Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Lusterka składane elektrycznie [Vectra C, Signum]


About This File

Cześć,

na forum poruszano już jak zrobić to samemu, ale temat się rozjechał, więc postanowiłem zrobić nowy, przejrzysty ze wszystkimi szczegółami.

Jeżeli któryś z moderatorów uzna to za powtarzanie tematu proszę usunąć całość, ale a ja podczepiam się pod temat "zrób to sam".

Do rzeczy:

Wielu z nas chciałoby móc naciskać magiczny guzik składania lusterka, tak jak na filmie:

http://www.youtube.com/watch?v=RCgBtVn0bfQ - dodam tylko, że to moje Signum.

Od razu Wam powiem, że nie trzeba wymieniać kompletnych lusterek za 700zĹ plus moduły za 500 zł każdy- jest inny sposób.

Mając już oryginalne lusterka, możemy wymienić ich wnętrzności.

pre_1351343064__1.jpg

Na dole zdjÄcie lusterka bez moĹźliwoĹci skĹadania elektrycznego a na górze wersja o która siÄ rozchodzi.

RóĹźnica polega na tym, ze jedno jest plastikowe a drugie metalowe i wĹaĹnie w metalowym moĹźna zamontowaÄ (w fabryce) silniczek elektryczny.

Tak, tak, wystarczy wymieniÄ ramiÄ na metalowe z silniczkiem a nie kupowaÄ caĹe lusterko.

Na allegro moĹźemy kupiÄ lewe lusterko za od 450zĹ do 600zĹ a prawe od 250zĹ do 300zĹ.

Cena jest skandaliczna i nie zawiera jeszcze ceny moduĹów ;(

Dla peĹnego efektu moĹźemy zastosowaÄ lusterko fotochromatyczne 100-200zĹ (zasada dziaĹania tak jak w lusterku wewnÄtrznym).

SzkĹo fotochromatyczne o którym mowa wystÄpuje TYLKO w wersji od strony kierowcy (no chyba Ĺźe powalczymy z wersjÄ angielskÄ i zrobimy z 2 stron, ale tego jeszcze nie przerobiĹem).

RóĹźnica jest widoczna z dwóch stron lustra, od tyĹu wyglÄda tak:

pre_1351343074__2.jpg

WyraĹşnie widaÄ, Ĺźe wersja fotochromatyczna posiada dodatkowÄ zĹÄczkÄ.

A od frontu szkĹo posiada grubÄ ramkÄ

pre_1351343085__3.jpg

Zamieszczam zdjÄcia moduĹków (po lewej ten, który nic nie moĹźe a po prawej ten który obsĹuguje skĹadane lusterka).

W wymaganych moduĹach jest inny procesor oraz dodatkowo kilka ukĹadów scalonych, które odpowiadajÄ za funkcjÄ skĹadania (serwo silników, fotochrom itp).

Od razu powiem, Ĺźe pamiÄÄ o zalogowaniu w innym aucie jest zawarta w procesorze i to by byĹo na tyle

pre_1351343102__4.jpg

13193366 - strona kierowcy.

13193367 - strona pasaĹźera.

Zaczynamy od wymiany ramienia - bez tego siÄ nie obejdzie.

SÄ dwa sposoby zdjÄcia obudowy lusterka - drugiego nie znam

Ja opanowaĹem do perfekcji wyjÄcie szkĹa (moĹźna je wyjÄÄ w 3 sekundy nawet z zamontowanego na aucie lusterka).

Pod szkĹem mamy 4 zaczepy, które po wepchniÄciu do Ĺrodka uwalniajÄ obudowÄ.

Wtedy nasze ramie pozbawione jest juĹź szkĹa oraz tylnej obudowy i wyglÄda tak:

pre_1351343134__5.jpg

Lusterko jest zamocowane do auta na 3 Ĺrubach, 2 z nich sÄ pod plastikiem w którym znajduje siÄ gĹoĹniczek wysoko tonowy a ta pozostaĹa pod maĹÄ czarnÄ zaĹlepka.

pre_1351343146__6.jpg

Niestety ten plastik jest "przyplastikowany" na staĹe i konieczna jest tu wiertarka, która usunie zgrzany plastik.

OkrÄgĹe otworki sÄ juĹź po usuniÄciu plastikowych zgrzanych mocowaĹ i w to miejsce zastosujemy maĹe metalowe wkrÄty, które poĹÄcza caĹoĹÄ.

MoĹźna tez kupiÄ nowy plastik i go zaspawaÄ na gorÄco, ale wkrÄty w 100% wystarczÄ.

pre_1351343158__7.jpg

Na czerwono oznaczyĹem miejsca w których byĹy plastikowe zgrzewy i w które wkrÄcimy wkrÄty (1cm, nie wiÄksze)

plastikjednorazowykolor.jpg

Po wkrÄceniu wyglÄda to tak:

pre_1351343171__8.jpg

Wiertarka potrafi siÄ wkrÄciÄ w metal, wiÄc trzeba uwaĹźaÄ bo jak nie to:

pre_1351343184__9.jpg

MaĹo brakowaĹo i miaĹbym duĹźe kuku.

Element sterujÄcy szkĹem demontujemy po odkrÄceniu (3x torx 10).

Mówimy o tym okrÄgĹym elemencie:

pre_1351343210__10.jpg

UWAGA, SILNICZKI REGULACJI SZKĹA (OKRÄGĹY PLASTIK MOCOWANY NA 3 TORXY) WYSTÄPUJE W 2 WERSJACH.

JEDNA WERSJA MA 8 PINÓW DRUGA 3 PINY

Demontujemy teĹź ten magiczny kawaĹek plastiku.

Najlepiej demontuje siÄ wszystko na ZAMONTOWANYM JESZCZE RAMIENIU

Ten plastik siÄ wrednie trzyma i trzeba machaÄ ramieniem by go sprawnie wyjÄÄ, pamiÄtajÄc o jednym zatrzasku.

pre_1351343223__11.jpg

pre_1351343244__12.jpg

Po przykrÄceniu zakĹadamy obudowÄ (zatrzaski Ĺadnie wskakujÄ) i NA KOĹCU ZAKĹADAMY SZKĹO.

Zanim przykrÄcimy juĹź na staĹe ramie sprawdziÄ trzeba czy aby na pewno wszystko wskoczyĹo na swoje miejsce i czy lusterko bÄdzie pĹynnie siÄ skĹadaĹo.

Trzeba wszystko bardzo dokĹadnie spasowaÄ by potem nie rozbieraÄ i poprawiaÄ.

PrzyszĹa pora na wymianÄ moduĹu.

ModuĹy powinny byÄ wylogowane z auta (inaczej nie odpalimy pojazdu i nie zalogujemy ich w naszym aucie).

MoĹźemy zakupiÄ lusterka NIE WYLOGOWANE ale musimy mieÄ albo PIN (wtedy kasujemy ECU na tech2) lub VIN dawcy. Na 99% otrzymamy za 100-150zĹ od serwisu potrzebne kody i GRA MUZYKA.

WiÄzka, która ĹÄczy moduĹ z ramieniem lustra jest piÄknie opisana niĹźej (zacytowaĹem sĹowa Tadzia - raz jeszcze dziÄki)

Koszt wiÄzki to 50zĹ na allegro a ja nie mam wiÄzki niepeĹnej by porównaÄ z peĹnÄ.

JeĹźeli jednak macie trochÄ pojÄcia o elektryce moĹźna wiÄzki samemu uzupeĹniÄ o brakujÄce piny.

DziÄki TADZIO'wi instrukcja instalacji zostaĹa dokoĹczona.

Tadziu wrzucam Twój opis na samym poczÄtku, Ty moĹźesz tÄ czÄĹÄ skasowaÄ

"JeĹli ktoĹ ma peĹnÄ wiÄzkÄ, tzn. we wtyku do lusterka ma przynajmniej 10 pinów to nie dla niego te bazgroĹy.

JeĹli ktoĹ nie ma wiÄzki pod skĹadane elektr. lustra to musi doĹoĹźyÄ 5 przewodów. Jak zawsze jest parÄ moĹźliwoĹci

1. PobraÄ je z jakiejĹ wiÄzki podstawowej, w której jest dokĹadnie tyle pinów-przewodów ile nam potrzeba, tzn. 5, czyli standardowa wiÄzka z drzwi gdzie sÄ zwykĹe lusterka z grzaniem i regulacjÄ. Wada: wyciÄganie pinów z wtyku przy module wymaga wprawy i cierpliwoĹci. Zaleta: pasujÄ idealnie.

2. ZrobiÄ sobie samemu takie przewody. Ok. 80-90cm przewodu 0.5mm2, najlepiej takiego do instalacji samochodowych bo majÄ cieĹszÄ izolacjÄ co uĹatwia montaĹź, 5 pinów ĹźeĹskich typu mini-ISO, 5 pinów ĹźeĹskich FAKRA. Wady: jakoĹÄ wykonania zaleĹźy od umiejÄtnoĹci manualnych. Zalety: chyba koszt i ...

W obu przypadkach trzeba najpierw lekko rozbebeszyÄ wtyk przy module. W miejscach gdzie wejdÄ nasze nowe piny sÄ wsadzone gumowe biaĹe zaĹlepki, korki, które trzeba wypchnÄÄ do Ĺrodka i usunÄÄ.

PrzeĹÄcznika nie trzeba wymieniaÄ bo zwykĹy dziaĹa tak samo jak ten z namalowanym skĹadanym lusterkiem.

A teraz piny:

moduĹ------lustro

3------------9

4------------10

13----------5

19----------3

12----------1

 Share


×
×
  • Create New...
UP