Jump to content

Welcome to Vectra Klub Polska

Guest Image

Welcome to Vectra Klub Polska , like most online communities you must register to view or post in our community, but don't worry this is a simple free process that requires minimal information for you to signup. Be apart of Vectra Klub Polska by signing in or creating an account.

  • Start new topics and reply to others
  • Subscribe to topics and forums to get email updates
  • Get your own profile page and make new friends
  • Send personal messages to other members.

Zasady Przyjmowania Nowych Klubowiczów

SEMPIK

       KWESTIE FORMALNE jakie powinien spełnić kandydat aby zostać przyjętym do grona rekrutów:

o   musi być zarejestrowanym użytkownikiem na forum minimum 30 dni,

o   zapoznać się i przestrzegać REGULAMINU FORUM 

o   wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny     https://forum.vectraklub.pl/registerboard/

  po zmianie statusu na rekruta  proszę o kontakt do V-ce Prezes ds. Personalnych 

Po otrzymaniu formularza rejestracyjnego, V-ce Prezes ds. Personalnych nadaje kandydatowi status Rekruta. Od tej chwili rozpoczyna się  okres rekrutacji który trwa do momentu opłacenia składki ( numer konta zostanie podany na pw po kontakcie z vce Prezesem Personalnym) . Po jej uiszczeniu rekrut zmienia status na klubowicza. 

Wysokość pierwszej składki (wstępnej) uiszczanej przez Rekrutów wynosi 20 zł.                  

W ramach pierwszej składki Rekrut uzyskuje dostęp do bezpłatnych i płatnych gadżetów klubowych (bezpłatnie do wyboru ramki pod tablicę rejestracyjną z logo klubowym lub smycz i naklejki z logo klubowym, w przypadku chęci zakupu wszystkich trzech gadżetów należy dopłacić). Pierwsza składka płatna w terminie do 30 dni otrzymania informacji o nadaniu statusu rekruta. Każdą kolejną składkę roczną z tytułu członkostwa w Klubie, Klubowicz uiszcza w wysokości 10 zł. Obowiązek wpłaty składki wynika również z Regulaminu VKP, który Klubowicz akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać.

×
×
  • Create New...
UP