Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Montaş modu�u �wiate� dziennych


About This File

DokonaĹem montaĹźu moduĹu ĹwiateĹ dziennych, sprawdziĹem,uĹźywam.

DziaĹa on w taki sposób:

ĹwiatĹa dzienne uzyskane sÄ poprzez impulsowe zasilanie ĹwiateĹ dĹugich mocÄ ok.20W na ĹźarówkÄ.

WĹÄczajÄ siÄ automatycznie po uruchomieniu silnika.

Nie jest oĹwietlona tablica rejestracyjna i zegary.ĹwiecÄ siÄ tylne i przednie postojówki.

DziaĹanie ĹwiateĹ sygnalizuje sĹabo ĹwiecÄca siÄ kontrolka dĹugich.

To opis, gdy przeĹÄcznik ĹwiateĹ mamy na 0.PozostaĹe funkcje dziaĹajÄ normalnie (postojowe, mijania, dĹugie)- wówczas dzienne sÄ odĹÄczane.

Na koĹcu posta wady i zalety.

KupiĹem w sklepie Allegro taki oto sprzÄt:

pre_1370889456__1.jpg

wraz z instrukcjÄ obsĹugi i deklarowanÄ chÄciÄ pomocy werbalnej producenta w razie problemów z montaĹźem.SD 1 róĹźni siÄ, brakiem automatyki wĹÄczania.

Schemat wpiÄcia w organizm auta wyglÄda m.w. tak:

pre_1370889463__2.jpg

Potrzebne narzÄdzia: konektory ĹźeĹskie, 1 mÄski,1 oczkowy

Zaciskacz do konektorów lub jakieĹ szczypce

ĹrubokrÄt krzyĹźakowy

Klucz 10/12

PostanowiĹem implant wsadziÄ w rejon skrzynki z bezpiecznikami, albowiem jest tam dostÄp do wszystkich potrzebnych przewodów.

Na poczÄtek wyposaĹźyĹem koĹcówki kabli w konektory. Kabel masowy konektorem z oczkiem pod ĹrubÄ.

pre_1370889483__3.jpg

MajÄc moduĹ uzbrojony w koĹcówki, dobraĹem siÄ do skrzynki bezpieczników.Po zdjÄciu pokrywy, naleĹźy pociÄgnÄÄ za uchwyt na dole i "otworzyÄ" tablicÄ z bezpiecznikami i przekaĹşnikami.

NastÄpnie ĹrubokrÄtem krzyĹźakowym odkrÄciÄ caĹoĹÄ, wiszÄcÄ na 3 wkrÄtach (trzeci niewidoczny):

pre_1370889570__4.jpg

W czeluĹciach deski rozdzielczej szukamy kostki od oryginalnego moduĹu ĹwiateĹ dziennych, w którÄ wpinamy przewód-czujnik odpowiadajÄcy za automatyczne wĹÄczenie dziennych (pojawia siÄ na tym styku napiÄcie wzbudzenia alternatora) tylko przy pracujÄcym silniku.Tutaj uwaga: byÄ moĹźe kostka ma jakieĹ przydatne do naszych celów zĹÄcza (ktoĹ na forum opisywaĹ sygnaĹy na koĹcówkach, ale ja nie majÄc peĹnej wiedzy nie zaryzykowaĹem). WykorzystaĹem styki z tyĹu bezpieczników.Tam z kolei nie udaĹo mi siÄ znaleĹşÄ wzbudzenia:-( moĹźe przeoczyĹem?

pre_1370889580__5.jpg

Kostka mi siÄ nieco upapraĹa- nie byĹem dla niej zbyt delikatny:-)

Teraz trzeba dobraÄ siÄ do tylnej Ĺcianki tablicy bezpiecznikowej.NaleĹźy naciskajÄc ĹrubokrÄtem w 2 zaczepy (po obu stronach) odchyliÄ aĹźurowÄ osĹonÄ,

pre_1370889598__6.jpg

PodĹÄczamy teraz przewody- okazuje siÄ,Ĺźe konektory ciasno wchodzÄ w wolne miejsca z tyĹu bezpieczników, tuĹź przy oryginalnych kablach.Po wciĹniÄciu (nawet szczypcami) siedzÄ doĹÄ pewnie- zaleta:brak chirurgicznej interwencji w oryginalnÄ instalacjÄ.

pre_1370889613__7.jpg

PodajÄ tylko metodÄ, nie wszystkie kable sÄ zaznaczone.To jest Ĺatwe do ustalenia na schemacie rozmieszczenia bezpieczników.

DoĹÄ istotna uwaga, której nie ma w instrukcji obsĹugi urzÄdzenia:

Przewód zasilajÄcy podĹÄczyÄ naleĹźy na koĹcu, wpinaĹem konektory w dowolnej kolejnoĹci i w którymĹ momencie zaczÄĹ mi siÄ piekielnie grzaÄ moduĹ,plastik obudowy aĹź zmiÄkĹ.ObyĹo siÄ jednak bez szkód.

Przewód masowy proponujÄ pociÄgnÄc do Ĺruby(jest tam taka), za osĹonÄ:

pre_1370889631__8.jpg

Wszystko powinno dziaĹaÄ od razu.MontaĹź nie powinien trwaÄ dĹugo.

Wady:

1.Ten sposób podĹÄczenia spowodowaĹ u mnie brak funkcji lewe/prawe postojowe po wyjĹciu z auta, realizowane wajchÄ od kierunkowskazów.

(jest to chyba do zrobienia, moĹźe poprzez wpiÄcie siÄ zaraz po wyĹÄczniku tychĹźe)

2. Komputer kaĹźe sprawdzaÄ ĹwiatĹa (Tail light itd) myĹlÄ,Ĺźe ma pretensje do wygaszonej tablicy rejestracyjnej.

3. Brak dyskretnego postoju auta wieczorem z wĹÄczonym ogrzewaniem.Silnik pracuje-ĹwiatĹa siÄ ĹwiecÄ (ten problem rozwiÄzuje moduĹ SD 1, kosztem automatyki, lub dodatkowy wyĹÄcznik).

Zalety:

1. OszczÄdnoĹÄ Ĺźarówek mijania

2. MaĹy pobór mocy

3. Automatyka zwalnia kierowcÄ od pamiÄtania o dziennych

4. MaĹy koszt sprzÄtu w stosunku do oryginalnego moduĹu (do sprawdzenia na Allegro)

5. Brak brutalnej ingerencji w istniejÄcÄ instalacjÄ auta.

EDIT

EdytowaĹ o brakujÄcy schemat SD-2 . DziÄkuje autorowi

 Share


×
×
  • Create New...
UP