Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Odpowietrzanie - silnik DTI


About This File

W ASO majÄ nawet specjalny przyrzÄd do odpowietrzania KM-948 ale co z tego jak leĹźy on na póĹce nieuĹźywany bo lepiej psiknÄÄ plakiem i w koĹcu silnik zaĹapie a jak nie to "pewnie pompa panu padĹa" .

Wielokrotnie to widziaĹem.

Tak to wyglÄda:PrzyrzÄd do odpowietrzania KM-948

Instrukcja odpowietrzania za pomocÄ KM-948:

OdpowietrzyÄ ukĹad paliwowy (X 20 DTL, Y 20 DTL, Y 20 DTH, Y 22 DTR)

WaĹźne: Ze wzglÄdu na konstrukcjÄ pompy wtryskowej rozdzielaczowej VP 44 konieczne jest odpowietrzanie ukĹadu paliwowego przy pomocy zewnÄtrznej pompy paliwa KM-948.

PrzyrzÄd do odpowietrzania KM-948 musi byÄ wykorzystywany do ponownego rozruchu silnika po wszystkich pracach przy ukĹadzie paliwowym, np. wymianie filtra paliwa i po opróĹźnieniu zbiornika paliwa.

Wymagania:

- w zbiorniku paliwa powinno znajdowaÄ siÄ co najmniej 5 litrów paliwa

- wszystkie przewody paliwa i przewody osuszajÄce oleju muszÄ byÄ zamontowane w nienagannym stanie

- bateria musi byÄ dobrze naĹadowana.

OstrzeĹźenie: Wycieka paliwo – przestrzegaÄ przepisów bezpieczeĹstwa oraz przepisów specyficznych dla danego kraju.

Wmont., zamontowanie

1. Adapter KM-948-200-1 i KM-948-200-2 zamontowaÄ do KM-948 (1)

• ZamontowaÄ wtyk szybkozĹÄczki KM-948-200-1 (5) do przewodu ssawnego

Wskazówka: W przewodzie ssawnym znajduje siÄ filtr paliwa (8)

– DociÄgnÄÄ opaskÄ zaciskowÄ (6)

• ZamontowaÄ gniazdo szybkozĹÄczki KM-948-200-2 (4) na przewodzie tĹocznym (2)

– DociÄgnÄÄ opaskÄ zaciskowÄ (3)

2. zamontowaÄ KM-948

Wskazówka: SzybkozĹÄczki muszÄ wyczuwalnie i sĹyszalnie zaskoczyÄ

• WyczepiÄ przewód odprowadzajÄcy paliwo (3)

– Z uchwytu (4)

• OdĹÄczyÄ przewód odprowadzajÄcy paliwo

– W miejscu odĹÄczenia (5)

• Przy pomocy KM-948-200-1 na przyĹÄczu (1)

• Przy pomocy KM-948-200-2 na przyĹÄczu (2)

3. WstÄpne odpowietrzanie

• zacisnÄÄ KM-948 na baterii

• KM-948 powinien pracowaÄ ok. 3 minut

• bez uruchamiania rozrusznika

4. Odpowietrzanie

• KM-948 pozostaje zaciĹniÄty na baterii

Wskazówka: UruchomiÄ rozrusznik na max. 40 sekund, jeĹźeli w tym czasie silnik nie zacznie pracowaÄ, naleĹźy powtórzyÄ proces rozruchu po 20 sekundach - po okresie odpoczynku dla baterii i rozrusznika

• PowtarzaÄ proces rozruchu, aĹź silnik zaskoczy

5. Silnik powinien pracowaÄ przez krótki czas

• na biegu jaĹowym

• KM-948 pozostaje przyĹÄczony

Wym., zdemontowanie

6. zdemontowaÄ KM-948

• WyĹÄczyÄ silnik

• odĹÄczyÄ KM-948 od baterii

• ZdemontowaÄ KM-948-200-1 i KM-948-200-2 z przewodu odprowadzajÄcego paliwo

• Przy pomocy KM-796-A

• zdemontowaÄ KM-948-200-1 i KM-948-200-2 z KM-948

7. ZamontowaÄ przewód odprowadzajÄcy paliwo

Wskazówka: Przewód paliwa musi wyczuwalnie i sĹyszalnie zaskoczyÄ

• PoĹÄczyÄ w miejscu odĹÄczenia

• ZamocowaÄ w uchwytach

8. SprawdziÄ szczelnoĹÄ ukĹadu paliwa

• przy pracujÄcym silniku

 Share


×
×
  • Create New...
UP