Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Kompresor klimatyzacji regeneracja


About This File

Witam wszystkich, postaram siÄ przybliĹźyÄ demontaĹź uszczelniacza waĹu (GM 6595183- ok.50 zĹ ASO) i/lub uszczelniaczy czujnika ciĹnienia (GM 02724330 - ok. 55 w ASO, ale do tego nie trzeba demontowaÄ sprÄĹźarki) w sprÄĹźarce klimatyzacji przez który bardzo czÄsto "znika" czynnik i olej, moĹźe to komuĹ przyda siÄ. Wymagany jest ĹciÄgacz do koĹa "magnesu" w popularnej kilka lat temu motorynce (ja zapoĹźyczyĹem od znajomego mechanika), bez tego nie mamy szans aby rozpoczÄÄ demontaĹź !!!

- ĹciÄgamy pasek wielorowkowy i odkrÄcamy dwa wÄĹźe aluminiowe dochodzÄce do sprÄĹźarki, od góry widoczne i dostÄpne w komorze silnika

- nastÄpnie wczoĹgujemy siÄ pod omesiÄ i rozpinamy zĹÄczkÄ od sprzÄgĹa elektromagnetycznego i odkrÄcamy wszystkie Ĺruby mocujÄce, chyba sÄ 3 lub 4

- wczeĹniej naleĹźy upewniÄ siÄ oczywiĹcie gdzie mamy wycieki i po wyjÄciu sprÄĹźarki najlepiej potraktowaÄ jÄ karcherem lub podobnym sprzÄtem

- odkrÄcamy ĹrubÄ na osi która trzyma jednÄ z czÄĹci sprzÄgĹa, nazwijmy jÄ tarczÄ (uwaga na klina-nie zgubiÄ)

pre_1351189402__1.jpg

- po demontaĹźu wyglÄda to tak

pre_1351189414__2.jpg

-nastÄpnie w np. rÄkach trzymajÄc za koĹo pasowe druga osoba uderza mĹotkiem w oĹ (z czuciem - delikatnie) przez najlepiej jakieĹ drewienko, zbijamy koĹo pasowe wraz z ĹoĹźyskiem które jeĹźeli wyje trzeba wymieniÄ lub moĹźna rozebraÄ, wypĹukaÄ w ropie i nasmarowaÄ powtórnie (ja tak zrobiĹem i jest ok.),

pre_1351189488__3.jpg

- oto nr ĹoĹźyska (jak widaÄ moĹźna je zdemontowaÄ nie wyciÄgajÄc sprÄĹźarki z auta)

pre_1351189555__4.jpg

- nastÄpnie demontujemy uzwojenie elektromagnesu równieĹź "mĹotkiem" lub podwaĹźamy duĹźym ĹrubokrÄtem po obwodzie, powinno leciutko zejĹÄ mimo syfu i korozji, nastÄpnie rozkrÄcamy 6 Ĺrub w celu rozpoĹowienia sprÄĹźarki

pre_1351189591__5.jpg

- rozkĹadamy na dwie czÄĹci zaznaczajÄc wczeĹniej w którym miejscu siÄ schodzÄ, uwaga na olej bo pewnie coĹ siÄ wyleje i otrzymujemy coĹ takiego

pre_1351189631__6.jpg

- widoczny jest metalowo-gumowy uszczelniacz waĹu, który

chcemy wymieniÄ

- ĹciÄgamy pierĹcieĹ segera i od wewnÄtrz delikatnie moĹźemy wypchnÄÄ stary uszczelniacz uzyskujÄc taki efekt

pre_1351189655__7.jpg

- wewnÄtrz widaÄ teĹź oring, który jest w oryginalnym komplecie i teĹź go wyjmujemy i wkĹadamy po wyczyszczeniu wnÄtrza nowy

pre_1351189679__8.jpg

- montujemy nowy uszczelniacz waĹu widoczny z prawej

pre_1351189704__9.jpg

- naleĹźy zwróciÄ uwagÄ na wielki oring w miejscu styku obydwu czÄĹci sprÄĹźarki po rozpoĹowieniu, czy nie ma jakiĹ ubytków itp.

pre_1351189739__10.jpg

- nastÄpnie skĹadamy wszystko w odwrotnej kolejnoĹci uwaĹźajÄc na koĹnierz nowego uszczelniacza

- po skrÄceniu moĹźemy przystÄpiÄ do wyjÄcia czujnika i wymiany uszczelek - oringów (4 sztuki w zestawie), których ja nie wymieniaĹem bo w tym miejscu nie miaĹem wycieków, ale jest to zabezpieczone od zewnÄtrz pierĹcieniem segera o zdecydowanie mniejszej Ĺrednicy niĹź uszczelniacz waĹu. Jak widaÄ sam uszczelniacz na dobrÄ sprawÄ przy odrobinie sprytu moĹźna wymieniÄ nie wyciÄgajÄc sprÄĹźarki z auta, ale ja zrobiĹem to dlatego, Ĺźe po wyjÄciu mamy lepszy dostÄp i moĹźliwoĹÄ dokĹadnego wyczyszczenia choÄby miejsca waĹu, gdzie pracuje gumowa powierzchnia (zazwyczaj zbiorowisko syfu i najgorsze gdy jest korozja to trzeba potraktowaÄ oĹ najlepiej drobnym papierem Ĺciernym w celu wygĹadzenia).

Mam nadziejÄ, Ĺźe komuĹ to siÄ przyda

Na czas wymontowanej sprÄĹźarki proponuje odkrÄcone rurki zabezpieczyÄ jakÄĹ foliÄ, aby zminimalizowaÄ dostanie siÄ do ukĹadu zanieczyszczeĹ i wilgoci, co skutecznie dewastuje naszÄ "lodówkÄ". Uff to chyba wszystko 24.gif

porada z motonews

wykonaĹ mimorek

 Share


×
×
  • Create New...
UP