Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

klapa tylna VB kombi wszystko na jej temat


About This File

Moja przygoda z tylnÄ klapÄ VB kombi zaczÄĹa siÄ od takiego widoku

pre_1351367700__1.jpg

Tylna klapa ma w sobie parÄ dziwnych rzeczy,

a.zamek centralny

b.czujnik otwarcia klapy

c.oĹwietlenie tablicy rejestracyjnej

d.wycieraczkÄ tylnÄ

e.ogrzewanie tylnej szyby

f.tylne trzecie ĹwiatĹo stop

JeĹli jeden z elementów w Twojej klapie nie dziaĹa, nie zaczynaj od rozbierania klapy. NajczÄstszym problemem sÄ kable zasilajÄce elementy wykonawcze. PotrafiÄ siÄ one przecieraÄ i urywaÄ w miejscu przejĹcia z nadwozia do klapy tylnej. JeĹli któryĹ z tych kabli jest zepsuty najlepiej jest wyciÄÄ jego kawaĹek przed i za i wlutowaÄ nowy (najlepiej w tych samych kolorach, aby nie mieÄ kiedyĹ zagadki co ja tu zrobiĹem). MoĹźna teĹź kable polutowaÄ w miejscu przerwania, ale zwiÄksza to objÄtoĹÄ wiÄzki w miejscu gdzie ona pracuje i bÄdzie to niekorzystne na dĹuĹźszy czas.

pre_1351367724__2.jpg

pre_1351367745__3.jpg

AD a: ZAMEK CENTRALNY

Na zamek centralny klapy tylnej skĹadajÄ siÄ:

a.siĹownik elektryczny

b.zamek z kluczykiem

c.zatrzask klapy

SiĹownik elektryczny zamocowany jest do klapy za pomocÄ dwóch wkrÄtów, do ich odkrÄcenia potrzebny jest klucz nr 8. Na gĹówce siĹownika znajduje siÄ otwór do mocowania ciÄgna zmieniajÄcego poĹoĹźenie jednego z elementów obrotowych w zamku z kluczykiem. Z drugiej strony siĹownika jest szybko zĹÄcze (M37) z kablami zasilajÄcymi siĹownik (czarno-ĹźóĹty i czarno-czerwony). Tak wiec demontaĹź tego elementu powinien przebiegaÄ bezproblemowo.

pre_1351367761__4.jpg

Widok wtyku do siĹownika i kolory kabli na poniĹźszym foto

pre_1351367778__5.jpg

Schemat elektryczny siĹownika zamka centralnego klapy tylnej na poniĹźszym foto

pre_1351367798__6.jpg

Zamek z kluczykiem to kolejny element, który lubi przysparzaÄ nam kĹopotów. Potrafi siÄ zabrudziÄ do tego stopnia, Ĺźe uniemoĹźliwia wĹoĹźenie i/lub przekrÄcenie kluczyka w celu otwarcia klapy. NajlepszÄ metodÄ na reanimacjÄ zamka jest jego wykrÄcenie, wyczyszczenie i nasmarowanie. Zamek zamocowany jest za pomocÄ dwóch nakrÄtek M6 wiec potrzebujemy klucz nr8 aby go wymontowaÄ. Do zamka doĹÄczone sÄ dwa ciÄgna, jedno od siĹownika elektrycznego drugie od zatrzasku klapy. DemontaĹź ich nie powinien sprawiÄ nikomu trudnoĹci.

pre_1351367820__7.jpg

pre_1351367840__8.jpg

pre_1351367866__9.jpg

JeĹli juĹź zdecydujemy siÄ na regeneracjÄ (czyszczenie) naszego zamka to wyglÄda to mniej wiÄcej tak.

MajÄc wyjÄty zamek z tylnej klapy idziemy z nim na stóĹ warsztatowy, lub po prostu do domu.

WyglÄda on od strony Ĺrodkowej tak:

pre_1351367901__10.jpg

Zdejmujemy ze sworznia zamka zapinkÄ trzymajÄcÄ wszystkie elementy, nastÄpnie zdejmujemy biaĹy plastik i nastÄpnie czarny plastik. WaĹźne jest, aby przy rozbieraniu uwaĹźaÄ na maĹy sworzeĹ sprzÄgajÄcy biaĹy element obrotowy z czarnym. W przypadku jego zgubienia moĹźna go dorobiÄ z gwoĹşdzia, Ĺrubki lub innego drutu, który mamy pod rÄkÄ. PoniewaĹź dorobienie jego na wymiar jest doĹÄ czasochĹonne podajÄ od razu jego wymiar (Ĺrednica 3,5mm, dĹugoĹÄ 3,0mm).

pre_1351367980__12.jpg

Wszystkie elementy naleĹźy dokĹadnie wyczyĹciÄ z starego smaru i innych brudów jakie nam siÄ tam nazbieraĹy.

NastÄpnie zdejmujemy plastik który jest osĹonkÄ zamka, dziÄki temu moĹźemy usunÄÄ brud który tam jest i mamy dostÄp do miejsc gdzie moĹźemy prysnÄÄ smarem, aby zdjÄÄ ten plastik podwaĹźamy go z prawej i lewej strony maĹym ĹrubokrÄtem i wypychamy do przodu. Na zdjÄciu poniĹźej widaÄ gdzie plastik ma zaczepy wiÄc kaĹźdy chyba sobie poradzi.

pre_1351368005__13.jpg

pre_1351368028__14.jpg

Po dokĹadnym wyczyszczeniu i nasmarowaniu wszystkiego co nam zostaĹo zaczynamy skĹadanie w kolejnoĹci odwrotnej do demontaĹźu. NaleĹźy pamiÄtaÄ, aby sworzeĹ, który sprzÄga element czarny z biaĹym wĹoĹźyÄ w odpowiednim miejscu (tak jak na zdjÄciu) w przeciwnym razie zamek nie bÄdzie dziaĹaĹ poprawnie.

pre_1351368052__15.jpg

pre_1351368075__16.jpg

Po takiej regeneracji zamek powinien nam posĹuĹźyÄ jeszcze dĹugi czas bez przysparzania nam zbÄdnych problemów.

Zatrzask klapy wyglÄda tak:

pre_1351368098__17.jpg

Mocowany jest za pomocÄ 4 Ĺrub. Aby uĹatwiÄ jego dziaĹanie dobrze jest co jakiĹ czas go dokĹadnie wyczyĹciÄ i nasmarowaÄ. Najlepiej jest to robiÄ na wyjÄtym organie, ale jak ktoĹ nie ma czasu to zwykĹe pryĹniÄcie smarem teĹź powinno pomóc. Zamek rozlokowuje siÄ poprzez pociÄgniÄcie ciÄgna, które poĹÄczone jest z zamkiem z kluczykiem.

AD b: CZUJNIK OTWARCIA KLAPY TYLNEJ

W tylnej klapie po jej lewej stronie widoczny jest czujnik otwarcia klapy, taki czarny doĹÄ dĹugi dajÄcy siÄ wcisnÄÄ palcem, a normalnie wciskajÄcy siÄ przy zamkniÄciu klapy. W pozycji wciĹniÄtej rozĹÄcza on masÄ do oĹwietlenia wnÄki bagaĹźnika.

pre_1351368124__18.jpg

Sam czujnik wymontowany z klapy wyglÄda tak:

pre_1351368142__19.jpg

Mocowany on jest za pomocÄ jednego wkrÄta i doczepiony jest do niego jeden kabelek. U mnie czujnik troszkÄ siÄ zacinaĹ gdyĹź byĹ lekko wygiÄty. PomogĹo naprostowanie go palcami i pryĹniÄcie troszkÄ smaru do Ĺrodka. Mam nadziejÄ, Ĺźe to rozwiÄzanie pomoĹźe na pewien czas. Ten czujnik równieĹź steruje zapalaniem i gaĹniÄciem lampki oĹwietlajÄcej wnÄtrze bagaĹźnika, schemat na poniĹźszym foto.

pre_1351368176__20.jpg

AD c: OĹWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ

Standardowo tylna tablica rejestracyjna oĹwietlana jest dwiema Ĺźarówkami C5W. Ja postanowiĹem je zamieniÄ na Ĺźaróweczki biaĹe diodowe zasilane 12V ale nie byĹo to takie Ĺatwe jakby siÄ wydawaĹo. Plastiki w których umieszczone sÄ Ĺźaróweczki u mnie byĹy popÄkane (ciÄĹźko siÄ je skleja, aby byĹy sztywne, a przy wkĹadaniu i tak potrafi pÄknÄÄ), wiÄc najlepiej wymieniÄ je na nowe. Te plastikowe obsadki Ĺźarówek zamocowane sÄ w plastiku który od Ĺrodka klapy jest przykrÄcony czterema nakrÄtkami M6 czyli kluczyk nr8 jest potrzebny (dwie z nich trzymajÄ równieĹź zamek który naciskamy, aby otworzyÄ klapÄ). W tym plastiku sÄ dwa obwody elektryczne do Ĺźarówek, które potrafiÄ zardzewieÄ i przestaÄ przewodziÄ, wtedy to wymiana, lub domowa dĹubanina, aby dostarczyÄ napiÄcie do Ĺźaróweczek.

pre_1351368201__21.jpg

pre_1351368222__22.jpg

Efekt koĹcowy

pre_1351368238__23.jpg

Schemat oĹwietlenia rejestracji rejestracyjnej na poniĹźszym foto.

pre_1351368259__24.jpg

AD d: WYCIERACZKA TYĹ

Wycieraczka tylna jest elementem czÄsto sprawiajÄcym problemy, a mianowicie potrafi siÄ zatrzeÄ i przestaÄ dziaĹaÄ (ruszaÄ siÄ). Aby naprawiÄ takÄ przypadĹoĹÄ najlepiej jest wszystko rozebraÄ. Zaczynamy od zdjÄcia samego ramienia wycieraczki, potrzebny do tego bÄdzie nam klucz nr 10, demontujemy nakrÄtkÄ, lekko ruszamy wycieraczkÄ i wycieraczka zostaje nam w rÄkach. UkazujÄc nam taki widok.

pre_1351368277__25.jpg

NastÄpnie zdejmujemy czarnÄ zaĹlepkÄ pod którÄ jest nakrÄtkÄ, którÄ demontujemy kluczem 19 (najĹatwiej jest to zrobiÄ kluczem oczkowym Ĺamanym). Zdejmujemy nakrÄtkÄ podkĹadkÄ i czarnÄ plastikowÄ osĹonkÄ. Teraz nasz silniczek od wycieraczki trzymany jest juĹź tylko od Ĺrodka, za pomocÄ dwóch wkrÄtów i kabli zasilajÄcych. Rozpinamy kabelki i kluczem nr8 odkrÄcamy dwa ostatnie wkrÄty.

pre_1351368296__26.jpg

Silniczek zostaje nam w rÄkach. CaĹy zdemontowany zestaw wyglÄda tak.

pre_1351368317__27.jpg

JeĹli sworzeĹ wycieraczki siÄ nie rusza, najlepiej jest go najpierw potraktowaÄ jakimĹ Ĺrodkiem czyszczÄcym (WD40) próbowaÄ lekko rozruszaÄ, gdy juĹź zacznie siÄ ruszaÄ wycieramy caĹe WD40 i smarujemy jakimĹ smarem, nastÄpnie najlepiej jest wĹÄczyÄ silniczek i niech siÄ troszkÄ swobodnie porusza.

Wszystko skĹadamy w kolejnoĹci odwrotnej do montaĹźu i moĹźemy cieszyÄ siÄ sprawnie dziaĹajÄcÄ wycieraczkÄ. Ja u mnie zamiast standardowego ramienia wycieraczki uĹźyĹem wycieraczki tylnej od Seicento, pasuje idealnie do wielokarb jaki jest na silniczku a wyglÄd jest sporo lepszy.

A efekt koĹcowy wyglÄda tak

pre_1351368336__28.jpg

Schemat elektryczny podĹÄczenia silnika wycieraczki tylnej na poniĹźszym foto.

pre_1351368354__29.jpg

AD e: OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY

Tylna szyba jest jak kaĹźdy wie ogrzewana, zasilana jest prÄdem przez dwa przewody doĹÄ grube z prawej strony brÄzowy z lewej strony zielony

pre_1351368377__30.jpg

pre_1351368404__31.jpg

Schemat podĹÄczenia elektrycznego ogrzewanej tylnej szyby na poniĹźszym foto.

pre_1351368433__32.jpg

AD f: TYLNE TRZECIE ĹWIATĹO STOP

Tylne trzecie ĹwiatĹo stop zamontowane jest w plastiku u góry klapy tylnej zasilane jest dwoma kabelkami (ĹźóĹto-czarny i brÄzowy) da siÄ je rozĹÄczyÄ bo po drodze jest kostka ĹÄczeniowa. CaĹy plastik zamocowany jest za pomocÄ 6 Ĺrub do klapy tylnej. Ĺťaróweczki w trzecim Ĺwietle stop sÄ diodowe wiec nie powinno byÄ potrzeby ich wymiany. Cztery Ĺruby ukryte sÄ pod plastikowymi zaĹlepkami dwie widaÄ po zdjÄciu wykĹadziny. OdkrÄcamy je kluczem torx T25, miejsca Ĺrub oznaczone sÄ strzaĹkami na zdjÄciu poniĹźej

pre_1351368449__33.jpg

pre_1351368468__34.jpg

Schemat elektryczny podĹÄczenia trzeciego ĹwiatĹa stop na poniĹźszym foto

pre_1351368486__35.jpg

Pozdrawiam i miĹej pracy przy Waszych klapach tylnych w VB Kombi

 Share


×
×
  • Create New...
UP