Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Wymiana Czujnika Po�oşenia Wa�ka Rozrz�du


Guest
 Share

About This File

Wymiana czujnika waĹka rozrzÄdu (X18XE oraz X20XEV)

Objawy uszkodzenia czujnika:

- odciÄcie zapĹonu przy 4500 obr/min,

- przewaĹźnie spadek mocy silnika,

- niekiedy wystÄpujÄcy trudny rozruch silnika,

- bĹÄd sygnalizowany przez komputer samochodu (0340, 0341) lub niekiedy powiÄzane (0342) zwarcie do masy, (0343) zwarcie do plusa.

Co nam siÄ przyda przy wymianie:

- klucz 10 mm, 16 mm, 15 mm

- klucz e-torx E6 (nasadkowy)

- klucz imbusowy 5 mm

No i oczywiĹcie musimy mieÄ:

- czujnik waĹka rozrzÄdu o numerach GM 90 458 252 (12 38 915) z prostokÄtnÄ wtyczkÄ GM 90 458 252 (12 38 915) z prostokÄtnÄ wtyczkÄ

lub:

- zestaw naprawczy czujnika o numerach GM 90 12 039 (93 17 1450) - SIEMENS 5WK90553

Zabieramy siÄ do pracy ! Przed przystÄpieniem do jakichkolwiek robót odĹÄczamy klamrÄ (0) plusowÄ od akumulatora.

Na poczÄtku odpinamy wtyczkÄ czujnika temperatury powietrza dolotowego (1). NastÄpnie poluzowujemy opaski (2)(3) rury dolotu powietrza i demontujemy rurÄ. KolejnÄ czynnoĹciÄ jest odkrÄcenie osĹony (4) przewodów WN oraz Ĺwiec zaplonowych za pomocÄ imbusa. OdĹÄczamy wtyczkÄ (5) czujnika waĹka rozrzadu (najlepiej ĹrubokrÄtem przycisnÄÄ drucik zabezpieczajÄcy przed wypiÄciem i odĹÄczyÄ wtyczkÄ).

pre_1351536352__1.jpg

pre_1351536368__2.jpg

Demontujemy pokrywÄ (6) osĹony filtra powietrza poprzez odpiÄcie piÄciu zatrzasków, a nastÄpnie wyjmujemy filtr powietrza.

pre_1351536385__3.jpg

Po uporaniu siÄ z górnÄ obudowÄ czas zdemontowaÄ dolnÄ czÄĹÄ osĹony filtra powietrza. Aby to uczyniÄ odkrÄcamy dwie Ĺruby (7) (8) znajdujÄce siÄ nad nadkolem (wystarczy je lekko poluzowaÄ, nie trzeba caĹkowicie wykrÄcaÄ tym bardziej Ĺźe jest tam trudny dostÄp), a nastÄpnie wyciÄgamy obudowÄ.

pre_1351536402__4.jpg

Teraz naleĹźy odkrÄciÄ ĹrubÄ (9) ĹÄczÄcÄ drÄĹźek reakcyjny silnika ze wspornikiem kompensacyjnym. W dalszej kolejnoĹci odkrÄcamy trzy Ĺruby (10) mocujÄce wspornik kompensacyjny z blokiem silnika.

WAĹťNA UWAGA: NaleĹźy zapamiÄtaÄ dokĹadnie, a najlepiej schematycznie sobie narysowaÄ przebieg paska wielorowkowego (11).

pre_1351536415__5.jpg

Teraz etap ĹciÄgania paska wielorowkowego. MoĹźna to wykonaÄ na 2 spsoby.

Pierwszym z nich jest za pomocÄ klucza pchanie napinacza (12) zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara tak by napinacz siÄ przemieĹciĹ i umoĹźliwiĹ zdjÄcie paska wielorowkowego. Sposób ten jest tak samo skuteczny jak drugi lecz jest dosyÄ ciÄĹźko trafiÄ na ĹrubÄ napinacza za pomocÄ klucza.

Drugim sposobem jest ĹciÄgniÄcie prawego przedniego koĹa, a nastÄpnie odkrÄcenie osĹony (13) (4 Ĺruby + koĹek - naleĹźy wybiÄ rdzeĹ w kierunku "od nas" za pomocÄ cieĹkiego ĹrubokrÄta uderzajÄc w niego mĹotkiem). Po ĹciÄgniÄciu tej osĹony mamy bardzo dobry dostÄp i widok na napinacz paska wielorowkowego i ĹciÄgamy go w podobny sposób jak w sposobie pierwszym.

pre_1351536434__6.jpg

pre_1351536451__7.jpg

KolejnÄ czynnoĹciÄ jest odkrÄcenie Ĺrub (14) przytrzymujÄcych osĹonÄ paska rozrzÄdu. UWAGA. Pod Ĺrubami znajdujÄ siÄ podkĹadki, które lubiÄ wypadaÄ - nie zgubiÄ !

OdkrÄcamy ĹrubÄ przytrzymujÄcÄ czujnik waĹka rozrzÄdu (15), a nastÄpnie wyjmujemy czujnik do góry przez otwór gdzie wyjmowaliĹmy wtyczkÄ do czujnika.

pre_1351536496__8.jpg

Wymieniamy czujnik, przykrÄcamy i skĹadamy wszystko w przeciwnej kolejnoĹci jak rozbieraliĹmy.

W przypadku gdy mamy zestaw naprawczy naleĹźy odciÄÄ starÄ wtyczkÄ kilkanaĹcie centymetrów od wtyku. Odizolowujemy przewody w odciÄtej wiÄzce i wykorzystujemy elementy ĹÄczÄce z zestawu. Dopasowujemy kolorami a nastÄpnie izolujemy pojedynczo przewody, a nastÄpnie caĹoĹÄ razem.

 Share


×
×
  • Create New...
UP