Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Wymiana termostatu w X25XE


About This File

Wymiana termostatu w X25XE

Najpierw aby sobie uĹatwid dostÄp do niektórych czÄĹci ĹciÄgamy plastikowÄ osĹonÄ (strzaĹka)

oraz wyjmujemy

pre_1351809858__1.jpg

Zaczynamy od ĹciÄgniÄcia ĹÄcznika dolotowego. Po odkrÄceni i zdjÄciu opasek

wysuwamy ĹÄcznik z gumowych ĹÄczeĹ i odkĹadamy na bok.

pre_1351810235__2.jpg

Musimy odĹÄczyd przewód ĹÄczÄcy z pokrywÄ filtra powietrza oraz odĹÄczyd wszystkie

wÄĹźyki i styki w przepustnicy.

Dwie górne strzaĹki oznaczajÄ linki od Przepustnicy. W moim przypadku byĹy to dwie linki

jedna od gazu a druga od tempomatu (nie wszÄdzie jest tak). JeĹli macie dwie to uwaĹźajcie Ĺźeby nie zĹamaÄ plastikowego ĹÄcznika od linki tempomatu.

pre_1351810273__3.jpg

Z drugiej strony ĹÄcznika dolotu naleĹźy rozpiÄd wszystkie styki i przewody zaznaczone czworokÄtem

oraz zdjÄd opaski zaciskowe znajdujÄce siÄ pod gĹównym dolotem (strzaĹki)

pre_1351810305__4.jpg

Zdejmujemy ostatniÄ opaskÄ i odkrÄcamy Ĺruby gĹównego dolotu

pre_1351810344__5.jpg

Jest jeszcze jedna Ĺruba - ĹÄcznik recyrkulacji spalin

oraz dwa styki elektryczne przy Akumulatorze ciĹnienia( kolejne zdjÄcie)

pre_1351810373__6.jpg

pre_1351810409__7.jpg

Tak to wyglÄda po zdjÄciu gĹównego dolotu i ĹÄcznika

pre_1351810424__8.jpg

Na zdjÄciu Ĺruba opaski mocujÄcej wÄĹź prowadzÄcy do chĹodnicy. TuĹź koĹo bagnetu poziomu oleju.

BÄdzie leciaĹ pĹyn chĹodniczy – nie duĹźo ale moĹźna go zlad do miski jak ktoĹ chce, moĹźna teĹź to uzupeĹnid

ok. 0.5 litra wody destylowanej

pre_1351810450__9.jpg

Tu odkrÄcamy jednÄ ĹrubÄ mocujÄcÄ sztywny przewód cieczy chĹodzÄcej. Trzeba trochÄ cierpliwoĹci Ĺźeby

go wysunÄd z termostatu A tu leĹźy przyczyna naszego bólu gĹowy – termostat. Z prawej

pre_1351810480__10.jpg

A tu leĹźy przyczyna naszego bólu gĹowy – termostat. Z prawej strony silnika pod dolotem.

pre_1351810507__11.jpg

Aby uwolnid termostat wystarczy odkrÄcid dwie Ĺruby – no i oczywiĹcie najpierw wyjÄd z niego sztywny

przewód cieczy chĹodzÄcej (zdjÄcia wyĹźej)

pre_1351810535__12.jpg

WyjÄcie termostatu nie jest Ĺatwe. Trzeba zdjÄd caĹy ĹÄcznik dolotowy, ale moĹźna trochÄ sobie uĹatwid

odkrÄcajÄc ĹÄcznik dolotowy (Ĺruby zaznaczone na zdjÄciu nr 1 i 2) wraz ze zbiorczym przewodem

dolotowym – caĹoĹd zaznaczona na zdjÄciu nr 3

zdj. nr 1

pre_1351810567__13.jpg

Tu jedna ze Ĺrub zbiorczego ĹÄcznika dolotowego znajduje siÄ pod akumulatorem podciĹnienia (czarne

pudeĹko)

zdj nr 2

pre_1351810597__14.jpg

Zdj. nr 3

pre_1351810612__15.jpg

Kiedy juĹź ĹÄcznik dolotowy wraz ze zbiorczym przewodem dolotowym sÄ odkrÄcone wystarczy delikatnie przesunÄÄ je w prawo co uĹatwia wyjÄcie termostatu Trzeba trochÄ pogimnastykowaÄ palce i dĹoĹ Ĺźeby go wyjÄÄ ale dziÄki temu nie trzeba odkrÄcaÄ dodatkowego plastikowej podkĹadki pod zbiorczy przewód dolotowy i automatycznie nie trzeba wymieniaÄ uszczelki pod dolot. Po wyjÄciu starego termostatu porównajcie nowy i stary czy sÄ identyczne bo przy moim nowym byĹ troszkÄ grubszy koĹnierz (zdjÄcie) i po wĹoĹźeniu Ĺrub nie wystawaĹy one wcale wiÄc nie moĹźna byĹo go przykrÄciÄ ani wcisnÄÄ na miejsce. Na szczÄĹcie brzeszczot pomógĹ trochÄ i udaĹo siÄ zaĹźegnaÄ problem

pre_1351810628__16.jpg

Na koniec pozostaje powoli poskĹadad wszystko do kupy uwaĹźajÄc na prawidĹowe

podĹÄczenie wszystkich przewodów i styków we wĹaĹciwe miejsce.

OpracowaĹ Viper

 Share


×
×
  • Create New...
UP