Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

MontaĹź (zabudowa) nawigacji - fotostory


About This File

Witam

Jako, Ĺźe w podróĹźy ostatnio spÄdzam trochÄ czasu postanowiĹem coĹ zmieniÄ we wnÄtrzu auta.

PoczÄtkowo pomysĹ padĹ na CarPC jednak w oplu nie ma moĹźliwoĹci montaĹźu radia 2DIN oraz ceny takich markowych multimedialnych kombajnów zaczynajÄ siÄ od +1800zĹ.

Ostatecznie postawiĹem na ekonomiczne rozwiÄzanie czyli zabudowa nawigacji.

ZakupiĹem nawigacjÄ GoClever Navio 500PLUS (397zĹ)+materiaĹy koĹo 100zĹ + dodatkowe kable USB, mini USB itd 20zĹ:

* wyĹwietlacz dotykowy 5" 800x480

* z bezprzewodowÄ kamerÄ cofania

* moduĹem bluetooth (po poĹÄczeniu z telefonem moĹźna surfowaÄ po internecie)

* transmiter FM

* wejĹcie Audio Video ( do podĹÄczenia np. DVD)

wiÄcej info i strona producenta http://goclever.pl/p...500-Cam-PL.html

1. Zbieramy narzÄdzia. ja uĹźyĹem takich:

* wycinarka do plastiku z róĹźnymi koĹcówkami (uĹatwia ciÄcie i szlifowanie powierzchni)

* przymiar z tektury zachowujÄcy wymiary nawigacji i ekranu dotykowego

* papier Ĺcierny o róĹźnych granulacjach

* pistolet i laski do topienia (ĹÄczenia) plastiku, tektury itd.

* szpachla z utwardzaczem do klejenia plastiku (NOVOL bumper fix) cena ok. 15zĹ

* suszarka do wĹosów

* Folia Carbon firmy 3M DI-NOC koloru czarnego 421. 1 sztuka/Arkusz 50x30cm - cena 25zĹ. Najlepsza folia Carbon jakÄ widziaĹem z realistycznÄ fakturÄ wĹókien carbonu. TaĹsze folie siÄ Ĺşle naciÄgajÄ i w dotyku sÄ pĹaskie jak kartka papieru. Ja kupiĹem dwa arkusze (ĹÄcznie 60x50cm) Ĺźeby obkleiÄ lewy i prawy plastik z nawiewami. Wtedy jest jednolity i zgrabny pas.

pre_1350937601__1.jpg

2. Demontujemy Ĺrodkowy plastik z nawiewami. MoĹźna siÄ posĹuĹźyÄ tÄ poradÄ z naszego forum:

http://www.vectraklu...dvices/pokaz/96

3. Wycinamy Ĺrodkowe kratki uzyskujÄc otwór wiÄkszy od pola wyĹwietlacza o 5-6mm na kaĹźdÄ stronÄ. Wyjmujemy gaĹkÄ do zamykania i otwierania nawiewu.

pre_1350937695__2.jpg

4. Z tektury tworzymy boczne Ĺcianki ograniczone do rozmiaru nawigacji.

pre_1350937727__3.jpg

5. Mieszamy szpachle i dodajemy odpowiednie proporcje utwardzacza. Zaklejamy wszystkie nierównoĹci (w tym otwór od gaĹki zamykania/otwierania nawiewu). Na koniec trzemy papierem do uzyskania gĹadkiej powierzchni. W moim przypadku takÄ operacjÄ - nakĹadanie szpachli i szlifowanie) powtarzaĹem 4 razy.

pre_1350937755__4.jpg

6. Po uzyskania zadowalajÄcej powierzchni caĹoĹÄ malujÄ farbÄ z lakierem (wzmacnia szpachlÄ i tekturÄ)

0000055a.th.jpg

7. OdciÄtÄ klampkÄ nawiewu zamykamy i wkĹadamy na miejsce. (Po pierwsze nie chcemy przecieĹź w zimie przegrzaÄ nawigacji nadmuchem gorÄcego powietrza, a po drugie z tyĹu nawigacji znajduje siÄ gĹoĹnik i po co go zabijaÄ pyĹem - mimo, Ĺźe jest filtr kabinowy =) )

pre_1350937801__5.jpg pre_1350937823__6.jpg

8. Bierzemy suszarkÄ do wĹosów lub opalarkÄ i obklejamy plastik foliÄ - zajÄĹo mi to 1 godzinÄ ( zajÄcie bardzo pracochĹonne aby nie byĹo nigdzie zagiÄÄ i faĹd). Efekt jest wyĹmienity - nie da siÄ tego zobrazowaÄ na zdjÄciach mojego marnego aparatu.

pre_1350937846__7.jpg

9. Czas na trochÄ partyzantki ale nie miaĹem czasu wymyĹlaÄ nic innego. Zamocowanie ekranu na staĹe za pomocÄ tekturowych ograniczników. RozwiÄzanie o tyle dobre, Ĺźe obudowa nawigacji nie bÄdzie rysowana przez Ĺźadne inne elementy i bÄdzie ciÄgle jak nowa. (oczywiĹcie moĹźna wymyĹlaÄ inny sposób montaĹźu.

pre_1350937866__8.jpg

10. Kolejny etap powoduje koniecznoĹÄ przymierzania co chwile caĹoĹci elementów.

pre_1350937894__9.jpg

11. nawigacja posiada wĹÄcznik od góry. Ja rozwiÄzaĹem to w ten sposób Ĺźe umieĹciĹem tam Ĺadny chromowany oĹówek o gruboĹci 3mm, który bÄdzie wĹÄczaĹ i wyĹÄczaĹ nawigacjÄ.

pre_1350937917__9.jpg pre_1350937936__10.jpg

Dodatkowo trzeba zauwaĹźyÄ, iĹź istnieje moĹźliwoĹÄ samoczynnego wejĹcia nawigacji w tryb uĹpienia. Gdy nawigacja znajduje siÄ w tym trybie - wĹÄczenie zapĹonu powoduje jej automatyczny start. Nie trzeba wtedy jej wĹÄczaÄ rÄcznie.

12. Montujemy bezprzewodowÄ kamerÄ cofania. PodĹÄcza, siÄ jÄ pod nadajnik, masÄ i sygnaĹ ze ĹwiateĹ wstecznych. W momencie wĹÄczenia biegu wstecznego na ekranie automatycznie ukazuje siÄ obraz z kamery cofania.

pre_1350937961__11.jpg pre_1350937980__12.jpg

13. Wyprowadzamy kablem z nawigacji port USB. WkĹadamy switcha USB. Do jednego portu podĹÄczamy ĹadowarkÄ a drugi pozostaje wolny do podĹÄczenia np. laptopa i wymiany danych (wgrywanie programów, filmów, zdjÄÄ, muzyki).

14a. Testujemy podstawowe funkcje:

pre_1350938003__13.jpgpre_1350938022__14.jpg pre_1350938049__15.jpg pre_1350938070__16.jpg 1002509b.th.jpg pre_1350938094__17.jpg

14b. Jak juĹź wspomniaĹem wczeĹniej jest moĹźliwoĹÄ za pomocÄ bluetooth podĹÄczyÄ siÄ do telefonu komórkowego. DziÄki temu moĹźna surfowaÄ po internecie, wybieraÄ i odbieraÄ poĹÄczania z poziomu nawigacji, SMSy itd. itd.

pre_1350938114__18.jpg

14c. KolejnÄ ciekawÄ funkcjÄ jest transmiter FM. Ustawiamy w nawigacji czÄstotliwoĹÄ np. 108 i takÄ samÄ na radiu. Odpalamy film i mamy dĹşwiÄk w caĹym aucie jak w kinie.

pre_1350938135__19.jpg

Na zakoĹczenie pragnÄ dodaÄ, iĹź moĹźna siÄ pokusiÄ o montaĹź tej wersji nawigacji z wyĹwietlaczem 7". Teraz juĹź wiem, Ĺźe powinna wejĹÄ na styk =) Po drugie zdjÄcia z aparatu sÄ lekko przekĹamane kolorystycznie. Carbon w rzeczywistoĹci wyglÄda o niebo lepiej i jest czarny - na zdjÄciach pstrokaty i szary sad.gif...

Taki oto byĹ mój pomysĹ na zabudowÄ nawigacji =)

 Share


×
×
  • Create New...
UP