Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

MontaĹź (aktywacja) tempomatu vectra B Z18XE


About This File

Wiem, Ĺźe na VKP jest sporo na ten temat (sam korzystaĹem z tych informacji) mimo to postanowiĹem zrobiÄ poradnik dotyczÄcy tylko silnika Z18XE oddzielajÄc go od wszystkiego co napisano o X18XE w temacie tempomatu.

Mam nadziejÄ, ze komuĹ sie przyda...

Nie wiem tylko, czy dziaĹ wĹaĹciwy, zawsze moĹźna przenieĹÄ w dobre miejsce.

Na poczÄtek wyjaĹnienie tytuĹu:

Poradnik dotyczy montaĹźu elementów sterowania tempomatem gdyĹź w silniku Z18XE oddzielnego urzÄdzenia zwanego tempomatem nie ma.

Jest on funkcjÄ sterownika silnika.

JeĹli samochód nie posiadaĹ na wyposaĹźeniu tempomatu to funkcja ta jest nie aktywowana.

Co potrzebujemy:

- manetkÄ kierunkowskazów z przyciskami sterowania tempomatem

- czujnik sprzÄgĹa (biaĹy- foto juĹź zamontowanego bÄdzie u doĹu posta)

- czujnik hamulca ( czarny).

Ten drugi czujnik oczywiĹcie mamy na wyposaĹźeniu, aby mógĹ sterowaÄ tempomatem musi posiadaÄ 4 piny do poĹÄczenia z wtyczkÄ.

U mnie taki byĹ wiÄc nie musiaĹem kupowaÄ (bywajÄ teĹź czujniki z dwoma pinami)

Manetka z przyciskami tempomatu (widoczny dodatkowy wtyk):

pre_1350932900__1.jpg

Czujnik hamulca z czterema pinami- wĹaĹciwy dla tempomatu (foto zapoĹźyczone z sieci- chyba znalazĹem je na tym forum):

pre_1350932938__2.jpg

Demontujemy plastikowe osĹony kierownicy (stacyjki).

Sprawa banalnie prosta wiÄc nie robiĹem fotek.

Dobrze jest opuĹciÄ kierownice maksymalnie w dóĹ, uĹatwia to znacznie pracÄ.

Gdyby komuĹ przeszkadzaĹa dĹşwignia regulacji kierownicy to moĹźna jÄ odkrÄciÄ.

Dostajemy sie do manetki kierunkowskazów, wymontowujemy jÄ delikatnie podwaĹźajÄc zaczepy :

pre_1350932990__3.jpg

Wypinamy wtyczke z manetki po czym moĹźemy jÄ odĹoĹźyÄ:

pre_1350933026__4.jpg

Nad kolumnÄ kierowniczÄ bÄdzie gniazdo na kabelku do podĹÄczenia dodatkowego kabla nowej manetki:

pre_1350933054__5.jpg

Z owego gniazda wysuwamy plastikowy element (sĹuĹźÄcy chyba jako osĹona- bÄdzie nam juĹź zbÄdna);

pre_1350933075__6.jpg

Podpinamy wtyczke nowej manetki z gniazdem opisanym wyĹźej:

pre_1350933099__7.jpg

NastÄpnie wpinamy gniazdo do manetki, mocujemy jÄ na miejscu oraz montujemy osĹone kierownicy (stacyjki).

GórÄ mamy juĹź zaĹatwionÄ.

NastÄpny etap do odsĹoniÄcie wtyczki do czujnika sprzÄgĹa.

Aby to uczyniÄ naleĹźy zdjÄÄ pokrywÄ ze skrzynki bezpieczników obok lewego kolana, po czym odsuwamy caĹy panel z bezpiecznikami.

W tym celu trzeba nacisnÄÄ dolny element i pociÄgnÄÄ do siebie- panel z bezpiecznikami u góry ma zawias wiÄc Ĺadnie sie nam odchyli.

WĹród tony kabli ukaĹźe sie nam biaĹa wtyczka do poĹÄczenia czujnika sprzÄgĹa, musumy przeĹoĹźyÄ sobie jÄ do tyĹu w kierunku dĹşwigni pedaĹu sprzÄgĹa.

pre_1350933130__8.jpg

Kolejny etap, mega niewygodny: wÄdrujemy na dóĹ, gĹowa musi byÄ tam gdzie zwykle trzymamy stopy.

BÄdziemy montowali czujnik sprzÄgĹa oraz sprawdzimy czy posiadamy wĹaĹciwy czujnik hamulca.

Aby mieÄ dojĹcie do tych elementów naleĹźy zdjÄÄ czarnÄ pokrywÄ (osĹonÄ) nad pedaĹami.

Fotki nie robiĹem z prostego powodu: duĹźy czarny element sfotografowany z odlegĹoĹci 10 cm- efekt wiadomy.

OsĹona trzyma sie na trzech duĹźych plastikowych uchwytach- demontuje sie je ĹrubokrÄtem.

Potem zdjÄÄ trzeba wÄĹź doprowadzajÄcy ciepĹe powietrze na stopy, mocowany jednÄ zapinkÄ oraz wsuwany w inny wÄĹź:

pre_1350933166__9.jpg

Tu uwaga: nie siĹujemy siÄ z tÄ zapinkÄ.

SkĹada sie ona z dwóch czÄĹci.

PierwszÄ (koĹek) wysuwamy kombinerkami, potem wysunÄÄ moĹźna drugÄ oraz caĹy wÄĹź (montaĹź odwrotny, najpierw wsuwamy wiÄkszÄ czÄĹc zapinki potem wsuwamy koĹek):

pre_1350933195__10.jpg

NastÄpnym etapem jest montaĹź czujnika sprzÄgĹa oraz podĹÄczenie do niego wtyczki.

Miejsce na montaĹź mamy oryginalne wiÄc nie trzeba nic kombinowaÄ:

pre_1350933217__11.jpg

Widok na zamontowany czujnik z podĹÄczonÄ wtyczkÄ oraz puszczonym pedaĹem sprzÄgĹa:

pre_1350933236__12.jpg

Lokalizujemy czujnik hamulca i sprawdzamy czy posiada cztery piny (jeĹli ma dwa musimy go zdemontowaÄ i zakupiÄ wĹaĹciwy).

U siebie lekko tylko wysunÄĹem wtyczkÄ z czujnika i zobaczyĹem cztery piny wiÄc roboty miaĹem mnie- czujnik nadawaĹ sie do tempomatu:

pre_1350933263__13.jpg

Widok na oba czujniki gotowe do pracy:

pre_1350933301__14.jpg

Czujniki mamy zamontowane wiec musimy daÄ na miejsce wÄĹź ogrzewania oraz czarnÄ osĹonÄ.

Najgorsze mamy juĹź zrobione.

Teraz pozostaje udaÄ sie do ASO bÄdĹş innego warsztatu, który za pomocÄ kopmutera bÄdzie w stanie dokonaÄ aktywacji tempomatu.

Potem juĹź tylko w drogÄ.

Na koniec przepraszam z kiepskÄ jakoĹÄ zdjÄÄ ale robione byĹy w niewygodnej pozycji, w garaĹźu i z bardzo bliskiej odlegĹoĹci.

 Share


×
×
  • Create New...
UP