Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Montaş regulacji podparcia l�dźwiowego


About This File

CzynnoĹÄ Ĺatwa do wykonania, nawet obu leworÄczni powinni sobie z tym daÄ radÄ. Skoro oparcie byĹo przygotowane w Vectrze GL+ na PolskÄ, gdzie zamontowano tapicerkÄ traffic (podstawowa wersja), to myĹlÄ, Ĺźe kaĹźda VB ma juĹź odpowiednie otwory.

Zaczynamy od demontaĹźu fotela z samochodu. CzynnoĹÄ na tyle prosta, Ĺźe podarujmy sobie opowieĹci wink.gif

Dla jasnoĹci - fotel max do przodu, dwie Ĺruby z tyĹu + odkrÄciÄ dolny punkt mocowania pasa bezpieczeĹstwa. OdkrÄcamy plastiki, nastÄpnie widzimy Ĺruby mocujÄce oparcie do siedziska:

pre_1351441774__1.jpg

OdkrÄcamy Ĺruby, mamy wolne oparcie. Nie jest to czynnoĹÄ konieczna, ale bardzo uĹatwia smile.gif

Teraz demontaĹź tapicerki. Zarówno boczne jej czÄĹci, jak i tylna sÄ na zakĹadkach. Jedna wsuwana w drugÄ. DemontaĹź bardzo prosty:

pre_1351441807__2.jpg pre_1351441834__3.jpg

Po zdjÄciu tapicerki naleĹźy pozbyÄ siÄ starej kratki ze sprÄĹźynami. Przy wyciÄganiu sprÄĹźyn (sÄ mocno napiÄte) polecam takÄ metodÄ:

pre_1351441876__4.jpg

Jeden ruch wkrÄtaka i sprÄĹźyna wyĹlizguje siÄ.

Nowa kratka wraz z podparciem:

pre_1351441914__5.jpg

Montujemy jÄ w miejsce starej kratki:

pre_1351441949__6.jpg

PrzykrÄcamy oĹ, na którÄ póĹşniej osadzimy gaĹkÄ:

pre_1351441998__07.jpg

OkĹadamy gÄbkÄ:

pre_1351442026__8.jpg

PozostaĹo juĹź tylko naciÄgniÄcie tapicerki, wyciÄcie kóĹka pod oĹ gaĹki i montaĹź wszystkiego z powrotem. Czas operacji to 20-30minut/fotel. Instrukcja zostaĹa spisana w oparciu o praktyczne dziaĹanie. Nie biorÄ na siebie Ĺźadnej odpowiedzialnoĹci zwiÄzanej z problemami wynikajÄcymi z nie przestrzegania powyĹźszego opisu lub niedopeĹnienie zaleceĹ BHP. ZdjÄcia zostaĹy wykonane przez autora i sÄ jego wĹasnoĹciÄ

 Share


×
×
  • Create New...
UP