15 195/65 R15 91H/T/Q 2,2(31) 2,2(31)

7x15 205/65 R15 94H/V 2,1(30) 2,1(30)

7x15 205/65 R15 94T/H/V 2,1(30) 2,3(33)

7x16 205/65 R16 94W 2,2(31) 2,2(31)

7x16 225/55 R16 94V 2,1(30) 2,1(30)

7x16 225/55 R16 94V 2,1(30) 2,3(33)

7x16 225/55 R16 94W 2,1(30) 2,2(31)

7x17 235/45 R17 94V 2,1(30) 2,1(30)

7x17 235/45 R17 94V 2,1(30) 2,3(33)

7x17 235/45 R17 94W 2,1(30) 2,1(30)

7x17 235/45 R17 94W 2,1(30) 2,2(31)

CiĹnienia w koĹach:

pre_1350938798__1.jpg

pre_1350938833__2.jpg

pre_1350938843__3.jpg

pre_1350938854__4.jpg

pre_1350938867__5.jpg

 Share


×
×
  • Create New...
UP