Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

 • Start new topics and reply to others
 • Subscribe to topics and forums to get email updates
 • Get your own profile page and make new friends
 • Send personal messages to other members.

VA - silnik

Porady dotyczące silnika

4 files

 1. Kody błędów silnika i problemy z tym związane

  Jak rozpoznać usterkę?
  Okazuje się, ze przy pomocy jednego drucika i w miarę sprawnych oczu można w prosty sposób rozpoznać rodzaj usterki w układzie wtryskowym i zapłonowym. Wszystkie benzynowe silniki Vectry wyposażone są w elektronicznie sterowany wtrysk paliwa. Mikroprocesor w urządzeniu sterującym rozpoznaje usterki w układzie wtryskowym i zapłonowym, takie jak uszkodzony czujnik, luźny wtyk, zerwane połączenie, lub zwarcie do masy. Kod usterki jest natychmiast zapamiętany w pamięci urządzenia sterującego. W tym samym czasie zapala się lampka kontrolna (żółta z rysunkiem silnika) w zestawie wskaźników. Jeżeli usterka pojawiła się tylko jednorazowo, to lampka kontrolna nie zapala się po ponownym włączeniu zapłonu, jednak jej kod pozostaje w pamięci.
  Usunięcie kodu usterki z pamięci następuje po 20 kolejnych prawidłowych uruchomieniach silnika, podczas których dana usterka nie wystąpiła, a także, gdy akumulator pozostawał odłączony przez dłużej niż 10 sek. Odczytanie kodu usterki jest sprawą bardzo prostą. Przede wszystkim należy wyłączyć silnik. Nie wolno jednak odłączać akumulatora, ponieważ brak napięcia przez ponad 10 sekund spowoduje wykasowanie pamięci z kodami usterek. Następnie należy zewrzeć odpowiednie styki w złączu diagnostycznym (ALDL - ang. Assembly Line Diagnostic Link). W przypadku Astry, Vectry i Calibry złącze to znajduje się w kabinie, z lewej strony w skrzynce z bezpiecznikami, natomiast w Astrze II gniazdo jest zlokalizowane między dźwigniami: zmiany biegów i hamulca ręcznego (dostęp po podważeniu osłony od strony dźwigni zmiany biegów) W zależności od modelu, roku produkcji i typu silnika mogą występować różne wersje tego złącza: 10-pinowe i 16-pinowe. Rozkład wyprowadzeń wraz z oznaczeniami znajduje się na ilustracjach poniżej.

  W celu rozpoczęcia procedury wywoływania kodów usterek należy zewrzeć piny oznaczone na rysunku kolorem czerwonym. W zależności od złącza są to piny: A i B w gnieździe 10-pinowym oraz 5 i 6 w gnieździe 16-pinowym.
  Uwaga! Nie wolno zwierać ze sobą innych styków, ponieważ grozi to uszkodzeniem jednostki sterującej.
  Następnie należy włączyć zapłon (ale nie uruchamiać silnika). Kod usterki przekazywany jest przez błyski wcześniej wspomnianej lampki kontrolnej. Kod jest dwucyfrowy, ale jest powtarzany trzykrotnie na wypadek, gdyby ktoś nie zdążył go odczytać. Jeden krótki błysk oznacza cyfrę 1, dwa krótkie błyski w odstępie około 0,5 sekundy - cyfrę 2, trzy krótkie błyski w odstępie około 0,5 sekund - cyfrę 3 itd. Między cyframi występuje 1 sekunda przerwy. Po obu cyfrach następują 3 sekundy przerwy i kod jest powtarzany. Potem znowu 3 sekundy i powtórka. Po następnych 3 sekundach pojawia się kolejny kod. W pierwszej kolejności zawsze wyświetlany jest kod 12 (jeden krótki błysk, sekunda przerwy, dwa krótkie błyski w odstępie pół sekundy - kod jest oczywiście powtarzany trzykrotnie w odstępach trzech sekund), informujący o rozpoczęciu procedury odczytu pamięci usterek. Jeśli jakieś usterki zostały zapamiętane to są wyświetlane w kolejności rosnącej. Jeśli jednak nie było żadnych usterek to wyświetlany jest ciągle kod 12. Po zakończeniu odczytu pamięci usterek należy wyłączyć zapłon i wyjąć drut z gniazda diagnostycznego. Układ MULTEC posiadają silniki: C/X 14NZ, C14SE, X14XE, X16SZ, C16NZ, X16SZR, C16SE, X16XEL, C18NZ. Układ Motronic 1.5.2: C20NE, a Motronic 2.5: C20XE (od sierpnia '92 - M 2.8). Kod informujący o zbyt niskim napięciu na czujniku może świadczyć o zwarciu do masy, zaś o zbyt wysokim - o przerwie w przewodzie lub styku
  Układ MULTEC firmy Delco-Remy Kod Znaczenie 12 Rozpoczęcie procedury odczytu pamięci usterek 13 Sonda lambda - brak sygnału 14 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt niskie napięcie 15 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie 16 Czujnik spalania stukowego 17 Wtryskiwacz 18 System regulacji spalania stukowego 19 Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał 21 Czujnik położenia przepustnicy - zbyt wysokie napięcie 22 Czujnik położenia przepustnicy - zbyt niskie napięcie 24 Czujnik przebytej drogi - brak impulsów 25 Wtryskiwacz - zbyt wysokie napięcie 29 Przekaźnik pompy paliwa - zbyt niskie napięcie 32 Przekaźnik pompy paliwa - zbyt wysokie napięcie 33 Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt wysokie napięcie 34 Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt niskie napięcie 35 Silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków 41 Przewód EST-B (2/3) - zbyt wysokie napięcie 42 Przewód EST-A (1/4) - zbyt wysokie napięcie (w przypadku silników X16SZ/X16XEL)
  lub brak impulsów z układu zapłonowego (w przypadku pozostałych silników) 43 Układ recyrkulacji spalin 44 Sonda lambda - uboga mieszanka 45 Sonda lambda - bogata mieszanka 47 Zawór recyrkulacji spalin 49 Akumulator - zbyt wysokie napięcie 51 Uszkodzona pamięci urządzenia sterującego 52 Przekaźnik dopływu powietrza dodatkowego - zbyt niskie napięcie 53 Przekaźnik dopływu powietrza dodatkowego - zbyt wysokie napięcie 61 Elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt niskie napięcie 62 Elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt wysokie napięcie 63 Przewód EST-B (2/3) - zbyt niskie napięcie 64 Przewód EST-A (1/4) - zbyt niskie napięcie 69 Czujnik temperatury powietrza - zbyt niskie napięcie 71 Czujnik temperatury powietrza - zbyt wysokie napięcie 75 Kontrola momentu obrotowego - zbyt niskie napięcie 76 Kontrola momentu obrotowego - zbyt wysokie napięcie 81 Wtryskiwacz - zbyt wysokie napięcie 93 Moduł sterujący QUAD
  Dla układów Motronic firmy Bosch część kodów jest wspólna, a część różna dla różnych wersji wtrysku.
  Kody wspólne dla układów MOTRONIC M1.5.2 i M2.
  Kod Znaczenie 12 Rozpoczęcie procedury odczytu pamięci usterek 14 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt niskie napięcie 15 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie 31 Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie) 48 Zbyt niskie napięcie zasilania 49 Zbyt wysokie napięcie zasilania 52 Stopień wyjściowy lampki kontrolnej silnika - zbyt wysokie napięcie 53 Stopień wyjściowy przekaźnika pompy - zbyt niskie napięcie 54 Stopień wyjściowy przekaźnika pompy - zbyt wysokie napięcie 55 Uszkodzone urządzenie sterujące 56 Stopień wyjściowy regulacji biegu jałowego - zbyt wysokie napięcie 57 Stopień wyjściowy regulacji biegu jałowego - zbyt niskie napięcie 61 Stopień wyjściowy odpowietrzania zbiornika - zbyt niskie napięcie 62 Stopień wyjściowy odpowietrzania zbiornika - zbyt wysokie napięcie 73 Przepływomierz powietrza - zbyt niskie napięcie 74 Przepływomierz powietrza - zbyt wysokie napięcie 75 Przełącznik biegów - zbyt niskie napięcie 81-84 Wtryskiwacze 1-4 - zbyt niskie napięcie 87 Przekaźnik sprężarki klimatyzacji - zbyt niskie napięcie 88 Przekaźnik sprężarki klimatyzacji - zbyt wysokie napięcie Kody tylko dla M1.5.2 19 Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej 21 Czujnik położenia przepustnicy - zbyt wysokie napięcie 22 Czujnik położenia przepustnicy - zbyt niskie napięcie 25 Wtryskiwacze - zbyt wysokie napięcie 38 Sonda lambda - zbyt niskie napięcie regulacji 39 Sonda lambda - zbyt wysokie napięcie regulacji 69 Czujnik temperatury powietrza - zbyt niskie napięcie 71 Czujnik temperatury powietrza - zbyt wysokie napięcie Kody tylko dla M2.5 13 Sonda lambda - brak sygnału 16 Czujnik spalania stukowego - brak sygnału 18 Układ regulacji spalania stukowego - brak sygnału 25-28 Wtryskiwacze 1-4 - zbyt wysokie napięcie 44 Sonda lambda - uboga mieszanka 45 Sonda lambda - bogata mieszanka 51 Uszkodzona pamięć ROM urządzenia sterującego 65 Potencjometr biegu jałowego - zbyt niskie napięcie 66 Potencjometr biegu jałowego - zbyt wysokie napięcie 67 Czujnik położenia przepustnicy - nie otwiera się wyłącznik biegu jałowego 72 Czujnik położenia przepustnicy - nie otwiera się wyłącznik pełnego obciążenia 79 Ogranicznik mocy ETC (ang. Electronic Traction Control) - zbyt wysokie napięcie 93 Czujnik Halla - zbyt niskie napięcie 94 Czujnik Halla - zbyt wysokie napięcie 97 Sygnał urządzenia sterującego ETC - zbyt wysokie napięcie
  W układzie Motronic M2.8 występują zarówno kody z M1.5.2, jak i M2.5.
  Inne kody Kod Znaczenie 10 Kody błędów nie zaprogramowane 113 Sterowanie ciśnienia doładowania - zbyt wysokie ciśnienie doładowania 114 Bieg jałowy ciśnienia doładowania - powyżej wartości maksimum 115 Pełne obciążenie turbosprężarki - poniżej wartości minimum 116 Ciśnienie doładowania - powyżej wartości maksimum 117 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania - zbyt niskie napięcie 118 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania - zbyt wysokie napięcie 119 czujnik ciśnienia rury ssącej - zasięg/moc 121 sonda lambda 2 - mieszanka zbyt uboga 122 sonda lambda 2 - mieszanka zbyt bogata 123 przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 1 - zablokowany 124 przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 2 - zablokowany 125 czujnik ciśnienia rury ssącej - poniżej wartości minimum 126 czujnik ciśnienia rury ssącej - powyżej wartości maksimum 129 recyrkulacja spalin - zbyt niskie napięcie 131 recyrkulacja spalin - zbyt wysokie napięcie 132 recyrkulacja spalin - błędny sygnał 133 recyrkulacja spalin 2 - zbyt wysokie napięcie 133 przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 2 - zbyt niskie napięcie 134 recyrkulacja spalin 2 - zbyt niskie napięcie 134 przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 2 - zbyt wysokie napięcie 135 zaburzenie pracy silnika - lampka kontrolna - zbyt niskie napięcie 136 urządzenie sterujące 137 obudowa urządzenia sterującego - zbyt wysoka temperatura 138 czujnik ciśnienia rury ssącej - zbyt niskie napięcie 139 czujnik ciśnienia rury ssącej - zbyt wysokie napięcie 143 immobiliser - brak/zły sygnał 144 immobiliser - brak sygnału 145 immobiliser - zły sygnał

  19 downloads

  Updated

 2. Schemat rozrządu 2,0 16V [C20XE]

  Proszę bardzo ->


  6 downloads

  Updated

 3. Przeróbka dolotu [C18NZ]

  Witam.
  Zaznaczona na czerwono rura to wlew paliwa od poloneza (koszt nowego około 25zł), jest dużo lepsza bo nie jest karbowana tylko całkowicie prosta przez co powietrze ma mniejszy opór

  pod spodem jest oryginalny fragment puszki który zasysa powietrze... z pod gorącej lampy? do puszki dołączyłem kolejny wlew paliwa od poloneza który tym razem jest skierowany w otwór pod lampą, zasysa teraz zimne powietrze z pod zderzaka

  tak robimy w środku puszki by nie zasysała ciepłego powietrza od silnika, wsio widoczne i jasne moim zdaniem


  odczucia z hamowni są takie że auto lepiej się wkręca u dołu i nie zdycha na górze (przed przeróbką tylko burczał i nie jechał), ogólnie bardzo duży +

  4 downloads

  Updated

 4. Rozmiar śrub głowicy w 1,6i

  Są dwa rodzaje w zależności o rodzaju silnika 1,6i.
  oraz

  Ceny w ASO:
  607242 = 7,78PLN/szt.
  607685 = 14,15PLN/szt.

  1 download

  Updated
×
×
 • Create New...
UP