Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Porada mierzenia sondy i podlaczenie zamiennika


About This File

Sonda lambda 5V

Specyfikacja :

napiÄcie zasilania elementu grzewczego: 12 V

opór elementu grzewczego: 3 - 15 omów (20°C)

napiÄcie zasilania TiO2 czujnik tlenu: 5V

opór czujnika tlenu TiO2:

ubogi: > 100 000 omów (< 0.5 V )

bogaty: < 10 000 omów (> 3.8 V )

informacje o ksztaĹcie fali: jaĹowa praca gorÄcego silnika

pre_1351534409__sonda1.jpg

pre_1351534425__sonda2.jpg

Diagnostyka :

SprawdziÄ zĹÄcze(a): SprawdziÄ zĹÄcze(a), w razie potrzeby oczyĹciÄ je lub przymocowaÄ aby zapewniÄ dobre podĹÄczenie.

Element grzewczy:

SprawdziÄ opór:

WyĹÄczyÄ zapĹon. WyjÄÄ zĹÄcze z przewodów czujnika.

ZmierzyÄ opór pomiÄdzy wtykami A i C w zĹÄczu czujnika tlenu. PorównaÄ z podanym oporem.

SprawdziÄ napiÄcie zasilania:

WyĹÄczyÄ zapĹon. WyjÄÄ zĹÄcze z przewodów czujnika. UruchomiÄ silnik. ZmierzyÄ napiÄcie pomiÄdzy koĹcówkÄ C zĹÄcza i ujemnÄ koĹcówkÄ akumulatora. Powinno byÄ ono równe napiÄciu akumulatora. JeĹli tak nie jest, to sprawdziÄ okablowanie, bezpiecznik i/lub przekaĹşnik.

SprawdziÄ podĹÄczenie do ECU:

WyĹÄczyÄ zapĹon. WyjÄÄ zĹÄcze z przewodów czujnika i ECU.

ZmierzyÄ opór pomiÄdzy koĹcówkÄ A zĹÄcza i odpowiedniÄ koĹcówkÄ w zĹÄczu ECU. Powinien on byÄ < 1 om. JeĹli tak nie jest, to sprawdziÄ okablowanie.

Czujnik tlenu:

SprawdziÄ napiÄcie zasilania:

WyĹÄczyÄ zapĹon. WyjÄÄ zĹÄcze z przewodów czujnika. UruchomiÄ silnik. ZmierzyÄ napiÄcie pomiÄdzy koĹcówkÄ B zĹÄcza i ujemnÄ koĹcówkÄ akumulatora. Powinno byÄ ono równe 5 V. JeĹli tak nie jest, to sprawdziÄ okablowanie, nastÄpnie ECU.

SprawdziÄ podĹÄczenie do ECU:

WyĹÄczyÄ zapĹon. WyjÄÄ zĹÄcze z przewodów czujnika i ECU.

ZmierzyÄ opór pomiÄdzy koĹcówkami B, D zĹÄcza i odpowiednimi koĹcówkami w zĹÄczu ECU. Powinny one byÄ < 1 om. JeĹli tak nie jest, to sprawdziÄ okablowanie.

SprawdziÄ sygnaĹ czujnika tlenu:

PodĹÄczyÄ oscyloskop do wtyku kabla sygnaĹu urzÄdzenia ECU i uziemienia. UruchomiÄ silnik i poczekaÄ aĹź siÄ rozgrzeje. SprawdziÄ zawartoĹÄ spalin. Bogata mieszanka daje wysokie napiÄcie wyjĹciowe i mieszanka uboga powinna dawaÄ maĹe napiÄcie wyjĹciowe. PorównaÄ z pokazanÄ charakterystykÄ. W normalnym zamkniÄtym obwodzie sygnaĹ powinien wyglÄdaÄ tak jak pokazany obraz oscyloskopowy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PodĹÄczenie zamiennika z przewodami o kolorze 2xbiaĹy ,Szary ,Czarny

(A)BiaĹy - (+)grzaĹka sondy

( C)BiaĹy - (-)grzaĹka sondy

(B)Szary - WejĹcie sygnaĹu sondy

(D)Czarny - WyjĹcie sygnaĹu sondy

kolory kabli i oznaczenia wychodzÄce z ecu

(A)BrÄzowo szary - (+) grzaĹka sondy

(cool.gifĹťóĹty - WejĹcie sygnaĹu sondy

( C)Czerwono niebieskie - (-) grzaĹka sondy

(D)Czarno ĹźóĹty - WyjĹcie sygnaĹu sondy

Opis wtyczki od oryginalnej sondy

(A)BiaĹy - grzaĹka sondy

(cool.gifĹťóĹty - wejĹcie sygnaĹu sondy

( C)Czerwony - grzaĹka sondy

(D)Czarny - Czarny wyjĹcie sygnaĹu sondy

[( A )( B )( C )( D )] - zĹÄcze sondy z ecu

 Share


×
×
  • Create New...
UP