Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Klimatyzacja - opis i rozwi�zanie problemu


About This File

Witam,

PostanowiĹem opisaÄ swój problem z klimatyzacjÄ i sposób jego rozwiÄzania, moĹźe komuĹ bÄdzie on pomocny.

Klimatyzacja caĹy czas byĹa sprawna, aĹź pewnego dnia momentalnie przestaĹa chĹodziÄ. Pierwsza myĹl – rozszczelnienie ukĹadu. PodjechaĹem do "specjalisty" od klimatyzacji który stwierdziĹ, Ĺźe przepaliĹa siÄ cewka elektromagnetyczna w kompresorze klimatyzacji oraz kompresor siÄ rozszczelniĹ i naleĹźy wymieniÄ w nim uszczelnienie, a caĹkowity koszt naprawy wraz z nabiciem oszacowaĹ na 550zĹ. „Specjalista” sprawdziĹ szczelnoĹÄ azotem po czym ĹciÄgnÄĹ czynnik i umówiliĹmy siÄ na telefon.

Klimatyzacja nie dawaĹa mi spokoju, zaczÄĹem wiÄc sam szukaÄ ĹşródĹa problemu (upaĹ 35 stopni). ZdjÄĹem wtyczkÄ od kompresora klimatyzacji i miernikiem stwierdziĹem brak zasilania. Vectra posiada czujnik ciĹnienia który w przypadku braku czynnika w ukĹadzie odĹÄcza zasilanie od kompresora, w celu jego oszukania zwarĹem spinaczem biurowym pin 1 z 2 na czujniku (kostka S20 na przewodzie klimatyzacji, okolice akumulatora w silniku Y20DTH).

pre_1351187940__s20z.jpgpre_1351187963__wtyczkas20.jpg

Mimo zwarcia pinów, zasilania na wtyczce kompresora ciÄgle nie byĹo. Kolejnym krokiem byĹo sprawdzenie przekaĹşnika R60

pre_1351188016__k60h.jpg

(poprzez podmianÄ na inny) który okazaĹ siÄ byÄ sprawny. Po rozebraniu wtyczki od kompresora zauwaĹźyĹem dwa kable, brÄzowo czerwony (masa) oraz czarno biaĹy, idÄc po kablu czarno biaĹym natrafiĹem na przekaĹşnik R87 (który jak dotÄd uznawaĹem odpowiadaĹ wyĹÄcznie za I etap pracy wentylatora silnika). Po wyjÄciu przekaĹşnika R87

pre_1351188061__pre_1350928092__3.png

zwarĹem piny zgodnie z rysunkiem na przekaĹşniku spinaczami biurowymi i o dziwo pojawiĹo siÄ napiÄcie na wtyczce kompresora!! ZaĹniedziaĹe styki przekaĹşnika R87 potraktowaĹem lekko papierem Ĺciernym, zamontowaĹem przekaĹşnik i sukces, jest napiÄcie na wtyczce. Po samodzielnej naprawie wróciĹem do „specjalisty” który ĹciÄgnÄĹ mi czynnik z reklamacjÄ i kazaĹem powrotnie nabiÄ mi ukĹad co teĹź uczyniĹ i teraz znów klima chĹodzi aĹź miĹo.

PodsumowujÄc, kaĹźdemu kto posiada problemu z klimatyzacjÄ radzÄ:

  • SprawdziÄ czy do kompresora dochodzi napiÄcie, poprzez zdjÄcie wtyczki i pomiar miernikiem.
  • JeĹli zachodzi obawa o brak czynnika w ukĹadzie przed pomiarem naleĹźy zdjÄÄ czujnik S20 i zewrzeÄ piny 1 z 2 tak aby oszukaÄ czujnik.
  • JeĹli w dalszym ciÄgu nie ma napiÄcia na wtyczce kompresora naleĹźy sprawdziÄ przekaĹşniki R60 oraz R87 (pierwszy znajduje siÄ w puszce obok filtra powietrza, natomiast drugi w podĹuĹźnej puszce przy akumulatorze pierwszy z prawej strony)

ZaoszczÄdziĹem 550zĹ, "specjalista" chciaĹ wymieniaÄ cewkÄ elektromagnetycznÄ w kompresorze, uszczelniaÄ kompresor oraz niepotrzebnie wymieniaÄ czynnik, a okazaĹo siÄ, Ĺźe wystarczyĹo przeczyĹciÄ styki w przekaĹşniku R87. CaĹkowity koszt 0 zĹ, klimatyzacja chĹodzi do dziĹ aĹź miĹo.

Pozdrawiam

 Share


×
×
  • Create New...
UP