Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Dzi�kowanie kierunkowskazami


About This File

W Polsce przyjÄĹ siÄ zwyczaj dziÄkowania innym kierowcom za przepuszczenie ĹwiatĹami awaryjnymi. W niektórych krajach zachodnich moĹźna za to dostaÄ mandat, nie mówiÄc o wprowadzaniu w bĹÄd innych, bo wĹÄczenie awaryjnych moĹźe spowodowaÄ nagĹe hamowanie kierowcy za nami. Wiele nowych samochodów wyposaĹźonych jest w ukĹad, który przy nagĹym hamowaniu automatycznie wĹÄcza awaryjne. W innych krajach kierowcy dziÄkujÄ sobie mrugajÄc na przemian kierunkowskazami i powoli zwyczaj ten wchodzi do naszego kraju. Ale kilkukrotne przeĹÄczanie manetki kierunkowskazów w czasie manewrów teĹź bywa niewygodne.

ProponujÄ do wyboru dwa proste ukĹady, które po naciĹniÄciu i puszczeniu przycisku zamrugajÄ kierunkowskazami w ustalonej kolejnoĹci. Dowolny przycisk zwierny mono-stabilny moĹźna zamontowaÄ na zaĹlepce obok innych przycisków na konsoli. MoĹźna teĹź podĹÄczyÄ siÄ pod niewykorzystany przycisk na konsoli, oczywiĹcie po wczeĹniejszym odciÄciu go od oryginalnej instalacji.

UkĹad pierwszy - po naciĹniÄciu przycisku mruga: lewy – prawy

pre_1350930777__1.jpg

Rezystory

1K0 - 4szt

10K - 2szt

220K - 2szt

470K - 2szt

Kondensatory

470nF/50V - 4szt

220uF/25V - 1szt

Diody

1N4007 - 1szt (lub moĹźe byÄ 1N4148)

1N4148 - 4szt

Tranzystory

BC547B - 2szt

UkĹad scalony

HCF40106 - 1szt

PrzekaĹşniki - 2szt

Dowolne miniaturowe z cewkÄ na 12VDC i pojedynczym stykiem zwiernym o obciÄĹźalnoĹci >5A DC

lub samochodowe np. 03 447 012 lub 90 464 760 lub V23134-K52-X220 lub 90 229 206 itp

UkĹad drugi - po naciĹniÄciu przycisku mruga: prawy – lewy – prawy

pre_1350930800__2.jpg

Rezystory

1K0 - 6szt

10K - 2szt

220K - 3szt

470K - 3szt

Kondensatory

470nF/50V - 6szt

220uF/25V - 1szt

Diody

1N4007 - 1szt (lub moĹźe byÄ 1N4148)

1N4148 - 6szt

Tranzystory

BC547B - 2szt

UkĹad scalony

HCF40106 - 1szt

PrzekaĹşniki - 2szt

Dowolne miniaturowe z cewkÄ na 12VDC i pojedynczym stykiem zwiernym o obciÄĹźalnoĹci >5A DC

lub samochodowe np. 03 447 012 lub 90 464 760 lub V23134-K52-X220 lub 90 229 206 itp

JeĹli ktoĹ uwaĹźa, Ĺźe powinna byÄ inna kolejnoĹÄ zaĹwiecania, to wystarczy zamieniÄ ze sobÄ przewody doĹÄczane ze zĹÄcza X1 (65)-(19) do przekaĹşników.

Koszt elementów to kilka zĹotych plus cena przekaĹşników.

UprzedzajÄc ewentualne dyskusje 21.gif na temat przepisów Kodeksu Drogowego proponujÄ te ukĹady, jako ciekawostkÄ – gadget samochodowy, a sposoby dziÄkowania ( lub nie 27.gif ) pozostawiam kaĹźdemu indywidualnie.

Dyskusja odnoĹnie tematu: http://forum.vectrak...erunkowskazami/

 Share


×
×
  • Create New...
UP