Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Zasady Przyjmowania Nowych Klubowiczów

SEMPIK

       KWESTIE FORMALNE jakie powinien spełnić kandydat aby zostać przyjętym do grona rekrutów:

o   musi być zarejestrowanym użytkownikiem na forum minimum 30 dni,

o   zapoznać się i przestrzegać REGULAMINU FORUM 

o   wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny     https://forum.vectraklub.pl/registerboard/

Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego, V-ce Prezes ds. Personalnych nadaje kandydatowi status Rekruta. Od tej chwili rozpoczyna się  okres rekrutacji który trwa do momentu opłacenia składki. Po jej uiszczeniu rekrut zmienia status na klubowicza.

Wysokość pierwszej składki (wstępnej) uiszczanej przez Rekrutów wynosi 20 zł.                  

W ramach pierwszej składki Rekrut uzyskuje dostęp do bezpłatnych i płatnych gadżetów klubowych (bezpłatnie do wyboru ramki pod tablicę rejestracyjną z logo klubowym lub smycz i naklejki z logo klubowym, w przypadku chęci zakupu wszystkich trzech gadżetów należy dopłacić). Pierwsza składka płatna w terminie do 30 dni otrzymania informacji o nadaniu statusu rekruta. Każdą kolejną składkę roczną z tytułu członkostwa w Klubie, Klubowicz uiszcza w wysokości 10 zł. Obowiązek wpłaty składki wynika również z Regulaminu VKP, który Klubowicz akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać.

×
×
  • Create New...