Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

 • Start new topics and reply to others
 • Subscribe to topics and forums to get email updates
 • Get your own profile page and make new friends
 • Send personal messages to other members.

VB - felgi i opony

3 files

 1. Oznaczenie felg/opon oraz ci�nienie w ko�ach

  MyĹlÄ ze niektórym przyda siÄ taki temat, info dzieki forum samochodowe.pl
  FELGI - oznaczenia, parametry montaĹźowe
  Felga którÄ montujemy w samochodzie charakteryzuje siÄ odpowiednimi parametrami.
  SÄ to rozstaw Ĺrub, rozmiar oraz ET i Ĺrednica otworu centralnego Ĺ.
  Rozmiar felgi: 6,5x15
  6,5 - szerokoĹÄ felgi podawana w calach
  15 - zewnÄtrzna Ĺrednica felgi podawana w calach
  Rozstaw Ĺrub: 5x110
  5 - oznacza iloĹÄ Ĺrub mocujÄcych felgÄ
  110 - oznacza ĹrednicÄ okrÄgu na której to znajduje siÄ 5 otworów montaĹźowych
  ET (offset lub inaczej odsadzenie) felgi:
  Odsadzenie informuje o odlegĹoĹci pĹaszczyzny symetrii felgi od pĹaszczyzny montaĹźowej - podawana w mm ET jest charakterystyczny dla kaĹźdego modelu felgi a nie modelu samochodu.
  Przy zakupie felg naleĹźy zwróciÄ uwagÄ, jaki jest dopuszczalny offset felg, które chcemy zamontowaÄ w swoim pojeĹşdzie. Offset moĹźe mieÄ wartoĹci zarówno dodatnie jak i ujemne i informuje o poĹoĹźeniu koĹa we wnÄce nadkola.
  Ĺ - Ĺrednica wewnÄtrzna otworu centralnego felgi - podawana w mm:
  umoĹźliwia dokĹadne centrowanie felgi na piaĹcie, w przypadku rozbieĹźnoĹci pomiÄdzy rozmiarem otworu centralnego w feldze, a ĹrednicÄ piasty, stosuje siÄ pierĹcienie centrujÄce umoĹźliwiajÄce redukcjÄ tej róĹźnicy. PierĹcienie centrujÄce sÄ na ogóĹ stosowane przez producentów felg aluminiowych i umoĹźliwiajÄ dostosowanie konkretnego modelu felgi do konkretnego modelu pojazdu.
  OPONY - oznaczenia
  Rozmiar opony: 185/65R14
  185 - szerokoĹÄ opony w mm (mierzona miÄdzy jej bocznymi Ĺcianami)
  65 - wskaĹşnik profilu opony (wskaĹşnik okreĹlajÄcy procentowy stosunek wysokoĹci opony do jej szerokoĹci. 65 oznacza, Ĺźe wysokoĹÄ opony to 65% jej szerokoĹci)
  R - oznaczenie konstrukcji opony - radialna (symbol informujÄcy o konstrukcyjnym ukĹadzie wĹókien osnowy opony. W przypadku opony radialnej korpus opony zbudowany jest z warstw wĹókien biegnÄcych promieniowo w poprzek opony, od jednego do drugiego obrzeĹźa.
  14 - Ĺrednica osadzenia na feldze podawana w calach (inaczej: Ĺrednica felgi, na jakÄ moĹźe byÄ zamontowana opona)
  Indeksy: 91V
  91 - indeks noĹnoĹci - dopuszczalne maksymalne obciÄĹźenie w kilogramach na koĹo
  V - indeks prÄdkoĹci - dopuszczalna maksymalna prÄdkoĹÄ podawana w km/h
  (V 240KM/h, L 120KM/h, W 270KM/h, M 130KM/h, Y 300KM/h, N 140KM/h, O 110KM/h, P 150KM/h, Q 160KM/h, R 170KM/h, S 180KM/h, T 190KM/h, U 200KM/h, H 210KM/h)
  Kierowcy, którzy preferujÄ styl sportowy, bÄdĹş teĹź ceniÄ komfort i ekonomikÄ powinni przy wyborze opon pamiÄtaÄ o tym, Ĺźe optymalny dobór oznacza dodatkowÄ dynamikÄ, bezpieczeĹstwo oraz przyjemnoĹÄ jazdy. KaĹźdy rodzaj opon posiada swój indywidualny charakter, swoje zalety i ograniczenia, które naleĹźy braÄ pod uwagÄ dokonujÄc zakupu.
  SzerokoĹÄ OPONY a szerokoĹÄ FELGI
  Zalecane szerokoĹci opon do szerokoĹci felgi.
  Na tÄ samÄ szerokoĹÄ obrÄczy moĹźna zazwyczaj zaĹoĹźyÄ kilka opon o róĹźnych szerokoĹciach. PoniĹźsza tabela prezentuje, jakie istniejÄ relacje pomiÄdzy szerokoĹciÄ opony i felgi.
  Rozmiar opony - SzerokoĹÄ felgi (zalecana | minimalna | maksymalna)
  135/80 R 13 - 3,5 | 3,5 | 4,5
  ---
  145/70 R 13 - 4,5 | 3,5 | 5,0
  ---
  145/80 R 13 - 4,0 | 3,5 | 5,0
  ---
  155/65 R 13 - 4,5 | 4,5 | 5,5
  155/70 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
  155/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
  ---
  165/65 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
  165/65 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
  165/70 R 13 - 5,0 | 4,0 | 5,5
  165/70 R 14 - 5,0 | 4,0 | 5,5
  165/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,5
  ---
  175/65 R 14 - 5,0 | 5,0 | 6,0
  175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
  175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
  175/70 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
  175/80 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
  ---
  185/55 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
  185/60 R 13 - 5,5 | 5,0 | 6,5
  185/60 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
  185/65 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
  185/65 R 15 - 5,5 | 5,0 | 6,5
  185/70 R 13 - 5,5 | 4,5 | 6,0
  185/70 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
  185/80 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
  ---
  195/50 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
  195/55 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
  195/60 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
  195/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
  195/65 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
  195/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
  195/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 6,5
  195/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
  ---
  205/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,0
  205/45 R 16 - 7,0 | 6,5 | 7,5
  205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
  205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
  205/50 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
  205/55 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
  205/55 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
  205/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
  205/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
  205/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 7,0
  205/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 7,0
  Rozmiar opony - SzerokoĹÄ felgi
  215/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
  215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0
  215/70 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,0
  215/75 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
  ---
  225/45 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
  225/45 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
  225/50 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
  225/55 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
  225/60 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
  225/60 R 16 - 6,5 | 6,0 | 8,0
  225/65 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
  225/70 R 15 - 6,5 | 6,0 | 7,5
  ---
  235/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
  235/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
  235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5
  235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5
  235/70 R 15 - 7,0 | 6,0 | 8,0
  235/70 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
  ---
  245/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
  245/40 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
  245/45 R 16 - 8,0 | 7,5 | 9,0
  245/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
  245/50 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
  245/70 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,0
  ---
  255/40 R 17 - 9,0 | 8,5 | 10,0
  255/45 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
  255/45 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
  255/50 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
  255/55 R 17 - 8,0 | 7,0 | 9,0
  255/55 R 18 - 8,0 | 7,0 | 9,0
  255/60 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
  255/65 R 15 - 7,5 | 7,0 | 9,0
  255/65 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
  ---
  265/70 R 15 - 8,0 | 7,0 | 9,0
  265/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
  ---
  275/40 R 17 - 9,5 | 9,0 | 11,0
  275/60 R 15 - 8,0 | 7,5 | 9,5
  275/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
  WAĹťNE: JeĹźeli posiadasz opony , które nie mieszczÄ sie w zakresie szerokoĹci felgi podanym wyĹźej w tabeli (jeden rozmiar w dóĹ lub górÄ) to nie powinno byÄ problemu z zaĹoĹźeniem, lecz musisz siÄ liczyÄ ze skróconym przebiegiem opony, oraz z tym Ĺźe opona nie bÄdzie miaĹa takich parametrów jak na zalecanej feldze.
  (Odradzamy taki montaĹź.)
  Vectra-B (prod. 1999-02)
  Felgi Opony Przód bar(psi) TyĹ bar(psi)
  6x15 195/65 R15 91H/T 1,9(27) 1,9(27)
  6x15 195/65 R15 91H/T 2,1(30) 2,1(30)
  6x15 195/65 R15 91V 2,1(30) 2,1(30)
  6x15 195/65 R15 91V 2,3(33) 2,1(30)
  6x15 205/60 R15 91V 2,1(30) 2,1(30)
  6x15 205/60 R15 91V 2,1(30) 2,3(33)
  6x16 205/55 R16 91V 1,9(27) 1,9(27)
  6x16 205/55 R16 91V 2,1(30) 2,1(30)
  6x16 205/55 R16 91V 2,3(33) 2,1(30)
  Omega-B (prod. 2000-03)
  Felgi Opony Przód bar(psi) TyĹ bar(psi)
  6,5x15 195/65 R15 91H/Q/V 2,1(30) 2,1(30)
  6,5x15 195/65 R15 91H/T/Q 2,2(31) 2,2(31)
  7x15 205/65 R15 94H/V 2,1(30) 2,1(30)
  7x15 205/65 R15 94T/H/V 2,1(30) 2,3(33)
  7x16 205/65 R16 94W 2,2(31) 2,2(31)
  7x16 225/55 R16 94V 2,1(30) 2,1(30)
  7x16 225/55 R16 94V 2,1(30) 2,3(33)
  7x16 225/55 R16 94W 2,1(30) 2,2(31)
  7x17 235/45 R17 94V 2,1(30) 2,1(30)
  7x17 235/45 R17 94V 2,1(30) 2,3(33)
  7x17 235/45 R17 94W 2,1(30) 2,1(30)
  7x17 235/45 R17 94W 2,1(30) 2,2(31)
  CiĹnienia w koĹach:

  19 downloads

  Submitted

 2. Vectra B - felgi 16, 17 a moĹźe 18 cali i jakie opony - kompedium wiedzy

  Dawno temu (czerwiec 2005) stworzyĹem ten temat, po moich doĹwiadczeniach z roĹźnymi rozmiarami felg i opon w Vectrze B. Dzisiaj (kwiecieĹ 2010) aktualizuje temacik o nowe doĹwiadczenia z kolejnymi felgami, zawieszeniem, oponami, itd.
  Przedstawiam w skrócie doĹwiadczenia i opinie wĹasne, a takĹźe kilku Klubowiczów. Mam nadzieje, ze sie komus przydadza. Jesli chcesz zmieniac felgi lub opony – koniecznie przeczytaj!
  16, 17 czy 18 cali? Za i przeciw
  16 cali:
  + nizsza cena opon i felg
  + wyzszy profil i mniejsze ryzyko uszkodzenia felg
  + mniejsza waga kol (latwiej wywazyc, mniejsze zuzycie zawieszenia)
  - przy szerokiej oponie robi sie balon
  - maly „lans”
  17 cali:
  + duzy „lans” i wiecej urody dla autka
  + szersza opona lepiej sie uklada
  - wyzsza cena opon i felg
  - mniejszy profil i wieksze ryzyko uszkodzenia felg
  - szybsze zuĹźycie amortyzatorów i zawieszenia
  - z reguly opona nie pracuje juz jak seria i prawie caĹe obciaĹźenia przejmuje na siebie zawieszenie
  18 cali:
  + jeszcze wiekszy „lans” i wiecej urody dla autka
  - znacznie wyzsza cena opon i felg
  - mniejszy profil i jeszcze wieksze ryzyko uszkodzenia felg
  - bardzo szybkie zuĹźycie amortyzatorów i zawieszenia
  - opona nie pracuje juz jak seria i prawie caĹe obciaĹźenia przejmuje na siebie zawieszenie
  16 cali - jaki rozmiar opon?
  205/55/16
  Rozmiar typowy, a przez to korzystny cenowo. Na rynku sa dziesiatki roznych modeli - od koloru do wyboru. Srednica opony (631.9 mm) jest minimalnie mniejsza od nominalnej 195/65/15 (634.5 mm). Jest to zdecydowanie najbardziej optymalny rozmiar do VB ze wzgledu na cene, przeklamania, osiagi. Nic nie ma prawa trzec przy roznych zawieszeniach - czy to Irmscher, sport czy nawet nizsze Weitech czy Koni, powiedzmy do -40. WaĹźne aby felgi miaĹy ET w granicach 37-49, najlepiej kolo 42
  PrzykĹad VB 2.5 V6 na tych oponach (zawieszenie Koni -40mm):

  195/55/16
  Rozmiar mniej typowy, ale praktyczny do slabszych silnikow. Udaje sie trafic uzywki w tym rozmiarze, bo w niektorych modelach aut (chyba Mini) wychodza w serii. Srednica (620.9 mm) jest mniejsza niz w 195/65/15 i 205/55/16, ale jeszcze w normie. Zwlaszcza, jesli seryjnie Vectra byla na 14tach. Na rynku sa dziesiatki roznych modeli - od koloru do wyboru. Tym bardziej tutaj nic nie ma prawa trzec przy roznych zawieszeniach - jw.
  215/55/16
  Rozmiar typowy dla VC. Da sie oczywiscie zamontowac, ale raczej odradzam. Moze wyrywac blotniki. Nie ma co forsowac na sile zbyt duzych opon. Przyklad VB 2.0 16V na tych oponach, zawieszenie seria:

  17 cali - jaki rozmiar opon?
  215/45/17
  Najbardziej popularny i zalecany rozmiar do VB. Montowany seryjnie w wersjach sport i i500 (na felgach BBS Motorsport 7,5/17 ET45). Srednica (625.3 mm) mniejsza niz w przypadku 195/65/15 i 205/55/16, ale za to optymalna pod wzgledem ceny i osiagow oraz wygladu (opona ladnie sie uklada na felgach 7-8cali). Profil niski, ale tego przy 17tkach sie nie uniknie. Przy zachowaniu wlasciwego dla VB ET nie ma problemu przy obnizonym zawieszeniu, j.w. Wg. Irmschera przod trzeba napompowac 2,8, a tyl. 2,5 atmosfery. Przyklady na tych oponach:
  1. Przy zawieszeniu H&R -35mm i 7x17 ET42, 2.0 16V
  2. Przy gwincie ok -40mm i 7x17 ET40/ET25, 2.5 V6
  3. Przy serii i 7.5x17 ET35, 2.2 DTI  W przykladzie drugim wyciete lekko nadkola przednie ze wzgledu na niskie zawieszenie oraz zaklepane tylne ranty, ze wzgledu na zastosowane dystanse 15mm na strone (czyli tak jakby ET25).
  225/45/17
  Srednica (634.3 mm) jest niemal identyczna jak przy 195/65/15. Ale jednak przy szerokosci 225 robi sie juz z tego kawal opony. Opona gorzej sie juz uklada na typowych felgach o szerokosci 7cali - robi sie balon. Przy zawieszeniach do -35 i odpowiednim ET nie powinno byc problemow z obcieraniem. Mimo to odradzam te opone z powodu wiekszych oporow toczenia i ciezaru opon. Do VB ponizej 2.5 V6 w ogole odradzam Nie jezdzilem osobiscie, opieram sie na wymiarach opony, doswiadczeniach innych osob, a takze moich doswiadczeniach z 225/40/18 (o tym nizej).
  205/50/17
  205/50/17 maja nieco wieksza srednice (636.8 mm) od serii, wiec wplywa negatywnie na osiagi. Z doswiadczenia mniejsza szerokosc opony nie kompensuje wiekszych oporow toczenia. Wysokosc profilu minimalnie wieksza niz przy pozostalych 17tkach. Ladnie wygladaja na feldze o szerokosci 7 cali, ale przy 8 calach juz jest troche za waska. Rozmiar nie jest typowy i moim zdaniem gra nie warta swieczki. Jezdzilem na takich i cieszylem sie ze zmiany na 215/45/17 Ponizej 205/50/17 przy seryjnym zawieszeniu:

  215/40/17, 205/45/17
  Rozmiary bardziej typowe dla Astry, ale rowniez spotykane w VB. Da sie jezdzic, choc srednice sa juz zauwazalnie mniejsza, przeklamania licznika wieksze no i dodatkowo auto jest zauwazalnie nizej z powodu nizszego profilu. Przy niskim zawieszeniu czasem jest to jedyny sposob, aby opony nie tarly.
  18 cali - jaki rozmiar opon?
  225/40/18
  Najbardziej popularny rozmiar. Niestety podobnie jak w przypadku 225/45/17 dosc duza srednica (637.2 mm) i szerokosc opony. W Vectrze B jest problem z ich upchnieciem, zwlaszcza przy obnizonym zawieszeniu. Felgi 18-calowe zwykle maja juz 7.5 czy 8 cali, a wiec i mniejsze ET (35-40). W polaczeniu z zawieszeniem -30/-40 konieczne jest klepanie rantow, duze ryzyko tarcia przy znacznym obciazeniu auta i na dziurach. Nie bez znaczenia jest duza waga kol i znaczne opory toczenia. Przyklad na 2.5 V6 przy zawieszeniu Koni -40mm:

  215/40/18
  Moze mniej typowy, ale za to znacznie lepszy rozmiar do VB. Po pierwsze wezsza i lzejsza opona. Po drugie srednica (629.2 mm) zblizona do naszych preferowanych 205/55/16 oraz 215/45/17. Uklada sie jeszcze dobrze na feldze 7.5 cala. Na 8-calowej robi sie juz delikatny german-style, w zaleznosci od typu opony rant chroniacy felge moze juz nie spelniac swojej funkcji. Natomiast przetestowana i na pewno bardziej praktyczna opona niz 225/40/18. Przyklad na razie taki:


  Tabele innych zamienników
  Oczywiscie zamiennikow we wszystkich rozmiarach (takze 19, 20 cali) jest znacznie wiecej. Polecam samemu przestudiowac np. taka tabelke: http://www.autodomen...nom=205%2F55R16
  Jezeli szukasz opon do VB do polecam trzymac sie generalnych zasad:
  - szerokosc opon do 225, lepiej 205 lub 215
  - roznica w stosunku do seryjnych opon maksymalnie 2%
  - srednica miedzy 625mm a 635mm, przy wiekszych felgach lepiej nawet <630mm.
  Swiadomie w powyzszym linku podalem jako rozmiar bazowy 205/55/16. Moim zdaniem najbardziej optymalny ze wszystkich
  ET - z czym to sie je
  Oszczedze Wam definicji (google) - im mniejsze ET, tym felga jest bardziej wysunieta na zewnatrz auta. Nalezy pamietac, ze im szersze felga, tym naturalnie ET bedzie mniejsze. W przypadku 15tek o szerokosci 6cala mamy w VB ET49. Ale juz przy 17tkach o szerokosci 7 cali ET jest mniejsze - np. 42. Bo przeciez felga o te 2,55cm jest szersza - w glab auta jej sie bardziej wepchnac nie da Przy felgach szerokosci 8 cali naturalne beda wartosi ET37 i mniejsze. Takze cos za cos. Przy VB mozna spokojnie pokusic sie o ET33 z Omegi, ale przy waskich felgach i oponach (195/65/15). Natomiast im szersza opona i felga tym lepiej, aby ET miescilo sie w przedziale 39-49, co gwarantuje bezproblemowe uzytkowanie.
  Ktos moglby napisac, ze to paradoks. Bo najpierw pisze, ze im wieksza (szersza) felga tym jej ET jest mniejsze, a potem, zeby pamietac o duzym ET przy wyborze felgi No niestety, VB nie zostala stworzona do felg 8x18 czy 9x18. Wszelkie takie felgi wymagaja jakichs kompromisow, przerobek itd. Starszy spojrzec do TUV jakichkolwiek felg do VB z takich rozmiarow - wszedzie wymagane sa przerobki nadkoli, rantow itd.
  Zloty srodek? Jesli mialbym zawyrokowac to do VB optymalnie felga do 7 cali szerokosci i opona o 215 szerokosci. Jaka duza bedzie obrecz - nie ma znaczenia. Czy zalozycie 7x17 czy 7x18 - nie robi roznicy, jesli tylko opona jest zamiennikiem.

  Aktualizowane: 05.04.2010.
  Pomoglem? Mozesz podziekowac. Mimo wszystko jakies pytania? Poczytaj - w tym temacie jest wszystko! Nie ma? Zadaj pytanie - postaram sie odpowiedziec.
  ========================================================
  I jeszcze kilka rad ze starego tematu:
  Jeszcze ogolnie na temat szerokosci opon: „Im szersza tym lepsza?” (gambit)
  To niestety nie jest prawda. Szersza opona wcale nie zapewnia lepszej przyczepnoĹci. Fizyka .
  Samochód ma jednakowy ciÄĹźar i nacisk na podĹoĹźe. ZwiÄkszajÄc powierzchniÄ styku, zmniejszasz siĹÄ nacisku, poniewaĹź rozkĹada siÄ ona na wiÄkszÄ powierzchniÄ. Producenci opon niwelujÄ to przez odpowiedni skĹad gumy w oponie ( zwiÄkszajÄ jej przyczepnoĹÄ ), jak równieĹź rzeĹşbÄ bieĹźnika, ale to gĹównie z powodu wody, która moĹźe siÄ znaleĹşÄ pomiÄdzy oponÄ i podĹoĹźem, a naleĹźy jÄ odprowadziÄ. SzerokoĹÄ opony naleĹźy zwiÄkszaÄ z gĹowÄ.
  KaĹźdy producent robi obliczenia i wiadomo, Ĺźanie moĹźe byÄ zaĹoĹźona wÄĹźsza opona niĹź przewidziana do takiej mocy przez producenta. SzerokoĹÄ opony i jej funkcjonalnoĹÄ dziaĹa równieĹź w drugÄ stronÄ. Jak opona jest za wÄska, to osiÄgi równieĹź siÄ pogarszajÄ, bo za wÄska opona nie jest znowu w stanie przenieĹÄ mocy i po prostu jest "palona ". SkrajnoĹci sÄ po obydwu stronach.
  Temat zawieszenia (gambit):
  JeĹźeli chcesz miec niĹźsze zawieszenie, a nie straciÄ komfortu jazdy przy spokojnej jeĹşdzie, to kup sobie sprÄĹźyny progresywne ( np Eibacha za ok 700 zĹ komplet na przód i tyĹ ), które przy gwaĹtowniejszych ugiÄciach sÄ twardsze, a przy spokojnej jeĹşdzie zachowujÄ siÄ jak seria. Wystarczy, Ĺźe kupisz sobie do nich gazowe amortyzatory Sachsa z 1 stopniem utwardzenia ( advantage ) i bÄdziesz mógĹ ĹmigaÄ kilka sezonów. Cena amorków za komplet na przód i tyĹ po znajomoĹci to ok 1000 zĹ.
  JeĹźeli jednak bÄdziesz chciaĹ miec wszystko twarde jak w taczce, to musisz zainwestowac sporo wiÄcej kasy, poniewaĹź wówczas musisz równiez kupiÄ specjalnie utwardzone amortyzatory z przeznaczeniem do krótszych sprÄĹźyn, no i najlepiej zamontowaÄ rozpórki kielichów, bo z powodu braku amortyzacji, naprÄĹźenia zacznÄ siÄ przenosiÄ na nadwozie, które w koĹcu moĹźe nawet zaczÄc pÄkaÄ. Koszt jest na tyle duzy, Ĺźe lepiej rozejrzec siÄ za gwintowanym zawieszeniem. JakiĹ czas temu byĹo na allegro uĹźywane, gwintowane zawieszenie SuperSporta za 1800 zĹ ( gdybym wczeĹniej nie kupiĹ sprÄĹźyn i amortyzatorów to byĹoby juz dawno w moim samochodzie ), co nie jest wcale wygórowanÄ cena biorÄc pod uwagÄ, Ĺźe np Bilsteiny B6 w najniĹźszej cenie to 1600 zĹ ( KGow pisaĹ o tym ostatnio na forum podajÄc adres ), a normalna cena to ok 2400 zĹ. DoĹóĹź jeszcze cenÄ sprÄĹźyn i juz jest kupa szmalu. TakĹźe Weitech sprzedaje komplety zawieszenia do VB ( amorki i sprezyny ) i mozna je kupic za troche ponad 2000 zĹ .
  Hamulce (gambit)
  Hamulce moĹźesz wzmacniaÄ zmieniajÄc tarcze i klocki, a w przypadku VB najlepszym rozwiÄzaniem przy Twoim silniku to tarcze SBS oraz klocki Textar, albo seryjne GM. Temat byĹ juĹź wiele razy waĹkowany na forum i chĹopaki opisywali swoje doĹwiadczenia z róznymi kombinacjami tarcz i klocków.
  MoĹźesz oczywiĹcie zmieniÄ caĹy ukĹad hamulcowy np. na wersjÄ od i500 gdzie sÄ tarcze o Ĺrednicy 308 mm ( teraz masz 288 mm ) i oczywiĹcie inne jarzma i inne klocki ,ale to równiez spory wydatek ( ok 600 euro ) i w dodatku tylko na przód, bo na tyĹ nikt niczego nie zmieniaĹ. Prawdopodobnie równiez pompa hamulcowa jest inna, ale tego juĹź nie jestem pewien.
  Reszta kombinacji ze zmianÄ wielkoĹci tarcz to juz doĹwiadczenia na wĹasnej kieszeni, poniewaĹź Ĺźadna firma nie produkuje normalnie na sprzedaĹź innego rozmiaru przeznaczonego do Vectry B niĹź seryjny ( poza Irmscherem dla i500 ).
  Szczegolne podziekowania dla gambita za pokazna lekturke i zgode na jej publikacje :wink: Jak widac powyzej mial niemaly wklad w ten post
  Pozdro MIR

  17 downloads

  Submitted

 3. Felgi stalowe - budowa i parametry montaĹźowe rada / informacja

  Witam.
  MoĹźe siÄ przydaÄ komuĹ kiedyĹ szukajÄc w internecie natknÄĹem siÄ na coĹ takiego
  Podobnie jak felgi aluminiowe, równieĹź felgi stalowe charakteryzujÄ siÄ okreĹlonymi parametrami technicznymi. Jednak jest pewna róĹźnica pomiÄdzy doborem do samochodu felg aluminiowych, a stalowych.
  OtóĹź o ile felgi aluminiowe moĹźna dobraÄ z pewnÄ dozÄ dowolnoĹci, kierujÄc siÄ np. ĹrednicÄ, wzorem lub kolorystykÄ wykoĹczenia, o tyle felgi stalowe muszÄ speĹniaÄ ĹciĹle okreĹlone parametry techniczne.

  Rozmiar obrÄczy (szerokoĹÄ i Ĺrednica)
  To najbardziej oczywisty parametr okreĹlajÄcy w calach ĹrednicÄ felgi oraz jej szerokoĹÄ. Rozmiar obrÄczy sÄ uzaleĹźnione od parametrów pojazdu, w którym felgi majÄ byÄ zamontowane. Kryteriami doboru felgi stalowej sÄ; marka i model pojazdu, rocznik oraz wersja silnikowa lub TYP samochodu.
  Liczba i rozstaw Ĺrub (otworów montaĹźowych)
  Niezwykle istotna cecha kaĹźdej felgi, okreĹlajÄca iloĹÄ otworów na Ĺruby lub nakrÄtki montaĹźowe. IntegralnÄ cechÄ opisujÄcÄ otwory montaĹźowe jest ich rozstaw, czyli Ĺrednica okrÄgu, na którym znajdujÄ siÄ Ĺrodki otworów montaĹźowych. Ĺrednica okrÄgu podawana jest jako wartoĹÄ w milimetrach. W przypadku parzystej iloĹci otworów montaĹźowych, wartoĹÄ ta bÄdzie równa odlegĹoĹci miÄdzy Ĺrodkami otworów przeciwlegĹych, natomiast w przypadku nieparzystej liczby otworów montaĹźowych zasada ta nie ma zastosowania.
  CzÄsto rozstaw Ĺrub jest bĹÄdnie mierzony i podawana jest wartoĹÄ odlegĹoĹci miÄdzy kolejnymi otworami – BĹÄD.

  ET (inaczej odsadzenie lub offset)
  Parametr oznaczany najczÄĹciej symbolem ET to podawana w milimetrach wartoĹÄ odlegĹoĹci miÄdzy pĹaszczyznÄ montaĹźowÄ obrÄczy, a jej Ĺrodkiem symetrii. W felgach stalowych spotkaÄ moĹźna ET z wartoĹciÄ ujemnÄ i dodatniÄ, Ujemna wartoĹÄ ET oznacza, Ĺźe obrÄcz „wysuwa siÄ” na zewnÄtrz pojazdu. DokĹadniej mówiÄc: oĹ symetrii felgi jest wysuniÄta w stosunku do pĹaszczyzny montaĹźowej (a wiÄc i piasty) na zewnÄtrz samochodu. NP ET -15 oznacza, Ĺźe oĹ symetrii felgi jest wysuniÄta na zewnÄtrz o 15 mm wzglÄdem pĹaszczyzny montaĹźowej.
  Odwrotna sytuacja zachodzi, kiedy wartoĹÄ parametru ET jest dodatnia. Jest to najczÄĹciej spotykana sytuacja. Przy dodatnim ET felga jest schowana w nadkole samochodu. DokĹadniej mówiÄc: oĹ symetrii felgi jest schowana w stosunku do pĹaszczyzny montaĹźowej (a wiÄc i piasty) do wewnÄtrz samochodu. NP ET 35 oznacza, Ĺźe oĹ symetrii felgi jest schowana do wewnÄtrz o 35 mm wzglÄdem pĹaszczyzny montaĹźowej.
  W przypadku doboru felg aluminiowych, wartoĹÄ parametru ET moĹźe odbiegaÄ od fabrycznie montowanych felg. Wynika to gĹównie z faktu ksztaĹtu felgi i jej szerokoĹci, stÄd teĹź producenci felg publikujÄ tabele zastosowaĹ (tzw. tablice aplikacyjne), które opisujÄ moĹźliwoĹci montaĹźu wybranej felgi do konkretnego samochodu. W przypadku zmiany Ĺrednicy, a tym bardziej szerokoĹci felgi, np. z 6,5” na 8,0” zmiana wartoĹci ET jest niemalĹźe pewna.
  Otwór centralny (inaczej otwór Ĺrodkowy lub naba)
  Parametr opisujÄcy wielkoĹÄ otworu w feldze podawany w milimetrach. Otwór centralny w feldze stalowej musi byÄ bezwzglÄdnie dopasowany swoim rozmiarem do koĹnierza piasty koĹa, gdyĹź tylko w taki sposób bÄdzie zapewnione odpowiednie przenoszenie obciÄĹźeĹ. Ĺruby lub nakrÄtki montaĹźowe majÄ jedynie na celu odpowiednie ustawienie felgi na piaĹcie.
  Inaczej sytuacja wyglÄda, jeĹźeli chodzi o felgi aluminiowe. Tutaj spotkaÄ moĹźna dwie sytuacje. Pierwsza z nich to taka, kiedy wielkoĹÄ otworu centralnego felgi aluminiowej pasuje idealnie do piasty, a druga, spotykana na ogóĹ, kiedy do montaĹźu stosowane sÄ tzw. pierĹcienie centrujÄce. Wykonywane z róĹźnych materiaĹów, zwykle tworzywa sztucznego lub aluminium elementy sĹuĹźÄ do niwelacji róĹźnicy otworu w feldze aluminiowej i Ĺrednicy piasty. Zestaw montaĹźowy (czyli pierĹcienie centrujÄce o ile sÄ wymagane, oraz Ĺruby lub nakrÄtki) do felg aluminiowych dobierany jest indywidualnie pod kÄtem samochodu i stanowi integralnÄ czÄĹÄ kupowanego kompletu felg.
  WaĹźne jest, aby podczas montaĹźu obrÄczy w miejscu styku otworów i pierĹcieni centrujÄcych z piastÄ koĹa, pokryÄ je specjalnÄ pastÄ uniemoĹźliwiajÄcÄ zapiekanie. W innym wypadku moĹźemy mieÄ trudnoĹci z demontaĹźem koĹa.
  KoĹnierz ochronny (Hump)
  Wygarbienie na krawÄdzi felgi, przeciwdziaĹajÄce zsuwaniu siÄ opony podczas dziaĹania duĹźych siĹ poziomych (skierowanych prostopadle do osi symetrii felgi), np. podczas jazdy po okrÄgu, zabezpieczajÄc tym samym przed nagĹÄ utratÄ ciĹnienia w oponie. KoĹnierz ten moĹźe byÄ pojedynczy lub podwójny i mieÄ róĹźne ksztaĹty.
  Oznaczenia felgi stalowej:
  Np.: 6.0Jx15H2, 5x112, ET38, CH57.1
  6.0 – szerokoĹÄ felgi w calach
  J – ksztaĹt profilu felgi
  15 – Ĺrednica felgi w calach
  H2 – podwójny koĹnierz
  5 – iloĹÄ otworów montaĹźowych
  112 – Ĺrednica okrÄgu, na którym opisane sÄ otwory montaĹźowe
  ET38 – odsadzenie: 38mm
  CH 57.1– Ĺrednica otworu centralnego: 57 mm

  14 downloads

  Submitted
×
×
 • Create New...
UP