Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

X18XE1 - "falowanie na wolnych obrotach" - wg TIS


Guest
 Share

About This File

Witam

SĹyszaĹem Ĺźe posiadacze w/w silnika maja problem z wolnymi obrotami. Przedstawiam opis problemu wg TIS-a (bez rysunków - jak ktoĹ bÄdzie potrzebowaĹ to proszÄ informacjÄ na PW.)

DoraĹşne Ĺrodki zaradcze: 1590

Problem: Króciec przepustnicy - Wahania na biegu jaĹowym spowodowane zanieczyszczeniami

Modele: Silniki: Opcja:

Astra-G 1998...2000,Vectra-B 1998...2000,Zafira 1999...2000 X18XE1,X18XE1,X18XE1 Brak

ZaĹźalenie: Silnik pracuje niestatecznie na biegu jaĹowym. Silnik gaĹnie.

Przyczyna: Ograniczona regulacja biegu jaĹowego (adaptacja przepĹywu powietrza) spowodowana zanieczyszczeniem przepustnicy i Ĺcianek przepustnicy przez system przedmuchu gazów.

Produkcja: Brak

Ĺrodki zaradcze:

W przypadku reklamacji klienta naleĹźy rozwierciÄ pierwotny otwór systemu

przedmuchu gazów w króÄcu przepustnicy na 2 mm i w module sterujÄcym

silnika wczytaÄ zmodyfikowane oprogramowanie.

Wskazówka:

JeĹźeli na króÄcu przepustnicy jest naniesiony biaĹy punkt, to oznacza,

Ĺźe juĹź przeprowadzono TSB 1590 (patrz rysunek IV, strzaĹka).

Sposób postÄpowania:

1. WymontowaÄ dĹawik przepustnicy

- patrz czynnoĹÄ robocza "Wymontowanie i zamontowanie króÄca

przepustnicy (nastawnika przepustnicy) (X18XE1), ukĹad sterowania

Simtec 70 (X18XE1)", grupa "J", w odpowiedniej instrukcji serwisowej.

2. OstroĹźnie zamocowaÄ króciec przepustnicy w imadle (rysunek I).

WaĹźne:

W celu ochrony powierzchni przylegania przed uszkodzeniem podczas

mocowania podĹoĹźyÄ szmatkÄ (1).

3. ZamocowaÄ wiertĹo w uchwycie wiertarki (rysunek II)

Wskazówka:

UĹźyÄ nowego wiertĹa 2 mm (lub jeĹźeli jest dostÄpne nowego dĹugiego

wiertĹa 2 mm).

DĹugoĹÄ wiertĹa musi wynosiÄ co najmniej 45 mm od uchwytu wiertarki

do wierzchoĹka wiertĹa.

SprawdziÄ prostoliniowoĹÄ ruchu wiertĹa.

4. RozwierciÄ pierwotny otwór systemu przedmuchu gazów w króÄcu przepustnicy

na 2 mm (rysunek III, strzaĹka).

5. OczyĹciÄ pierwotny otwór systemu przedmuchu gazów i króciec przepustnicy

za pomocÄ szmatki nie pozostawiajÄcej wĹókien.

6. SprawdziÄ, czy pierwotny otwór systemu przedmuchu gazów jest czysty.

Wskazówka:

W pierwotnym otworze systemu przedmuchu gazów i na króÄcu przepustnicy

nie powinno byÄ wiórów.

7. ZamontowaÄ króciec przepustnicy

- patrz czynnoĹÄ robocza "Wymontowanie i zamontowanie króÄca

przepustnicy (nastawnika przepustnicy) (X18XE1), ukĹad sterowania

Simtec 70 (X18XE1), grupa "J', w odpowiedniej instrukcji serwisowej.

8. OznaczyÄ króciec przepustnicy za pomocÄ biaĹej kropki, aby udokumentowaÄ

rozwiercenie otworu systemu przedmuchu gazów na 2 mm (rysunek IV,

strzaĹka).

9. ZaprogramowaÄ moduĹ sterujÄcy silnika przy pomocy zmodyfikowanego

oprogramowania.

Wskazówka:

Zmodyfikowane oprogramowanie jest dostÄpne na TIS 2000 od CD 42

i moĹźe byÄ stosowane dla wszystkich silników X18XE1.

10. PrzeprowadziÄ uczenie adaptacji przepustnicy.

- Silnik nagrzany do temperatury eksploatacji

- Temperatura otoczenia wyĹźsza od +5°C

- WĹÄczyÄ zapĹon na 15 sekund

- WyĹÄczyÄ zapĹon

CzÄĹci zamienne: Nr czÄĹci: Nr katalogowy:

Uszczelka, króciec przepustnicy do 90543950 08 25 508

rury ssÄcej

Jednostki robocze: TC: JR:

T8 159 00 Rozwiercenie pierwotnego 92 10

otworu systemu przedmuchu

gazów w króÄcu przepustnicy

Roszczenia z tytuĹu gwarancji mogÄ byÄ przyjmowane dla pojazdów, które nie

przekroczyĹy 3 lat i 100.000 przebytych kilometrów.

Zwrot kosztów za czas przygotowania stanowiska pracy nastÄpuje wedĹug

wytycznych zwrotu kosztów gwarancyjnych.

Grupa funkcyjna: L - UkĹad paliwowy i ukĹad wydechowy

Grupa zaĹźaleĹ: 19 - Wadliwa praca silnika

Kod usterki: Nie

 Share


×
×
  • Create New...
UP