Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Wymiana ch�odnicy w modelu bez klimatyzacji


About This File

Wymiana chĹodnicy w modelu bez klimatyzacji

BÄdziemy potrzebowali: ĹrubokrÄtu/szczypiec do ĹciÄgniÄcia klipsów, klucz 8, miskÄ na pĹyn z chĹodnicy, trochÄ cierpliwoĹci i samozaparcia

Na poniĹźszym zdjÄciu umieĹciĹem zaznaczone na czerwono miejsca, na które trzeba zwrócid szczególnÄ uwagÄ podczas wymiany chĹodnicy:

pre_1351802749__1.jpg

1. OdkrÄcamy kluczem "stabilizatory" chĹodnicy, po jednym na kaĹźdym rogu, jeĹli uznamy, Ĺźe guma powinna zostad wymieniona na nowÄ, wymieniamy jÄ.

pre_1351802805__2.jpg

pre_1351802833__3.jpg

2. Odczepiamy wÄĹźa biegnÄcego od termostatu oraz tego po drugiej stronie, biegnÄcego od zbiorniczka wyrównawczego.

pre_1351802856__4.jpg

pre_1351802897__5.jpg

3. Podstawiamy miskÄ pod chĹodnicÄ i z wyczuciem odpinamy ostatniego wÄĹźa, znajdujÄcego siÄ mniej wiÄcej w poĹowie chĹodnicy od strony akumulatora. WyczepiajÄc go, naleĹźy siÄ spodziewad powodzi.

pre_1351802918__6.jpg

4. NastÄpnie wypinamy wtyczkÄ od wiatraka, dokĹadne jej miejsce zostaĹo pokazane w linku znajdujÄcym siÄ na poczÄtku tego postu.

pre_1351802947__7.jpg

pre_1351802980__8.jpg

5. Kolejnym krokiem jest wypiÄcie wtyczki od czujnika temp. cieczy, jest on na zatrzask, delikatnie go podwaĹźyd i powinien wyjĹd bez problemów.

pre_1351803005__9.jpg

6. Potem wykrÄcamy czujnik temp. cieczy.

pre_1351803032__10.jpg

pre_1351803054__11.jpg

7. NastÄpnie wypinamy rurkÄ wpiÄtÄ w zatrzaski przymocowane do chĹodnicy, sÄ dwa zatrzaski, po jednym na kaĹźdÄ stronÄ.

pre_1351803081__12.jpg

pre_1351803104__13.jpg

8. WyciÄgamy chĹodnicÄ do góry, delikatnie, Ĺźeby nie narobid szkód. Potem tylko odkrÄcamy wiatrak (dwie Ĺruby) i przekĹadamy go na nowÄ chĹodnicÄ. NaleĹźy przy tym zwrócid uwagÄ, aby dolne wpusty znajdujÄce siÄ przy wiatraku weszĹy w dwa wypusty znajdujÄce siÄ przy chĹodnicy.

9. Sprawdzamy, czy gumy amortyzujÄce wstrzÄsy chĹodnicy sÄ dobrze osadzone (lubiÄ wychodzid razem z chĹodnicÄ).

pre_1351803132__14.jpg

pre_1351803240__15.jpg

10. WkĹadamy nowÄ chĹodnicÄ, zwracamy szczególnÄ uwagÄ aby oba bolce weszĹy w gumy.

pre_1351803253__16.jpg

11. NastÄpnie robimy wszystko w odwrotnej kolejnoĹci niĹź to miaĹo miejsce przed chwilÄ, czyli: mocujemy rurkÄ w zatrzaskach, wpinamy siÄ z czujnikiem temp. cieczy, podpinamy go, nastÄpnie wpinamy wtyczkÄ od wiatraka, skrÄcamy wszystkie wÄĹźe, zalewamy pĹynem chĹodniczym, odpowietrzamy ukĹad i cieszymy siÄ, Ĺźe w koocu coĹ udaĹo nam siÄ zrobid samemu przy viki

OpracowaĹ jurlich

 Share


×
×
  • Create New...
UP