Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Wymiana uszczelniaczy zaworów i zimeringow wa�ów rozrzadu X18XE/X20XEV


About This File

Witam, jako ze dziĹ wymieniaĹem u siebie uszczelniacze zaworów i zimeringi waĹków postanowiĹem zrobiÄ kilka fotek.

WymianÄ rozpoczynamy od skompletowania najwaĹźniejszych elementów

Uszczelniacze zaworów VICTOR REINZ koszt ok 3 zl szt x16 szt

Uszczelniacze walków rozrzÄdu VICTOR REINZ koszt ok 9zĹ szt x2szt

Uszczelka pokrywy zaworów

UrzÄdzenie do Ĺciskania sprÄĹźyn zaworowych (wĹasnoróbka)

Klucze torx najlepiej kpl, nie pamiÄtam rozmiarów

Klucze nasadowe 8/10/13/15/16/17

Klucze pĹasko oczkowe 10/13/15/16

JakieĹ przedĹuĹźki do nasadek

Teleskop z magnesem na koĹcu

Kombinerki, szczypce itp

BenzynÄ ekstrakcyjnÄ

OdĹÄczamy akumulator

Zaczynamy od demontaĹźu plastikowej osĹony pod autem a nastÄpnie paska napÄdu osprzÄtu, kluczem 15 oczkowym najlepiej od spodu luzujemy napinacz w kierunku góry/tyĹu auta, druga osoba zsuwa pasek z któregoĹ koĹa. Nie ma potrzeby usuwaÄ go z auta.

MoĹźna równieĹź zdjÄÄ pasek z góry wtedy osĹony nie odkrÄcamy, ale wczeĹniej musimy odkrÄciÄ drÄĹźek reakcyjny nad alternatorem.

NastÄpnie odkrÄcamy ĹapÄ/podporÄ górnÄ silnika jest ona miedzy filtrem powietrza a osĹona paska rozrzÄdu. OdkrÄcamy kluczem nasadowym 16 ĹrubÄ podpory w miejscu gdzie przykrÄcona jest ona do kielicha amortyzatora ( z tyĹu za silnikiem prawa strona auta).

NastÄpnie kluczem oczkowym lub nasadowym 16 odkrÄcamy 3 Ĺruby wspomnianej podpory od silnika czyli od obudowy rozrÄdu. Przy tym moĹźna sobie zdjÄÄ filtr powietrza, ja nie ĹciÄgaĹem, ale podejĹcie jest gorsze.

Gdy juĹź wykrÄciliĹmy podporÄ, odkrÄcamy osĹonÄ paska rozrzÄdu 3 Ĺrubki klucz 10mm, wyciÄgamy ja (uwaga Ĺźeby nie poĹamaÄ przy wyciÄganiu, trzeba ja troszkÄ odjÄÄ i powoli wyjdzie).

Za pomocÄ klucza nasadowego 17 krÄcimy za ĹrubÄ koĹa waĹu do przodu i ustawiamy rozrzÄd na znaki, koĹo waĹu ma na wewnÄtrznym rancie wyciÄcie ok 1mm, patrzÄc z góry przy wewnÄtrznej stronie koĹa waĹu wystaje od silnika bolec, do tego bolca ustawiamy waĹ (jak na fotce.

pre_1351535042__1.jpg

NastÄpnie, sprawdzamy czy koĹa waĹków sÄ na znakach, znaki mamy na Ĺciance pokrywy nad koĹami (TrójkÄt na kole do trójkÄta na pokrywie, kreska na kole, do kreski na pokrywie i 2 znaki które muszÄ siÄ pokryÄ ze sobÄ miedzy koĹami, nie muszÄ one byÄ idealnie na Ĺrodku, mogÄ siÄ pokryÄ trochÄ poniĹźej osi Ĺrodka walków. JeĹli w ogóle nam znaki nie pasujÄ, robimy jeszcze jeden obrót waĹem i wszystko siÄ bÄdzie zgadzaÄ.

Luzujemy za pomocÄ klucza 13 pĹaski napinacz paska rozrzÄdu i cofamy go tak aby pasek pozwoliĹ siÄ zdjÄÄ z kóĹ walków, puszczamy go gdzieĹ niĹźej Ĺźeby nam nie przeszkadzaĹ.

NastÄpnie za pomocÄ klucza torx lub zwykĹego ampula rozmiar chyba 4 lub 5 odkrÄcamy osĹonÄ Ĺwiec, odĹÄczamy przewody Ĺwiec, odĹÄczamy 3 przewody odpowietrzenia skrzyni korbowej od pokrywy zaworów i odkrÄcamy wszystkie Ĺruby pokrywy, równieĹź torx lub ampul 4 lub 5mm.

Zdejmujemy pokrywÄ i odkĹadamy gdzieĹ dalej Ĺźeby siÄ w niÄ nie nakurzyĹo itp.

NastÄpnie jeĹli nie mamy klucza torx odwrotnego do Ĺbów w ksztaĹcie gwiazdy odkrÄcamy za pomocÄ klucza 8mm (idealnie siÄ nadaje) póĹpanewki waĹków rozrzÄdu, zaczynajÄc od koĹca koĹczÄc przy koĹach, wyjmujemy póĹpanewki i ukĹadamy ich sobie gdzieĹ w kolejnoĹci jak byĹy w silniku. SÄ na nich oznaczenia w razie pomyĹki. NastÄpnie kluczem pĹaskim 24 zakĹadamy na waĹek bliĹźej kóĹ rozrzÄdu i delikatnie przekrÄcamy w któraĹ stronÄ, tak Ĺźeby waĹek siÄ zluzowaĹ i wyszedĹ z gniazd. Nie naleĹźy go podwaĹźaÄ itp, tylko kluczem lekko ruszyÄ.

pre_1351535356__2.jpg

Ĺťeby go wyjÄÄ naleĹźy go unieĹÄ i obróciÄ tak Ĺźeby odlew na wewnÄtrznej stronie koĹa waĹka byĹ na gorze, pozwoli to na przesuniecie go w bok i wyjecie z gĹowicy.

O ten odlew chodzi, tylko po wewnÄtrznej stronie

pre_1351535382__3.jpg

To samo robimy z drugim waĹkiem.

OdkĹadamy waĹki tak Ĺźeby nam siÄ nie pomyliĹy.

NastÄpnie moĹźna siÄ zaopatrzyÄ w noĹźyczki lekarskie, takie z zÄbkami, przydajÄ siÄ do wyjmowania popychaczy, gdyĹź czÄsto ciÄĹźko ich wyjÄc palcami, ale jest to wykonalne smile.gif

Jak juĹź wszystkie popychacze mamy wyjÄte (RównieĹź naleĹźy je poukĹadaÄ tak Ĺźeby nie pomyliÄ, kolejnoĹÄ i przy którym waĹku pracowaĹy.

NastÄpnie bierzemy nasz przyrzÄd do Ĺciskania sprÄĹźyn coĹ takiego, lub jak kto sobie zrobi, ja nie miaĹem czasu na bawienie sie z tym

pre_1351535404__4.jpg pre_1351535461__5.jpg

ZakĹadamy/przykrÄcamy nasze urzÄdzenie na pierwszy cylinder, zawory dowolne ssÄce lub wydechowe i jedna osoba naciska sprÄĹźynÄ, zawór siÄ zaprze o tĹok i sprÄĹźyna siadzie, a my za pomocÄ naszego teleskopowego magnesu wyjmujemy póĹ zamki/zabezpieczenia, uwaĹźajÄc Ĺźeby nam nie spadĹo gdzieĹ w Ĺrodek gĹowicy, lub do cylindra.

pre_1351535481__6.jpg

Tu jest akurat 4 cylinder.

pre_1351535507__7.jpg

pre_1351535532__8.jpg

NastÄpnie wyjmujemy miseczkÄ sprÄĹźyny i sprÄĹźynÄ i zabieramy siÄ za zmianÄ uszczelniacza.

Do wyjmowania proponuje wÄskie szczypce/kombinerki, ja musiaĹem kaĹźdego trochÄ ĹcisnÄÄ dookoĹa i powoli wyszedĹ (doĹÄ ciasno siedzÄ).

UWAGA NA SPRÄĹťYNKÄ USZCZELNIACZA ĹťEBY PRZY WYJMOWANIU NIE SPADĹA NAM Z NIEGO.

pre_1351535561__9.jpg pre_1351535578__10.jpg

NastÄpnie bierzemy nowy uszczelniacz, delikatnie smarujemy go olejem w Ĺrodku w miejscu gdzie nakĹada sie on na dolna krawÄdz prowadnicy zaworu i w miejscu gdzie pracuje sam trzonek zaworu,

pre_1351535609__11.jpg

zakĹadamy go ostroĹźnie za trzonek zaworu i za pomocÄ dĹugiego nasadowego klucza 10mm (pasuje idealnie na zewnÄtrzny rant uszczelniacza) wciskamy go aĹź poczujemy ze wcisnÄĹ siÄ na miejsce.

PO KAĹťDYM ZAĹOĹťENIU USZCZELNIACZA SPRAWDZIÄ CZY NIE ZSUNÄĹA/SPADĹA NAM Z NIEGO SPRÄĹťYNKA!!!

pre_1351535638__12.jpg pre_1351535770__13.jpg

NastÄpnie zakĹadamy sprÄĹźynÄ z miseczka i za pomocÄ naszego Ĺciskacz a jedna osoba wciska sprÄĹźynÄ a my za pomocÄ teleskopowego magnesu zakĹadamy jedno, póĹşniej drugie zabezpieczenie.

Tutaj trzeba troszkÄ wprawy, do magnesu przykĹadamy jeden póĹ zamek i zakĹadamy go tak Ĺźeby trafiĹ na wyciÄcia w trzonku zaworu, moĹźna sobie pomóc jakimĹ gwoĹşdziem itp, Ĺźeby oddzieliÄ go od magnesu, nastÄpnie zakĹadamy w ten sposób drugÄ czÄĹÄ zabezpieczenia, zwracajÄc uwagÄ Ĺźeby oba wpadĹy w wyĹźĹobienia, jeĹli siedzÄ powoli puszczamy sprÄĹźynÄ aĹź wróci na swoje miejsce, obserwujemy czy zabezpieczenia sie nie wysunÄĹy.

Tutaj opisu lepszego nie dam, bo po prostu siÄ nie da tego opisaÄ, jak ktoĹ bÄdzie to robiĹ, to zobaczy o co chodzi.

NastÄpnie robimy kolejne 3 zawory w ten sam sposób.

PóĹşniej przenosimy siÄ na cylinder ostatni, robimy ostatni, jeĹli go skoĹczyliĹmy, to za pomocÄ jakiegoĹ ĹrubokrÄta itp krÄcÄc waĹem peĹny obrót sprawdzamy przez otwór Ĺwiecy czy 2 Ĺrodkowe tĹoki 2 i 3 ustawiĹy siÄ w GMP (Górny martwy punkt), jeĹli tak to zabieramy siÄ za te 2 cylindry powtarzajÄc operacje jak wczeĹniej.

Po skoĹczonej wymianie i zaĹoĹźeniu wszystkich sprÄĹźyn, wszystko skĹadamy.

Czyli zakĹadamy popychacze

Ustawiamy koĹo waĹu na znak.

ZakĹadamy waĹki, jak wczeĹniej, odlew ustawiamy na gorÄ i wkĹadamy waĹek, nie dociskaÄ go, przekrÄcamy go tak aby jego znak mniej wiÄcej skierowany byĹ do pionu i zakĹadamy póĹpanewki, to samo z drugim waĹkiem.

Zaczynamy skrÄcanie póĹpanewek zaczynajÄc od Ĺrodkowej i kierujÄc siÄ na zewnÄtrz ruchem obrotowym, czyli Ĺrodkowa, póĹşniej nastÄpna prawa bliĹşniacza, nastÄpnie lewa bliĹşniacza i tak do koĹca.

OstatniÄ póĹ panewkÄ w której jest wciĹniÄty uszczelniacz waĹków czyĹcimy w miejscach zaznaczonych i nakĹadamy cienkÄ warstwÄ masy uszczelniajÄcej VICTOR REINZ, stosowana ona jest równieĹź fabrycznie, robimy tak z czÄĹciÄ walka ssÄcego i wydechowego.

pre_1351535793__14.jpg

ZakĹadamy i lekko przyĹapujemy póĹpanewki z naĹoĹźonÄ masÄ uszczelniajÄcÄ.

ZakĹadamy pĹaski klucz 24 na waĹek (miejsce odlane na klucz) i za pomocÄ klucza torx nr 50 odkrÄcamy ĹrubÄ trzymajÄca koĹo, powoli, bo bardzo mocno jest dokrÄcona, kluczem 24 blokujemy waĹek w czasie odkrÄcania/przykrÄcania koĹa.

JeĹli koĹo zostaĹo odkrÄcone, naleĹźy zobaczyÄ który znak na kole pod ĹrubÄ jest zaĹoĹźony na klin/koĹek walka. WaĹek ssÄcy IN, waĹek wydechowy EX

pre_1351535821__15.jpg

Zdejmujemy koĹo, wyjmujemy zimering, czyĹcimy miejsce na zimering, smarujemy zimering w miejscu tarcia olejem i wciskamy go na miejsce (OSTROĹťNIE, UWAĹťAÄ PRZY ZAKĹADANIU NA SPRÄĹťYNÄ USZCZELNIACZA), nastÄpnie dokrÄcamy póĹpanewkÄ walka do koĹca i lekko dobijamy zimering, patrzÄc czy równo wszÄdzie siedzi.

ZakĹadamy koĹo i zakrÄcamy ĹrubÄ z doĹÄ duĹźa siĹa, jeĹli ktoĹ ma dynamometr to jeszcze lepiej, jeĹli nie to dokrÄcamy do koĹca mocno, ale z czuciem zeby nie urwaÄ/przekrÄciÄ Ĺruby.

To samo robimy z drugim waĹkiem.

Po wymianie obu zimeringów i zakrÄceniu kóĹ, sprawdzamy jeszcze raz dokrÄcenie Ĺrub póĹpanewek, jeĹli jest wszystko ok to zakĹadamy nowa uszczelkÄ pokrywy zaworów, w miejscach na koĹcu walków w tych poĹ wyciÄciach moĹźna lekko posmarowaÄ masa uszczelniajÄcÄ. RównieĹź w rogach na poczÄtku gdzie ĹÄczy siÄ póĹpanewka trzymajÄca zimering z gĹowica tez moĹźna daÄ troszkÄ masy, gdyĹź uszczelka tam czÄsto kiepsko dochodzi.

ZakĹadamy i dokrÄcamy pokrywÄ zaworów.

Za pomocÄ klucza torx ustawiamy waĹki tak Ĺźeby zgadzaĹy siÄ ze znakami na Ĺciance pokrywy zaworów. (trójkÄt na kole do trójkÄta na pokrywie, kreska na kole do kreski na pokrywie)

Sprawdzamy czy waĹ pokrywa siÄ ze swoim znakiem, zakĹadamy pasek rozrzÄdu, zaczynajÄc od strony przodu samochodu, jeĹli nam siÄ któryĹ waĹek nie zgadza troszkÄ go kontrujemy tak Ĺźeby pasek wszedĹ na zÄbki kóĹ.

NaciÄgamy napinacz paska za pomocÄ klucza ampulowego 6mm lub torx, dokrÄcamy ĹrubÄ. Za pomocÄ klucza 17 krÄcimy waĹem 2 peĹne obroty i ustawiamy na znaki, sprawdzamy, jeĹli wszystkie siÄ pokrywajÄ, moĹźemy zakĹadaÄ pokrywÄ paska rozrzÄdu i resztÄ osprzÄtu który odkrÄcaliĹmy.

UWAGA: czÄsto zdarza siÄ tak ze po odpaleniu auto bÄdzie pracowaÄ na 3 cylindry, jest to wina zalanej Ĺwiecy, po chwili naleĹźy sprawdziÄ która czeĹÄ kolektora wydechowego jest chĹodna, po tym ustalamy który to cylinder i wykrÄcamy ĹwiecÄ, czyĹcimy ja, przedmuchujemy, zakrÄcamy i teraz juĹź zapali i bÄdzie pracowaĹ normalnie. Owa rzecz jest normalnym zjawiskiem i nie ma sie czym martwic, mi siÄ to zdarzyĹo w 3 roĹźnych silnikach.

OCZYWIĹCIE JEĹLI JESTEĹMY 100% PEWNI ZE ROZRZÄD ZAĹOĹťONY I USTAWIONY JEST PRAWIDĹOWO!!!

Przed smarowaniem póĹpanewek sylikonem, naleĹźy wczeĹniej umyÄ miejsca smarowane benzynÄ ekstrakcyjnÄ.

MoĹźe siÄ przyda na przyszĹoĹÄ

 Share


×
×
  • Create New...
UP