Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Dane techniczne i parametry silnikĂłw diesla (2,0 - 2,2)


About This File

Opel Vectra B GL/CD 2,0 Di 16V (1996-1999)

SILNIK

O zapĹonie samoczynnym, doĹadowany turbosprÄĹźarkÄ, z wtryskiem bezpoĹrednim do komory umieszczonej w tĹoku, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzÄdowy, chĹodzony cieczÄ, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z jednym waĹkiem rozrzÄdu w gĹowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napÄdzajÄcy koĹa przednie

Typ silnika X20DTL

Ĺrednica cylindra 84 mm

Skok tĹoka 90 mm

PojemnoĹÄ skokowa 1994 cm3

StopieĹ sprÄĹźania 18,5

CiĹnienie sprÄĹźania

- nominalne 1,7...2,4 MPa

- dopuszczalna róĹźnica miÄdzy cylindrami 0,1 MPa

Moc maksymalna 60 kW (82 KM)

PrÄdkoĹÄ obrotowa mocy maksymalnej 4300 obr/min

Moment maksymalny 185 N×m

PrÄdkoĹÄ obrotowa momentu maksymalnego 1800 obr/min

UkĹad rozrzÄdu

WaĹek rozrzÄdu w gĹowicy, podparty na piÄciu ĹoĹźyskach, napÄdzany ĹaĹcuchem jednorzÄdowym od pompy wtryskowej napÄdzanej ĹaĹcuchem dwurzÄdowym od waĹu korbowego, napinacze ĹaĹcuchów hydrauliczne, szesnaĹcie zaworów w gĹowicy (8 ssÄcych i 8 wydechowych), ustawionych parami (po dwa ssÄce i dwa wydechowe) prostopadle do osi waĹka rozrzÄdu pod kaĹźdÄ jego krzywkÄ i napÄdzanych parami jednÄ krzywkÄ poprzez dĹşwigniÄ dwuramiennÄ

Luz roboczy zaworów / zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne

ĹaĹcuch napÄdu waĹu rozrzÄdu / jednorzÄdowy

- liczba ogniw 80

Liczba zÄbów koĹa pompy wtryskowej 27

Liczba zÄbów koĹa waĹka rozrzÄdu 27

ĹaĹcuch napÄdu pompy wtryskowej / dwurzÄdowy

- liczba ogniw 78

Liczba zÄbów koĹa waĹu korbowego 19

Liczba zÄbów koĹa pompy wtryskowej 38

Napinacze / hydrauliczne

Ĺrednica napinacza

- ĹaĹcucha dwurzÄdowego 19 mm

- ĹaĹcucha jednorzÄdowego 17,95 mm

UkĹad chĹodzenia

ZamkniÄty, o obiegu wymuszonym przez pompÄ odĹrodkowÄ, termostat, chĹodnica, zbiornik wyrównawczy, wentylator elektryczny sterowany termo wyĹÄcznikiem, w wersjach z klimatyzacjÄ dodatkowy wentylator elektryczny sterowany dodatkowym termo wyĹÄcznikiem.

Termostat / umieszczony w obudowie z lewej strony gĹowicy

- temperatura poczÄtku otwarcia 92°C

- temperatura peĹnego otwarcia 107°C

- oznaczenie identyfikacyjne 92

Wentylator podstawowy / jeden, elektryczny, sterowany termo wyĹÄcznikiem umieszczonym z prawej strony chĹodnicy

- temperatura wĹÄczenia 100°C

- temperatura wyĹÄczenia 95°C

Pompa cieczy chĹodzÄcej / odĹrodkowa, napÄdzana od waĹu korbowego paskiem wieloklinowym napÄdu osprzÄtu

Pasek wieloklinowy / z automatycznym napinaczem

- marka i typ / Contitech 6 PK 1795 (wersje bez klimatyzacji) lub Contitech 6 PK 1900

(wersje z klimatyzacjÄ)

- dĹugoĹÄ

- wersje bez klimatyzacji 1805 mm

- wersje z klimatyzacjÄ 1902 mm

- sprawdzanie naciÄgu / co 15 000 km

Korek zbiornika wyrównawczego / o oznaczeniu identyfikacyjnym 140

NadciĹnienie otwarcia zaworu korka zbiornika

wyrównawczego 140...150 kPa

UkĹad smarowania

Pod ciĹnieniem, z chĹodnicÄ oleju typu olej-ciecz chĹodzÄca, z dyszami natrysku oleju na denka tĹoków

Pompa oleju / zÄbata, o zazÄbieniu wewnÄtrznym, umieszczona na przednim koĹcu waĹu korbowego i napÄdzana bezpoĹrednio, zawierajÄca zawór przelewowy i regulator ciĹnienia oleju

CiĹnienie oleju / w temperaturze 80°C

- na biegu jaĹowym 0,15 MPa

- maksymalne 0,30...0,45 MPa

Filtr oleju / z wymiennym wkĹadem

UkĹad zasilania

Wtryskowy, Bosch, z doĹadowaniem turbosprÄĹźarkÄ i recyrkulacjÄ spalin, sterowany elektronicznie (system Bosch EDC MSA 15.6), zawierajÄcy:

- zbiornik paliwa,

- filtr paliwa,

- filtr powietrza,

- przepĹywomierz powietrza,

- turbosprÄĹźarkÄ,

- pompÄ wtryskowÄ o konstrukcji specjalnej z elektronicznym moduĹem sterowania

pompy

- czujnik poĹoĹźenia waĹka pompy wtryskowej,

- elektrozawór wydatku pompy wtryskowej,

- elektrozawór regulacji wyprzedzenia wtrysku,

- moduĹ przeciwzakĹóceniowy i stabilizacji napiÄcia pompy wtryskowej,

- wtryskiwacze,

- czujnik temperatury cieczy chĹodzÄcej,

- czujnik temperatury oleju,

- czujnik temperatury zasysanego powietrza,

- czujnik poĹoĹźenia pedaĹu przyspieszenia,

- czujnik poĹoĹźenia i prÄdkoĹci obrotowej waĹu korbowego,

- elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce silnika,

- czujnik ciĹnienia doĹadowania,

- elektrozawór regulacji ciĹnienia doĹadowania,

- trzy elektrozawory pneumatycznego sterowania ciĹnienia doĹadowania, przepustnic

zawirowania zasysanego powietrza i recyrkulacji spalin,

- zawór recyrkulacji spalin,

- Ĺwiece Ĺźarowe,

- katalizator spalin.

Filtr paliwa / z wymiennym wkĹadem i podgrzewaniem elektrycznym we wsporniku filtru sterowanym elektronicznie

- typ / Purflux CP 50 DLV

- wymiana wkĹadu / co 30 000 km

Filtr powietrza / suchy, z wymiennym wkĹadem

- wymiana / co 15 000 km

Pompa wtryskowa / rozdzielaczowa, Bosch VP 44, zawierajÄca wĹasny moduĹ elektronicznego sterowania (ze zĹÄczem 9-stykowym) i poĹÄczona z elektronicznym urzÄdzeniem sterujÄcym

KolejnoĹÄ wtrysku(cylinder nr 1 od strony napÄdu rozrzÄdu) 1-3-4-2

PrÄdkoĹÄ obrotowa biegu jaĹowego 800 Ä 50 obr/min

(regulowana za pomocÄ testera Opel Tech 2)

PrÄdkoĹÄ obrotowa maksymalna (bez obciÄĹźenia) 5000 Ä 100 obr/min

(regulowana za pomocÄ testera Opel Tech 2)

Ustawienie pompy / wykonane przez wytwórcÄ pompy na caĹy okres eksploatacji

Wtryskiwacze / o wtrysku dwustopniowym, z rozpylaczami piÄciootworowymi

Obsady wtryskiwaczy / Bosch KBAL 40P 79

Rozpylacze / Bosch DSLA 147P 535

CiĹnienie otwarcia wtryskiwacza

- 1. stopieĹ 18 MPa

- 2. stopieĹ 36,5 MPa

Ĺwiece Ĺźarowe / Bosch 0250 202 027

- rezystancja 0,4 Ohm

PrzepĹywomierz powietrza / masowy, z tzw. gorÄcym drutem, umieszczony na przewodzie ssÄcym za filtrem powietrza

- napiÄcie zasilania 12 V

- rezystaencja

- miÄdzy stykami 2 i 3 oraz 3 i 4 180 kOhm

- miÄdzy stykami 2 i 4 7 kOhm

ModuĹ przeciwzakĹóceniowy i stabilizacji napiÄcia pompy wtryskowej / zawierajÄcy dwa uzwojenia, umieszczony w skrzynce bezpieczników i przekaĹşników w przedziale silnika

- rezystancja uzwojeĹ ok. 0,2 Ohm

Czujnik poĹoĹźenia pedaĹu przyspieszenia / potencjometryczny, umieszczony wewnÄtrz nadwozia przy pedale przyspieszenia

- napiÄcie zasilania 5 V

Czujnik poĹoĹźenia i prÄdkoĹci obrotowej waĹu korbowego / indukcyjny, wkrÄcony w kadĹub i wspóĹpracujÄcy z szóstym przeciwciÄĹźarem waĹu korbowego zawierajÄcym cztery wyciÄcia

- amplituda maksymalna sygnaĹu czujnika 12 V

- rezystancja 900...1000 Ohm

Uwaga. Gniazdo tego czujnika w kadĹubie jest uĹźywane do wkrÄcania specjalnego trzpienia Opel KM 929 sĹuĹźÄcego do ustawiania waĹu korbowego w poĹoĹźeniu ZZ tĹoka 1. cylindra.

Czujnik temperatury cieczy chĹodzÄcej / o ujemnym wspóĹczynniku temperaturowym rezystancji, umieszczony w gĹowicy

- napiÄcie zasilania 5 V

Czujnik temperatury zasysanego powietrza / o ujemnym wspóĹczynniku temperaturowym rezystancji, umieszczony na przewodzie doprowadzenia powietrza

- napiÄcie zasilania 5 V

Czujnik temperatury oleju / o ujemnym wspóĹczynniku temperaturowym rezystancji, umieszczony w misce olejowej

- napiÄcie zasilania 5 V

Czujnik ciĹnienia doĹadowania / piezorezystancyjny, umieszczony na przewodzie doprowadzenia powietrza od strony koĹa zamachowego

- napiÄcie zasilania 5 V

- rezystancja miÄdzy stykami 1 i 3 10,5 kOhm

- napiÄcie sygnaĹu 0...5 V

Czujnik poĹoĹźenia waĹka pompy wtryskowej / umieszczony w pompie wtryskowej, niedemontowalny

Elektrozawór wydatku pompy wtryskowej / umieszczony na gĹowicy pompy wtryskowej, niedemontowalny

Elektrozawór regulacji wyprzedzenia wtrysku / umieszczony z boku pompy wtryskowej, niedemontowalny

Elektrozawory pneumatycznego sterowania / trzy, sĹuĹźÄce do sterowania ciĹnienia doĹadowania, przepustnic zawirowania zasysanego powietrza i recyrkulacji spalin

- napiÄcie zasilania 12 V

- rezystancja ok. 5,7 kOhm

Elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce silnika / mikroprocesorowe, ze zĹÄczem 68-stykowym, umieszczone wewnÄtrz nadwozia (z prawej strony pod schowkiem tablicy rozdzielczej), sterujÄce wtryskiem paliwa, zawirowaniem zasysanego powietrza, ciĹnieniem doĹadowania, podgrzewaniem wstÄpnym silnika, podgrzewaniem paliwa, recyrkulacjÄ spalin i funkcjami pomocniczymi, z moĹźliwoĹciÄ samodiagnozowania, wspóĹpracujÄce z pompÄ wtryskowÄ poprzez moduĹ jej elektronicznego sterowania

Katalizator spalin / utleniajÄcy, podwójnego dziaĹania, zespolony z przedniÄ rurÄ wydechowÄ

DoĹadowanie / turbosprÄĹźarkÄ

TurbosprÄĹźarka / Garrett T15, sterowana elektronicznie

CiĹnienie doĹadowania (przy 4300 obr/min) 84 kPa

PODWOZIE

SprzÄgĹo

Cierne, jednotarczowe, suche, ze sprÄĹźynÄ centralnÄ, z samoczynnÄ regulacjÄ skoku jaĹowego, sterowane hydraulicznie

Ĺrednica tarczy

- zewnÄtrzna 228 mm

- wewnÄtrzna 155 mm

GruboĹÄ okĹadziny 3,5 mm

Pompa sprzÄgĹa / umieszczona na przedĹuĹźeniu pedaĹu sprzÄgĹa

WyprzÄgnik hydrauliczny sprzÄgĹa / umieszczony w obudowie ĹoĹźyska wyciskowego sprzÄgĹa

Obwód hydrauliczny wyĹÄczania sprzÄgĹa / poĹÄczony z ukĹadem hamulcowym

Skrzynka przekĹadniowa / mechaniczna, piÄciobiegowa plus bieg wsteczny, biegi do przodu synchronizowane

Typ

- do III 1997 / F18WR

- od IV 1997 / F18WR+

PrzeĹoĹźenia

Skrzynka F18WR

- I bieg 3,58

- II bieg 1,87

- III bieg 1,23

- IV bieg 0,92

- V bieg 0,74

- bieg wsteczny 3,33

- przekĹadnia gĹówna 3,74

Skrzynka F18WR+

- I bieg 3,58

- II bieg 1,87

- III bieg 1,23

- IV bieg 0,92

- V bieg 0,71

- bieg wsteczny 3,33

- przekĹadnia gĹówna 3,57

Przeniesienie napÄdu / póĹosie poĹÄczone z obu stron za pomocÄ przegubów równobieĹźnych trójramiennych od strony skrzynki przekĹadniowej i kulowych od strony kóĹ, z masÄ wyrównowaĹźajÄcÄ na prawej póĹosi

UkĹad kierowniczy / mechaniczny ze wspomaganiem hydraulicznym

PrzekĹadnia kierownicza / zÄbatkowa, z zaworem rozdzielczym i siĹownikiem integralnym

PrzeĹoĹźenie 16,5

PromieĹ skrÄtu 5,34 m

Pompa wspomagania / hydrauliczna, Ĺopatkowa, napÄdzana paskiem wieloklinowym od waĹu korbowego

CiĹnienie zasilania

- koĹa skrÄcone maksymalnie 12,0 Ä 0,5 MPa

- koĹa ustawione do jazdy prosto 0,2...0,5 MPa

Pasek napÄdu pompy wspomagania / wieloklinowy, o naciÄgu regulowanym samoczynnie przez napinacz

Zawieszenie przednie / niezaleĹźne, typu Mac Pherson, z dolnymi wahaczami poprzecznymi trójkÄtnymi, ze stabilizatorem poprzecznym prÄtowym o Ĺrednicy 20 mm

Amortyzatory / gazowe teleskopowe dwustronnego dziaĹania

Ustawienie kóĹ przednich (samochód obciÄĹźony masÄ 70 kg na kaĹźdym siedzeniu przednim, zbiornik paliwa napeĹniony do poĹowy)

- zbieĹźnoĹÄ (regulowana) 1 Ä 1 mm (0°10Â Ä 10Â)

- pochylenie koĹa (nieregulowane) -1°05Â Ä 45Â

(dopuszczalna róĹźnica miÄdzy koĹami lewym i prawym wynosi 1°)

- wyprzedzenie sworznia zwrotnicy (nieregulowane) 3°50Â Ä 1°

(dopuszczalna róĹźnica miÄdzy koĹami lewym i prawym wynosi 1°)

Piasta koĹa przedniego / na ĹoĹźysku dwurzÄdowym kulkowym skoĹnym zakrytym

Zawieszenie tylne / niezaleĹźne, wielowahaczowe (pojedyncze wahacze wleczone odgiÄte i podwójne wahacze poprzeczne), na sprÄĹźynach Ĺrubowych wspóĹosiowych z amortyzatorami gazowymi teleskopowymi (kolumny resorujÄce) opartymi o wahacz wleczony, ze stabilizatorem poprzecznym prÄtowym o Ĺrednicy 16 mm (wersje bez klimatyzacji) lub 17 mm (wersje z klimatyzacjÄ)

Ustawienie kóĹ tylnych (samochód obciÄĹźony masÄ 70 kg na kaĹźdym siedzeniu przednim, zbiornik paliwa napeĹniony do poĹowy)

- zbieĹźnoĹÄ (regulowana)

- do II 1997 2,6 Ä 1 mm (0°25Â Ä 10Â)

- od II 1997 2,8 Ä 1 mm (0°27ÂÄ0°10Â)

- pochylenie koĹa (nieregulowane)

- do II 1997 -1°20Â Ä 35Â

- od II 1997 -1°27Â Ä 35Â

(dopuszczalna róĹźnica miÄdzy koĹami lewym i prawym wynosi 35Â)

Piasta koĹa tylnego / na ĹoĹźysku dwurzÄdowym kulkowym skoĹnym zakrytym

UkĹad hamulcowy

Hamulec roboczy / hydrauliczny, dwuobwodowy (podziaĹ po przekÄtnej), ze wspomaganiem podciĹnieniowym, z ukĹadem przeciwblokujÄcym ABS typu 415

Hamulce kóĹ przednich / tarczowe, z zaciskiem pĹywajÄcym i tarczami wentylowanymi, Teves

Ĺrednica zewnÄtrzna tarczy 256 mm

GruboĹÄ tarczy

- nominalna 24 mm

- minimalna po naprawie 22 mm

- minimalna dopuszczalna 21 mm

GruboĹÄ nakĹadek ciernych

- nominalna (z pĹytkÄ podstawy) 17,5 mm

- minimalna dopuszczalna (z pĹytkÄ podstawy) 7,5 mm

Ĺrednica cylindra zacisku 52 mm

Hamulce kóĹ tylnych tarczowe (do III 1997) / z zaciskiem staĹym dwutĹokowym i tarczami peĹnymi, z bÄbnowymi mechanizmami hamulca awaryjnego wbudowanymi w tarcze hamulców tylnych

Ĺrednica zewnÄtrzna tarczy 270 mm

GruboĹÄ tarczy

- nominalna 10 mm

- minimalna po naprawie 9 mm

- minimalna dopuszczalna 8 mm

GruboĹÄ nakĹadek ciernych

- nominalna (z pĹytkÄ podstawy) 15,7 mm

- minimalna dopuszczalna (z pĹytkÄ podstawy) 6,7 mm

Ĺrednica cylindra zacisku 35 mm

Hamulce kóĹ tylnych bÄbnowe (od IV 1997) / z samoczynnÄ regulacjÄ luzu szczÄk

Ĺrednica robocza bÄbna

- nominalna 230 mm

- maksymalna dopuszczalna 231 mm

SzerokoĹÄ bÄbna 40 mm

GruboĹÄ minimalna dopuszczalna okĹadzin (bez szczÄki) 1 mm

Ĺrednica cylinderków 19 mm

Pompa hamulcowa / w ukĹadzie tandem, GM

Ĺrednica tĹoków 22,22 mm

Skok tĹoków 36 mm

UrzÄdzenie wspomagajÄce / podciĹnieniowe

Ĺrednica tĹoka 225 mm

WysokoĹÄ kontrolna wystawania trzpienia urzÄdzenia

wspomagajÄcego 149,5 Ä 0,5 mm

Pompa podciĹnienia / Ĺopatkowa, umieszczona na koĹcu waĹka rozrzÄdu i napÄdzana bezpoĹrednio

Hamulec awaryjny / dziaĹajÄcy mechanicznie na hamulce kóĹ tylnych

UkĹad przeciwblokujÄcy / ABS typu 415, sterowany elektronicznie, zawierajÄcy:

- hydrauliczny zespóĹ sterowania o oĹmiu elektrozaworach zintegrowany z

elektronicznym urzÄdzeniem sterujÄcym o zĹÄczu 26-stykowym i pompÄ hydraulicznÄ

napÄdzanÄ elektrycznie,

- cztery czujniki prÄdkoĹci kóĹ,

- wĹÄcznik ĹwiateĹ hamowania,

- lampkÄ kontrolnÄ

Czujniki prÄdkoĹci kóĹ / indukcyjne

- rezystancja 900...1760 Ohm

KoĹa i ogumienie

ObrÄcze / 5,5 J 14 (stalowe) lub 6 J 14 (ze stopu lekkiego - wyposaĹźenie dodatkowe wersji CD)

Ogumienie

- wersja GL / 175/70 R 14

- wersja CD / 185/70 R 14 lub 195/65 R 15 (wyposaĹźenie dodatkowe)

CiĹnienie w ogumieniu

- obciÄĹźenie czÄĹciowe

- przód 0,23 MPa

- tyĹ 0,23 MPa

- obciÄĹźenie caĹkowite

- przód 0,24 MPa

- tyĹ 0,30 MPa

WYPOSAĹťENIE ELEKTRYCZNE

Akumulator

12 V 74 A×h/400 A, minus na masie

Alternator / Bosch 70 A (0123 110 006), Bosch 100 A (0123 500 008) lub Bosch 120 A (0123 510 043)

NapiÄcie znamionowe 12 V

Pasek napÄdu alternatora / wieloklinowy, z automatycznym napinaczem

- marka i typ / Contitech 6 PK 1795 (wersje bez klimatyzacji) lub Contitech 6 PK 1900

(wersje z klimatyzacjÄ)

- dĹugoĹÄ

- wersje bez klimatyzacji 1805 mm

- wersje z klimatyzacjÄ 1902 mm

- sprawdzanie naciÄgu / co 15 000 km

Rozrusznik / Bosch 0001 109 015

Moc znamionowa 2 kW

Bezpieczniki

- wewnÄtrz nadwozia / 15 ´ (12 V, 10 A), 7 ´ (12 V, 20 A), 7 ´ (12 V, 30 A), 1 ´ (12 V,

40 A)

- w przedziale silnika / 4 ´ (12 V, 30 A), 4 ´ (12 V, 60 A), 1 ´ (12 V, 80 A)

o oznaczeniu kolorami:

- czerwonym 10 A

- ĹźóĹtym 20 A

- zielonym 30 A

- pomaraĹczowym 40 A

Ĺťarówki

- reflektorów

- ĹwiatĹa mijania H1 55 W

- ĹwiatĹa drogowe H7 55 W

- ĹwiateĹ pozycyjnych przednich 5 W

- ĹwiateĹ przednich przeciwmgĹowych H3 55 W

- kierunkowskazów przednich i tylnych 21 W

- ĹwiateĹ hamowania 21 W

- ĹwiateĹ pozycyjnych tylnych 5 W

- ĹwiateĹ tylnych przeciwmgĹowych 21 W

- ĹwiateĹ cofania 21 W

- oĹwietlenia tablicy rejestracyjnej 5 W

Momenty dokrÄcania

- Ĺrub „1” do „10” gĹowicy ( kaĹźdorazowo Ĺruby nowe)

- 1. etap 25 N×m

- 2. etap dokrÄciÄ o 65°

- 3. etap dokrÄciÄ o 65°

- 4. etap dokrÄciÄ o 65°

- 5. etap dokrÄciÄ o 65°

- 6. etap dokrÄciÄ o 15°

- Ĺrub gĹowicy „11” (patrz rys.) 20 N×m

- pokryw ĹoĹźysk waĹka rozrzÄdu 20 N×m

- pokryw ĹoĹźysk korbowych (kaĹźdorazowo Ĺruby nowe)

- 1. etap 35 N×m

- 2. etap dokrÄciÄ o 45°

- 3. etap dokrÄciÄ o 15°

- ramki dolnego wzmocnienia kadĹuba 20 N×m

- koĹa zÄbatego waĹka rozrzÄdu (kaĹźdorazowo Ĺruba nowa)

- 1. etap 90 N×m

- 2. etap dokrÄciÄ o 60°

- 3. etap dokrÄciÄ o 30°

- Ĺlizgacza ĹaĹcucha 20 N×m

- prowadnicy ĹaĹcucha 20 N×m

- obudowy napÄdu rozrzÄdu do kadĹuba 20 N×m

- wspornika filtru paliwa 25 N×m

- króÄców przewodów wtryskowych do pompy i do

poprzeczek wtryskiwaczy 25 N×m

- poprzeczek wtryskiwaczy do gĹowicy (kaĹźdorazowo Ĺruby nowe)

- 1. etap / dokrÄciÄ do wyczucia oporu

- 2. etap dokrÄciÄ o 360°

- miski olejowej do skrzynki przekĹadniowej

- Ĺruby M8 20 N×m

- Ĺruby M10 40 N×m

- miski olejowej do kadĹuba i obudowy napÄdu rozrzÄdu 20 N×m

- koĹa zÄbatego do koĹnierza pompy wtryskowej 20 N×m

- Ĺrub koĹa zamachowego (kaĹźdorazowo Ĺruby nowe)

- 1. etap 45 N×m

- 2. etap dokrÄciÄ o 30°

- 3. etap dokrÄciÄ o 15°

- koĹa pasowego waĹu korbowego (kaĹźdorazowo Ĺruba nowa)

- 1. etap 150 N×m

- 2. etap dokrÄciÄ o 45°

- 3. etap dokrÄciÄ o 15 N×m

- korka spustu oleju silnika 18 N×m

- czujnika ciĹnienia oleju 30 N×m

- chĹodnicy oleju 20 N×m

- dysz natrysku oleju na denka tĹoków 22 N×m

- korka zaworu regulacji ciĹnienia oleju 60 N×m

- korka zaworu przelewowego oleju 45 N×m

- korków napinaczy hydraulicznych ĹaĹcuchów napÄdu

rozrzÄdu 60 N×m

- turbosprÄĹźarki do kolektora wydechowego (kaĹźdorazowo

Ĺruby nowe) 30 N×m

- przedniej rury wydechowej do kolektora wydechowego

(kaĹźdorazowo Ĺruby i nakrÄtki nowe) 20 N×m

- pompy cieczy chĹodzÄcej 20 N×m

- obudowy termostatu 20 N×m

- napinacza paska napÄdu osprzÄtu 42 N×m

- kolektora ssÄcego i kolektora wydechowego do gĹowicy

(kaĹźdorazowo Ĺruby i nakrÄtki nowe) 22 N×m

- Ĺwiec Ĺźarowych 10 N×m

- Ĺrub kóĹ 110 N×m

Masy

WĹasna

- wersja 4-drzwiowa

GL bez klimatyzacji 1395 kg

GL z klimatyzacjÄ 1425 kg

CD z klimatyzacjÄ 1453 kg

- wersja 5-drzwiowa

GL bez klimatyzacji 1410 kg

GL z klimatyzacjÄ 1440 kg

CD z klimatyzacjÄ 1468 kg

- caĹkowita

- wersja 4-drzwiowa

GL bez klimatyzacji 1855 kg

GL i CD z klimatyzacjÄ 1885 kg

- wersja 5-drzwiowa

GL bez klimatyzacji 1870 kg

GL i CD z klimatyzacjÄ 1900 kg

PojemnoĹci

- zbiornik paliwa 70 dm3

- ukĹad smarowania 5,5 dm3 (z filtrem)

- ukĹad chĹodzenia 7,4 dm3

- skrzynka przekĹadniowa 1,9 dm3

- ukĹad hamulcowy i sterowania sprzÄgĹa 0,4 dm3

- ukĹad kierowniczy ze wspomaganiem ok. 1,4 dm3

MateriaĹy eksploatacyjne

Paliwo olej napÄdowy

Olej silnikowy / CCMC G5/PD2, ACEA B3-96, SAE 5W 50, SAE 10W 40 lub SAE 10W 50, wymiana co 15 000 km lub co 1 rok (z filtrem)

Olej przekĹadniowy / Opel 19 40 764, SAE 75W80 lub SAE 80W90, API GL4 (nie wymaga siÄ okresowej wymiany)

PĹyn chĹodzÄcy / mieszanina wody i specjalnej cieczy niezamarzajÄcej Opel, stanowiÄca zabezpieczenie do -30°C, sprawdzanie poziomu co 15 000 km lub co 1 rok (nie wymaga siÄ okresowej wymiany)

PĹyn hamulcowy / SAE J 1703 DOT4, wymiana co 2 lata

Olej w ukĹadzie kierowniczym ze wspomaganiem / olej do przekĹadni automatycznych

typu Dextron II D, sprawdzanie poziomu co 15 000 km lub co 1 rok (nie wymaga siÄ okresowej wymiany)

ZuĹźycie paliwa

- przy 90 km/h 3,8 dm3/100 km

- przy 120 km/h 5,0 dm3/100 km

- w cyklu miejskim 6,0 dm3/100 km

PrÄdkoĹÄ maksymalna 178 km/h

pre_1350928257__1.jpg

Informacje od Piotreq

To ja jeszcze doklejÄ coĹ do tematu Bolka .

Jest to ciekawe o tyle, Ĺźe sÄ tu zawarte opisy pewnych typowych usterek zwiÄzanych z niedomaganiami tych wĹaĹnie silników.

Zapoznajcie siÄ z tym tematem dokĹadnie i do koĹca. To takie ABC...

SILNIKI OPEL 2.0/2.2 DIESEL

RodzinÄ dwulitrowych silników diesel firma Opel wprowadziĹa na rynek w roku 1996 i produkowaĹa aĹź do 2005.

CiekawostkÄ jest fakt, Ĺźe sÄ to silniki szesnastozaworowe, ale majÄ tylko jeden waĹek rozrzÄdu w gĹowicy.

Silniki z rodziny 2.0 DT to:

X20DTL

X20DTH

Y20DTH

Y22DTR/H

Pierwsza literka kodu silnika to emisja spalin X-Euro2, Y-Euro3, z-Euro4, dwie nastÄpne cyfry oznaczajÄ pojemnoĹÄ,

literka D – rodzaj paliwa, a literka T- turbodoĹadowanie, ostatnie literki to L-low output i H-high output.

Pierwsza z tych jednostek X20DTL zostaĹa wprowadzona na rynek w 1996 r.

ByĹa to jednostka z turbosprÄĹźarkÄ, ale bez intercoolera. StopieĹ sprÄĹźania wynosiĹ 18.5:1 i moc osiÄgnÄĹa maksymalnÄ 82 KM przy 4300 obr / min. Jako maksymalny moment obrotowy osiÄga 185 Nm przy niemal staĹym poziomie miÄdzy 1800 a 2500 obr / min.

Silnik speĹnia normy/przepisy Euro 2.

pre_1350928329__2.jpg

Montowane w:

Opel Astra G 2.0 16V DI (1998 – 2000) 82KM;

Opel Vectra B 2.0 16v DI (1996- 2000 ) 82KM;

Opel Zafira A ( 1999 -2000) 82KM.

W 1997 wprowadzono X20DTH. Jest to praktycznie ten sam silnik, ale z wymiennikiem ciepĹa (intercooler), tak, aby umoĹźliwiÄ osiÄgniÄcie wyĹźszej wydajnoĹci. Maksymalna moc moĹźe wynieĹÄ 101 koni mechanicznych przy 4300 obr / min, a moment obrotowy osiÄga swój szczyt 205 N Ë ale 1600 obr / min, pozostaĹe staĹy do 2750 obr / min.

Montowane w:

Opel Vectra B 2,0 16V DTI (1997-2000) 101KM;

Opel Omega B 2.0 16v DTI (1998-2000) 101KM.

Silnik Y20DTL wariant Euro 3 moc jednostki X20DTL.

GĹówne cechy pozostajÄ bez zmian, zmienia siÄ tylko zakres maksymalny momentu obrotowego, który tym razem jest pomiÄdzy 1500 a 2750 obr / min. Silnik ten zostaĹ wprowadzony w Ĺźycie tylko na potrzeby modelu Opel Astra G 2.0 16v 84KM produkowanego od 2000 do 2006.

Pod wzglÄdem technicznym wewnÄtrz silnika zmieniono szerokoĹÄ górnego pierĹcienia tĹokowego z 2mm na 2.5mm.

NastÄpca silnika X20DTL to Y20DTH. Silnik odpowiada Euro 3 i jest niemalĹźe kopiÄ silnika X20DTH. Znowu, jeĹli wyĹÄczyÄ urzÄdzenia niezbÄdne do przejĹcia z Euro 2 Euro 3, silnik ten nie ma wiÄkszych róĹźnic w porównaniu do swojego poprzednika. Maksymalna moc 101 KM dostÄpna jest przy 4000 obr / min zamiast 4300, zaĹ maksymalny moment obrotowy wzrasta do 230 Nm w zaleĹźnoĹci od modelu:

pre_1350928370__3.jpg

Opel Astra G 2.0 16V DTI (1999-2006);

Opel Vectra B 2.0 16v DTI (2000-02);

Opel Vectra C 2.0 16v DTI (2002-05);

Opel Signum 2.0 16v DTI ( 2003 -05)101KM przy 3120obr!;

Opel Zafira A 2.0 16v DTI (1999-05).

Trudno nie wspomnieÄ o braciach przyrodnich, czyli silnikach 2200 cm3 Y22DTH i Y22DTR,

sÄ to konstrukcyjne kopie ze zwiÄkszonÄ pojemnoĹciÄ skokowÄ i rozbudowanym ukĹadem sterowania o zróĹźnicowanej mocy od 110KM do 125KM.

pre_1350928417__4.jpg

Y22DTH;

Opel Frontera B 2.2 16V DTI (2000-2004) 115KM;

Opel Frontera B 2.2 16V DTI (2002-2004) 120KM;

Opel Omega B 2.2 16v DTI (2000-03) 110KM;

Opel Omega B 2.2 16v DTI (2000-03) 120KM;

Y22DTR:

Opel Astra G 2.2 16V DTI (2000-2006) 117KM;

Opel Astra G 2.2 16V DTI (2000-2006) 125KM;

Opel Vectra B 2.2 16v DTI (2000-02) 120KM;

Opel Vectra B 2.2 16v DTI (2000-02) 125KM;

Opel Vectra C 2.2 16v DTI (2002-05) 117KM;

Opel Vectra C 2.2 16v DTI (2002-05) 125KM;

Opel Signum 2.2 16v DTI ( 2003 -05) 117KM;

Opel Signum 2.2 16v DTI ( 2003 -05) 125KM;

Opel Zafira A 2.2 16v DTI (2002-05) 117KM;

Opel Zafira A 2.2 16v DTI (2002-05) 125KM;

SzczegóĹowa charakterystyka silników rodziny 20DT:

SILNIK / o zapĹonie samoczynnym, doĹadowany turbosprÄĹźarkÄ, z chĹodzeniem powietrza doĹadowanego (tylko Y20DTH), z wtryskiem bezpoĹrednim do komory umieszczonej w tĹoku, czterosuwowy, czterocylindrowy, rzÄdowy, chĹodzony cieczÄ, wielozaworowy (po cztery zawory na jeden cylinder), z jednym waĹkiem rozrzÄdu w gĹowicy, umieszczony poprzecznie z przodu, napÄdzajÄcy koĹa przednie

Typ silnika

- do XII 1999 (2.0 Di 16V) / X20DTL lub Y20DTL

- od I 2000 (2.0 DTi 16V) / Y20DTH

Silniki X20DTL oraz Y20DTL

Ĺrednica cylindra 84 mm

Skok tĹoka 90 mm

PojemnoĹÄ skokowa 1995 cm3

StopieĹ sprÄĹźania 18,5

CiĹnienie sprÄĹźania

- nominalne 2,5…2,8 MPa

- dopuszczalna róĹźnica miÄdzy cylindrami 0,1 MPa

Moc maksymalna 60 kW (82 KM)

PrÄdkoĹÄ obrotowa mocy maksymalnej 4300 obr/min

Moment maksymalny 185 N×m

PrÄdkoĹÄ obrotowa momentu maksymalnego

- silnik X20DTL 1800…2500 obr/min

- silnik Y20DTL 1500…2750 obr/min

Silnik Y20DTH

Ĺrednica cylindra 84 mm

Skok tĹoka 90 mm

PojemnoĹÄ skokowa 1995 cm3

StopieĹ sprÄĹźania 18,5

CiĹnienie sprÄĹźania

- nominalne 2,5…2,8 MPa

- dopuszczalna róĹźnica miÄdzy cylindrami 0,1 MPa

Moc maksymalna 74 kW (100 KM)

PrÄdkoĹÄ obrotowa mocy maksymalnej 4300 obr/min

Moment maksymalny 230 N×m

PrÄdkoĹÄ obrotowa momentu maksymalnego 1500…2500 obr/min

UkĹad rozrzÄdu / waĹek rozrzÄdu w gĹowicy, podparty na piÄciu ĹoĹźyskach, napÄdzany ĹaĹcuchem jednorzÄdowym od pompy wtryskowej napÄdzanej ĹaĹcuchem dwurzÄdowym od waĹu korbowego, napinacze ĹaĹcuchów hydrauliczne, szesnaĹcie zaworów w gĹowicy (8 ssÄcych i 8 wydechowych), ustawionych parami (po dwa ssÄce i dwa wydechowe) prostopadle do osi waĹka rozrzÄdu pod kaĹźdÄ jego krzywkÄ i napÄdzanych parami jednÄ krzywkÄ przez dĹşwigniÄ dwuramiennÄ.

Luz roboczy zaworów / zerowy, zastosowano popychacze hydrauliczne.

ĹaĹcuch napÄdu waĹka rozrzÄdu / jednorzÄdowy

- liczba ogniw 80

Liczba zÄbów koĹa pompy wtryskowej 27

Liczba zÄbów koĹa waĹka rozrzÄdu 27

ĹaĹcuch napÄdu pompy wtryskowej / dwurzÄdowy

- liczba ogniw 78

Liczba zÄbów koĹa waĹu korbowego 19

Liczba zÄbów koĹa pompy wtryskowej 38

Napinacze / hydrauliczne

Ĺrednica napinacza

- ĹaĹcucha dwurzÄdowego 19 mm

- ĹaĹcucha jednorzÄdowego 17,95 mm

UkĹad chĹodzenia / zamkniÄty, o obiegu wymuszonym przez pompÄ odĹrodkowÄ, zawierajÄcy termostat, chĹodnicÄ, zbiornik wyrównawczy, dwa wentylatory elektryczne sterowane elektronicznym moduĹem sterowania z dwoma przekaĹşnikami

Termostat / umieszczony w obudowie z lewej strony gĹowicy

- temperatura poczÄtku otwarcia 92°C

- oznaczenie identyfikacyjne 92

Pompa cieczy chĹodzÄcej / odĹrodkowa, napÄdzana od waĹu korbowego paskiem wieloklinowym napÄdu osprzÄtu.

Pasek wieloklinowy / z automatycznym napinaczem

- dĹugoĹÄ / wynosi 1805 mm (wersje bez klimatyzacji) lub 1873 mm (wersje z

klimatyzacjÄ)

- sprawdzanie naciÄgu / co 15 000 km lub co 1 rok.

UkĹad smarowania / pod ciĹnieniem, z wymiennikiem ciepĹa typu olej – ciecz chĹodzÄca, z dyszami natrysku oleju na denka tĹoków

Pompa oleju / zÄbata, o zazÄbieniu wewnÄtrznym, umieszczona na przednim koĹcu waĹu korbowego i napÄdzana bezpoĹrednio, zawierajÄca zawór przelewowy i regulator ciĹnienia oleju, wbudowana w obudowÄ napÄdu rozrzÄdu.

CiĹnienie oleju (w temperaturze 80°C)

- na biegu jaĹowym 0,15 MPa

- maksymalne 0,30…0,55 MPa

Filtr oleju / z wymiennym wkĹadem kartonowym

UkĹad zasilania / wtryskowy, o wtrysku bezpoĹrednim, z doĹadowaniem turbosprÄĹźarkÄ, z chĹodzeniem powietrza doĹadowanego (tylko silnik Y20DTH), z recyrkulacjÄ spalin, sterowany elektronicznie (ukĹad Bosch EDC 15 M), zawierajÄcy:

- zbiornik paliwa,

- filtr paliwa,

- filtr powietrza,

- turbosprÄĹźarkÄ,

- pompÄ wtryskowÄ o konstrukcji specjalnej z elektronicznym moduĹem sterowania

pompy,

- wtryskiwacze,

- chĹodnicÄ powietrza doĹadowanego (tylko silnik Y20DTH).

Filtr paliwa / z wymiennym wkĹadem i podgrzewaniem elektrycznym we wsporniku filtru sterowanym elektronicznie

- odwadnianie / co 15 000 km lub co 1 rok

- wymiana wkĹadu / co 30 000 km lub co 2 lata

Filtr powietrza / suchy, z wymiennym wkĹadem papierowym

- wymiana / co 30 000 km lub co 2 lata

Pompa wtryskowa / rozdzielaczowa promieniowa, zawierajÄca wĹasny moduĹ elektronicznego sterowania (o zĹÄczu 9-stykowym) i poĹÄczona za jego poĹrednictwem z elektronicznym urzÄdzeniem sterujÄcym silnika.

Typ

- silnik X20DTL / Bosch VP 44

- silnik Y20DTL / Bosch VP 44 PSG 5 S3

- silnik Y20DTH / Bosch VP 44 PSG 5 PI S3

- silnik Y20DTH Y22DTH Y22DTR po 2002r PSG 16 dwie wtyki( z wbudowanym ECU)

KolejnoĹÄ wtrysku 1-3-4-2

(cylinder nr 1 od strony napÄdu rozrzÄdu)

CiĹnienie tĹoczenia 90 MPa

PrÄdkoĹÄ obrotowa biegu jaĹowego 810 Ä 50 obr/min

(regulowana za pomocÄ testera Opel Tech 2)

PrÄdkoĹÄ obrotowa maksymalna (bez obciÄĹźenia) 4900 Ä 150 obr/min

(regulowana za pomocÄ testera Opel Tech 2)

Ustawienie pompy / wykonane przez wytwórcÄ pompy na caĹy okres eksploatacji

Wtryskiwacze / dwusprÄĹźynowe o wtrysku dwustopniowym, z rozpylaczami piÄciootworowymi

Obsady wtryskiwaczy / Bosch

Rozpylacze / Bosch

CiĹnienie otwarcia wtryskiwacza

- silnik X20DTL

- 1. stopieĹ 18 MPa

- 2. stopieĹ 36,5 MPa

- silniki Y20DTL oraz Y20DTH

- 1. stopieĹ 22 MPa

- 1. stopieĹ 38 MPa

TurbosprÄĹźarka / Garrett (Allied Signal) T15, sterowana elektrozaworem podciĹnieniowym

ChĹodnica powietrza doĹadowanego (tylko silnik Y20DTH) / typu powietrze-powietrze

UkĹad sterowania silnika / elektroniczny, Bosch EDC 15 M, zawierajÄcy:

- elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce silnika,

- przepĹywomierz powietrza z czujnikiem temperatury powietrza zasilajÄcego,

- czujnik poĹoĹźenia waĹka pompy wtryskowej,

- elektrozawór regulacji wydatku paliwa pompy wtryskowej,

- elektrozawór regulacji wyprzedzenia wtrysku,

- czujnik temperatury cieczy chĹodzÄcej,

- czujnik temperatury oleju,

- czujnik poĹoĹźenia pedaĹu przyspieszenia,

- czujnik poĹoĹźenia pedaĹu hamulca,

- czujnik poĹoĹźenia pedaĹu sprzÄgĹa,

- czujnik poĹoĹźenia i prÄdkoĹci obrotowej waĹu korbowego,

- czujnik ciĹnienia doĹadowania,

- trzy elektrozawory pneumatycznego sterowania ciĹnienia doĹadowania, przepustnic

zawirowania zasysanego powietrza i recyrkulacji spalin,

- zawór recyrkulacji spalin,

- Ĺwiece Ĺźarowe,

- zespóĹ sterowania Ĺwiec Ĺźarowych,

- katalizator spalin.

Elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce silnika / mikroprocesorowe, o dwóch zĹÄczach 81-stykowym i 40-stykowym, umieszczone w przedziale silnika na lewym nadkolu, sterujÄce wtryskiem paliwa, zawirowaniem zasysanego powietrza, ciĹnieniem doĹadowania, podgrzewaniem wstÄpnym silnika, podgrzewaniem paliwa, recyrkulacjÄ spalin i funkcjami pomocniczymi, z moĹźliwoĹciÄ samodiagnozowania, wspóĹpracujÄce z pompÄ wtryskowÄ za poĹrednictwem jej elektronicznego moduĹu sterowania

PrzepĹywomierz powietrza / masowy, z termoanemometrem warstwowym, umieszczony na króÄcu wyjĹciowym filtru powietrza

- rezystancja (miÄdzy stykami przepĹywomierza)

- miÄdzy stykami „1” i „3” 936 W

- miÄdzy stykami „1” i „4” 5400 W

- napiÄcie (miÄdzy stykami „1” i „5”; „4” i „5” oraz „3” i „4”

przepĹywomierza 5 V

- napiÄcie zasilania 12 V

Czujnik temperatury powietrza zasilajÄcego / o ujemnym wspóĹczynniku temperaturowym rezystancji, umieszczony w przepĹywomierzu powietrza.

Czujnik poĹoĹźenia waĹka pompy wtryskowej / umieszczony w pompie wtryskowej, nie demontowalny.

Elektrozawór regulacji wydatku paliwa pompy wtryskowej / umieszczony na gĹowicy pompy wtryskowej, nie demontowalny.

Elektrozawór regulacji wyprzedzenia wtrysku / umieszczony z boku pompy wtryskowej, nie demontowalny.

Czujnik temperatury cieczy chĹodzÄcej / o ujemnym wspóĹczynniku temperaturowym rezystancji, umieszczony w obudowie termostatu

- napiÄcie zasilania 5 V

Czujnik temperatury oleju / o ujemnym wspóĹczynniku temperaturowym rezystancji, umieszczony w misce olejowej

- napiÄcie zasilania 5 V

Czujnik poĹoĹźenia pedaĹu przyspieszenia / potencjometryczny, umieszczony wewnÄtrz nadwozia przy pedale przyspieszenia

- napiÄcie zasilania 5 V

Czujnik poĹoĹźenia pedaĹu hamulca / zintegrowany z wĹÄcznikiem ĹwiateĹ hamowania (czÄĹÄ czujnika podwójnego), umieszczony przy pedale hamulca.

Czujnik poĹoĹźenia pedaĹu sprzÄgĹa / umieszczony przy pedale sprzÄgĹa.

Czujnik poĹoĹźenia i prÄdkoĹci obrotowej waĹu korbowego / indukcyjny, wkrÄcony w kadĹub i wspóĹpracujÄcy z szóstym przeciwciÄĹźarem waĹu korbowego zawierajÄcym cztery wyciÄcia

- napiÄcie sygnaĹu (miÄdzy stykami „1” i „2” czujnika) 0,2…3 V

- rezystancja (miÄdzy stykami „1” i „2” czujnika) 800…1000 W

Uwaga: gniazdo tego czujnika w kadĹubie jest uĹźywane do wkrÄcania specjalnego trzpienia Opel KM 929 sĹuĹźÄcego do ustawiania waĹu korbowego w poĹoĹźeniu GMP pierwszego cylindra.

Czujnik ciĹnienia doĹadowania / piezorezystancyjny, umieszczony na przewodzie doprowadzenia powietrza od strony koĹa zamachowego

- napiÄcie zasilania (miÄdzy stykami „1” i „3” czujnika) 5 V

- rezystancja

- miÄdzy stykami „1” i „2” czujnika 5320 W

- miÄdzy stykami „2” i „3” czujnika 6530 W

- napiÄcie sygnaĹu 0…5 V

Elektrozawory pneumatycznego sterowania / trzy, sĹuĹźÄce do sterowania ciĹnienia doĹadowania, przepustnic zawirowania zasysanego powietrza i recyrkulacji spalin

- napiÄcie zasilania 12 V

- rezystancja 6 W

Zawór recyrkulacji spalin / zamocowany na górnej czÄĹci kolektora ssÄcego, zawierajÄcy siĹownik podciĹnieniowy, sterowany przez elektroniczne urzÄdzenie sterujÄce silnika za poĹrednictwem elektrozaworu

PodciĹnienie poczÄtku otwarcia zaworu 70 kPa

PodciĹnienie peĹnego otwarcia zaworu 40 kPa

Ĺwiece Ĺźarowe / oĹówkowe, Bosch Duraterm 0250 201 039, Bosch Duraterm Chromium 0250 201 045, NGK Y-748U, OPEL 12-14-457 / 12-14-456, GM 9118201 / 90569338, BERU 0 100 226 300 / GN 992

przep%C5%82ywka-300x200.jpg

Typowe niedomagania silników 2.0/2.2 w dieslu :

1. PrzepĹywomierz powietrza faĹszuje (zaniĹźa) wskazania-

objawy to strata mocy bĹÄdy w EDC. Tylko wymiana na oryginaĹ jest pewnym sposobem usuniÄcia usterki.

2. Pompy wtryskowe VP44 wadliwe elektronicznie oraz wraĹźliwe na zĹÄ jakoĹÄ paliwa- naprawa w BOSCH-u ok 2500, a sposób na wymianÄ tranzystora maĹo skuteczny i krótkotrwaĹy. Auto potrafi zgasnÄÄ bez Ĺźadnych oznak niedomagania, a w komputerze mogÄ pojawiÄ siÄ nastÄpujÄce kody usterek:

pre_1350928459__5.jpg

- P1630 ZAWóR DAWKI (OPEL, SAAB)

- P1631 STEROWNIK POMPY (OPEL, SAAB)

- P1650 , P1651 SZEREGOWA SZYNA CAN (OPEL, SAAB)

- 01318 (J-399), 0526 (AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA)

- P1664, P1564 (FORD)

- P1690, P1600 (NISSAN)

- 73 (BMW)

- P1688 (DODGE)

pre_1350928526__6.jpg

3. NieszczelnoĹÄ ukĹadu paliwowego-”przyszczypane” o-ringi na zĹÄczach,o-ringi filtra paliwa,przewody przelewowe wtryskiwaczy, zanieczyszczenia w baku. Paliwo do pompy powinno dostawaÄ siÄ bez pÄcherzyków powietrza, ja mówiÄ, Ĺźe pÄcherzyki kĹujÄ, aĹź zabijÄ.

PoniĹźsze zdjÄcie przedstawia nieszczelny uszczelniacz filtra paliwa.

pre_1350928579__7.jpg

4. o-ringi metalowo gumowe czyli uszczelniacze trawersów wtryskiwaczy- auto ciÄĹźko zapala zwĹaszcza przy niskim poziomie paliwa, palenie poprawia siÄ, gdy zaparkujemy na wzniesieniu przodem auta w dóĹ. Objawem moĹźe byÄ olej silnikowy, czyli czarne zanieczyszczenia w filtrze paliwa. Po prawej stronie ksiÄĹźkowy przykĹad zniszczenia uszczelniacza przez niewĹaĹciwe dokrÄcenie.

5. Problem z rozruchem przy temperaturze zewnÄtrznej ok 5 stopni- problem z oprogramowaniem, które nie uwzglÄdnia wĹÄczenia

Ĺwiec Ĺźarowych w takim przedziale temperatur. SzukajÄc “tanich” rozwiÄzaĹ montowane sÄ proste ukĹadziki oszukujÄce czujnik temperatury, co Ĺşle wpĹywa na silnik.

pre_1350928636__8.jpg

PrawidĹowÄ metodÄ usuniÄcia usterki jest zmiana oprogramowania, co w ASO kosztuje okoĹo 100 - 150 zĹ.

6. Ĺwiece Ĺźarowe czÄsto ulegajÄ usterkom, a na dodatek zapiekajÄ siÄ i urywajÄ. DemontaĹź urwanej Ĺwiecy wraz z regeneracjÄ gwintu M10×1 to koszt

ok 90zĹ

7. koĹo pasowe z tĹumikiem drgaĹ skrÄtnych czÄsto ulega zniszczeniu. Uwaga dokrÄcane momentem 150Nm+45+15 stopni!

8. turbosprÄĹźarka czasami dĹşwignia zaworu “bay-pass” lub sterowanie geometriÄ zaciera siÄ.

pre_1350928688__9.jpg

9. ukĹad podciĹnieĹ-przetarte wÄĹźyki lub zepsute zaworki elektromagnetyczne.

10. zawór EGR/AGR -nieszczelnoĹÄ membrany- P0400 lub obluzowana tulejka w kolektorze dolotowym(srebrne zawory EGR) oraz zatykajÄce siÄ przewody dolotowe w gĹowicy.

11. wycieki oleju-to normalne, Ĺźe powyĹźej przebiegu 200 tys.km (w Polsce maĹo które auto ma przejechane wiÄcej) leje ze wszystkich moĹźliwych uszczelnieĹ.

Trzeba siÄ teĹź przyzwyczaiÄ do duĹźego zuĹźycia oleju przez silnik – warto to regularnie sprawdzaÄ. Przede wszystkim przestrzegaÄ elementarnych zasad postÄpowania dotyczÄcych silnika z turbinÄ: nie gasiÄ auta od razu po duĹźym wysiĹku i nie przeciÄĹźaÄ zimnego silnika, stosowaÄ olej wysokiej jakoĹci i regularnie wymieniaÄ wraz z filtrem (odessaÄ pozostaĹoĹÄ starego oleju z obudowy filtra!).

Do zalet naleĹźy bezobsĹugowy rozrzÄd, nie psujÄce siÄ pompy wody, duĹźe przebiegi bez remontu silnika, toporne ale bardzo trwaĹe i nie wyĹźyĹowane ogólnie silniki.

 Share


×
×
  • Create New...
UP