Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Rozwi�zanie problemu trudnego odpalania nie tylko z rana (DTL, DTH)


Guest
 Share

About This File

PoniĹźsze uwagi dotyczÄ równieĹź odpalania w temperaturach zarówno poniĹźej jak i grubo powyĹźej 0 oC, nawet do ok. kilkudziesiÄciu OC.

Oto moĹźliwe przyczyny:

1. sĹaby akumulator

przyczyna - stary, nienaĹadowany, instalacja elektryczna, nie Ĺaduje alternator

sprawdzenie - pomiar napiÄcia, przeglÄd instalacji (przy szybkim rozĹadowywaniu). Wtedy tylko Ĺadowanie lub wymiana na nowy.

2. uszkodzony rozrusznik, sĹabo krÄcÄcy mimo mocnego akumulatora (nie daje obrotów umoĹźliwiajÄcych samozapĹon)

przyczyna - zuĹźycie elementów elektrycznych, mechanicznych

sprawdzenie - " ucho" i elektryk. Regeneracja lub wymiana.

3. brudny filtr paliwa i powietrza - tylko wymiana

4. uszkodzone Ĺwiece Ĺźarowe:

przyczyna - stare lub uszkodzone (np. przez uszkodzony przekaĹşnik Ĺwiec Ĺźarowych, mechanicznie). Uszkodzenie moĹźe teĹź objawiaÄ siÄ róĹźnym ale niewĹaĹciwym czasem rozpoczÄcia i koĹczenia Ĺźarzenia.

sprawdzenie - pomiar rezystancji, "Ĺźaróweczka" i najskuteczniejsze - wykrÄcenie i podĹÄczenie do akumulatora na krótko.

5.zapowietrzanie ukĹadu paliwowego:

przyczyna - nieszczelne: przelewy, pokrywa filtra paliwa lub jego obudowa, ĹÄczenie przewodów paliwowych z obudowÄ filtra, uszczelniacze na mostku, pompa paliwa (uszczelnienie na waĹku napÄdowym pompy i na zaworze zwrotnym pompy ) . MoĹźe byÄ jeszcze zapchany odpowietrznik w baku.

sprawdzenie - na noc tyĹ do góry, szczegóĹowe oglÄdziny obudowy i pokrywy filtra, szczególnie uszczelek i poĹÄczeĹ, podĹÄczenie pompy próĹźniowej.

UWAGA:

Im krótszy czas od odpalenia do zgaĹniÄcia, tym nieszczelnoĹÄ jest bliĹźej silnika: nie moĹźna odpaliÄ lub zaraz gaĹnie - przelewy, odpali i gaĹnie po ok 15-20 sek to nieszczelnoĹÄ na filtrze/obudowie filtra paliwa.

6. uszkodzony przekaĹşnik Ĺwiec Ĺźarowych (mimo zapalajÄcej siÄ kontrolki grzania Ĺwiec):

przyczyna - uszkodzenie mechaniczne lub elektryczne

sprawdzenie - Tech lub KTS lub wymontowanie go i dokonanie pomiarów na stykach lub sprawdzenie prÄdu na Ĺwiecach w temperaturze grzania Ĺwiec dla danego samochodu. JeĹlli uszkodzony - najczÄĹciej wymiana lub - dla hobbystów - naprawa.

7. niewĹaĹciwa poczÄtkowa dawka wtryskiwanego paliwa (tzw. rozruchowa):

przyczyna: padniÄty czujnik temperatury na komputer lub niewĹaĹciwe pracujÄcy (niekoniecznie zapala siÄ check!!), uszkodzenie (zuĹźycie) pompy wtryskowej (nastawnik dawki).

sprawdzenie - wymiana czujnika (koszt 42zĹ), diagnoza Techem lub KTSem - porównanie temperatur otoczenia i rejestrowanych przez komputer (po nocy pod chmurkÄ) w czasie rozgrzewania siÄ silnika. Dla pompy - KTS lub Tech i diagnoza w caĹym przedziale temperatur (jazda z podĹÄczonym kompem). JeĹli pompa jest trochÄ zuĹźyta, to pomóc moĹźe zwiÄkszenie lub stopniowe zwiÄkszanie w ECU dawki rozruchowej i sprawdzaÄ na zimnym silniku odpalanie.

8. lejÄce wtryski:

przyczyna - zuĹźycie lub nagar

sprawdzenie - do baku dolaÄ duĹźÄ dawkÄ preparatu do czyszczenia wtrysków i pojeĹşdziÄ kilkaset km. Dobry jest Mixol - 0,3l/50l paliwa. Jak to nie pomoĹźe - wymiana.

9. oczywiĹcie wszystkie poĹÄczenia elektryczne, mechaniczne, kabelki i inne duperelki:

przyczyna - starzenie siÄ, zuĹźycie, przerwany obwód, itp.

sprawdzenie - rÄcznie lub warsztat.

10. dotyczy szczególnie odpalania w przedziale temperatur od temp. grzania Ĺwiec do ok. 12 stopni do góry (u mnie od 9 do ok 21(22)*C)

przyczyna - rozregulowany kÄt wtrysku w pompie spowodowany np. zuĹźywaniem siÄ pompy

sprawdzenie - diagnoza Tech, w wyniku której prawie zawsze trzeba przyspieszyÄ kÄt wtrysku.

11. wada programu w ECU

przyczyna - nieznana, prawdopodobnie wada fabryczna w programie

sprawdzenie - sprawdziÄ np. Techem wersjÄ i wgraÄ poprawiony soft, niwelujÄcy kĹopoty zimnego odpalania silnika - specjalnie opracowany przez Opla (w ASO koszt 180-200zĹ)

12. Zepsuty / wadliwie dziaĹajÄcy czujnik temperatury pĹynu chĹodzÄcego (2-pinowy, nad termostatem) faĹszuje odczyty temperatury przez ECU, który na tej podstawie dobiera parametry rozruchu (gdy dziaĹa wadliwie - check siÄ nie zapala, gdy jest padniÄty - check siÄ zapala)

przyczyna - zuĹźycie

sprawdzenie - podĹÄczyÄ kompa rano po nocy (temperatura silnika = temperaturze otoczenia), sprawdzic po przekrÄceniu zapĹonu odczyt temp. silnika i porównaÄ z temp. otoczenia. UWAGA: moĹźe byÄ tak, Ĺźe czujnik nawala tylko w okreĹlonym(-ych) przedziale (-ach) temperatury i wtedy badanie jest utrudnione. NajczÄĹciej jednak pokazuje na staĹe duĹźy minus (np. -40*C) lub +80*C. Tylko wymiana.

MogÄ równieĹź wystÄpowaÄ inne przyczyny (np. przestawiony zapĹon, przestawiony kÄt wtrysku) lub kombinacje opisanych powyĹźej, jednak w mojej opinii powyĹźsze sÄ najczÄĹciej spotykane.

PodsumowujÄc, najlepiej zaczÄÄ od sprawdzenia akumulatora, wstÄpnie rozrusznika ("na ucho"), Ĺwiec Ĺźarowych, filtrów i przelewów. Potem czujnik temperatury (myĹlimy, Ĺźe jest dobry, bo check siÄ nie pali i to jest najczÄstszÄ przyczyna!!!), nastÄpnie przekaĹşnik Ĺwiec Ĺźarowych, dawka rozruchowa paliwa, uszczelniacze i wtryski, na koĹcu pompa. Wbrew opiniom, pompa jest odpowiedzialna za utrudnione odpalanie najrzadziej, jak i uszczelniacze wtrysków i same wtryski.

To, co napisaĹem powyĹźej jest efektem dwóch caĹych dni poszukiwaĹ w necie i rozmów (to byĹ niezapomniany weekend).

 Share


×
×
  • Create New...
UP