Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Foto porada jak sobie poradzi� z zaryglowanymi drzwiami pasaşera z przodu.


About This File

Foto porada jak sobie poradziÄ z zaryglowanymi drzwiami pasaĹźera z przodu.

DemontaĹź, Ja zaczÄĹem od ;

- ZdemontowaĹem zaĹlepki i odkrÄciĹem wszystkie Ĺruby w drzwiach prĂłcz jednej w rogu od schowka na dole. ( Z prawej strony, brak krĂłtkiego ĹrubokrÄta-przeszkadza fotel)

pre_1351365869__1.jpg

- Dla minimalnie wiÄkszego pola manewru tapicerkÄ odkrÄciĹem rĂłwnieĹź schowek i kratkÄ powietrza koĹo drzwi

- ZdemontowaĹem fotel pasaĹźera, dla moĹźliwoĹci okrÄcenia ostatniej Ĺruby na dole w drzwiach pod schowkiem drzwi oraz dla moĹźliwoĹci wiÄkszego manipulowania tapicerkÄ. NajwiÄkszy problem byĹ z odĹÄczeniem wtyczki od napinacza pasĂłw.

- Potem poszĹo gĹadko. OdczepiĹem delikatnie po kaĹźdym z zatrzaskĂłw koĹo gĹoĹnika jak i po przeciwnej stronie drzwi. OdchyliĹem do siebie i lekko popchaĹem do gĂłry aby zdajÄc z zaczepĂłw. Szyba odsuniÄta.

- ChciaĹem wyjÄÄ najpierw ten plastik koĹo klamki lecz to byĹo nie wykonalne. Zbyt duĹźe wpusty plastikowe wchodzÄce w tapicerkÄ. OdpuĹciĹem sobie i zaczÄĹem manewrowaÄ gĂłra dóŠboki w prawo i w lewo. Po chwili udaĹo mi siÄ wysunÄÄ caĹÄ tapicerkÄ bez Ĺźadnych uszkodzeĹ. Bardzo utrudniaĹa klamka od otwierania od Ĺrodka, lecz chyba konstruktor to przewidziaĹ i wyciÄĹ dĹugÄ szczelinÄ nad klamka w tapicerce. PoprowadziĹem tamtÄdy klamkÄ i wyszĹo bez problemu.

Po zdjÄciu tapicerki przypomniaĹy mi siÄ sĹowa kilku co dzwoniĹem elektro-mechanikĂłw; „Jedyna opcja otworzenia tych drzwi to potargaÄ tapicerkÄ i rozwaliÄ przecinakiem zamek od Ĺrodka! To standardowa procedura! Innego wyjĹcia niema! „

Nie myĹlÄc dalej tak katastroficznie przystÄpiĹem do dalszego dziaĹania;

- ZdemontowaĹem kawaĹek biaĹego plastiku trzymajÄcy dzyndzel od klamki wewnÄtrz. ZdemontowaĹem klamkÄ caĹkowicie.

pre_1351365886__2.jpg

- ZaczÄĹem oglÄdaÄ zamek wewnÄtrz drzwi i zauwaĹźyĹem Ĺźe ma on Ĺruby na 3 rogach oraz 4 rĂłg jest zagiÄty blaszkÄ.

DĹugo nie myĹlÄc wiozĹem odpowiedni ĹrubokrÄt i zaczÄĹem odkrÄcaÄ po kolei Ĺrubki

pre_1351365900__3.jpg

- JuĹź jedna odkrÄcona

pre_1351366067__4.jpg

- Po odkrÄceniu 3 Ĺrubek nie odginaĹem tej blaszki. Chyba producent to przewidziaĹi nie robiĹ tam Ĺrubki. DostÄp do niej byĹby chyba prawie nie moĹźliwy.

- MiaĹem uĹatwionÄ sytuacje poniewaĹź juĹź kiedyĹ ktoĹ rozbieraĹ ten zamek i niebyĹo juĹź nita. Lecz miaĹem przygotowanÄ lutownicÄ transformatorowÄ aby rozgrzaÄ nit. OkazaĹa siÄ zbÄdna.

- ZaczÄĹem wykrzywiaÄ zamkiem trzymajÄc czÄĹÄ obudowy za gniazdo wtyczki w róşne kierunki. ParÄ razy podĹÄczyĹem kostkÄ aby sprawdziÄ czy siÄ juĹź nie otworzy siÄ

z centralnego. Lecz nie udaĹo siÄ . PodĹÄczanie go okazaĹo siÄ bĹÄdem ktĂłry opisze później!

- RuszajÄc tak gĂłrnÄ obudowÄ szarpaĹem za klamkÄ zewnÄtrznÄ drzwi. W pewnym momencie poczuĹem taki lekki stawiany opĂłr klamki w pewnym poĹoĹźeniu rozchodzÄcej siÄ budowy zamka. PociÄgiem mocniej do gĂłry odchylajÄcÄ siÄ czeĹÄ obudowy zamka pod kÄtem, jak pociÄgaĹem caĹy czas za klamkÄ rygiel puĹciĹ najpierw raz a za nastÄpnym pociÄgniÄciem klamki drzwi siÄ otworzyĹy.

W tym momencie BANAN NA TWARZY wink.gif

A wracajÄc do tego Ĺźe zĹym pomysĹem byĹo prĂłbowanie otwarcia centralnym zamkiem przy odstajÄcej obudowie. To dlatego Ĺźe potem zauwaĹźyĹem Ĺźe nie da siÄ wĹÄczyÄ radia w aucie.

MyĹlÄ „znĂłw siÄ teraz co innego popsuĹo”

PosprawdzaĹem ĹwiatĹa itp. I wyszĹo na to Ĺźe nie mam migaczy ani awaryjnych.

No to do bezpiecznikĂłw .Sprawdzam od migaczy dobre, Sprawdzam od awaryjnych przepalony. WstawiĹem nowy bezpiecznik i ucieszony Ĺźe juĹź migacze sÄ i radio gra.

Lecz spojrzaĹem na kontrolki na zegarach i widzÄ Ĺźe kontrolka od migaczy caĹy czas Ĺwieci a migacze w tym czasie nie migajÄ (wyĹÄczone)

Chwile myĹlÄc odĹÄczyĹem akumulator na kilka minut i w tym czasie posprawdzaĹem wszystkie bezpieczniki. OkazaĹy siÄ juĹź wszystkie w porzÄdku. Lecz po ponownym podĹÄczeniu akumulatora wszystko wrĂłciĹo do normy.

Po prostu podczas ruszania obudowÄ zamka powstaĹo gdzieĹ zwarcie.

WyjÄĹem ten mikroprzeĹÄcznik ktĂłry byĹ w zamku i zauwaĹźyĹem Ĺźe jest to jeszcze oryginalny przeĹÄcznik i jego dzyndzel jest skrzywiony. Wiadomo juĹź dlaczego siÄ zaciÄĹ zamek.

JakiĹ fachowiec usunÄĹ gumkÄ od dzyndzla przeĹÄcznika zamiast zainwestowaÄ 5zĹ w nowy.

Dobry

pre_1351366103__5.jpg

,uszkodzony, brak gumki oraz skrzywiony

pre_1351366121__6.jpg

Teraz tylko wszyto poskĹadaÄ jak byĹo i w drogÄ.

W takim stanie wyjÄĹem zamek

pre_1351366136__7.jpg

Jak by byĹa sytuacja niemoĹźnoĹci odkrÄcenia Ĺrubek to trzeba by wypaliÄ dziurÄ lutownicÄ w obudowie pomiÄdzy 2 a 3 stykiem w gnieĹşdzie w zamka. Uprzednio odpinajÄc oryginalnÄ wtyczkÄ zasilajÄcÄ. NaleĹźaĹo by podĹÄczyÄ siÄ pod 3 styk w zamku a drugi przewĂłd z zasilaniem dotknÄÄ w to miejsce co wskazane jest na zdjÄciu.

pre_1351366155__8.jpg

pre_1351366166__9.jpg

SprawdzajÄc poĹÄczenia stykĂłw zamka doszedĹem do wniosku Ĺźe w moim przypadku wystarczyĹo podaÄ napiÄcie na styki 3 i 4. Nie wiedziaĹem o tym puki nie rozebraĹem zamka. OczywiĹcie prĂłbowaÄ raz + na 2 i – na 4 jak i zamiennie. Bo u mnie caĹy czas byĹ wciĹniÄty przeĹÄcznik. A centralny podawaĹ napiÄcie na styki przeĹÄcznika NC czyli na 3 i 5.

Czy jest moĹźliwoĹÄ odblokowania drzwi elektrycznie wystarczy sprawdzaÄ miernikiem opĂłr pomiÄdzy stykiem 3 a 4 i 3 a 5. JeĹli jest okoĹo 20omĂłw to moĹźna miaĹo prĂłbowaÄ podĹÄczaÄ siÄ pod styki zamka. Uprzednio naleĹźy odĹÄczyÄ oryginalna kostkÄ od zamka poniewaĹź podanie napiÄcia na styki moĹźe uszkodziÄ centralkÄ.

Problem jest wtedy kiedy blaszka w przeĹÄczniku jest zĹamana, miaĹem tak u kolegi lecz tam drzwi daĹo siÄ otworzyÄ. WĂłwczas w takim przypadku niema moĹźliwoĹci otwarcia drzwi podajÄc napiÄcie na styki zamka, jedynie robiÄc dziurÄ lutownicÄ jak opisane wyĹźej lub rozbiĂłrka zamka na moim przykĹadzie.

OpracowaĹ : Dexter23pl smile.gifcool.gif

 Share


×
×
  • Create New...
UP