Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Wymiana pompki spryskiwacza


About This File

Wymiana pompki spryskiwacza ĹwiateĹ / szyb

Samochód wystarczy podnieĹÄ, koĹo skrÄciÄ na max. Jak komuĹ wygodniej to moĹźe zdjÄÄ koĹo.

1 Zaczynamy od zdjÄcia nadkola

pre_1351366795__1.jpg

2 Te dwa to plastikowe zaczepy

pre_1351366811__2.jpg

3 NakrÄtka (10). Zaczep siÄ powtórzyĹ z poprzedniego zdjÄcia

pre_1351366843__3.jpg

4 Ĺruba (torx) i zaczep, który siÄ powtarza

pre_1351366868__4.jpg

Ostatnia Ĺruba przytrzymujÄca nadkole znajduje siÄ pod samochodem na krawÄdzi zderzaka.

5 PozostaĹe dwie Ĺruby odkrÄciĹem z rozpÄdu, przytrzymywaĹy one ĹwiatĹa przeciwmgielne wiÄc chyba nie we wszystkich wersjach sÄ.

pre_1351366896__5.jpg

W sumie naleĹźy wyjÄÄ dwa plastikowe zaczepy (coĹ w rodzaju koĹka rozporowego), jednÄ nakĹadkÄ i dwie Ĺrubki.

6 I tak to powinno wyglÄdaÄ

pre_1351366911__6.jpg

Teraz musimy zajÄÄ siÄ zderzakiem. Nie trzeba caĹego zdejmowaÄ.

7 Tu znajduje siÄ pierwsza Ĺrubka

pre_1351366933__7.jpg

8 O wĹaĹnie ta

pre_1351366955__8.jpg

9 Pod spodem samochodu znajdujÄ siÄ jeszcze dwa plastikowe zaczepy (koĹki rozporowe)

pre_1351366975__9.jpg

NaleĹźy jeszcze odkrÄciÄ grill i jednÄ ĹrubkÄ przytrzymujÄcÄ zderzak i lampÄ.

Zsuwamy delikatnie zderzak, odchylamy i mamy idealny dostÄp do zbiornika spryskiwaczy.

Ten na zdjÄciu jest z wersji X25XE wiÄc jest to 5,5 litrowy z dwoma pompkami. Ta na pierwszym planie jest to pompka od ĹwiateĹ.

10 Jest wiÄksza od tej spryskujÄcej szyby.

pre_1351366991__10.jpg

11 Tu na zdjÄciu zaznaczony jest czujnik poziomu pĹynu. Ja wyjÄĹem go zanim wymieniĹem pompkÄ i spuĹciĹem tÄdy pĹyn do spryskiwaczy aby siÄ nie zmarnowaĹ

pre_1351367018__11.jpg

 Share


×
×
  • Create New...
UP