Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

 • Start new topics and reply to others
 • Subscribe to topics and forums to get email updates
 • Get your own profile page and make new friends
 • Send personal messages to other members.

VB - nadwozie

17 files

 1. [PORADA] zdalnie otwierana klapa bagaĹźnika w sedanie

  witam
  tematem tej porady bÄdzie jak zrobiÄ sobie automatycznie otwieranÄ klapÄ bagaĹźnika, najefektowniej wyglÄda to w sedanie poniewaĹź klapa sama siÄ unosi (jeĹli sprÄĹźyny nie sÄ za bardzo juĹź rozciÄgniÄte) ale w HB teĹź moĹźna to zastosowaÄ otrzymamy wtedy po prostu otwarci kalpy bagaĹźnika bez otwierania caĹego samochodu.
  Co potrzebujemy?
  -siĹownik do centralnego zamka najlepiej 5kg z akcesoriami montaĹźowymi (prÄcik, blaszka do przykrÄcenia, parÄ Ĺrubek, poĹÄczenie miÄdzy prÄcikami)
  -przekaĹşnik ewentualnie dwa
  -trochÄ przewodów
  -lutownice, cynÄ
  -taĹma izolacyjne
  -ĹrubokrÄt torx do odkrÄcenia rÄczki do zamykania klapy
  -i najwaĹźniejsze alarm lub sterownik centralnego zamka z dodatkowym kanaĹem
  OczywiĹcie wszystkie poĹÄczenia lutujemy i dobrze zabezpieczamy taĹmÄ izolacyjnÄ.
  Wybór alarmu czy sterownika pozostawiam wam musicie tylko wiedzieÄ czy moĹźecie podĹÄczyÄ pod niego bezpoĹrednio siĹownik czy musicie wykorzystaÄ do tego przekaĹşnik (w wiÄkszoĹci przypadków potrzeba przekaĹşnika) tak samo dalsze postÄpowanie zaleĹźy od tego jak dziaĹa dodatkowy kanaĹ w waszym sterowniku (czy kanaĹ 3 jest dostÄpny zawsze czy tylko wtedy gdy centralny zamek jest otwarty)
  1) Zaczynamy od montaĹźu siĹownika w klapie bagaĹźnika.
  Torxem musimy odkrÄciÄ rÄczkÄ a nastÄpnie osĹonÄ powyczepiaÄ z zatrzasków.
  SiĹownik montujemy w taki sposób (wszystko bez Ĺźadnego wiercenia nie ma takiej potrzeby) uwaĹźajÄcy by nie zablokowaÄ Ĺźadnych mechanizmów jeĹźeli dobrze to zrobicie siĹownik bÄdzie przechodziĹo okoĹo 1cm koĹo czegoĹ co wyglÄda jak maĹy haczyk i chyba ma sĹuĹźyÄ do ryglowania (u mnie ta czÄĹÄ nie byĹa do niczego podĹÄczona podejrzewam Ĺźe jest to zostawione nie podĹÄczone ze wzglÄdów bezpieczeĹstwa w razie zatrzaĹniÄcia kluczyków moĹźna wejĹÄ bagaĹźnikiem)  prÄcik wyginamy w ksztaĹt litery "U" z koĹcem krótszym od poczÄtku tak jak tu (pamiÄtajcie Ĺźeby podczas montaĹźu prÄcika siĹownik byĹ wyciÄgniÄty)


  teraz podĹÄczamy kabel i ciÄgniemy go do naszej centralni uprzednio zabezpieczajÄc wszystkie kable taĹmÄ Ĺźeby nic nam nie pukaĹo i stukaĹo w bagaĹźniku


  dziÄki takiemu podĹÄczeniu siĹownik po otwarciu klapy powraca automatycznie na swojÄ pozycjÄ wyjĹciowÄ a klapÄ moĹźna równieĹź otwieraÄ w sposób tradycyjny (oczywiĹcie tylko gdy centralny zamek jest otwarty)
  2) Teraz podĹÄczenie siĹownika pod centralkÄ jak pisaĹem wszystko zaleĹźy od tego w jaki sposób dziaĹa wasza centralka.

  A) JeĹli moĹźemy podĹÄczyÄ siĹownik bezpoĹrednio pod sterownik to nie ma problemu
  B ) JeĹli z centralki wychodzi (+) i (-) a nie moĹźna podĹÄczyÄ bezpoĹrednio siĹownika:
  na nóĹźki 85 i 56 (sterowanie) podĹÄczamy je
  (-) z siĹownika podĹÄczamy do masy
  (+) z akku i siĹownika podĹÄczamy prze nóĹźki przekaĹşnika 87 i 30
  C) JeĹźeli ze sterownika wychodzi tylko (+) lub (-) i nie moĹźna podĹÄczyÄ siĹownika
  na nóĹźkÄ 85 lub 86 podĹÄczamy to co mamy a na drugÄ nóĹźkÄ znak przeciwny z akku
  (-) z siĹownika podĹÄczamy do masy
  (+) z akku i siĹownika podĹÄczamy prze nóĹźki przekaĹşnika 87 i 30
  OczywiĹcie trzeba sprawdziÄ na który kabel od siĹownika podaÄ (+) Ĺźaby siÄ schowaĹ a nie wyciÄgnÄ (u mnie byĹ to zielony i chyba we wszystkich tak samo bÄdzie)
  Po takim podĹÄczeniu nasza kalpa bÄdzie siÄ zawszÄ otwieraĹa po naciĹniÄciu guzika w pilocie, niezaleĹźnie od tego czy centralny zamek jest otwarty czy zamkniÄty (no chyba Ĺźe nasz sterownika dziaĹa na zasadzie Ĺźe 3 kanaĹ jest dostÄpny tylko przy otwartym centralnym zamku).
  Takie rozwiÄzanie jest fajne do HB poniewaĹź nawet w razie nieumyĹlnego wciĹniÄcia guzika pilota bagaĹźnik tylko odskoczy ale siÄ nie uniesie jak w sedanie a na przykĹad pakujÄc zakupy do bagaĹźnika nie musimy otwieraÄ caĹego samochodu. OczywiĹcie trzeba pamiÄtaÄ Ĺźe jak zamkniecie kluczyki w bagaĹźniku to d*pa.
  Ja u siebie dziÄki pomocy kolegi Oggway-a zastosowaĹem jeszcze jeden przekaĹşnik który daje mi moĹźliwoĹÄ otwarcia bagaĹźnika tylko przy otwartym centralnym zamku:
  plusy:
  - nie otworzy nam siÄ bagaĹźnik na szerz w razie przypadkowego wciĹniÄcia przycisku do otwierania bagaĹźnika poniewaĹź najpierw trzeba otworzyÄ centralny zamek a dopiero póĹşniej bagaĹźnik
  - gdy zatrzaĹniemy kluczyki w bagaĹźniku moĹźemy go otworzyÄ tradycyjnie przyciskiem na klapie
  minusy:
  nie zrobimy tak jak w HB czyli otwarcie samego bagaĹźnika (oczywiĹcie moĹźna nie wstawiaÄ przekaĹşnika ale wtedy ryzyko wzrasta)
  PrzekaĹşnik podĹÄczyÄ naleĹźy w nastÄpujÄcy sposób:
  nóĹźka 85 (+) z aku (ja uĹźyĹem czerwonego grubego kable który jest przy centralce)
  nóĹźka 86 (-) z fabrycznej centralki centralnego zamka pin 6 zĹÄcze x62 kolor brÄzowo biaĹy (nacinamy tylko osĹonkÄ lutujemy kabel i izolujemy)
  nóĹźki 87 i 30 rozcinamy kabel na którym idzie (-) do siĹownika klapy i wpinamy miÄdzy
  To wszystko mam nadziejÄ Ĺźe siÄ komuĹ przyda
  Jeszcze raz dziÄki dla Oggway-a za okazanÄ pomoc

  79 downloads

  Submitted

 2. DemontaĹź zderzaka przedniego

  Z racji tego Ĺźe musiaĹem dostaÄ siÄ do wiatraka zrobiĹem foto poradÄ demontaĹźu zderzaka bo takowej nie byĹo a wiele osĂłb siÄ pyta jak to zrobiÄ.
  OdkrÄcamy 3 Ĺruby od atrapy

  NastÄpnie 2 Ĺruby gdzie zderzak przylega do lamp i od doĹu 4 koĹki (musimy pociÄgnÄÄ kombinerkami za taki grzybek a nastÄpnie ĹrubokrÄtem pĹaskim go wyjÄÄ

  PozostaĹy nam Ĺruby po bokach
  Najpierw odkrÄcamy 1 i 2, potem odginamy nadkole i staramy siÄ odkrÄciÄ ĹrubÄ nr. 3 (u mnie niestety ale gwiazdka nie daĹa rady i musiaĹem zerwaÄ uchwyty przy zderzaku.

  I to samo po drugiej stronie.
  SkĹadamy w odwrotnej kolejnoĹci :-).
  JeĹli komuĹ podobnie jak mi urwÄ siÄ zaczepy od zderzaka proponujÄ odkrÄciÄ na siĹÄ ĹrubÄ (po zdjÄciu zderzaka bÄdzie widaÄ gwint i nakrÄcajÄc 2 nakrÄtki nr.5 kontrujÄc je jakoĹ da siÄ ruszyÄ ĹrubÄ, prysnÄÄ na niÄ WD40 i staraÄ siÄ odkrÄciÄ od Ĺrodka). WyjÄÄ z metalowych zawleczek resztÄ plastikowego zaczepu od zderzaka i zalepiÄ klejem dwuskĹadnikowym.
  Nie wyglÄda to estetycznie ale spokojnie wytrzyma.

  Proponuje zastÄpiÄ oryginalne Ĺruby i daÄ Ĺruby z gĹĂłwkÄ na normalny klucz

  I to wszystko, mam nadzieje Ĺźe komuĹ pomogĹem.
  pozdrawiam
  potryk

  35 downloads

  Updated

 3. DemontaĹź korby szyby tylnych drzwi mini fotorelacione

  Bylo sto razy opisywane jednak nadal sÄ pytania na ten temat.
  Ja doĹoĹźÄ kilak zdjÄÄ .
  jak w wielu opisach :
  1 wĹoĹźyÄ szeroki ĹrubokrÄt miedzy dĹşwignie a podkĹadkÄ.Ja podĹoĹźyĹem nawet kartonik zÄby nie uszkodziÄ tapicerki ( fot 1 i 2 )


  Spinka jest w ksztaĹcenie omegi - brzuszkiem do wolnego ramienia.
  leĹźy praktycznie pod samym koĹnierzem dĹşwigni.
  Ja uĹźyĹem zagiÄtych kleszczyków.

  Spinka jest minimalnie luĹşnÄ wiec Ĺatwo doĹÄ ja uchwyciĹem i lekko nawet podwaĹźyĹem i wyciÄgnÄĹem.

  myĹlÄ ze to takĹźe kilku osobom pomoĹźe.

  8 downloads

  Updated

 4. Demontaş wk�adki zamka w poliftowej.

  JeĹźeli kogoĹ to interesuje to wrzucam kilka zdjÄÄ i maĹy opis jak zdemontowaÄ wszystko.
  1) Jak juĹź wyciÄgniemy zamek z klapy bagaĹźnika wypinamy plastikowÄ maskownicÄ.
  2) Maskownica jest wpiÄta zatrzaskami w obudowÄ zamka, wykorzystujemy otwĂłr prostokÄtny na zatrzask i otworek okrÄgĹy w celu zablokowania zamka w pozycji jakbyĹmy chcieli otworzyÄ bagaĹźnik. Najlepiej zablokowaÄ zamek stalowym drutem o Ĺrednicy ok. 3 mm.
  3) NastÄpnie zabieramy siÄ za dwa elementy plastykowe obsadzone na trzpieniu nr 3 zamka zabezpieczone zawleczkÄ okrÄgĹÄ, zwracamy uwagÄ na maĹy waĹeczek pomiÄdzy jednym a drugim elementem plastikowym. Niestety zapomniaĹem zrobiÄ zdjÄcie tych elementĂłw.

  4) Wciskamy tuleje nr. 1
  na zdjÄciu poniĹźej, do oporu ( czyli kilka milimetrĂłw ) i obracamy jÄ delikatnie o kilka stopni w lewo, pod wpĹywem sprÄĹźyny 2 tuleja wychodzi.

  5) Teraz wyciÄgamy sprÄĹźynÄ nr 2 i element nr 3 razem z plastikowÄ koronkÄ 4. W tym momencie pozostaje nam w rÄku wkĹadka 6 z bÄbenkiem 5 w obudowie 7. Jeszcze nie trzeba wkĹadaÄ kluczyka. PoniĹźej widok obudowy 7.

  6) WyciÄgamy teraz delikatnie zabezpieczenie 8 najlepiej scyzorykiem z maĹym ostrzem.

  7) Delikatnie wciskamy wkĹadkÄ do Ĺrodka i wyciÄgamy z drugiej strony, od razu po wyciÄgniÄciu wkĹadamy kluczyk Ĺźeby nam zapadki nie wypadĹy.
  8) Teraz wyciÄgamy delikatnie bÄbenek 5 uwaĹźajÄc na sprÄĹźynkÄ i waĹeczek.

  Tak mamy rozebrany caĹy zamek i moĹźemy wziÄÄ siÄ za czyszczenie wszystkiego. Ja rozebraĹem nawet wszystkie zapadki i sprÄĹźynki, zamek chodzi jak nowy.

  12 downloads

  Submitted

 5. Foto porada jak sobie poradzi� z zaryglowanymi drzwiami pasaşera z przodu.

  Foto porada jak sobie poradziÄ z zaryglowanymi drzwiami pasaĹźera z przodu.
  DemontaĹź, Ja zaczÄĹem od ;
  - ZdemontowaĹem zaĹlepki i odkrÄciĹem wszystkie Ĺruby w drzwiach prĂłcz jednej w rogu od schowka na dole. ( Z prawej strony, brak krĂłtkiego ĹrubokrÄta-przeszkadza fotel)

  - Dla minimalnie wiÄkszego pola manewru tapicerkÄ odkrÄciĹem rĂłwnieĹź schowek i kratkÄ powietrza koĹo drzwi
  - ZdemontowaĹem fotel pasaĹźera, dla moĹźliwoĹci okrÄcenia ostatniej Ĺruby na dole w drzwiach pod schowkiem drzwi oraz dla moĹźliwoĹci wiÄkszego manipulowania tapicerkÄ. NajwiÄkszy problem byĹ z odĹÄczeniem wtyczki od napinacza pasĂłw.
  - Potem poszĹo gĹadko. OdczepiĹem delikatnie po kaĹźdym z zatrzaskĂłw koĹo gĹoĹnika jak i po przeciwnej stronie drzwi. OdchyliĹem do siebie i lekko popchaĹem do gĂłry aby zdajÄc z zaczepĂłw. Szyba odsuniÄta.
  - ChciaĹem wyjÄÄ najpierw ten plastik koĹo klamki lecz to byĹo nie wykonalne. Zbyt duĹźe wpusty plastikowe wchodzÄce w tapicerkÄ. OdpuĹciĹem sobie i zaczÄĹem manewrowaÄ gĂłra dóŠboki w prawo i w lewo. Po chwili udaĹo mi siÄ wysunÄÄ caĹÄ tapicerkÄ bez Ĺźadnych uszkodzeĹ. Bardzo utrudniaĹa klamka od otwierania od Ĺrodka, lecz chyba konstruktor to przewidziaĹ i wyciÄĹ dĹugÄ szczelinÄ nad klamka w tapicerce. PoprowadziĹem tamtÄdy klamkÄ i wyszĹo bez problemu.
  Po zdjÄciu tapicerki przypomniaĹy mi siÄ sĹowa kilku co dzwoniĹem elektro-mechanikĂłw; „Jedyna opcja otworzenia tych drzwi to potargaÄ tapicerkÄ i rozwaliÄ przecinakiem zamek od Ĺrodka! To standardowa procedura! Innego wyjĹcia niema! „
  Nie myĹlÄc dalej tak katastroficznie przystÄpiĹem do dalszego dziaĹania;
  - ZdemontowaĹem kawaĹek biaĹego plastiku trzymajÄcy dzyndzel od klamki wewnÄtrz. ZdemontowaĹem klamkÄ caĹkowicie.

  - ZaczÄĹem oglÄdaÄ zamek wewnÄtrz drzwi i zauwaĹźyĹem Ĺźe ma on Ĺruby na 3 rogach oraz 4 rĂłg jest zagiÄty blaszkÄ.
  DĹugo nie myĹlÄc wiozĹem odpowiedni ĹrubokrÄt i zaczÄĹem odkrÄcaÄ po kolei Ĺrubki

  - JuĹź jedna odkrÄcona

  - Po odkrÄceniu 3 Ĺrubek nie odginaĹem tej blaszki. Chyba producent to przewidziaĹi nie robiĹ tam Ĺrubki. DostÄp do niej byĹby chyba prawie nie moĹźliwy.
  - MiaĹem uĹatwionÄ sytuacje poniewaĹź juĹź kiedyĹ ktoĹ rozbieraĹ ten zamek i niebyĹo juĹź nita. Lecz miaĹem przygotowanÄ lutownicÄ transformatorowÄ aby rozgrzaÄ nit. OkazaĹa siÄ zbÄdna.
  - ZaczÄĹem wykrzywiaÄ zamkiem trzymajÄc czÄĹÄ obudowy za gniazdo wtyczki w róşne kierunki. ParÄ razy podĹÄczyĹem kostkÄ aby sprawdziÄ czy siÄ juĹź nie otworzy siÄ
  z centralnego. Lecz nie udaĹo siÄ . PodĹÄczanie go okazaĹo siÄ bĹÄdem ktĂłry opisze później!
  - RuszajÄc tak gĂłrnÄ obudowÄ szarpaĹem za klamkÄ zewnÄtrznÄ drzwi. W pewnym momencie poczuĹem taki lekki stawiany opĂłr klamki w pewnym poĹoĹźeniu rozchodzÄcej siÄ budowy zamka. PociÄgiem mocniej do gĂłry odchylajÄcÄ siÄ czeĹÄ obudowy zamka pod kÄtem, jak pociÄgaĹem caĹy czas za klamkÄ rygiel puĹciĹ najpierw raz a za nastÄpnym pociÄgniÄciem klamki drzwi siÄ otworzyĹy.
  W tym momencie BANAN NA TWARZY
  A wracajÄc do tego Ĺźe zĹym pomysĹem byĹo prĂłbowanie otwarcia centralnym zamkiem przy odstajÄcej obudowie. To dlatego Ĺźe potem zauwaĹźyĹem Ĺźe nie da siÄ wĹÄczyÄ radia w aucie.
  MyĹlÄ „znĂłw siÄ teraz co innego popsuĹo”
  PosprawdzaĹem ĹwiatĹa itp. I wyszĹo na to Ĺźe nie mam migaczy ani awaryjnych.
  No to do bezpiecznikĂłw .Sprawdzam od migaczy dobre, Sprawdzam od awaryjnych przepalony. WstawiĹem nowy bezpiecznik i ucieszony Ĺźe juĹź migacze sÄ i radio gra.
  Lecz spojrzaĹem na kontrolki na zegarach i widzÄ Ĺźe kontrolka od migaczy caĹy czas Ĺwieci a migacze w tym czasie nie migajÄ (wyĹÄczone)
  Chwile myĹlÄc odĹÄczyĹem akumulator na kilka minut i w tym czasie posprawdzaĹem wszystkie bezpieczniki. OkazaĹy siÄ juĹź wszystkie w porzÄdku. Lecz po ponownym podĹÄczeniu akumulatora wszystko wrĂłciĹo do normy.
  Po prostu podczas ruszania obudowÄ zamka powstaĹo gdzieĹ zwarcie.
  WyjÄĹem ten mikroprzeĹÄcznik ktĂłry byĹ w zamku i zauwaĹźyĹem Ĺźe jest to jeszcze oryginalny przeĹÄcznik i jego dzyndzel jest skrzywiony. Wiadomo juĹź dlaczego siÄ zaciÄĹ zamek.
  JakiĹ fachowiec usunÄĹ gumkÄ od dzyndzla przeĹÄcznika zamiast zainwestowaÄ 5zĹ w nowy.
  Dobry

  ,uszkodzony, brak gumki oraz skrzywiony

  Teraz tylko wszyto poskĹadaÄ jak byĹo i w drogÄ.
  W takim stanie wyjÄĹem zamek

  Jak by byĹa sytuacja niemoĹźnoĹci odkrÄcenia Ĺrubek to trzeba by wypaliÄ dziurÄ lutownicÄ w obudowie pomiÄdzy 2 a 3 stykiem w gnieĹşdzie w zamka. Uprzednio odpinajÄc oryginalnÄ wtyczkÄ zasilajÄcÄ. NaleĹźaĹo by podĹÄczyÄ siÄ pod 3 styk w zamku a drugi przewĂłd z zasilaniem dotknÄÄ w to miejsce co wskazane jest na zdjÄciu.


  SprawdzajÄc poĹÄczenia stykĂłw zamka doszedĹem do wniosku Ĺźe w moim przypadku wystarczyĹo podaÄ napiÄcie na styki 3 i 4. Nie wiedziaĹem o tym puki nie rozebraĹem zamka. OczywiĹcie prĂłbowaÄ raz + na 2 i – na 4 jak i zamiennie. Bo u mnie caĹy czas byĹ wciĹniÄty przeĹÄcznik. A centralny podawaĹ napiÄcie na styki przeĹÄcznika NC czyli na 3 i 5.
  Czy jest moĹźliwoĹÄ odblokowania drzwi elektrycznie wystarczy sprawdzaÄ miernikiem opĂłr pomiÄdzy stykiem 3 a 4 i 3 a 5. JeĹli jest okoĹo 20omĂłw to moĹźna miaĹo prĂłbowaÄ podĹÄczaÄ siÄ pod styki zamka. Uprzednio naleĹźy odĹÄczyÄ oryginalna kostkÄ od zamka poniewaĹź podanie napiÄcia na styki moĹźe uszkodziÄ centralkÄ.
  Problem jest wtedy kiedy blaszka w przeĹÄczniku jest zĹamana, miaĹem tak u kolegi lecz tam drzwi daĹo siÄ otworzyÄ. WĂłwczas w takim przypadku niema moĹźliwoĹci otwarcia drzwi podajÄc napiÄcie na styki zamka, jedynie robiÄc dziurÄ lutownicÄ jak opisane wyĹźej lub rozbiĂłrka zamka na moim przykĹadzie.
  OpracowaĹ : Dexter23pl

  22 downloads

  Submitted

 6. Wymiana pompki spryskiwacza

  Wymiana pompki spryskiwacza ĹwiateĹ / szyb

  Samochód wystarczy podnieĹÄ, koĹo skrÄciÄ na max. Jak komuĹ wygodniej to moĹźe zdjÄÄ koĹo.
  1 Zaczynamy od zdjÄcia nadkola

  2 Te dwa to plastikowe zaczepy

  3 NakrÄtka (10). Zaczep siÄ powtórzyĹ z poprzedniego zdjÄcia

  4 Ĺruba (torx) i zaczep, który siÄ powtarza

  Ostatnia Ĺruba przytrzymujÄca nadkole znajduje siÄ pod samochodem na krawÄdzi zderzaka.
  5 PozostaĹe dwie Ĺruby odkrÄciĹem z rozpÄdu, przytrzymywaĹy one ĹwiatĹa przeciwmgielne wiÄc chyba nie we wszystkich wersjach sÄ.

  W sumie naleĹźy wyjÄÄ dwa plastikowe zaczepy (coĹ w rodzaju koĹka rozporowego), jednÄ nakĹadkÄ i dwie Ĺrubki.
  6 I tak to powinno wyglÄdaÄ

  Teraz musimy zajÄÄ siÄ zderzakiem. Nie trzeba caĹego zdejmowaÄ.
  7 Tu znajduje siÄ pierwsza Ĺrubka

  8 O wĹaĹnie ta

  9 Pod spodem samochodu znajdujÄ siÄ jeszcze dwa plastikowe zaczepy (koĹki rozporowe)

  NaleĹźy jeszcze odkrÄciÄ grill i jednÄ ĹrubkÄ przytrzymujÄcÄ zderzak i lampÄ.
  Zsuwamy delikatnie zderzak, odchylamy i mamy idealny dostÄp do zbiornika spryskiwaczy.
  Ten na zdjÄciu jest z wersji X25XE wiÄc jest to 5,5 litrowy z dwoma pompkami. Ta na pierwszym planie jest to pompka od ĹwiateĹ.
  10 Jest wiÄksza od tej spryskujÄcej szyby.

  11 Tu na zdjÄciu zaznaczony jest czujnik poziomu pĹynu. Ja wyjÄĹem go zanim wymieniĹem pompkÄ i spuĹciĹem tÄdy pĹyn do spryskiwaczy aby siÄ nie zmarnowaĹ

  16 downloads

  Submitted

 7. klapa tylna VB kombi wszystko na jej temat

  Moja przygoda z tylnÄ klapÄ VB kombi zaczÄĹa siÄ od takiego widoku

  Tylna klapa ma w sobie parÄ dziwnych rzeczy,
  a.zamek centralny
  b.czujnik otwarcia klapy
  c.oĹwietlenie tablicy rejestracyjnej
  d.wycieraczkÄ tylnÄ
  e.ogrzewanie tylnej szyby
  f.tylne trzecie ĹwiatĹo stop
  JeĹli jeden z elementów w Twojej klapie nie dziaĹa, nie zaczynaj od rozbierania klapy. NajczÄstszym problemem sÄ kable zasilajÄce elementy wykonawcze. PotrafiÄ siÄ one przecieraÄ i urywaÄ w miejscu przejĹcia z nadwozia do klapy tylnej. JeĹli któryĹ z tych kabli jest zepsuty najlepiej jest wyciÄÄ jego kawaĹek przed i za i wlutowaÄ nowy (najlepiej w tych samych kolorach, aby nie mieÄ kiedyĹ zagadki co ja tu zrobiĹem). MoĹźna teĹź kable polutowaÄ w miejscu przerwania, ale zwiÄksza to objÄtoĹÄ wiÄzki w miejscu gdzie ona pracuje i bÄdzie to niekorzystne na dĹuĹźszy czas.


  AD a: ZAMEK CENTRALNY
  Na zamek centralny klapy tylnej skĹadajÄ siÄ:
  a.siĹownik elektryczny
  b.zamek z kluczykiem
  c.zatrzask klapy
  SiĹownik elektryczny zamocowany jest do klapy za pomocÄ dwóch wkrÄtów, do ich odkrÄcenia potrzebny jest klucz nr 8. Na gĹówce siĹownika znajduje siÄ otwór do mocowania ciÄgna zmieniajÄcego poĹoĹźenie jednego z elementów obrotowych w zamku z kluczykiem. Z drugiej strony siĹownika jest szybko zĹÄcze (M37) z kablami zasilajÄcymi siĹownik (czarno-ĹźóĹty i czarno-czerwony). Tak wiec demontaĹź tego elementu powinien przebiegaÄ bezproblemowo.

  Widok wtyku do siĹownika i kolory kabli na poniĹźszym foto

  Schemat elektryczny siĹownika zamka centralnego klapy tylnej na poniĹźszym foto

  Zamek z kluczykiem to kolejny element, który lubi przysparzaÄ nam kĹopotów. Potrafi siÄ zabrudziÄ do tego stopnia, Ĺźe uniemoĹźliwia wĹoĹźenie i/lub przekrÄcenie kluczyka w celu otwarcia klapy. NajlepszÄ metodÄ na reanimacjÄ zamka jest jego wykrÄcenie, wyczyszczenie i nasmarowanie. Zamek zamocowany jest za pomocÄ dwóch nakrÄtek M6 wiec potrzebujemy klucz nr8 aby go wymontowaÄ. Do zamka doĹÄczone sÄ dwa ciÄgna, jedno od siĹownika elektrycznego drugie od zatrzasku klapy. DemontaĹź ich nie powinien sprawiÄ nikomu trudnoĹci.  JeĹli juĹź zdecydujemy siÄ na regeneracjÄ (czyszczenie) naszego zamka to wyglÄda to mniej wiÄcej tak.
  MajÄc wyjÄty zamek z tylnej klapy idziemy z nim na stóĹ warsztatowy, lub po prostu do domu.
  WyglÄda on od strony Ĺrodkowej tak:

  Zdejmujemy ze sworznia zamka zapinkÄ trzymajÄcÄ wszystkie elementy, nastÄpnie zdejmujemy biaĹy plastik i nastÄpnie czarny plastik. WaĹźne jest, aby przy rozbieraniu uwaĹźaÄ na maĹy sworzeĹ sprzÄgajÄcy biaĹy element obrotowy z czarnym. W przypadku jego zgubienia moĹźna go dorobiÄ z gwoĹşdzia, Ĺrubki lub innego drutu, który mamy pod rÄkÄ. PoniewaĹź dorobienie jego na wymiar jest doĹÄ czasochĹonne podajÄ od razu jego wymiar (Ĺrednica 3,5mm, dĹugoĹÄ 3,0mm).

  Wszystkie elementy naleĹźy dokĹadnie wyczyĹciÄ z starego smaru i innych brudów jakie nam siÄ tam nazbieraĹy.
  NastÄpnie zdejmujemy plastik który jest osĹonkÄ zamka, dziÄki temu moĹźemy usunÄÄ brud który tam jest i mamy dostÄp do miejsc gdzie moĹźemy prysnÄÄ smarem, aby zdjÄÄ ten plastik podwaĹźamy go z prawej i lewej strony maĹym ĹrubokrÄtem i wypychamy do przodu. Na zdjÄciu poniĹźej widaÄ gdzie plastik ma zaczepy wiÄc kaĹźdy chyba sobie poradzi.


  Po dokĹadnym wyczyszczeniu i nasmarowaniu wszystkiego co nam zostaĹo zaczynamy skĹadanie w kolejnoĹci odwrotnej do demontaĹźu. NaleĹźy pamiÄtaÄ, aby sworzeĹ, który sprzÄga element czarny z biaĹym wĹoĹźyÄ w odpowiednim miejscu (tak jak na zdjÄciu) w przeciwnym razie zamek nie bÄdzie dziaĹaĹ poprawnie.


  Po takiej regeneracji zamek powinien nam posĹuĹźyÄ jeszcze dĹugi czas bez przysparzania nam zbÄdnych problemów.
  Zatrzask klapy wyglÄda tak:

  Mocowany jest za pomocÄ 4 Ĺrub. Aby uĹatwiÄ jego dziaĹanie dobrze jest co jakiĹ czas go dokĹadnie wyczyĹciÄ i nasmarowaÄ. Najlepiej jest to robiÄ na wyjÄtym organie, ale jak ktoĹ nie ma czasu to zwykĹe pryĹniÄcie smarem teĹź powinno pomóc. Zamek rozlokowuje siÄ poprzez pociÄgniÄcie ciÄgna, które poĹÄczone jest z zamkiem z kluczykiem.
  AD b: CZUJNIK OTWARCIA KLAPY TYLNEJ
  W tylnej klapie po jej lewej stronie widoczny jest czujnik otwarcia klapy, taki czarny doĹÄ dĹugi dajÄcy siÄ wcisnÄÄ palcem, a normalnie wciskajÄcy siÄ przy zamkniÄciu klapy. W pozycji wciĹniÄtej rozĹÄcza on masÄ do oĹwietlenia wnÄki bagaĹźnika.

  Sam czujnik wymontowany z klapy wyglÄda tak:

  Mocowany on jest za pomocÄ jednego wkrÄta i doczepiony jest do niego jeden kabelek. U mnie czujnik troszkÄ siÄ zacinaĹ gdyĹź byĹ lekko wygiÄty. PomogĹo naprostowanie go palcami i pryĹniÄcie troszkÄ smaru do Ĺrodka. Mam nadziejÄ, Ĺźe to rozwiÄzanie pomoĹźe na pewien czas. Ten czujnik równieĹź steruje zapalaniem i gaĹniÄciem lampki oĹwietlajÄcej wnÄtrze bagaĹźnika, schemat na poniĹźszym foto.

  AD c: OĹWIETLENIE TABLICY REJESTRACYJNEJ
  Standardowo tylna tablica rejestracyjna oĹwietlana jest dwiema Ĺźarówkami C5W. Ja postanowiĹem je zamieniÄ na Ĺźaróweczki biaĹe diodowe zasilane 12V ale nie byĹo to takie Ĺatwe jakby siÄ wydawaĹo. Plastiki w których umieszczone sÄ Ĺźaróweczki u mnie byĹy popÄkane (ciÄĹźko siÄ je skleja, aby byĹy sztywne, a przy wkĹadaniu i tak potrafi pÄknÄÄ), wiÄc najlepiej wymieniÄ je na nowe. Te plastikowe obsadki Ĺźarówek zamocowane sÄ w plastiku który od Ĺrodka klapy jest przykrÄcony czterema nakrÄtkami M6 czyli kluczyk nr8 jest potrzebny (dwie z nich trzymajÄ równieĹź zamek który naciskamy, aby otworzyÄ klapÄ). W tym plastiku sÄ dwa obwody elektryczne do Ĺźarówek, które potrafiÄ zardzewieÄ i przestaÄ przewodziÄ, wtedy to wymiana, lub domowa dĹubanina, aby dostarczyÄ napiÄcie do Ĺźaróweczek.


  Efekt koĹcowy

  Schemat oĹwietlenia rejestracji rejestracyjnej na poniĹźszym foto.

  AD d: WYCIERACZKA TYĹ
  Wycieraczka tylna jest elementem czÄsto sprawiajÄcym problemy, a mianowicie potrafi siÄ zatrzeÄ i przestaÄ dziaĹaÄ (ruszaÄ siÄ). Aby naprawiÄ takÄ przypadĹoĹÄ najlepiej jest wszystko rozebraÄ. Zaczynamy od zdjÄcia samego ramienia wycieraczki, potrzebny do tego bÄdzie nam klucz nr 10, demontujemy nakrÄtkÄ, lekko ruszamy wycieraczkÄ i wycieraczka zostaje nam w rÄkach. UkazujÄc nam taki widok.

  NastÄpnie zdejmujemy czarnÄ zaĹlepkÄ pod którÄ jest nakrÄtkÄ, którÄ demontujemy kluczem 19 (najĹatwiej jest to zrobiÄ kluczem oczkowym Ĺamanym). Zdejmujemy nakrÄtkÄ podkĹadkÄ i czarnÄ plastikowÄ osĹonkÄ. Teraz nasz silniczek od wycieraczki trzymany jest juĹź tylko od Ĺrodka, za pomocÄ dwóch wkrÄtów i kabli zasilajÄcych. Rozpinamy kabelki i kluczem nr8 odkrÄcamy dwa ostatnie wkrÄty.

  Silniczek zostaje nam w rÄkach. CaĹy zdemontowany zestaw wyglÄda tak.

  JeĹli sworzeĹ wycieraczki siÄ nie rusza, najlepiej jest go najpierw potraktowaÄ jakimĹ Ĺrodkiem czyszczÄcym (WD40) próbowaÄ lekko rozruszaÄ, gdy juĹź zacznie siÄ ruszaÄ wycieramy caĹe WD40 i smarujemy jakimĹ smarem, nastÄpnie najlepiej jest wĹÄczyÄ silniczek i niech siÄ troszkÄ swobodnie porusza.
  Wszystko skĹadamy w kolejnoĹci odwrotnej do montaĹźu i moĹźemy cieszyÄ siÄ sprawnie dziaĹajÄcÄ wycieraczkÄ. Ja u mnie zamiast standardowego ramienia wycieraczki uĹźyĹem wycieraczki tylnej od Seicento, pasuje idealnie do wielokarb jaki jest na silniczku a wyglÄd jest sporo lepszy.
  A efekt koĹcowy wyglÄda tak

  Schemat elektryczny podĹÄczenia silnika wycieraczki tylnej na poniĹźszym foto.

  AD e: OGRZEWANIE TYLNEJ SZYBY
  Tylna szyba jest jak kaĹźdy wie ogrzewana, zasilana jest prÄdem przez dwa przewody doĹÄ grube z prawej strony brÄzowy z lewej strony zielony


  Schemat podĹÄczenia elektrycznego ogrzewanej tylnej szyby na poniĹźszym foto.

  AD f: TYLNE TRZECIE ĹWIATĹO STOP
  Tylne trzecie ĹwiatĹo stop zamontowane jest w plastiku u góry klapy tylnej zasilane jest dwoma kabelkami (ĹźóĹto-czarny i brÄzowy) da siÄ je rozĹÄczyÄ bo po drodze jest kostka ĹÄczeniowa. CaĹy plastik zamocowany jest za pomocÄ 6 Ĺrub do klapy tylnej. Ĺťaróweczki w trzecim Ĺwietle stop sÄ diodowe wiec nie powinno byÄ potrzeby ich wymiany. Cztery Ĺruby ukryte sÄ pod plastikowymi zaĹlepkami dwie widaÄ po zdjÄciu wykĹadziny. OdkrÄcamy je kluczem torx T25, miejsca Ĺrub oznaczone sÄ strzaĹkami na zdjÄciu poniĹźej


  Schemat elektryczny podĹÄczenia trzeciego ĹwiatĹa stop na poniĹźszym foto

  Pozdrawiam i miĹej pracy przy Waszych klapach tylnych w VB Kombi

  22 downloads

  Submitted

 8. Montaz sanek z regulacja do angielskiego fotela

  1. odpinamy akumulator
  2. odkrÄcamy pas i siedzenie 1 Ĺruba bok i dwie tyĹ
  3. odpinamy poduchÄ i sterowanie napinaczem
  4. wyjmujemy fotel z reg .
  5.rozkrÄcamy Ĺruby, dwie przód i 4 tyĹ po czym z boku plastiki po 1 Ĺrubce i przód plastik 1 Ĺrubka
  6. udzielamy górÄ siedziska "oparcie i zostaje tylko dóĹ
  7. góra fotela trzyma sie na przednich Ĺrubach torxach oraz na dwóch maĹych krecikach z tyĹu
  8.po rozĹoĹźeniu zamieniamy podstawy i skĹadamy w odwrotnej kolejnoĹci u mnie nie obyĹo siÄ bez wklepania kawaĹka fotela pod sprÄĹźynÄ caĹa operacja jakieĹ 40 min z zĹoĹźeniem s powrotem pozostaĹoĹci fotela ! polecam niezĹa zabawa
  Ps obydwa fotele z regulacja wysokoĹci
  9. trzeba takĹźe dodaÄ iĹź lekko wklepaÄ blachÄ pod siedzeniem bo sprÄĹźyny muszÄ mieÄ miejsce , anglik to pasaĹźer i niema regulacji takĹźe spód niema wpustu na sprÄĹźynÄ
  Za bardzo niema co juĹź fotografowaÄ montaĹź naprawdÄ moĹźe wydaÄ siÄ skomplikowany ale jest doĹÄ prosty

  10 downloads

  Submitted

 9. Montaş sk�adanego oparcia w VB

  Jako takiej instrukcji nie przygotowaĹem, gdyĹź caĹy zabieg jest prosty. Ĺťadnego spawania/ciÄcia, oparcie z Zafiry A pasuje idealnie do siedziska z VB. Z Zafiry B teĹź pasuje, ale ma trochÄ inny ksztaĹt i moĹźe byÄ problem z tapicerkÄ
  1. NaleĹźy kupiÄ skĹadany fotel z Zafiry A
  2. WyjÄÄ fotel pasaĹźera i zdemontowaÄ z niego oparcie
  3. ZdjÄÄ z niego tapicerkÄ, zdjÄÄ tapicerkÄ z oparcia z Zafiry
  4. NaciÄgnÄÄ naszÄ tapicerkÄ na oparcie z Zafiry
  5. WyciÄÄ szczelinÄ pod dĹşwigniÄ do kĹadzenia fotela
  6. ZmontowaÄ wszystko
  Oto efekty:  Czas pracy to ok. 2h. UciÄĹźliwe jest zdejmowanie i zakĹadanie pierĹcionków, które mocujÄ tapicerkÄ do stelaĹźa, ale wszystko da siÄ zrobiÄ.
  Szyny dolne sÄ bardzo podobne. Nie przymierzaĹem, ale na 90% siedzisko z Zafiry pasuje do VB. Zyskujemy wtedy szufladkÄ pod fotelem pasaĹźera

  7 downloads

  Submitted

 10. Naprawa r�cznej regulacji reflektora

  Witam , po wielu zadanych przeze mnie pytaniach, wielu odpowiedziach kolegi Domlo jak i sporej iloĹci nerwów przy próbach ustawienia reflektora, postanowiĹem zabraÄ siÄ za naprawÄ prawej lampy, której nie daĹo siÄ wyregulowaÄ rÄcznie w pionie i w poziomie (gwinty poschodziĹy). PoniĹźej zamieszczam opis tego zabiegu,, zamieszczam tutaj równieĹź opis demontaĹźu lampy, bez zrzucania zderzaka. Wprawdzie kosztem tego sÄ odrapane rÄce, jednak jest trochÄ mniej pracy i ogromna satysfakcja- warto spróbowaÄ naprawiÄ samemu tym sposobem.
  Zabieramy siÄ do pracy, potrzebne nam bÄdÄ:
  -ĹrubokrÄt krzyĹźakowy
  -klucz/ĹrubokrÄt z koĹcówkÄ TORX T25
  -klucz imbusowy nr 6
  -nasadka nr 8 z maĹa grzechotkÄ lub czymĹ podobnym (ja posĹuĹźyĹem siÄ imbusem 6 i wcisnÄĹem go w nasadkÄ)
  -ĹrubokrÄt pĹaski
  PierwszÄ czynnoĹciÄ jest odkrÄcenie Ĺrub mocujÄcych zderzak, od spodu po stronie lampy. OdkrÄcamy w tym celu Ĺruby zaznaczone niĹźej: (1) nasadkÄ 8 i (2) ĹrubokrÄtem krzyĹźakowym.


  Po odkrÄceniu Ĺruby w plastikowym nadkolu (zdj. 1) odginamy je, Ĺźeby móc wĹoĹźyÄ rÄkÄ pod lampÄ, za zderzak. Musimy wyczuÄ ĹrubÄ, po czym odkrÄciÄ jÄ nasadkÄ nr 8. Jest tam naprawdÄ maĹo miejsca, ale da siÄ , poniĹźej (zdj. 3). 1- Ĺruba od spodu zderzaka (ja jej nie miaĹem), 2- Ĺruba, która trzyma zderzak od wewnÄtrz- to jej szukamy.

  Zderzak odkrÄcony po stronie lampy. WiÄc odkrÄcamy grill, czyli trzy Ĺrubki na klucz TORX T25, chyba kaĹźdy wie, które NastÄpnie wypychamy zderzak lekko do przodu, wtedy zeskoczy z wsuwki. OdciÄgamy go lekko do przodu, by znów podrapaÄ dĹoĹ, odkrÄcajÄc ĹrubÄ (3) pod lampÄ (nasadka nr 8), jedyny sposób to wĹoĹźenie rÄki od koĹca zderzaka, drugÄ trzymajÄc odgiÄte nadkole.

  Najgorsze za nami, teraz odpinamy wtyczki od lampy (sÄ trzy- kierunkowskaz, silniczek i 4-ro pinowy wtyk do Ĺźarówek przednich) i wykrÄcamy pozostaĹe Ĺrubki (4) (nasadka nr 8)


  Wszystko juĹź odkrÄcone, moĹźemy bezpiecznie wyjÄÄ lampÄ.
  Wyjmujemy Ĺźarówki i zaczynamy od Ĺruby do regulacji pionowej (5)

  "WykrÄcajÄc" jÄ- podnosimy odbĹyĹnik, "wkrÄcajÄc"- opuszczamy. JeĹli odbĹyĹnik siÄ w ogóle nie rusza, Ĺapiemy palcem za otwór po Ĺźarówce i "wykrÄcajÄc" ĹrubÄ ciÄgniemy odbĹyĹnik do siebie. Mnie siÄ udaĹo naciÄgnÄÄ gwinty na siebie i regulacja wreszcie dziaĹa. AlternatywÄ w przypadku niepowodzenia jest rozklejenie lampy
  Teraz Ĺruba do regulacji poziomej (6)


  ByĹem zmuszony wyciÄgnÄÄ tÄ górnÄ ĹrubkÄ (byĹa bardzo obrobiona i klucz siÄ krÄciĹ w Ĺrodku), po jej wyjÄciu Ĺatwiej byĹo krÄciÄ tym maĹym kóĹeczkiem zÄbatym, które po regulacji lepiej schowaÄ, jeĹli nie mamy zastÄpczej, górnej Ĺrubki. KrÄcÄc, dociskamy odbĹyĹnik do tylnej obudowy lampy, aĹź gwint zaskoczy.
  MoĹźemy upewniÄ siÄ, Ĺźe ĹÄcznik kulowy (7) pomiÄdzy silniczkiem, a odbĹyĹnikiem jest na swoim miejscu.

  JeĹli udaĹo siÄ naprawiÄ bez rozklejania, wkĹadamy Ĺźarówki i montujemy wszystko w odwrotnej kolejnoĹci. Najpierw wkĹadamy na miejsce reflektor, przykrÄcamy go, podĹÄczamy wtyczki, przykrÄcamy grill, póĹşniej ĹrubkÄ (3) i pozostaĹe Ĺrubki trzymajÄce zderzak i nadkole.
  Ja rozkrÄcaĹem wszystko praktycznie po ciemku, z latarkÄ zawieszonÄ nad silnikiem, bo dopiero póĹşnym wieczorem przestaĹo padaÄ, a ja nie dysponujÄ garaĹźem. Nie sprawiĹo mi to wiÄkszych problemów
  W efekcie mam dziaĹajÄcÄ regulacjÄ rÄcznÄ i mogÄ wreszcie podjechaÄ na stacjÄ diagnostycznÄ.
  JeĹli nie da siÄ nic zrobiÄ z powodu uĹamanych, uszkodzonych elementów regulacji wewnÄtrz reflektora- rozklejenie jest nieuniknione.
  A tak wyglÄdajÄ moje dĹonie po caĹym zabiegu

  Mam nadziejÄ, Ĺźe opis przyda siÄ innym. Pozdrawiam, sek
  Nie zezwalam na kopiowanie caĹoĹci lub czÄĹci mojej porady (zarówno tekstu jak i zdjÄÄ) na inne fora. PowyĹźszy opis jest mojego autorstwa.

  14 downloads

  Updated

 11. Oklejanie s�upków drzwi

  Zgodnie z obietnicÄ wykonania zadania, oraz wychodzÄc naprzeciw zapotrzebowaniu, wciÄĹź pojawiajÄcym siÄ pytaniom i wÄtpliwoĹciom, popeĹniam poradÄ, w której czytelnie i szczegóĹowo pokaĹźÄ jak bardzo maĹymi kosztami i odrobinÄ chÄci okleiÄ sĹupki drzwi na czarno.
  Potrzebne rzeczy:
  -folia do oklejania sĹupków lub inna taĹma nadajÄca siÄ do tego (mi wystarczyĹo ~1,5mx1m)
  -skalpel
  -noĹźyczki
  -ĹrubokrÄt
  -taĹma
  ...czyli tyle co nic.
  1. OczyĹciÄ/odtĹuĹciÄ sĹupki np. benzynÄ ekstrakcyjnÄ
  2. OpuĹciÄ szybÄ, wyciÄgnÄÄ uszczelkÄ szyby ze szczelin, oraz dolnÄ listwÄ wypychajÄc jÄ po prostu do góry (jest na „wsuwce” i zatrzaskach, które same wyskoczÄ)

  3. OdmierzyÄ na oko fragment okleiny i okleiÄ starannie sĹupek, tak Ĺźeby starczyĹo na zakĹadkÄ we wszystkich kierunkach

  4. UsunÄÄ/uciÄÄ nadmiar okleiny ze wszystkich stron tak, Ĺźeby zostaĹa zakĹadka ok. 1,5 cm

  5. PozawijaÄ/przykleiÄ do Ĺrodka zakĹadki ze wszystkich stron

  Co do górnego rogu to najlepiej zrobiÄ od strony wewnÄtrznej kilka drobnych naciÄÄ („harmonijkÄ”), wtedy Ĺadnie okleina nam siÄ zagnie, bez pomarszczeĹ (lepiej bÄdzie to widoczne w pkt. 9). Potem miejsce to bÄdzie zasĹoniÄte dociĹniÄtÄ uszczelkÄ

  6. WkĹadamy dokĹadnie uszczelkÄ na swoje miejsce (moĹźna sobie pomóc ĹrubokrÄtem krzyĹźakowym) oraz dolnÄ listwÄ (wsuwamy „do doĹu” i dociskamy na caĹej dĹugoĹci)

  7. W tylnych drzwiach bÄdzie trudniej, gdyĹź szyba nie opuszcza siÄ do koĹca i bÄdziemy mieli utrudniony dostÄp do dolnej czÄĹci uszczelki. OczywiĹcie moĹźna siÄ bawiÄ w wyjmowanie szyby ale po co... wystarczy tylko trochÄ podĹubaÄ. A wiÄc wyciÄgamy uszczelkÄ tyle ile siÄ da, oraz dolnÄ listwÄ (analogicznie jak w drzwiach przednich)

  8. Odmierzamy na oko i przyklejamy okleinÄ na sĹupek z zachowaniem ok. 1,5 cm zapasu na zakĹadki (jak w pkt. 3), nastÄpnie odcinamy nadmiar okleiny ze wszystkich stron. Przy fragmencie przy szybie najlepiej zostawiÄ jak najmniejszÄ zakĹadkÄ, ok. 0,5 cm Ĺźeby Ĺatwiej jÄ byĹo zawinÄÄ pod uszczelkÄ

  9. Zawijamy okleinÄ do Ĺrodka, a w górnym rogu znowu robimy kilka naciÄÄ, dziÄki czemu elegancko siÄ nam zagnie

  10. Najtrudniejsza czÄĹÄ czyli dolna czÄĹÄ sĹupka przy szybie: jednÄ rÄkÄ podwaĹźamy ĹrubokrÄtem pĹaskim uszczelkÄ a drugÄ (którÄ w tym momencie robiĹem zdjÄcie) starannie i powoli zaginamy okleinÄ do Ĺrodka

  Trudne, ale w kilkunastu ruchach po kawaĹeczku po paru chwilach jest gotowe. NastÄpnie wkĹadamy uszczelkÄ i dolnÄ listwÄ na swoje miejsce

  11. Teraz zajmujemy siÄ równaniem górnych krawÄdzi sĹupków. Ja zrobiĹem to przyklejajÄc taĹmÄ na równo z górnÄ liniÄ krawÄdzi okna przedniego i tylnego, i tnÄc wedĹug niej skalpelem

  12. NajĹatwiejszy do zrobienia tylny sĹupek: czyli tak jak poprzednio wyciÄgamy uszczelkÄ oraz dolnÄ listwÄ (jak w pkt. 2), oraz plastikowy trójkÄt (najpierw podwaĹźajÄc i wyjmujÄc z 2 zatrzasków, potem wysuwajÄc w kierunku jazdy). Wycinamy i przyklejamy okleinÄ (jak w pkt. 3), zawijamy i przyklejamy jÄ do Ĺrodka (jak w pkt. 4-5), w górnym rogu znowu wykonujemy kilka naciÄÄ w celu idealnego przyklejenia (jak w pkt. 9). PamiÄtamy o zostawieniu zakĹadki pod trójkÄt

  13. Wciskamy uszczelkÄ oraz dolnÄ listwÄ na swoje miejsce, oraz trójkÄt (najpierw wsuwamy go w kier. tyĹu samochodu, potem dociskamy na 2 zatrzaski)

  14. GórnÄ krawÄdĹş sĹupka oklejamy taĹmÄ, i równo ucinamy (jak w pkt. 11)
  15. JeĹli zastanawiacie siÄ jak owe zakĹadki wyglÄdajÄ od Ĺrodka drzwi to praktycznie nie bÄdziecie zwracaÄ na to uwagi, gdyĹź jak wiadomo samochód jeĹşdzi jak i stoi na parkingu z zamkniÄtymi drzwiami. MoĹźna je oczywiĹcie dokĹadnie i równo po docinaÄ wczeĹniej odpowiednio odmierzajÄc

  CaĹoĹÄ (obie strony) zajÄĹa mi ze 3-4 godziny, trzeba siÄ tylko przyĹoĹźyÄ i zrobiÄ to starannie, i nasz samochód nabiera charakteru. Przynajmniej ja tak uwaĹźam Ĺźe wyglÄda efektowniej. NaprawdÄ polecam zajÄÄ siÄ tym osobiĹcie, niĹź kupowaÄ w ASO taĹmy za kilkadziesiÄt zĹ/sĹupek. Ĺťe o satysfakcji z wkĹadu wĹasnego w samochód i efektów nie wspomnÄ Efekt:
  przed po
  JeĹli moja porada Ci pomoĹźe i uĹatwi sprawÄ, to proszÄ o "+ pomógĹ mi"

  14 downloads

  Submitted

 12. Porada - wymiana zamka drzwi kierowcy

  ZabraĹem siÄ dziĹ za wymianÄ mojego zamka i pomysĹem Ĺźe moĹźe przy okazji zrobie szybka poradÄ co i jak Ĺźeby w przyszĹoĹci byĹo komuĹ Ĺatwiej Mam nadzieje ze komuĹ siÄ przyda.
  Aha a tak na marginesie to uczulam Ĺźeby kupujÄc czÄĹci do VB dowiadywaÄ siÄ czy ona czasem nie sÄ z anglika. Ja zamówiĹem zamek do drzwi. CzekaĹem tydzieĹ na przesyĹkÄ, zdemontowaĹem cale drzwi, mój zamek i okazaĹo siÄ ze... muszÄ zakĹadaÄ mój zamek bo kupiony jest od angola i nie pasuje 1,5h roboty w tyĹek
  Dobra koniec zrzÄdzenia poniĹźej porada co i jak:

  19 downloads

  Submitted

 13. Porada montaĹź progĂłw w przedlifcie

  Potrzebne rzeczy:
  - komplet progĂłw ( 2 progi ze wszystkimi zaĹlepkami)
  - 10 uchwytĂłw do mocowania progĂłw
  - 2 plastikowe koĹeczki, ktĂłre mocujÄ prĂłg do bĹotnika
  - trochÄ wkrÄtĂłw, nitĂłw i podkĹadek
  -nitownica, wiertarka, miarka, oĹĂłwek, wiertĹa
  Zaczynamy od przyĹoĹźenia progu i odrysowania linii od, ktĂłrej później bÄdziemy mierzyÄ rozstaw uchwytĂłw:

  Kiedy juĹź mamy wszystko pomierzone przystÄpujemy do wiercenia. Jeden otwĂłr w bĹotniku do umieszczenia w nim plastikowego koĹka i 10 otworĂłw w progach na plastikowe uchwyty. NastÄpnie w wywiercone dziury przykrÄcamy uchwyty. Ja zrobiĹem to na wkrÄty od rigipsĂłw z podkĹadkami.


  Gdy juĹź jest wszystko przykrÄcone wciskamy prĂłg w uchwyty, aby Ĺatwiej nam byĹo wierciÄ w podĹodze. Od spodu w progach(plastikowych) sÄ dziury. Przez nie wiercimy otwory w podĹodze. Ja nie uĹźywaĹem do tego oryginalnych koĹkĂłw tylko przynitowaĹem wszystko.

  Na koniec zakĹadamy zaĹlepkÄ na koĹcu progu i przykrÄcamy jÄ lub nitujemy.
  Po tym udajemy siÄ na drugÄ stronÄ i robimy wszystko tak samo.
  Na koniec wciskamy wszystkie zaĹlepki i otwieramy piwko

  9 downloads

  Updated

 14. Przed�oşenie maski i b�otników w Vectrze B

  Wiele osób mnie wciÄĹź pyta jak przedĹoĹźyĹem maskÄ i bĹotniki, wiec postanowiĹem zrobiÄ mini galerie z ciÄĹźkiej pracy:


  A oto efekt koĹcowy. ZdjÄcie z XIII Zlotu VKP

  Pozdrawiam

  14 downloads

  Updated

 15. Wymiana lusterka elektrycznego

  Witam.
  WpadĹem na pomysĹ Ĺźeby zrobiÄ swojÄ pierwszÄ poradÄ w ramach zadania. PostanowiĹem opisaÄ jak wymieniÄ lusterko elektryczne w mojej Viki z 96 roku czyli w wersji przedliftem. Moje zostaĹo zniszczone przez tak zwanego "niedzielnego" kierowcÄ
  WiÄc najpierw przystÄpujemy do demontaĹźu uchwytu drzwi:
  1-wyciÄgamy trójkÄt maskujÄcy mocowanie lusterka
  2-wyciÄgamy osĹonÄ gĹoĹnika (najlepszy bÄdzie cienki pĹaski ĹrubokrÄt)
  3-w ten sam sposób wyciÄgamy przeĹÄcznik lusterek
  4-ostatnim elementem bÄdzie rÄczka pokryta elementem gumowym.
  Pod kaĹźdym z tych czterech elementów znajdujÄ siÄ Ĺruby które odkrÄcamy przy pomocy ĹrubokrÄta krzyĹźakowego.


  NajwiÄksza obudowa montowana jest na wcisk. W pierwszej kolejnoĹci element Ĺźe zdjÄcia poniĹźej, a potem strona z kolejnego zdjÄcia.  Aby zamontowaÄ tÄ mniejszÄ czÄĹÄ obudowy, zaczynamy montaĹź od wĹoĹźenia tego jakby haczyka w ten bolec (rysunek poniĹźej numer 4). NastÄpnie pchamy w kierunku przeciwnym niĹź strzaĹka na rysunku i wciskamy element 3.


  Pozdrawiam

  19 downloads

  Submitted

 16. Montaş regulacji podparcia l�dźwiowego

  CzynnoĹÄ Ĺatwa do wykonania, nawet obu leworÄczni powinni sobie z tym daÄ radÄ. Skoro oparcie byĹo przygotowane w Vectrze GL+ na PolskÄ, gdzie zamontowano tapicerkÄ traffic (podstawowa wersja), to myĹlÄ, Ĺźe kaĹźda VB ma juĹź odpowiednie otwory.
  Zaczynamy od demontaĹźu fotela z samochodu. CzynnoĹÄ na tyle prosta, Ĺźe podarujmy sobie opowieĹci
  Dla jasnoĹci - fotel max do przodu, dwie Ĺruby z tyĹu + odkrÄciÄ dolny punkt mocowania pasa bezpieczeĹstwa. OdkrÄcamy plastiki, nastÄpnie widzimy Ĺruby mocujÄce oparcie do siedziska:

  OdkrÄcamy Ĺruby, mamy wolne oparcie. Nie jest to czynnoĹÄ konieczna, ale bardzo uĹatwia
  Teraz demontaĹź tapicerki. Zarówno boczne jej czÄĹci, jak i tylna sÄ na zakĹadkach. Jedna wsuwana w drugÄ. DemontaĹź bardzo prosty:

  Po zdjÄciu tapicerki naleĹźy pozbyÄ siÄ starej kratki ze sprÄĹźynami. Przy wyciÄganiu sprÄĹźyn (sÄ mocno napiÄte) polecam takÄ metodÄ:

  Jeden ruch wkrÄtaka i sprÄĹźyna wyĹlizguje siÄ.
  Nowa kratka wraz z podparciem:

  Montujemy jÄ w miejsce starej kratki:

  PrzykrÄcamy oĹ, na którÄ póĹşniej osadzimy gaĹkÄ:

  OkĹadamy gÄbkÄ:

  PozostaĹo juĹź tylko naciÄgniÄcie tapicerki, wyciÄcie kóĹka pod oĹ gaĹki i montaĹź wszystkiego z powrotem. Czas operacji to 20-30minut/fotel. Instrukcja zostaĹa spisana w oparciu o praktyczne dziaĹanie. Nie biorÄ na siebie Ĺźadnej odpowiedzialnoĹci zwiÄzanej z problemami wynikajÄcymi z nie przestrzegania powyĹźszego opisu lub niedopeĹnienie zaleceĹ BHP. ZdjÄcia zostaĹy wykonane przez autora i sÄ jego wĹasnoĹciÄ

  15 downloads

  Submitted

 17. Wymiana i montaş os�on dr�şka zmiany biegów oraz dźwigni hamulca r�cznego

  Witam.
  DziÄki lekturze wszystkich zgromadzonych tu postów daĹo mi siÄ zmieniÄ oba mieszki – postanowiĹem przy okazji zrobiÄ kilka zdjÄÄ, aby mogĹy sĹuĹźyÄ jako porada osobom, które tak jak ja nie majÄ szerokiej wiedzy, a chciaĹyby same zrobiÄ coĹ przy autku:

  Przy zmianie mieszka nie trzeba wcale ĹciÄgaÄ gaĹki zmiany biegów

  nie trzeba go ciÄgnÄÄ do góry, bo moĹźna poĹamaÄ zatrzaski - wystarczy przycisnÄÄ z prawej i lewej strony i lekko wcisnÄÄ ramkÄ, pociÄgamy delikatnie do góry aĹź wyjdzie.

  mieszek u góry jest spiÄty plastikowÄ opaskÄ (zaznaczona strzaĹkÄ), którÄ wystarczy rozciÄÄ, Ĺźeby zdjÄÄ mieszek. Miejsce mocowania jest umieszczone w specjalnym kanaliku na dolnej czÄĹci gaĹki zmiany biegów. Po rozciÄciu opaski, przeciÄgamy mieszek wraz z plastikowÄ ramkÄ przez gaĹkÄ dĹşwigni.

  wywijamy nowy mieszek na lewÄ stronÄ, nakĹadamy ramkÄ, zakĹadamy materiaĹ i wciskamy (np. przy pomocy cienkiego ĹrubokrÄta) w szczelinÄ w ramce (warto najpierw siÄ przyjrzeÄ zamocowaniu starego mieszka) – nic nie trzeba przyklejaÄ ani uĹźywaÄ Ĺźadnych zszywek

  nowy mieszek wraz z ramkÄ przeciskamy przez gaĹkÄ, zaciskamy opaskÄ, mocujemy w kanaliku, odcinamy koĹcówkÄ która zostaĹa i umieszczamy ramkÄ na miejscu

  z mieszkiem na rÄczny postÄpujemy podobnie – zaciÄgamy rÄczny, podwaĹźamy ramkÄ i podciÄgamy do góry

  na górze moĹźe byÄ (ale nie musi) zaciÄgniÄta opaska, którÄ równieĹź rozcinamy.

  Zdejmujemy mieszek z ramkÄ z rÄcznego - nie jest on wciskany w ramkÄ, tylko zahaczony o zaczepy (zaznaczone strzaĹkami).
  Wywijamy nowy mieszek na lewÄ stronÄ, nakĹadamy ramkÄ, nacinamy mieszek tak, aby móc zaĹoĹźyÄ go na zaczepy ramki

  Mieszek z ramkÄ nakĹadamy na rÄczny, zaciskamy opaskÄ, odcinamy koĹcówkÄ, zakĹadamy ramkÄ na miejsce i gotowe

  mam nadziejÄ, Ĺźe komuĹ to pomoĹźe

  15 downloads

  Submitted
×
×
 • Create New...
UP