Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Oklejanie s�upków drzwi


About This File

Zgodnie z obietnicÄ wykonania zadania, oraz wychodzÄc naprzeciw zapotrzebowaniu, wciÄĹź pojawiajÄcym siÄ pytaniom i wÄtpliwoĹciom, popeĹniam poradÄ, w której czytelnie i szczegóĹowo pokaĹźÄ jak bardzo maĹymi kosztami i odrobinÄ chÄci okleiÄ sĹupki drzwi na czarno.

Potrzebne rzeczy:

-folia do oklejania sĹupków lub inna taĹma nadajÄca siÄ do tego (mi wystarczyĹo ~1,5mx1m)

-skalpel

-noĹźyczki

-ĹrubokrÄt

-taĹma

...czyli tyle co nic.

1. OczyĹciÄ/odtĹuĹciÄ sĹupki np. benzynÄ ekstrakcyjnÄ

2. OpuĹciÄ szybÄ, wyciÄgnÄÄ uszczelkÄ szyby ze szczelin, oraz dolnÄ listwÄ wypychajÄc jÄ po prostu do góry (jest na „wsuwce” i zatrzaskach, które same wyskoczÄ)

pre_1351371984__1.jpg

3. OdmierzyÄ na oko fragment okleiny i okleiÄ starannie sĹupek, tak Ĺźeby starczyĹo na zakĹadkÄ we wszystkich kierunkach

pre_1351372008__2.jpg

4. UsunÄÄ/uciÄÄ nadmiar okleiny ze wszystkich stron tak, Ĺźeby zostaĹa zakĹadka ok. 1,5 cm

pre_1351372024__3.jpg

5. PozawijaÄ/przykleiÄ do Ĺrodka zakĹadki ze wszystkich stron

pre_1351372049__4.jpg

Co do górnego rogu to najlepiej zrobiÄ od strony wewnÄtrznej kilka drobnych naciÄÄ („harmonijkÄ”), wtedy Ĺadnie okleina nam siÄ zagnie, bez pomarszczeĹ (lepiej bÄdzie to widoczne w pkt. 9). Potem miejsce to bÄdzie zasĹoniÄte dociĹniÄtÄ uszczelkÄ

pre_1351372061__5.jpg

6. WkĹadamy dokĹadnie uszczelkÄ na swoje miejsce (moĹźna sobie pomóc ĹrubokrÄtem krzyĹźakowym) oraz dolnÄ listwÄ (wsuwamy „do doĹu” i dociskamy na caĹej dĹugoĹci)

pre_1351372090__6.jpg

7. W tylnych drzwiach bÄdzie trudniej, gdyĹź szyba nie opuszcza siÄ do koĹca i bÄdziemy mieli utrudniony dostÄp do dolnej czÄĹci uszczelki. OczywiĹcie moĹźna siÄ bawiÄ w wyjmowanie szyby ale po co... wystarczy tylko trochÄ podĹubaÄ. A wiÄc wyciÄgamy uszczelkÄ tyle ile siÄ da, oraz dolnÄ listwÄ (analogicznie jak w drzwiach przednich)

pre_1351372108__7.jpg

8. Odmierzamy na oko i przyklejamy okleinÄ na sĹupek z zachowaniem ok. 1,5 cm zapasu na zakĹadki (jak w pkt. 3), nastÄpnie odcinamy nadmiar okleiny ze wszystkich stron. Przy fragmencie przy szybie najlepiej zostawiÄ jak najmniejszÄ zakĹadkÄ, ok. 0,5 cm Ĺźeby Ĺatwiej jÄ byĹo zawinÄÄ pod uszczelkÄ

pre_1351372125__8.jpg

9. Zawijamy okleinÄ do Ĺrodka, a w górnym rogu znowu robimy kilka naciÄÄ, dziÄki czemu elegancko siÄ nam zagnie

pre_1351372141__9.jpg

10. Najtrudniejsza czÄĹÄ czyli dolna czÄĹÄ sĹupka przy szybie: jednÄ rÄkÄ podwaĹźamy ĹrubokrÄtem pĹaskim uszczelkÄ a drugÄ (którÄ w tym momencie robiĹem zdjÄcie) starannie i powoli zaginamy okleinÄ do Ĺrodka

pre_1351372162__10.jpg

Trudne, ale w kilkunastu ruchach po kawaĹeczku po paru chwilach jest gotowe. NastÄpnie wkĹadamy uszczelkÄ i dolnÄ listwÄ na swoje miejsce

pre_1351372175__11.jpg

11. Teraz zajmujemy siÄ równaniem górnych krawÄdzi sĹupków. Ja zrobiĹem to przyklejajÄc taĹmÄ na równo z górnÄ liniÄ krawÄdzi okna przedniego i tylnego, i tnÄc wedĹug niej skalpelem

pre_1351372193__12.jpg

12. NajĹatwiejszy do zrobienia tylny sĹupek: czyli tak jak poprzednio wyciÄgamy uszczelkÄ oraz dolnÄ listwÄ (jak w pkt. 2), oraz plastikowy trójkÄt (najpierw podwaĹźajÄc i wyjmujÄc z 2 zatrzasków, potem wysuwajÄc w kierunku jazdy). Wycinamy i przyklejamy okleinÄ (jak w pkt. 3), zawijamy i przyklejamy jÄ do Ĺrodka (jak w pkt. 4-5), w górnym rogu znowu wykonujemy kilka naciÄÄ w celu idealnego przyklejenia (jak w pkt. 9). PamiÄtamy o zostawieniu zakĹadki pod trójkÄt

pre_1351372216__13.jpg

13. Wciskamy uszczelkÄ oraz dolnÄ listwÄ na swoje miejsce, oraz trójkÄt (najpierw wsuwamy go w kier. tyĹu samochodu, potem dociskamy na 2 zatrzaski)

pre_1351372229__14.jpg

14. GórnÄ krawÄdĹş sĹupka oklejamy taĹmÄ, i równo ucinamy (jak w pkt. 11)

15. JeĹli zastanawiacie siÄ jak owe zakĹadki wyglÄdajÄ od Ĺrodka drzwi to praktycznie nie bÄdziecie zwracaÄ na to uwagi, gdyĹź jak wiadomo samochód jeĹşdzi jak i stoi na parkingu z zamkniÄtymi drzwiami. MoĹźna je oczywiĹcie dokĹadnie i równo po docinaÄ wczeĹniej odpowiednio odmierzajÄc

pre_1351372256__15.jpg

CaĹoĹÄ (obie strony) zajÄĹa mi ze 3-4 godziny, trzeba siÄ tylko przyĹoĹźyÄ i zrobiÄ to starannie, i nasz samochód nabiera charakteru. Przynajmniej ja tak uwaĹźam Ĺźe wyglÄda efektowniej. NaprawdÄ polecam zajÄÄ siÄ tym osobiĹcie, niĹź kupowaÄ w ASO taĹmy za kilkadziesiÄt zĹ/sĹupek. Ĺťe o satysfakcji z wkĹadu wĹasnego w samochód i efektów nie wspomnÄ laugh.gif Efekt:

przed pre_1351372276__16.jpg po pre_1351372292__17.jpg

JeĹli moja porada Ci pomoĹźe i uĹatwi sprawÄ, to proszÄ o "+ pomógĹ mi"

 Share


×
×
  • Create New...
UP